Документ z0383-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.02.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.04.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.02.2016  № 40


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2016 р.
за № 383/28513

Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл

Відповідно до частини чотирнадцятої статті 23 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, що додається.

2. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

Міністр

О.М. Павленко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку і торгівлі України

Перший заступник Голови
Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Заступник Голови
Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України


О. Квіташвілі


Ю. Клименко
В.І. ЛапаО.М. ВержиховськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
10.02.2016  № 40


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2016 р.
за № 383/28513

ПОРЯДОК
ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру ведення реєстру операторів ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження, на яку отримано експлуатаційний дозвіл.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

1.3. Цей Порядок поширюється на операторів ринку та потужності, на які видано експлуатаційний дозвіл, які провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження, а також на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів (далі - компетентний орган).

1.4. Реєстр операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл (далі - Реєстр), ведеться компетентним органом в електронному вигляді за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

1.5. Компетентний орган забезпечує для громадськості безперервний та безоплатний доступ до відомостей Реєстру на його офіційному веб-сайті.

1.6. Інформація про експлуатаційні дозволи, що діяли на момент набрання чинності Законом України від 22 липня 2014 року № 1602-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів", та відповідні оператори ринку та потужності вноситься до Реєстру компетентним органом протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим Порядком. Внесення змін до відомостей Реєстру про таких операторів ринку та потужності здійснюється на загальних умовах відповідно до цього Порядку.

1.7. З метою ведення Реєстру адресою потужності, яка є транспортним засобом або іншим рухомим майном, вважається місцезнаходження (місце проживання) оператора ринку, в управлінні якого перебуває така потужність.

1.8. Реєстраційний номер, який присвоюється потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл, складається з таких елементів, що розділяються дефісом:

1) літери "а";

2) двозначного літерного коду України (UA);

3) коду області, в якій розташована потужність, згідно з Кодифікацією адміністративно-територіальних одиниць України (областей, районів (міст)), зазначеною у додатку 2 до цього Порядку;

4) коду району (міста), в якому розташована потужність, згідно з додатком 2 до цього Порядку;

5) порядкового номера потужності, що присвоюється автоматично за арифметичним порядком, який починається з одиниці;

6) номера секції категорії потужності за видами господарської діяльності з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження згідно з додатком 3 до цього Порядку;

7) коду категорії потужності згідно з категоріями потужностей, зазначеними у додатку 3 до цього Порядку.

Приклад реєстраційного номера потужності: а-UA-10-10-1-VІІІ-FFPP.

1.9. Порядковий номер потужності, який є частиною її реєстраційного номера, є унікальним та не може бути присвоєний іншій потужності навіть після анулювання відповідного експлуатаційного дозволу.

ІІ. Внесення інформації до Реєстру

2.1. На підставі рішення про видачу експлуатаційного дозволу до Реєстру вноситься така інформація про оператора ринку та потужність, на яку видано експлуатаційний дозвіл:

1) найменування або прізвище, ім'я та по батькові оператора ринку;

2) код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) оператора ринку;

3) місцезнаходження або місце проживання оператора ринку;

4) назва потужності;

5) реєстраційний номер потужності;

6) адреса потужності;

7) вид господарської діяльності з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження, що провадиться з використанням потужності (із зазначенням номера секції та назви категорії потужності згідно з додатком 3 до цього Порядку);

8) дата внесення інформації про оператора ринку та потужність, на яку видано експлуатаційний дозвіл, до Реєстру;

9) інформація щодо рішення, передбаченого пунктом 2.3 цього розділу.

2.2. Інформація, зазначена у пункті 2.1 цього розділу, вноситься до Реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення про видачу експлуатаційного дозволу.

2.3. У випадку анулювання, тимчасового припинення або поновлення дії експлуатаційного дозволу інформація про дату, номер відповідного рішення, орган або посадову особу, які прийняли таке рішення, вноситься до Реєстру протягом трьох робочих днів з дня його отримання компетентним органом.

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Кваша


Додаток 1
до Порядку ведення реєстру
операторів ринку та потужностей,
на які видано експлуатаційний дозвіл
(пункт 1.4 розділу І)

РЕЄСТР
операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл

№ з/п

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові оператора ринку

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) оператора ринку

Місцезнаходження або місце проживання оператора ринку

Назва потужності

Реєстраційний номер потужності

Адреса потужності

Вид господарської діяльності з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження, що провадиться з використанням потужності (із зазначенням номера секції та назви категорії потужності)

Дата внесення інформації про оператора ринку та потужність, на яку видано експлуатаційний дозвіл, до Реєстру (дд/мм/рррр)

Інформація про дату, номер та назву органу або посадової особи, які прийняли рішення про анулювання, тимчасове припинення або поновлення дії експлуатаційного дозволу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Додаток 2
до Порядку ведення реєстру
операторів ринку та потужностей,
на які видано експлуатаційний дозвіл
(підпункти 3 пункту 1.9 розділу І)

КОДИФІКАЦІЯ
адміністративно-територіальних одиниць України
(областей, районів (міст))

Область/район (місто)

Код

Автономна Республіка Крим

01

Бахчисарайський

01

Білогірський

02

Джанкойський

03

Кіровський

04

Красногвардійський

05

Красноперекопський

06

Ленінський

07

Нижньогірський

08

Первомайський

09

Роздольненський

10

Сакський

11

Совєтський

12

Сімферопольський

13

Чорноморський

15

м. Алушта

16

м. Євпаторія

18

м. Керч

19

м. Сімферополь

22

м. Феодосія

20

м. Судак

14

м. Ялта

21

Вінницька

02

Барський

01

Бершадський

02

Вінницький

03

Гайсинський

04

Жмеринський

05

Іллінецький

06

Калинівський

07

Козятинський

08

Крижопільський

09

Липовецький

10

Літинський

11

Могилів-Подільський

12

Мурованокуриловецький

13

Немирівський

14

Оратівський

15

Піщанський

16

Погребищенський

17

Теплицький

18

Тиврівський

19

Томашпільський

20

Тростянецький

21

Тульчинський

22

Хмільницький

23

Чернівецький

24

Чечельницький

25

Шаргородський

26

Ямпільський

27

м. Вінниця

28

м. Ладижин

29

м. Могилів-Подільський

30

Волинська

03

Володимир-Волинський

01

Горохівський

02

Іваничівський

03

Камінь-Каширський

04

Ківерцівський

05

Ковельський

06

Локачинський

07

Луцький

08

Любешівський

09

Любомльський

10

Маневицький

11

Ратнівський

12

Рожищенський

13

Старовижівський

14

Турійський

15

Шацький

16

м. Володимир-Волинський

17

м. Ковель

18

м. Луцьк

19

м. Нововолинськ

20

Дніпропетровська

04

Апостолівський

1

Васильківський

2

Верхньодніпровський

3

Дніпропетровський

4

Криворізький

5

Криничанський

6

Магдалинівський

7

Межівський

8

Нікопольський

9

Новомосковський

10

Павлоградський

11

Петриківський

12

Петропавлівський

13

Покровський

14

П’ятихатський

15

Синельниківський

16

Солонянський

17

Софіївський

18

Томаківський

19

Царичанський

20

Широківський

21

Юр’ївський

22

м. Дніпропетровськ

23

м. Дніпродзержинськ

24

м. Жовті Води

25

м. Кривий Ріг

26

м. Новомосковськ

27

м. Марганець

28

м. Нікополь

29

м. Павлоград

30

м. Орджонікідзе

31

м. Першотравенськ

32

м. Тернівка

33

м. Вільногірськ

34

Донецька

05

Олександрівський

01

Артемівський

02

Костянтинівський

03

Краснолиманський

04

Слов'янський

05

Великоновосілківський

06

Добропільський

07

Красноармійський

08

Мар'їнський

09

Ясинуватський

10

Амвросіївський

11

Волноваський

12

Володарський

13

Новоазовський

14

Першотравневий

15

Старобешівський

16

Тельманівський

17

Шахтарський

18

м. Донецьк

19

м. Макіївка

20

м. Маріуполь

21

м. Горлівка

22

м. Краматорськ

23

м. Єнакієве

25

м. Харцизьк

26

м. Торез

27

м. Дружківка

28

м. Дзержинськ

29

м. Ясинувата

30

м. Костянтинівка

31

Житомирська

06

Андрушівський

01

Бердичівський

02

Любарський

03

Попільнянський

04

Ружинський

05

Чуднівський

06

Романівський

07

Житомирський

08

Коростишівський

09

Новоград-Волинський

10

Черняхівський

11

Баранівський

12

Володарсько-Волинський

13

Ємільчинський

14

Коростенський

15

Лугинський

16

Малинський

17

Народицький

18

Овруцький

19

Олевський

20

Радомишльський

21

Червоноармійський

22

Брусилівський

23

м. Житомир

24

Закарпатська

07

Берегівський

01

Великоберезнянський

02

Виноградівський

03

Воловецький

04

Іршавський

05

Міжгірський

06

Мукачівський

07

Перечинський

08

Рахівський

09

Свалявський

10

Тячівський

11

Ужгородський

12

Хустський

13

м. Ужгород

14

м. Мукачеве

15

Запорізька

08

Бердянський

01

Василівський

02

Веселівський

03

Великобілозерський

04

Вільнянський

05

Гуляйпільський

06

Запорізький

07

Кам'янсько-Дніпровський

08

Куйбишевський

09

Мелітопольський

10

Михайлівський

11

Новомиколаївський

12

Оріхівський

13

Пологівський

14

Приазовський

15

Приморський

16

Розівський

17

Токмацький

18

Чернігівський

19

Якимівський

20

м. Бердянськ

21

м. Запоріжжя

22

м. Мелітополь

23

Івано-Франківська

09

Богородчанський

01

Верховинський

02

Галицький

03

Городенківський

04

Долинський

05

Калуський

06

Коломийський

07

Косівський

08

Надвірнянський

09

Рогатинський

10

Рожнятівський

11

Снятинський

12

Тисменицький

13

Тлумацький

14

м. Івано-Франківськ

15

м. Болехів

16

м. Калуш

17

м. Коломия

18

м. Яремче

19

Київська

10

Білоцерківський

01

Богуславський

02

Васильківський

03

Володарський

04

Згурівський

05

Кагарлицький

06

Миронівський

07

Обухівський

08

Переяслав-Хмельницький

09

Рокитнянський

10

Сквирський

11

Ставищенський

12

Таращанський

13

Тетіївський

14

Фастівський

15

Яготинський

16

Баришівський

17

Бориспільський

18

Броварський

19

Вишгородський

20

Києво-Святошинський

21

Бородянський

22

Іванківський

23

Макарівський

24

м. Біла Церква

26

м. Ірпінь

27

Кіровоградська

11

Бобринецький

01

Вільшанський

02

Гайворонський

03

Голованівський

04

Добровеличківський

05

Долинський

06

Знам’янський

07

Кіровоградський

08

Компаніївський

09

Маловисківський

10

Новгородківський

11

Новоархангельський

12

Новомиргородський

13

Олександрівський

14

Новоукраїнський

15

Олександрійський

16

Онуфріївський

17

Петрівський

18

Світловодський

19

Ульяновський

20

Устинівський

21

м. Кіровоград

22

м. Олександрія

24

м. Світловодськ

25

Луганська

12

Антрацитівський

01

Біловодський

02

Білокуракінський

03

Кремінський

05

Лутугинський

06

Марківський

07

Міловський

08

Новоайдарський

09

Новопсковський

10

Перевальський

11

Попаснянський

12

Сватівський

13

Свердловський

14

Слов’яносербський

15

Станично-Луганський

16

Старобільський

17

Троїцький

18

м. Алчевськ

19

м. Кіровськ

20

м. Брянка

21

м. Краснодон

23

м. Красний Луч

24

м. Лисичанськ

25

м. Луганськ

26

м. Первомайськ

27

м. Роженьки

28

м. Рубіжне

29

м. Сватове

30

м. Свердловськ

31

м. Сєверодонецьк

32

м. Стаханов

33

Львівська

13

Бродівський

01

Буський

02

Городоцький

03

Дрогобицький

04

Жидачівський

05

Жовківський

06

Золочівський

07

Кам'янка-Бузький

08

Миколаївський

09

Мостиський

10

Перемишлянський

11

Пустомитівський

12

Радехівський

13

Самбірський

14

Сколівський

15

Сокальський

16

Старосамбірський

17

Стрийський

18

Турківський

19

Яворівський

20

м. Львів

21

Миколаївська

14

Арбузинський

01

Баштанський

02

Березанський

03

Березнегуватський

04

Братський

05

Веселинівський

06

Вознесенський

07

Врадіївський

08

Доманівський

09

Єланецький

10

Жовтневий

11

Казанківський

12

Кривоозерський

13

Миколаївський

14

Новобузький

15

Новоодеський

16

Очаківський

17

Первомайський

18

Снігурівський

19

м. Миколаїв

20

м. Южноукраїнськ

21

Одеська

15

Ананьївський

01

Арцизький

02

Балтський

03

Березівський

04

Білгород-Дністровський

05

Біляївський

06

Болградський

07

Великомихайлівський

08

Іванівський

09

Ізмаїльський

10

Кілійський

11

Кодимський

12

Комінтернівський

13

Котовський

14

Красноокнянський

15

Любашівський

16

Миколаївський

17

Овідіопольський

18

Роздільнянський

19

Ренійський

20

Савранський

21

Саратський

22

Тарутинський

23

Татарбунарський

24

Фрунзівський

25

Ширяївський

26

м. Одеса

27

м. Іллічівськ

28

м. Южне

29

м.Теплодар

30

Полтавська

16

Великобагачанський

01

Гадяцький

02

Глобинський

03

Гребінківський

04

Диканський

05

Зіньківський

06

Карлівський

07

Кобеляцький

08

Козельщинський

09

Котелевський

10

Кременчуцький

11

Лохвицький

12

Лубенський

13

Машівський

14

Миргородський

15

Новосанжарський

16

Оржицький

17

Пирятинський

18

Полтавський

19

Решетилівський

20

Семенівський

21

Хорольський

22

Чорнухинський

23

Чутівський

24

Шишацький

25

м. Полтава

26

м. Кременчук

27

м. Лубни

28

м. Комсомольськ

29

м. Миргород

30

Рівненська

17

Березнівський

01

Володимирецький

02

Гощанський

03

Демидівський

04

Дубенський

05

Дубровицький

06

Зарічненський

07

Здолбунівський

08

Корецький

09

Костопільський

10

Млинівський

11

Острозький

12

Радивилівський

13

Рівненський

14

Рокитнівський

15

Сарненський

16

м. Дубно

17

м. Рівне

18

Сумська

18

Охтирський

01

Білопільський

02

Буринський

03

Великописарівський

04

Глухівський

05

Конотопський

06

Краснопільський

07

Кролевецький

08

Лебединський

09

Липоводолинський

10

Недригайлівський

11

Путивльський

12

Роменський

13

Середино-Будський

14

Сумський

15

Тростянецький

16

Шосткинський

17

Ямпільський

18

м. Суми

19

Тернопільська

19

Бережанський

01

Борщівський

02

Бучацький

03

Гусятинський

04

Заліщицький

05

Збаразький

06

Зборівський

07

Козівський

08

Кременецький

09

Лановецький

10

Монастириський

11

Підволочиський

12

Підгаєцький

13

Теребовлянський

14

Тернопільський

15

Чортківський

16

Шумський

17

м. Тернопіль

18

Харківська

20

Балаклійський

01

Барвінківський

02

Близнюківський

03

Богодухівський

04

Борівський

05

Валківський

06

Великобурлуцький

07

Вовчанський

08

Дворічанський

09

Дергачівський

10

Зачепилівський

11

Зміївський

12

Золочівський

13

Ізюмський

14

Кегичівський

15

Коломацький

16

Красноградський

17

Краснокутський

18

Куп’янський

19

Лозівський

20

Нововодолазький

21

Первомайський

22

Печенізький

23

Сахновщинський

24

Харківський

25

Чугуївський

26

Шевченківський

27

м. Люботин

28

м. Харків

29

Херсонська

21

Бериславський

01

Білозерський

02

Великолепетиський

03

Великоолександрівський

04

Верхньорогачицький

05

Високопільський

06

Генічеський

07

Голопристанський

08

Горностаївський

09

Іванівський

10

Каланчацький

11

Каховський

12

Нижньосірогозький

13

Нововоронцовський

14

Новотроїцький

15

Скадовський

16

Цюрупинський

17

Чаплинський

18

м. Херсон

19

м. Нова Каховка

20

Хмельницька

22

Білогірський

01

Віньковецький

02

Волочиський

03

Городоцький

04

Деражнянський

05

Дунаєвецький

06

Ізяславський

07

Кам’янець-Подільський

08

Красилівський

09

Летичівський

10

Новоушицький

11

Полонський

12

Славутський

13

Старокостянтинівський

14

Старосинявський

15

Теофіпольський

16

Хмельницький

17

Чемеровецький

18

Шепетівський

19

Ярмолинецький

20

м. Кам’янець-Подільський

21

м. Хмельницький

22

м. Старокостянтинів

23

Черкаська

23

Городищенський

01

Драбівський

02

Жашківський

03

Звенигородський

04

Золотоніський

05

Кам’янський

06

Канівський

07

Катеринопільський

08

Корсунь-Шевченківський

09

Лисянський

10

Маньківський

11

Монастирищенський

12

Смілянський

13

Тальнівський

14

Уманський

15

Христинівський

16

Чигиринський

18

Черкаський

17

Чорнобаївський

19

Шполянський

20

м. Черкаси

21

м. Умань

22

м. Сміла

23

Чернівецька

24

Вижницький

01

Герцаївський

02

Глибоцький

03

Заставнівський

04

Кельменецький

05

Кіцманський

06

Новоселицький

07

Путильський

08

Сокирянський

09

Сторожинецький

10

Хотинський

11

м. Чернівці

12

Чернігівська

25

Бахмацький

01

Бобровицький

02

Борзнянський

03

Варвинський

04

Городнянський

05

Ічнянський

06

Козелецький

07

Коропський

08

Корюківський

09

Куликівський

10

Менський

11

Ніжинський

12

Новгород-Сіверський

13

Носівський

14

Прилуцький

15

Ріпкинський

16

Семенівський

17

Сосницький

18

Срібнянський

19

Талалаївський

20

Чернігівський

21

Щорський

22

м. Ніжин

23

м. Прилуки

24

м. Чернігів

25

м. Київ

26

м. Севастополь

27


Додаток 3
до Порядку ведення реєстру
операторів ринку та потужностей,
на які видано експлуатаційний дозвіл
(підпункт 6 пункту 1.9 розділу І)

КАТЕГОРІЇ ПОТУЖНОСТЕЙ
за видами господарської діяльності з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження

Код категорії

Назва категорії

1

2

СЕКЦІЯ 0. Потужності загального призначення

CS

Холодильний склад (незалежний, автономний)

RW

Потужність з повторного первинного пакування та перепакування (незалежна, автономна)

WM

Оптовий ринок, агропродовольчий ринок

RV

Рефрижераторне судно

СЕКЦІЯ І. М'ясо свійських копитних

SH

Бійня

CP

Потужність з розбирання та обвалювання м’яса

СЕКЦІЯ ІІ. М'ясо свійської птиці та зайцеподібних

SH

Бійня

CP

Потужність з розбирання та обвалювання м’яса

СЕКЦІЯ ІІІ. М'ясо диких тварин, вирощених на фермі

SH

Бійня

CP

Потужність з розбирання та обвалювання м’яса

СЕКЦІЯ IV. М'ясо диких тварин

GHE

Потужність з обробки диких тварин

CP

Потужність з розбирання та обвалювання м’яса

СЕКЦІЯ V. Кускове м’ясо, м’ясні напівфабрикати та м'ясо механічного обвалювання

MM

Потужність з виробництва кускового м’яса

MP

Потужність з виробництва м’ясних напівфабрикатів

MSM

Потужність з механічного обвалювання м’яса

СЕКЦІЯ VІ. М’ясні продукти, у тому числі продукти крові та екстракти м’яса

PP

Потужність з виробництва

СЕКЦІЯ VІІ. Живі двостулкові молюски

DC

Потужність зі збирання та відправлення

PC

Потужність з очищення

СЕКЦІЯ VІІІ. Рибні продукти

FV

Рибопромислове судно

ZV

Рибоморозильне судно

FFPP

Завод свіжих рибних продуктів

PP

Потужність з переробки

WM

Оптовий ринок

AH

Рибний аукціон

СЕКЦІЯ IX. Молозиво, сире молоко, молочні продукти та продукти на основі молозива

CC

Потужність зі збирання

PP

Потужність з виробництва

СЕКЦІЯ X. Яйця та яєчні продукти

PC

Потужність з пакування

PP

Потужність з виробництва

LEP

Потужність з виробництва рідких яєчних продуктів

СЕКЦІЯ XІ. Жаб’ячі лапки та слимаки

PP

Потужність з виробництва

СЕКЦІЯ XІІ. Топлені тваринні жири та шкварки

CC

Потужність зі збирання

PP

Потужність з виробництва

СЕКЦІЯ XІІІ. Оброблені шлунки, міхури та кишки

PP

Потужність з виробництва

СЕКЦІЯ XIV. Желатин

PP

Потужність з виробництва

СЕКЦІЯ XV. Колаген

PP

Потужність з виробництва

СЕКЦІЯ XVІ. Інші харчові продукти тваринного походження

PP

Потужність з виробництва

SP

Потужність зі зберігання

PS

Потужність з реалізації
вгору