Документ z0385-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.08.2007, підстава - z0915-07

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 186 від 04.06.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
17 червня 1999 р.
за N 385/3678
{ Наказ втратив чинність зі звіту за 2008 рік на підставі
Наказу Державного комітету статистики
N 285 ( z0915-07 ) від 03.08.2007 }
Про затвердження форми державної статистичної звітності N 1-ОТ "Звіт дитячого оздоровчого закладу (табору) за
літо ___ року" та Інструкції щодо її заповнення

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
30.04.98 N 591 ( 591-98-п ) "Про розвиток Міжнародного дитячого
центру "Артек" та дитячих оздоровчих закладів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму державної статистичної звітності N 1-ОТ
"Звіт дитячого оздоровчого закладу (табору) за літо ___ року" та
Інструкцію щодо її заповнення, що додаються. 2. Зазначену форму та Інструкцію ввести в дію, починаючи зі
звіту за літо 1999 року. 3. Поширити вказану форму державної статистичної звітності та
Інструкцію щодо її заповнення на оздоровчі заклади (табори)
незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності.
4. Управлінню соціальної статистики (Калачова І.В.): 4.1. підготувати оригінали форми державної статистичної
звітності N 1-ОТ та Інструкції щодо її заповнення до друку; 4.2. внести зміни і доповнення до постановки задачі з
комплексу електронної обробки інформації за формою державної
статистичної звітності N 1-ОТ до 1 червня 1999 року; 4.3. здійснювати методологічне керівництво збором та
розробкою державної статистичної звітності за вказаною формою.
5. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.)
забезпечити фінансування виготовлення та розсилки бланків форми
державної статистичної звітності та Інструкції щодо її заповнення. 6. Голові Держкомстату Автономної Республіки Крим,
начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики забезпечити збір, розробку та подання
державної статистичної звітності N 1-ОТ на адресу ГМІЦ
Держкомстату України згідно з планом статистичних робіт на
1999 рік.
7. ГМІЦ Держкомстату України (Сидоренко М.М.): 7.1. внести зміни до комплексу електронної обробки інформації
на ПЕОМ за формою N 1-ОТ та забезпечити його промислове
впровадження з 1 вересня 1999 року; 7.2. забезпечити розробку зведеної інформації за формою
державної статистичної звітності N 1-ОТ згідно з планом
статистичних робіт на 1999 рік.
8. Скасувати наказ Міністерства статистики України від
31.03.93 N 59. 9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Власенко Н.С.
Голова Комітету О.Г.Осауленко
Затверджено
Наказ Держкомстату України
04.06.99 N 186
Інструкція
щодо заповнення форми державної статистичної звітності
N 1-ОТ "Звіт дитячого оздоровчого закладу (табору) за
літо ____ року"
1. Інструкція розроблена відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 квітня 1998 року N 591 ( 591-98-п ) "Про
розвиток Міжнародного дитячого центру "Артек" та дитячих
оздоровчих закладів". Вона визначає порядок заповнення форми
державної статистичної звітності N 1-ОТ "Звіт дитячого оздоровчого
закладу (табору) за літо ___ року". 2. Звіт за формою N 1-ОТ розповсюджується на дитячі оздоровчі
табори, містечка, комплекси (надалі - табори) незалежно від
відомчої підпорядкованості та форм власності. Звіт складають
позаміські оздоровчі табори; дитячі оздоровчі заклади санаторного
типу; табори праці та відпочинку; табори відпочинку для
старшокласників і учнівської молоді; табори відпочинку з денним
перебуванням на базі шкіл, інтернатних, дошкільних, позашкільних,
культурно-освітніх, спортивних закладів; профільні табори
(туристично-оздоровчі, спортивно-оздоровчі, юних техніків,
обдарованих дітей); оздоровчі табори для дітей-сиріт, дитячі дачі
для літнього оздоровлення дітей дошкільного віку тощо. 3. Звіт подається органу статистики за місцезнаходженням
табору та своїй вищестоящій організації після завершення роботи
табору, не пізніше 1 вересня. 4. Адресна частина бланка заповнюється на підставі
документів, що регламентують роботу табору в поточному оздоровчому
сезоні. 5. При заповненні даних адресної частини про тип, вид та
площу табору доцільно користуватися відповідними переліками,
наведеними в рамці спеціалізованих кодів. 6. У рядках: "Місцезнаходження табору" та "Місцезнаходження
організації, яка відкрила табір" проставляються поштовий індекс,
назва області, району, населеного пункту, вулиці, номери будинку
та контактного телефону. 7. Відомча належність табору визначається за відомчою
належністю організації, яка відкрила табір. Якщо табір
організовано на кошти кількох підприємств, то вказується назва
головного підприємства (організації), у віданні якого він
перебуває відповідно до угоди між власниками. 8. У рядку "Форма власності" вказується одна з форм
власності: приватна, колективна, державна (загальнодержавна,
комунальна). Також зазначається власність інших держав, власність
міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав. 9. У рядку "Вид табору" до стаціонарних слід зараховувати
табори, приміщення яких згідно з проектно-кошторисною
документацією передбачалося використовувати цільово як оздоровчі
табори, до пристосованих - табори, які використовують для
оздоровлення дітей приміщення інших закладів, а до наметових -
табори, які не мають збудованих приміщень узагалі.
Розділ I
Основні показники роботи табору
10. У рядку 01 проставляється кількість місць, яка визначена
при введенні табору в експлуатацію згідно з санітарними
нормативами. Додатково розгорнуті місця (приставні, на
розкладачках, на верандах тощо) у рядку 01 не враховуються.
Наметові табори, дитячі табори з денним перебуванням та інші
аналогічні табори рядок 01 не заповнюють. 11. При заповненні рядків 02 - 07 використовуються журнали
реєстрації прибуття і вибуття дітей, а також путівки, довідки та
інші супровідні документи первинного обліку. У рядку 02 проставляються дані про загальну кількість дітей,
обслугованих табором протягом усього оздоровчого сезону. У цьому
рядку діти, які відпочивали протягом двох (трьох, чотирьох) змін,
зазначаються відповідну кількість разів. На відміну від рядка 02 у
рядках 03 - 07 діти враховуються за списком, незалежно від
кількості змін. Кожний із зазначених рядків повинен бути меншим
або дорівнювати рядку 02. Діти, зараховані одночасно до кількох
перелічених категорій, відображаються у рядках 03 - 07 відповідну
кількість разів. 12. У рядку 08 наводиться кількість штатних працівників
табору: педагогів-вихователів і вожатих, медичних працівників,
адміністративно-господарський персонал. 13. Директор табору, інструктор з фізичної культури та
плавання, керівники гуртків, музичні керівники враховуються у
рядку 09. 14. У рядку 10 наводиться кількість медичних працівників
табору (як лікарі, так і середній медперсонал). 15. У рядку 11 зазначається адміністративно-господарський та
обслуговуючий персонал.
Розділ II
Матеріальна база табору
16. Цей розділ заповнюють табори, які зазначені в рядку 01.
Розділ заповнюється один раз на п'ять років: за 2000, 2005 рік
тощо. 17. У рядку 01 проставляється площа житлових кімнат
(спалень). 18. У рядку 02 наводиться фактичне число місць у їдальні. 19. У рядках 03 - 07 відображається наявність у таборі
відповідних споруд та приміщень, незалежно від їх розміру, шляхом
проставлення цифр "1" та "0". Наприклад, у рядку 05, графі 1
табір, що має басейн, повинен проставити цифру "1", а табір, у
якого нема басейну, - цифру "0".
Розділ III
Фінансові показники
20. У рядку 01 проставляється сума продажної вартості всіх
путівок за весь оздоровчий період, у рядку 02 - загальна сума,
фактично сплачена батьками за всі путівки. 21. У рядку 03 проставляється середня вартість однієї
путівки. Цей показник отримується шляхом поділу даних рядка 01
(тобто суми продажної вартості всіх путівок) на загальну кількість
путівок. По рядках 01 та 02 дані заповнюються у тисячах гривень з
одним десятковим знаком після коми, по рядку 03 - у гривнях без
десяткового знаку.
Розділ IV
Розподіл дітей за регіонами, з яких вони прибули на
оздоровлення
22. У графах 1 - 6 загальна чисельність дітей, які відпочили
влітку у таборі, а також їх окремі категорії розподіляються за
регіонами, з яких вони прибули на оздоровлення. У рядку 29 із
загальної кількості оздоровлених виділяються діти, які прибули в
табір із зарубіжних країн та країн, що утворилися з республік
колишнього СРСР. 23. Кожна з граф 2, 3, 4, 5, 6 повинна бути меншою або
дорівнювати графі 1 в усіх рядках. 24. Дані граф 1 - 6 за рядком 01 даного розділу повинні
дорівнювати відповідним даним графи 1 рядків 02 - 07 розділу I. 25. Сума даних рядків 02 - 29 за графами 1 - 6 повинна
дорівнювати даним рядка 01 за відповідними графами.
Загальні вимоги до заповнення звіту
У звіті повинні бути заповнені всі показники. Якщо відсутній
який-небудь показник, то ставиться риска. Звіт повинен бути
заповнений чітко і розбірливо. Виправлення помилок підтверджується
підписом керівника. Керівник і головний бухгалтер, які підписали звіт, несуть
персональну відповідальність за достовірність указаних у ньому
відомостей у відповідності з чинним законодавством.
Начальник управління
соціальної статистики І.В.Калачова
Державна статистична звітність ------------------------------------------------------------------------------------------------ | коди | |----------------------------------------------------------------------------------------------| |-----+-----------+-------+------+-------+--------+------------+-------------+-----------+--+--| |форми|організації|терито-|галузі|виду |форми |організацій-|міністерства,|вищестоящої| |КС| |доку-|складача - |рії за |за |еконо- |власнос-|но-правової |іншого |організації| | | |мента|ідентифі- |КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної |ті за |форми госпо-|центрального |- ідентифі-| | | |за |каційний | | |діяль- |КФВ |дарювання |органу |каційний | | | |ДКУД |код за | | |ності | |за КОПФГ |виконавчої |код за | | | | |ЄДРПОУ | | |за КВЕД| | |влади за |ЄДРПОУ | | | | | | | | | | |СПОДУ | | | | |-----+-----------+-------+------+-------+--------+------------+-------------+-----------+--+--| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11| |----------------------------------------------------------------------------------------------| | спеціалізовані коди | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | тип табору | вид табору |тип балансу, на якому | |--------------------------------+-----------------------------------+--------------------- | |позаміський оздоровчий 1 | |перебуває табір | |--------------------------------| |--------------------- | |санаторного типу 2 |пристосований 0 | | |--------------------------------| | | |праці і відпочинку 3 | | | |--------------------------------| | | |відпочинку для старшоклас- |стаціонарний 1 |самостійний 1 | |ників та учнівської молоді 4 | | | |--------------------------------| | | |з денним перебуванням 5 | |не самостійний 2 | |--------------------------------| | | |профільний 6 |наметовий 2 | | |--------------------------------| | | |інший 7 | | | |--------------------------------+-----------------------------------+-------------------------| | 12 | 13 | 14 | ------------------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається ______________________________ Форма N 1-ОТ
Назва табору ______________________________
Тип табору ______________________________ Затверджено
Вид табору ______________________________ Наказ Держкомстату України Місцезнаходження та N тел. табору 04.06.99 N 186 _____________________________________________ _____________________________________________ Поштова - 1 раз на рік Відомча належність _____________________________________________ Подають дитячі оздоровчі Назва, адреса та N телефону організації, яка заклади (табори),
відкрила табір ______________________________ незалежно від відомчої _____________________________________________ підпорядкованості _____________________________________________ та форм власності після Форма власності _____________________________ завершення роботи
Перебуває на самостійному балансі ___________ табору, не пізніше 1 (так, ні) вересня:
- органу державної
статистики за
місцезнаходженням
табору;
- своїй вищестоящій організації.
Звіт дитячого оздоровчого закладу (табору)
за літо _____ року
I. Основні показники роботи табору
----------------------------------------------------------------- | Назва показника | N рядка | Усього | |-----------------------------------------+----------+----------| | А | Б | 1 | |-----------------------------------------+----------+----------| |Кількість місць у таборі | 01 | | |-----------------------------------------+----------+----------| |Чисельність дітей, які відпочили влітку, | 02 | | |- усього осіб | | | |-----------------------------------------+----------+----------| |З рядка 02 (за списком, незалежно від | | | |кількості змін): | | | |постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС | 03 | | |-----------------------------------------+----------+----------| |сироти та позбавлені батьківського | 04 | | |піклування | | | |-----------------------------------------+----------+----------| |інваліди | 05 | | |-----------------------------------------+----------+----------| |з малозабезпечених, багатодітних та | 06 | | |неповних сімей | | | |-----------------------------------------+----------+----------| |учні 10 - 12 класів | 07 | | |-----------------------------------------+----------+----------| |Чисельність працівників табору - усього | 08 | | |(сума рядків 09 - 11) | | | |-----------------------------------------+----------+----------| |у тому числі: | 09 | | |педагоги-вихователі і вожаті | | | |-----------------------------------------+----------+----------| |медичні працівники | 10 | | |-----------------------------------------+----------+----------| |адміністративно-господарський та | 11 | | |обслуговуючий персонал | | | -----------------------------------------------------------------
II. Матеріальна база табору
Заповнюється 1 раз на 5 років: за 2000, 2005 рік тощо.
----------------------------------------------------------------- | Назва показника | N рядка | Усього | |-------------------------------------+------------+------------| | А | Б | 1 | |-------------------------------------+------------+------------| |Площа житлових кімнат (спалень), кв.м| 01 | | |-------------------------------------+------------+------------| |Кількість місць у їдальні | 02 | | |-------------------------------------+------------+------------| |Чи є в таборі (так - 1, ні - 0): | | | |-------------------------------------+------------+------------| |кіно (концертний) зал | 03 | | |-------------------------------------+------------+------------| |бібліотечний фонд | 04 | | |-------------------------------------+------------+------------| |басейн | 05 | | |-------------------------------------+------------+------------| |спортивні майданчики | 06 | | |-------------------------------------+------------+------------| |медичний кабінет | 07 | | -----------------------------------------------------------------
III. Фінансові показники
----------------------------------------------------------------- | Назва показника | N рядка | Усього | |-------------------------------------+-----------+-------------| | А | Б | 1 | |-------------------------------------+-----------+-------------| |Сума продажної вартості всіх путівок | 01 | | |(тис. грн.) | | | |-------------------------------------+-----------+-------------| |у тому числі сума, сплачена батьками | 02 | | |(тис. грн.) | | | |-------------------------------------+-----------+-------------| |Середня вартість однієї путівки | 03 | | |(грн.) | | | -----------------------------------------------------------------
IV. Розподіл дітей за регіонами, з яких вони прибули
на оздоровлення
---------------------------------------------------------------------------------- | Регіони, з яких | N |Усього| із них: | | прибули діти |рядка|дітей |------------------------------------------------| | | | |постраждалі|сироти та |інва-|з малозабез-|учні | | | | |внаслідок |позбавлені|ліди |печених, ба-|10-12 | | | | |аварії на |батьківсь-| |гатодітних |класів| | | | |ЧАЕС |кого пік- | |та неповних | | | | | | |лування | |сімей | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Усього | 01 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |у тому числі з: | | | | | | | | |Автономної | | | | | | | | |Республіки Крим | 02 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Вінницької | 03 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Волинської | 04 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Дніпропетровської | 05 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Донецької | 06 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Житомирської | 07 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Закарпатської | 08 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Запорізької | 09 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Івано-Франківської| 10 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Київської | 11 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Кіровоградської | 12 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Луганської | 13 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Львівської | 14 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Миколаївської | 15 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Одеської | 16 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Полтавської | 17 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Рівненської | 18 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Сумської | 19 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Тернопільської | 20 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Харківської | 21 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Херсонської | 22 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Хмельницької | 23 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Черкаської | 24 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Чернівецької | 25 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |Чернігівської | 26 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |м.Києва | 27 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |м.Севастополя | 28 | | | | | | | |------------------+-----+------+-----------+----------+-----+------------+------| |інших країн | 29 | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
"___" ____________ ____ р. Керівник ______________________
Виконавець ______________ М.П. Головний бухгалтер ____________
тел. ____________________
Начальник управління
соціальної статистики І.В.Калачовавгору