Документ z0318-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.03.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.04.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.03.2015  № 104


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2015 р.
за № 318/26763

Про затвердження Положення про військово-музичні установи Збройних Сил України та Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671, та з метою врегулювання діяльності військово-музичних установ та підрозділів Збройних Сил України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Положення про військово-музичні установи Збройних Сил України, що додається;

Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України, що додається.

2. Скасувати наказ Міністра оборони України від 07 листопада 2007 року № 628 "Про затвердження Положення про центри військово-музичного мистецтва видів Збройних Сил України (територіальні)".

3. Наказ Міністра оборони СРСР від 21 жовтня 1988 року № 222 "Об утверждении Положения о военно-оркестровой службе Министерства обороны СССР" вважати таким, що не застосовується у Збройних Силах України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал-полковник


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Віце-прем'єр-міністр України –
Міністр культури України
В.А. КириленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
05.03.2015  № 104


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2015 р.
за № 318/26763

ПОЛОЖЕННЯ
про військово-музичні установи Збройних Сил України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає призначення та завдання, організаційні засади військово-музичних установ Збройних Сил України, основні права та обов’язки їх керівників.

Військово-музичні установи Збройних Сил України (далі - військово-музичні установи) є військовими професійними творчими колективами, які призначені засобами вокального, музичного, хореографічного мистецтва і художнім словом активно сприяти військово-патріотичному, національно-ідейному, культурному та духовному вихованню особового складу, відродженню української національної культури, підтриманню морально-психологічного стану військ (сил), гідно представляючи національну культуру і військово-патріотичну тематику в Україні та за її межами.

1.2. До військово-музичних установ належать:

центри військово-музичного мистецтва видів Збройних Сил України (далі - Центр);

Зразково-показовий оркестр Збройних Сил України (далі - Оркестр).

1.3. Військово-музичні установи у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та директивами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, іншими нормативно-правовими актами з питань їх діяльності та цим Положенням.

1.4. Військово-музичні установи є юридичними особами, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, ведуть відокремлене господарство, мають кошторис надходжень та видатків, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Перелік видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється установам, визначається Кабінетом Міністрів України.

1.5. Загальне керівництво, координацію та контроль за виконанням завдань службової діяльності за призначенням військово-музичних установ здійснює начальник Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головний військовий диригент.

1.6. Структура та чисельність особового складу військово-музичних установ визначаються відповідно до затверджених штатів та норм утримання.

1.7. Основними завданнями військово-музичних установ є:

музичне забезпечення заходів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також державних та офіційних візитів глав іноземних держав і делегацій;

музичне забезпечення військових ритуалів та церемоніалів, загально-громадських, культурно-масових та спортивних заходів.

1.8. Військово-музичні установи відповідно до покладених на них завдань:

здійснюють службову діяльність щодо забезпечення життєдіяльності військ (сил);

здійснюють популяризацію військово-музичного мистецтва;

сприяють вихованню військовослужбовців Збройних Сил України, їх патріотизму, підвищенню естетичного та культурного рівня;

пропагують військово-патріотичну, національну та світову музичну культуру;

здійснюють музичне забезпечення заходів, присвячених урочистим та знаменним датам в історії української держави та Збройних Сил України;

організовують та проводять концерти для військовослужбовців, членів їхніх сімей у військових частинах, на кораблях, у закладах культури і дозвілля, військових навчальних закладах, установах Збройних Сил України та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;

проводять виступи концертними бригадами у віддалених гарнізонах та виконують завдання в особливих умовах з метою підвищення морально-психологічного стану.

1.9. Призначення і завдання з питань адміністративно-господарської діяльності військово-музичних установ визначаються відповідно до чинного законодавства.

II. Посадові особи військово-музичних установ та їх обов’язки

2.1. Начальник центру - начальник військово-оркестрової служби виду Збройних Сил України є прямим начальником усього особового складу Центру та підпорядковується начальнику штабу виду Збройних Сил України, а з питань професійної діяльності та методики організації творчої роботи - начальнику Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головному військовому диригенту.

Начальник центру - начальник військово-оркестрової служби виду Збройних Сил України відповідає за: бойову готовність, успішне та якісне виконання Центром завдань за призначенням, бойову та спеціальну підготовку, організацію та проведення творчої роботи, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу, внутрішній порядок, стан і збереження музичних інструментів, нотної літератури та інших матеріальних засобів, стан фінансового господарства та пожежної безпеки.

2.2. Начальник центру - начальник військово-оркестрової служби виду Збройних Сил України зобов’язаний:

проводити музичне забезпечення заходів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також державних та офіційних візитів глав іноземних держав і делегацій;

проводити музичне забезпечення військових ритуалів, церемоніалів, загальногромадських, культурно-масових та спортивних заходів;

здійснювати художнє керівництво Центром та підпорядкованими військово-музичними підрозділами, брати участь у їх концертній діяльності як диригент;

розробляти концепцію художнього розвитку, складати плани творчої роботи Центру, погоджувати їх із начальником Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головним військовим диригентом та подавати на затвердження начальнику штабу виду Збройних Сил України;

відповідати та здійснювати контроль за станом військово-оркестрової служби виду Збройних Сил України;

здійснювати перевірки службово-творчої діяльності підпорядкованих військово-музичних підрозділів, оцінювати стан професійної діяльності та використання їх за призначенням відповідно до чинного законодавства;

доповідати командуванню виду Збройних Сил України та інформувати начальника Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головного військового диригента про стан справ у військово-музичних підрозділах за результатами перевірки;

надавати методичну та практичну допомогу військовим диригентам щодо підтримання високого професійного та художнього рівня військово-музичного підрозділу;

надавати допомогу військовим диригентам щодо комплектування вакантних посад військовослужбовців та працівників Збройних Сил України;

знати ділові та морально-психологічні якості підпорядкованих військових диригентів;

здійснювати контроль за виконанням програми бойової та спеціальної підготовки підпорядкованих військово-музичних підрозділів;

проводити затвердження кваліфікації та зарахування до відповідних категорій і посад артистичного складу військово-музичних підрозділів виду Збройних Сил України;

брати участь в атестації військових диригентів, а також надавати пропозиції щодо подання до призначення на військові посади військових диригентів підпорядкованих йому підрозділів;

організовувати та проводити навчально-методичні збори з військовими диригентами виду Збройних Сил України;

надавати допомогу військовим диригентам у вдосконаленні навчально-матеріальної бази підпорядкованих йому підрозділів;

організовувати та проводити конкурси військових диригентів і музикантів, конкурси та фестивалі військових оркестрів виду Збройних Сил України, інших музичних колективів, які створені на їх базі;

організовувати та проводити роботу щодо добору кандидатів із числа військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом на навчання до вищого військового навчального закладу;

визначати кваліфікацію та зараховувати артистів і музикантів Центру до відповідної категорії, подавати їх на затвердження начальнику Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головному військовому диригенту;

організовувати концертну діяльність та виступи на радіо і телебаченні з метою популяризації служби у Збройних Силах України, військово-патріотичного виховання та висвітлення кращих національних і світових надбань;

організовувати шефські концерти відповідно до чинного законодавства;

взаємодіяти із закладами культури Збройних Сил України, підтримувати зв’язки з департаментами, управліннями та відділами культури органів державної влади, спілками композиторів, творчими організаціями, товариствами і художніми колективами з метою збагачення репертуару і підвищення виконавського рівня Центру;

проводити звітні концерти не менше двох разів на рік у театрально-концертних залах, обласних, районних, міських закладах культури за місцем постійної дислокації;

надавати пропозиції командуванню щодо забезпечення нотною, навчально-методичною літературою та службовою документацією, музичними інструментами, музичною апаратурою підпорядкованих військово-музичних підрозділів;

постійно вдосконалювати свої знання, професійну майстерність, методичні навички за спеціальністю шляхом індивідуальної підготовки;

всебічно сприяти пропагуванню військової служби у Збройних Силах України шляхом проведення фестивалів, спільних та звітних концертів;

представляти в кінці навчального року начальнику Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головному військовому диригенту звіт про виконання програми бойової та спеціальної підготовки, службово-творчої діяльності, стан навчально-матеріальної бази підпорядкованих йому військово-музичних підрозділів.

2.3. Начальник центру - начальник військово-оркестрової служби виду Збройних Сил України має право:

представляти інтереси Центру в органах державної влади та місцевих органах виконавчої влади, судових органах, у відносинах з юридичними та фізичними особами;

від імені Центру здійснювати господарську діяльність в установленому законодавством порядку;

приймати на роботу та звільняти з роботи працівників відповідно до вимог Кодексу законів про працю України;

видавати накази стосовно діяльності Центру, визначати посадові обов’язки особовому складу Центру, у разі службової необхідності здійснювати перерозподіл їхніх посадових обов’язків;

за погодженням із начальником Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головним військовим диригентом надавати пропозиції командуванню щодо присвоєння почесних звань України та державних нагород військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України підпорядкованих військово-музичних підрозділів.

2.4. Начальник оркестру - художній керівник Зразково-показового оркестру Збройних Сил України є прямим начальником усього особового складу Оркестру та підпорядковується начальнику Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головному військовому диригенту.

Начальник оркестру - художній керівник Зразково-показового оркестру Збройних Сил України відповідає за: бойову готовність, успішне та якісне виконання Оркестром завдань за призначенням, бойову та спеціальну підготовку, організацію і проведення творчої роботи, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу, внутрішній порядок, збереження музичних інструментів, нотної літератури та інших матеріальних засобів, стан фінансового господарства та пожежної безпеки.

2.5. Начальник оркестру - художній керівник Зразково-показового оркестру Збройних Сил України зобов’язаний:

проводити музичне забезпечення заходів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також державних та офіційних візитів глав іноземних держав і делегацій;

проводити музичне забезпечення військових ритуалів, церемоніалів, загальногромадських, культурно-масових та спортивних заходів;

здійснювати художнє керівництво Оркестром та брати участь у його концертній діяльності як диригент;

розробляти концепцію художнього розвитку, складати плани творчої роботи Оркестру та подавати на затвердження начальнику Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головному військовому диригенту;

знати професійні, ділові та морально-психологічні якості підпорядкованого особового складу, постійно проводити з ним індивідуальну виховну роботу;

організовувати та здійснювати контроль за виконанням програми бойової та спеціальної підготовки Оркестру;

організовувати та проводити роботу щодо добору кандидатів із числа військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом на навчання до вищих військових навчальних закладів;

визначати кваліфікацію та зараховувати артистів і музикантів Оркестру до відповідної категорії, подавати їх на затвердження начальнику Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головному військовому диригенту;

організовувати концертну діяльність та виступи на радіо і телебаченні з метою популяризації служби у Збройних Силах України, військово-патріотичного виховання та висвітлення кращих національних і світових надбань;

проводити звітні концерти не менше двох разів на рік у театрально-концертних залах, обласних, районних, міських закладах культури за місцем постійної дислокації;

організовувати шефські концерти відповідно до чинного законодавства;

взаємодіяти із закладами культури Збройних Сил України, підтримувати зв’язки з департаментами, управліннями та відділами культури органів державної влади, спілками композиторів, творчими організаціями, товариствами і художніми колективами з метою збагачення репертуару і підвищення виконавського рівня Оркестру;

надавати начальнику Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головному військовому диригенту пропозиції щодо забезпечення Оркестру нотною, навчально-методичною літературою та службовою документацією, музичними інструментами, музичною апаратурою;

вдосконалювати навчально-матеріальну базу Оркестру;

постійно вдосконалювати свої знання, професійну майстерність, методичні навички за спеціальністю шляхом індивідуальної підготовки;

всебічно сприяти пропагуванню військової служби у Збройних Силах України шляхом проведення фестивалів, спільних та звітних концертів;

представляти в кінці навчального року начальнику Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головному військовому диригенту звіт про виконання програми бойової та спеціальної підготовки, службово-творчої діяльності, стан навчально-матеріальної бази Оркестру.

2.6. Начальник оркестру - художній керівник Зразково-показового оркестру Збройних Сил України має право:

представляти інтереси Оркестру в органах державної влади та місцевих органах виконавчої влади, судових органах, у відносинах з юридичними та фізичними особами;

від імені Оркестру укладати договори в установленому порядку;

приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Збройних Сил України відповідно до вимог Кодексу законів про працю України;

видавати накази стосовно діяльності Оркестру, визначати посадові обов’язки підпорядкованого особового складу, у разі службової необхідності здійснювати перерозподіл їхніх посадових обов’язків;

надавати начальнику Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головному військовому диригенту пропозиції щодо присвоєння почесних звань України та державних нагород військовослужбовцям та цивільному персоналу підпорядкованого Оркестру.

III. Комплектування військово-музичних установ

3.1. На посади осіб офіцерського складу військово-музичних установ за обов’язковим погодженням з начальником Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головним військовим диригентом призначаються особи, які мають відповідну вищу військово-диригентську (музичну) освіту.

На посади артистів (музикантів), працівників Збройних Сил України військово-музичних установ призначаються особи, які мають професійні навички, відповідну освіту згідно з кваліфікаційними вимогами до посади та придатні за станом здоров’я.

3.2. Комплектування військово-музичних установ за оркестровими партіями здійснюється відповідно до типового складу військово-музичних установ Збройних Сил України (додаток 1).

IV. Розміщення військово-музичної установи

4.1. Військово-музичні установи розміщуються в окремому приміщенні.

4.2. Для розміщення військово-музичної установи додатково виділяються:

акустично ізольована та спеціально обладнана оркестрова студія;

класи для проведення занять з теоретичної, ансамблевої та одиночної підготовки;

класи для проведення занять з хором та балетом, роздягальні;

кімнати для зберігання майна, музичних інструментів, нотної та навчально-методичної літератури;

кімната (місце) для чищення та ремонту музичних інструментів.

V. Службова діяльність військово-музичної установи

5.1. Головним змістом репертуару військово-музичної установи мають бути твори, що сприятимуть патріотичному вихованню військовослужбовців, відродженню і розвитку традицій національної культури, пропаганді здобутків національного мистецтва та світової музичної спадщини.

5.2. Військово-музичні установи здійснюють концертні виступи згідно з планами концертної та службової діяльності, затвердженими начальниками штабів видів Збройних Сил України та начальником Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головним військовим диригентом.

5.3. Військово-музичні установи використовують різноманітні форми концертної діяльності (тематичні, звітні концерти; концерти-лекції; плац-концерти, дефіле).

5.4. Музичне забезпечення загальногромадських заходів за участю військово-музичних установ при здійсненні концертної діяльності проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

5.5. Заходи музичного забезпечення заносяться до журналу обліку заходів концертної та службової діяльності військово-музичної установи Збройних Сил України (додаток 2), який щомісяця перевіряє та підписує начальник військово-музичної установи.

5.6. Період відпустки встановлюється одночасно для всього особового складу військово-музичної установи з урахуванням службового навантаження та плану його роботи за погодженням з начальником Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головним військовим диригентом.

VI. Художні ради військово-музичних установ

6.1. У військово-музичних установах на правах дорадчого органу створюються художні ради. До роботи у складі художніх рад залучаються творчі працівники установ, мистецьких колективів, закладів культури видів Збройних Сил України, Військово-музичного управління Збройних Сил України, творчих спілок України (за згодою). Склад художніх рад у кількості 5 - 7 осіб пропонується начальниками - художніми керівниками установ, погоджується на загальних зборах колективів і щороку затверджується начальниками штабів видів Збройних Сил України, а в Оркестрі - начальником Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головним військовим диригентом. Головами художніх рад є начальники - художні керівники установ.

6.2. Художні ради:

визначають порядок та регламент своєї роботи, основні заходи щодо покращення творчої діяльності і створення нових концертних програм, обговорюють концепції художнього розвитку військово-музичних установ;

формують концертний репертуар, затверджують індивідуальні репертуарні плани творчого складу та перевіряють стан їх виконання;

організовують прослуховування і подають пропозиції щодо нових вокальних та інструментальних творів, хореографічних постановок для включення їх у концертні програми;

вивчають творчі напрацювання поетів, композиторів, хореографів та надають рекомендації художньому керівництву установ щодо включення музичних творів та хореографічних постановок у концертний репертуар;

створюють належні умови для розвитку творчої ініціативи особового складу;

надають рекомендації з питань примноження та збереження традицій творчої діяльності;

розглядають питання концертної діяльності;

розглядають кандидатури артистів на присвоєння кваліфікаційних категорій;

беруть участь у прослуховуванні кандидатів на посади творчих працівників установ;

порушують питання перед начальниками - художніми керівниками установ про присвоєння почесних звань та державних нагород особовому складу.

VII. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення

7.1. Військово-музична установа є бюджетною організацією та фінансується з Державного бюджету України.

7.2. Військово-музична установа свою фінансово-господарську діяльність здійснює згідно із Законом України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України", Положенням про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 16 липня 1997 року № 300 (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за № 615/2419, та іншими нормативно-правовими актами. Військово-музичні установи забезпечуються в установленому законодавством порядку і в межах бюджетних призначень згідно зі штатними нормативами та нормами забезпечення на ці цілі будівлями (спорудами) або іншими приміщеннями, а також інвентарним майном, що відповідають вимогам функціонування та професійній діяльності військово-музичних установ, зокрема музичними інструментами професійного виробництва, на які заповнюється паспорт (додаток 3) та встановлюються строки експлуатації музичних інструментів та приладдя до них військово-музичних установ Збройних Сил України (додаток 4), звукопідсилювальною, музичною апаратурою, нотно-методичною літературою, аксесуарами, інвентарною та концертною формою одягу, сценічними костюмами, транспортними засобами, пально-мастильними матеріалами та іншими матеріально-технічними засобами централізовано.

7.3. Кошти, одержані від здійснення військово-музичними установами господарської діяльності, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету та використовуються в порядку, установленому чинними нормативно-правовими актами.

7.4. Військово-музичні установи ведуть бухгалтерський облік коштів та закріпленого за ними майна, подають фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.5. Організацію і здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю військово-музичної установи забезпечують її начальник та розпорядники бюджетних коштів вищого рівня в особі їх керівників.

VIII. Міжнародні зв’язки

3 метою вивчення та використання міжнародного досвіду організації творчої роботи та концертної діяльності, налагодження і розвитку мистецьких зв’язків із зарубіжними творчими колективами військово-музичні установи:

беруть участь у міжнародних фестивалях і конкурсах сучасної музики, співу та хореографії;

за рішенням Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України і за погодженням з начальником Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головним військовим диригентом проводять роботу щодо організації гастрольних поїздок та підготовку спеціальних концертних програм і плац-концертів (дефіле).

Начальник
Військово-музичного
управління
Збройних Сил України -
Головний військовий диригент
полковник


В.А. Дашковський


Додаток 1
до Положення про військово-музичні
установи Збройних Сил України
(пункт 3.2 розділу III)

ТИПОВИЙ СКЛАД
військово-музичних установ Збройних Сил України

Таблиця 1

№ з/п

Оркестрові партії

Музичні інструменти

Кількість музичних інструментів

Кількість виконавців (установи)

1

2

3

4

5

6

1

Флейта I

Флейта Флейта-пікколо

1(3) 1*

1

3

2

Флейта II

Флейта Флейта-пікколо

1(2) 1*

1

2

3

Гобой I

Гобой

1

1

1

4

Гобой II

Гобой Англійський ріжок

1 1*

1

1

5

Англійський ріжок

Англійський ріжок

1

-

1

6

Кларнет В I

Кларнет В Кларнет Es Басовий кларнет В

3(6) 1* 1*

3

6

7

Кларнет В II

Кларнет В Саксофон-тенор В

2(5) 1*

2

5

8

Кларнет В III

Кларнет В Саксофон-баритон Es

3(5) 1*

3

5

9

Басовий кларнет В

Басовий кларнет В Кларнет В

1 1*

-

1

10

Фагот I

Фагот

1

1

1

11

Фагот II

Фагот Контрафагот

1(2) 1*

1

2

12

Саксофон-альт Es I

Саксофон-альт Es

1

1

1

13

Саксофон-альт Es II

Саксофон-альт Es

1

1

1

14

Саксофон-тенор B I

Саксофон-тенор B

1

1

1

15

Саксофон-тенор B II

Саксофон-тенор B

1

1

1

16

Саксофон-баритон Es

Саксофон-баритон Es Саксофон-тенор В

1 1*

1

1

17

Валторна F I

Валторна F

1(2)

1

2

18

Валторна F II

Валторна F

1

1

1

19

Валторна F III

Валторна F

1(2)

1

2

20

Валторна F IV

Валторна F

1

1

1

21

Труба B I

Труба B Флюгельгорн

1(2) 1*

1

2

22

Труба B II

Труба B

1

1

1

23

Труба B III

Труба B

1

-

1

24

Тромбон I

Тромбон

1(2)

1

2

25

Тромбон II

Тромбон

1

1

1

26

Тромбон III

Тромбон Тромбон басовий

1 1*

1

1

27

Тромбон IV

Тромбон

1

-

1

28

Ударні інструменти

Малий барабан

1Тарілки

1Великий барабан

1Трикутник

1Бубон

1*

4

6

Кастаньєти

1*Маракаси

1*Бонги

1*Конги

1*Тамтам

1*Литаври

1*Дзвіночки

1*Ксилофон

1*Маримба

1*Віброфон

1*Ударна установка

1*Бунчук оркестровий

1*Ліра оркестрова

2*29

Корнет В I

Корнет В (труба В)

2

2

2

30

Корнет В II

Корнет В (труба В)

2

2

2

31

Тенор В

Тенор В

1(2)

1

2

32

Баритон В

Баритон В

1(2)

1

2

33

Бас I

Туба В (туба Es)

1(2)

1

2

34

Бас II

Туба В Сюзафон

2 1*

2

2

35

Контрабас

Контрабас

1

1

1

36

Гітара-ритм

Гітара-ритм

1*

-

1

37

Бас-гітара

Бас-гітара

1*

-

1

38

Фортепіано (клавіші)

Фортепіано (клавіші)

1*

-

1

39

Арфа

Арфа

1*

-

1

УСЬОГО:

69(97)

42

71вгору