Документ z0365-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.05.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.03.2018  № 344


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2018 р.
за № 365/31817

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24

Відповідно до Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями» та з метою упорядкування кодів ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, НАКАЗУЮ:

1. У тексті форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків/філій іноземних банків) та їх відокремленими підрозділами, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016 року за № 241/28371 (зі змінами), літери «М.П.» та слова «Зразок відбитка печатки (за наявності)» виключити.

2. Затвердити Зміни до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016 року за № 241/28371(зі змінами), що додаються.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України спільно з Департаментом координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Гаєвського І.М.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Національного банку України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

В.о. Міністра інфраструктури України

Голова Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі УкраїниЯ.В. Смолій


І.Б. ЧеркаськийІ. Пашко


Т.З. Хромаєв

Ю.Ф. Лавренюк


Л.О. Євдоченко


Степан КубівЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
05.03.2018  № 344


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2018 р.
за № 365/31817

ЗМІНИ
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу

1. У пункті 8 розділу ІІ:

підпункт 5 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 6-9 вважати відповідно підпунктами 5-8;

абзац четвертий підпункту 5 виключити.

2. Пункт 12 розділу ІІІ викласти у такій редакції:

«10. Форма № 2-ФМ підписується працівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу, який здійснив такий запис, або особисто суб’єктом первинного фінансового моніторингу, який провадить свою діяльність одноособово без утворення юридичної особи, із зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові.».

3. Пункт 3 розділу ІV викласти у такій редакції:

«3. Повідомлення підписується особисто працівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), відповідальним за проведення фінансового моніторингу (особою, яка тимчасово виконує його обов’язки), із зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові.».

4. У додатку 3 до Інструкції рядки 462-466 викласти у такій редакції:

«

462

Придбання фізичною особою ювелірних або побутових виробів з дорогоцінних металів, та/або дорогоцінного каміння (однотипних виробів), та/або сертифікованого дорогоцінного каміння на суму, що дорівнює чи перевищує визначену частиною першою статті 15 Закону

463

Виключено

464

Видача банківськими установами кредитів, позик та інших коштів клієнтам за рахунок використання коштів рефінансування та інших запозичень, отриманих від Національного банку України для підтримки ліквідності

465

Здійснення операцій з цінними паперами емітента, про якого з надійних джерел відомо, що він відсутній за місцезнаходженням

466

Регулярне укладення особою строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з одним або кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток або постійні збитки особи

467

Сплата страхових платежів особою, яка не є страхувальником

».

В. о. директора Департаменту
податкової політики


Л.П. Максименковгору