Документ z0365-02, поточна редакція — Редакція від 10.01.2012, підстава - z1459-11

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 2-6 від 19.01.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
16 квітня 2002 р.
за N 365/6653

Про затвердження Порядку реєстрації та обліку свідоцтв про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
в органах Пенсійного фонду України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного
фонду
N 36-3 ( z1459-11 ) від 29.11.2011 }

З метою ефективної організації виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 2000 р. N 1306 ( 1306-2000-п )
"Про затвердження Порядку видачі та зразка свідоцтва про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" правління
Пенсійного фонду України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок реєстрації та обліку свідоцтв про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування в органах
Пенсійного фонду України (додається).
2. Управлінню організації впровадження персоніфікованого
обліку (Боніславський А.В.) та юридичному управлінню
(Зарудний О.Б.) подати Порядок реєстрації та обліку свідоцтв про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування в органах
Пенсійного фонду України на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови правління - начальника управління організації
впровадження персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України
А.В. Боніславського.
Голова правління Б.О. Зайчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
19.01.2002 N 2-6
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2002 р.
за N 365/6653
ПОРЯДОК
реєстрації та обліку свідоцтв про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування в органах
Пенсійного фонду України
{ У тексті Порядку слова "районних (міських) відділів і
управлінь", "районні (міські) відділи (управління)",
"районні (міські) відділи (управління) Пенсійного
фонду", "районні (міські) відділи (управління)
Пенсійного фонду України" в усіх відмінках замінено
словами "управління Пенсійного фонду України в
районах, містах і районах у містах" у відповідних
відмінках згідно з Постановою Пенсійного фонду N 36-3
( z1459-11 ) від 29.11.2011 }
1. Загальні положення
1.1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
22.08.2000 N 1306 ( 1306-2000-п ) "Про затвердження Порядку видачі
та зразка свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" цей Порядок регулює правила реєстрації та обліку
свідоцтв про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(далі - страхові свідоцтва) як документів суворої звітності в
органах Пенсійного фонду України та їх видачі застрахованим
особам.
1.2. Порядок виготовлення, реєстрації та обліку страхових
свідоцтв як документів суворої звітності на підприємстві, що їх
виготовляє, регламентується чинним законодавством з питань
виготовлення та обліку документів суворої звітності.
2. Порядок одержання страхових свідоцтв на підприємстві,
що їх виготовляє, та передавання їх органам
Пенсійного фонду України
2.1. На підставі наказів начальників управлінь Пенсійного
фонду України в районах, містах і районах у містах призначаються
особи, відповідальні за приймання, зберігання та передавання
страхових свідоцтв. { Абзац перший пункту 2.1 глави 2 в редакції
Постанови Пенсійного фонду N 36-3 ( z1459-11 ) від 29.11.2011 } Приймання, облік, зберігання та передавання страхових
свідоцтв іншими службовими особами, крім відповідальних осіб,
забороняється.

{ Пункт 2.2 глави 2 виключено на підставі Постанови
Пенсійного фонду N 36-3 ( z1459-11 ) від 29.11.2011 }

2.2. Страхові свідоцтва, що одержані відповідальною особою,
але не передані за призначенням, зберігаються у захищених
металевих шафах, які щоденно опечатуються.

{ Пункт 2.4 глави 2 виключено на підставі Постанови
Пенсійного фонду N 36-3 ( z1459-11 ) від 29.11.2011 }

3. Передавання страхових свідоцтв страхувальникам
3.1. Відповідальна особа управління Пенсійного фонду України
в районах, містах і районах у містах формує та передає комплекти
страхових свідоцтв підприємствам, установам, організаціям та
фізичним особам - страхувальникам (подавачам анкет застрахованих
осіб) разом із відповідними супроводжувальними відомостями за
формою згідно з додатком 1 та веде кількісний облік страхових
свідоцтв.

{ Пункт 3.2 глави 3 виключено на підставі Постанови
Пенсійного фонду N 36-3 ( z1459-11 ) від 29.11.2011 }

3.2. Супроводжувальна відомість підлягає поверненню до
відповідного управління Пенсійного фонду України в районах, містах
і районах у містах в 20-денний строк після її одержання.
3.3. Страхові свідоцтва, що не видані застрахованим особам
через їх звільнення та з причини наявності помилок у страховому
свідоцтві, повертаються до управління Пенсійного фонду України в
районах, містах і районах у містах разом із відповідною
супроводжувальною відомістю (з помітками про не одержані страхові
свідоцтва) та актом повернення свідоцтв про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування (додаток 2) (далі - акт
повернення).
3.4. Записи в акті повернення свідоцтв повинні відповідати
відміткам, зробленим страхувальником у супроводжувальній
відомості.
3.5. Супроводжувальні відомості, що повернуті до управління
Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах,
комплектуються у швидкозшивач з відповідним описом його змісту і
передаються в архів управління Пенсійного фонду України в районах,
містах і районах у містах.
3.6. Страхові свідоцтва, не видані застрахованим особам через
їх звільнення, зберігаються у захищених металевих шафах разом з
актом їх повернення та видаються застрахованій особі безпосередньо
в управлінні Пенсійного фонду України в районах, містах і районах
у містах після їх звернення під розписку у відповідній графі акта
повернення свідоцтв про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування.
3.7. Помилкові страхові свідоцтва, не видані застрахованим
особам, знищуються з відповідним документуванням процедури
знищення некоректних страхових свідоцтв.
3.8. Для проведення процедури знищення страхових свідоцтв та
оформлення відповідного акта знищення в управлінні Пенсійного
фонду України в районах, містах і районах у містах створюється
комісія та затверджується регламент її роботи.
3.9. Акти повернення, у яких є необхідні підтвердження про:
а) одержання всіх повернутих страхових свідоцтв, що підлягали
видачі застрахованим особам; б) знищення всіх помилкових страхових
свідоцтв комплектуються у швидкозшивач з відповідним описом його
змісту і передаються в архів управління Пенсійного фонду України в
районах, містах і районах у містах.
4. Інші положення
4.1. Зазначені в пунктах 2.4 та 3.2 книги реєстрації
обліковуються у номенклатурі справ, а по завершенні їх
використання книги здаються в архів управління Пенсійного фонду
України в районах, містах і районах у містах.
4.2. Аркуші книг реєстрації мають бути пронумеровані, сама
книга - прошнурована та скріплена відтиском мастичної печатки. У
розділі 2 відповідно до додатків 1, 3 наведено перелік відомостей
паперової бирки, якою приклеюються кінці шнурка з боку нижньої
палітурки книги.
Заступник Голови правління -
начальник управління організації
впровадження персоніфікованого обліку
Пенсійного фонду України Боніславський А.В.
{ Додаток 1 виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду
N 36-3 ( z1459-11 ) від 29.11.2011 }
Додаток 1 Документ підлягає поверненню до Порядку реєстрації та
до управління Пенсійного фонду обліку свідоцтв про
України в районі, місті і загальнообов'язкове державне
районі у місті у 20-денний строк соціальне страхування
після його одержання
СУПРОВОДЖУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ N _________________
(реєстр. N запису в книзі)
приймання-передавання страхових свідоцтв
про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Реквізити страхувальника, якому Реквізити органу Пенсійного
передаються документи: фонду України, який передає
документи:
Код (за ЄДРПОУ або ДРФО) ______ Код ________________________
Назва _________________________ Назва ______________________
Кількість переданих страхувальнику страхових свідоцтв _________
----------------------------------------------------------------------- | N | Номер | Серія | Номер | П.І.Б. | Дата |Підпис | |з/п| анкети |свідоцтва|свідоцтва|застрахованої|одержання|одержу-| | |застрахованої| | | особи | |вача | | | особи | | | | | | |---+-------------+---------+---------+-------------+---------+-------| |---+-------------+---------+---------+-------------+---------+-------| |---+-------------+---------+---------+-------------+---------+-------| |---+-------------+---------+---------+-------------+---------+-------| |---+-------------+---------+---------+-------------+---------+-------| |---+-------------+---------+---------+-------------+---------+-------| |---+-------------+---------+---------+-------------+---------+-------| |---+-------------+---------+---------+-------------+---------+-------| |---+-------------+---------+---------+-------------+---------+-------| |---+-------------+---------+---------+-------------+---------+-------| |---+-------------+---------+---------+-------------+---------+-------| |---+-------------+---------+---------+-------------+---------+-------| |---+-------------+---------+---------+-------------+---------+-------| -----------------------------------------------------------------------
Дата приймання Дата повернення супроводжувальної
супроводжувальної відомості відомості в райуправління ПФУ ____ та страхових свідоцтв
у страхувальника _________
Номер _____ Дата ____________
акта повернення свідоцтв про
загальнообов'язкове державне
соціальне страхування
( ___ шт. повернуто)
Прізвище та підпис Прізвище та підпис
відповідальної особи від відповідальної особи
страхувальника органу Пенсійного фонду
України ______________ /___________/ ______________ /___________/
Стор. ____
із ____
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 36-3 ( z1459-11 ) від 29.11.2011 }

{ Додаток 3 виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду
N 36-3 ( z1459-11 ) від 29.11.2011 }
Додаток 2
до Порядку реєстрації та
обліку свідоцтв про
загальнообов'язкове державне
соціальне страхування
АКТ N ________
повернення свідоцтв
про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Страхувальник ___________________________ ______________________
(код (за ЄДРПОУ або ДРФО)) (назва страхувальника) __________________________________________________________________
повертає до ________________________________________ свідоцтва про
(назва районного (міського)
управління Пенсійного фонду України)
загальнообов'язкове державне соціальне страхування загальною
кількістю ____ шт., з яких повернуто ____ шт. з причини звільнення
найманих працівників, та ____ шт. з причин некоректності свідоцтв
згідно з відповідними відмітками в супроводжувальній відомості з
реєстраційним номером N __________ від __________________ 200_ р.

Таблиця реквізитів повернутих свідоцтв за актом
--------------------------------------------------------------------------------------- | N |Номер анкети | Серія | Номер | Причина повернення та відмітки щодо дій | |з/п|застрахованої|свідоцтва|свідоцтва| з такими свідоцтвами | | | особи | | |-----------------------------------------------| | | | | | повернуті з причини | повернуті з причини | | | | | |"помилкові свідоцтва"| "звільнення особи" | | | | | |---------------------+-------------------------| | | | | | дата | N |дата видачі|підпис особи | | | | | | знищення | акта | свідоцтва |про одержання| | | | | | |знищення | особі | свідоцтва | |---+-------------+---------+---------+----------+----------+-----------+-------------| |---+-------------+---------+---------+----------+----------+-----------+-------------| |---+-------------+---------+---------+----------+----------+-----------+-------------| |---+-------------+---------+---------+----------+----------+-----------+-------------| |---+-------------+---------+---------+----------+----------+-----------+-------------| |---+-------------+---------+---------+----------+----------+-----------+-------------| |---+-------------+---------+---------+----------+----------+-----------+-------------| |---+-------------+---------+---------+----------+----------+-----------+-------------| | |Разом: | X | X | X | X | X | X | ---------------------------------------------------------------------------------------
Відповідальна особа від
страхувальника: ПІБ ____________________ Підпис ________________ Дата ________
Відповідальна особа від
Пенсійного фонду України: ПІБ ____________________ Підпис ________________ Дата ________вгору