Документ z0379-02, поточна редакція — Прийняття від 04.03.2002
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 22.04.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 82 від 04.03.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
22 квітня 2002 р.
за N 379/6667

Про затвердження Порядку проведення обов'язкових медичних
обстежень осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення
документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця

Відповідно до статті 13 Закону України "Про біженців"
( 2557-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення обов'язкових медичних
обстежень осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення
документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця
(додається).
2. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управлінням охорони здоров'я обласних та Севастопольської міської
держадміністрацій, Головному управлінню охорони здоров'я Київської
міської держадміністрації затвердити перелік
лікувально-профілактичних закладів для проведення обов'язкових
медичних обстежень осіб, стосовно яких прийнято рішення про
оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу
біженця.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Гойду Н.Г.
Міністр В.Ф.Москаленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони
здоров'я України
від 04.03.2002 N 82
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 квітня 2002 р.
за N 379/6667
Порядок
проведення обов'язкових медичних обстежень осіб, стосовно яких
прийнято рішення про оформлення документів для вирішення
питання щодо надання статусу біженця
1. Обов'язкове медичне обстеження осіб, стосовно яких
прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання
щодо надання статусу біженця (далі - особи) проводиться за
направленням органів міграційної служби Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя у
лікувально-профілактичних закладах, визначених Міністерством
охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управліннями охорони
здоров'я обласних та Севастопольської міської держадміністрацій,
Головним управлінням охорони здоров'я Київської міської
держадміністрації.
2. Лікувально-профілактичний заклад проводить обов'язкове
медичне обстеження особи за наявності в неї довідки про особу,
стосовно якої прийняте рішення про оформлення документів для
вирішення питання щодо надання статусу біженця.
3. Обов'язкове медичне обстеження особи здійснюють
лікарі-спеціалісти: терапевт; педіатр (для дітей); акушер-гінеколог (для жінок). За необхідності лікарі-спеціалісти мають право залучати
лікарів інших спеціальностей. Перелік лабораторних та функціональних обстежень включає в
себе: загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор,
обстеження на сифіліс, ФГ - для осіб старших 14 років, а також
індивідуальні додаткові обстеження, що можуть призначатися
лікарями для встановлення діагнозу. Особі також надається друкована інформація 5 міжнародними
мовами про можливість анонімного обстеження на ВІЛ-інфекцію. Обстеження спеціалістів та проведення лабораторних,
функціональних обстежень слід проводити з урахуванням релігійних
та національних звичаїв особи (наприклад, передбачити наявність
лікарів-жінок за спеціальностями акушер-гінеколог та
дерматовенеролог; провести співбесіду лікаря-спеціаліста з особою
щодо роз'яснення встановлених способів огляду пацієнтів та відбору
біоматеріалів на лабораторні обстеження).
4. Дані медичних обстежень, висновки лікарів про стан
здоров'я обстежуваної особи заносяться до медичної карти
амбулаторного хворого (облікова форма N 025/о).
5. Обов'язкове медичне обстеження не проводиться: за наявності в обстежуваної особи гострого, у тому числі
інфекційного, захворювання; при перебуванні обстежуваної особи в стані сп'яніння
будь-якого походження.
6. За наявності в обстежуваної особи гострого, у тому числі
інфекційного, захворювання їй надається амбулаторна або
стаціонарна медична допомога у лікувально-профілактичних закладах,
визначених у п. 1 цього Порядку.
Начальник Головного
управління організації
медичної допомоги населенню М.П.Ждановавгору