Документ z0354-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.03.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2011  № 568


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 березня 2012 р.
за № 354/20667

Про Порядок організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Відповідно до статей 5, 12, 18 Закону України „Про соціальні послуги”, підпункту 7 пункту 3 та підпунктів 5, 31 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 389, Плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 липня 2008 року № 1052-р, Типового положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417, та з метою удосконалення діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), що додається.

2. Департаменту соціальних послуг (Тарабукіна І.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Головному управлінню праці та соціального захисту населення Київської та Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома управлінь праці та соціального захисту населення, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з метою запровадження інноваційної моделі організації надання соціальних послуг.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

5. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України-
Міністр


С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Перший заіступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок

О. МірошниченкоГ. Осовий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
26.12.2011  № 568


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 березня 2012 р.
за № 354/20667

ПОРЯДОК
організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі - територіальний центр).

1.2. Мультидисциплінарний підхід з надання соціальних послуг - форма організації роботи територіального центру, що надає соціальні послуги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Мультидисциплінарний підхід з надання соціальних послуг є інноваційним підходом, що забезпечить запровадження нових механізмів надання соціальних послуг.

1.3. Мультидисциплінарний підхід забезпечується наданням комплексу соціальних послуг мультидисциплінарними командами, до складу яких включаються не менше трьох осіб з числа таких працівників територіального центру: соціальний працівник, соціальний робітник, медичний працівник, юрисконсульт, психолог, сестра медична з масажу, лікувальної фізкультури, перукар, швачка, взуттьовик з ремонту взуття тощо.

1.4. Метою запровадження мультидисциплінарного підходу є:

забезпечення доступності соціальних послуг;

розширення їх спектру;

охоплення більшої чисельності осіб, задоволення їх потреб, а також потреб тих осіб, які проживають у віддалених населених пунктах;

здешевлення вартості соціальних послуг;

наближення до рівня європейських стандартів якості соціальних послуг.

1.5. Надання соціальних послуг мультидисиплінарною командою базується на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільності вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, дотримання стандартів якості, конфіденційності, соціальної справедливості.

1.6. Соціальні послуги надаються за згодою особам (переважно - з ІV та V групами рухової активності), які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, та обслуговуються у територіальному центрі.

1.7. Соціальні послуги надаються за умов:

наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема автотранспорту, приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства;

наявності фахівців з відповідною освітою або навичками роботи;

виконання умов договору про соціальне обслуговування;

дотримання норм з охорони праці.

1.8. Територіальний центр забезпечує ведення обліку отримувачів соціальних послуг та послуг, що їм надані.

ІІ. Порядок організації надання послуг

2.1. Мультидисциплінарна команда надає комплекс соціальних послуг залежно від індивідуальних потреб особи.

2.2. Соціальні послуги надаються безоплатно та на платній основі відповідно до чинного законодавства.

2.3. Мультидисциплінарна команда надає соціальні послуги відповідно до Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417, та положення про відповідний територіальний центр.

2.4. Етапи організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг мультидисциплінарною командою:

планування роботи (визначення та оцінювання індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг);

укладення договору соціального обслуговування з особою, яка потребує надання соціальних послуг;

організація роботи (складання графіка надання соціальних послуг, визначення складу мультидисциплінарної команди тощо);

надання соціальних послуг;

аналіз доцільності та ефективності проведеної роботи з надання соціальних послуг, корегування діяльності за результатами аналізу проведеної роботи;

контроль якості соціальних послуг.

2.5. Планування організації роботи мультидисциплінарної команди включає:

аналіз потреб осіб, які потребують надання соціальної допомоги, в тому числі з ІV та V групою рухової активності, які перебувають на обслуговуванні у територіальному центрі;

визначення чисельності осіб, які потребують надання соціальних послуг цією командою;

формування списку таких осіб;

додаткове вивчення та оцінювання індивідуальних потреб осіб, яким будуть надаватися соціальні послуги, за узгодженням з цими особами (проводиться соціальним працівником із залученням інших фахівців);

укладення договору соціального обслуговування.

2.6. Виконання умов договору соціального обслуговування мультидисциплінарною командою є обов’язковим для обох сторін.

2.7. Термін надання соціальних послуг визначається індивідуально для кожної особи і продовжується до того часу, поки особа має потребу в отриманні цих послуг.

2.8. Планування роботи мультидисциплінарної команди здійснюється оперативно після виявлення громадян, що потребують надання соціальних послуг, які зазначена мультидисциплінарна команда може надавати. Для цього формується склад мультидисциплінарної команди, визначається її керівник та складається графік її виїзду.

Залежно від виду послуги вона надається безпосередньо під час виїзду мультидисциплінарної команди за місцем проживання особи, яка потребує надання соціальних послуг (придбання та доставка продуктів харчування, медикаментів, перукарські послуги, профілактичні та санітарно-гігієнічні заходи, роботи на присадибній ділянці, розпилювання дров, надання консультацій та порад тощо).

При неможливості надати соціальну послугу безпосередньо під час виїзду мультидисциплінарної команди територіальним центром приймаються замовлення на її виконання (ремонт одягу та взуття, побутової техніки, радіоапаратури, холодильників, прання білизни тощо).

Після прийняття відповідного замовлення, речі, що необхідно відремонтувати чи обробити, приймаються майстром у замовника та ремонтуються (обробляються) у майстерні, пральні тощо.

2.9. У разі надання послуг, що потребують попередньої підготовки (забезпечення гарячим харчуванням, ремонт квартир (будинків), вікон, дверей тощо), проводяться відповідні підготовчі роботи (узгодження меню, замовлення або приготування їжі, визначення об’єму робіт (при здійсненні ремонтних робіт), закупівля необхідних матеріалів за кошти замовника тощо).

2.10. При плануванні роботи мультидисциплінарної команди матеріально-технічні та інші ресурси повинні використовуватись ефективно та економно.

2.11. Кожна особа, яка отримала соціальні послуги, засвідчує цей факт своїм підписом у відповідних документах, що підтверджують надання послуг.

2.12. З метою здійснення контролю за наданням соціальних послуг мультидисциплінарною командою до її складу один раз на місяць залучається керівний працівник територіального центру, який проводить перевірку наданих послуг.

2.13. До надання соціальних послуг можуть залучатися на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичні особи, зокрема волонтери.

2.14. Виїзди мультидисциплінарної команди проводяться у першу чергу у віддалені населені пункти, в сільську, гірську місцевість, віддалені райони міст.

2.15. Мультидисциплінарна команда забезпечується мобільним зв’язком.

2.16. Директором територіального центру щомісячно, враховуючи потребу у соціальних послугах того чи іншого населенного пункту або окремих отримувачів соціальних послуг, затверджується графік роботи та склад мультидисциплінарної команди, який протягом поточного місяця може корегуватися відповідно до індивідуальних потреб та запитів отримувачів соціальних послуг. Одночасно визначається керівник команди.

2.17. При складанні графіка виїзду мультидисциплінарної команди застосовуються принципи ефективності та комплексності.

2.18. Фінансування робіт з надання соціальних послуг мультидисциплінарними командами здійснюється в межах затвердженого кошторису територіального центру.

Для запровадження мультидисциплінарного підходу в організації роботи територіального центру можуть використовуватися кошти з джерел, не заборонених чинним законодавством.

Директор Департаменту
соціальних послуг


І. Тарабукінавгору