Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів
Держкомзем України, Мінагрополітики України, Мінбуд України [...]; Наказ, Порядок, Коефіцієнти [...] від 27.01.200618/15/21/11
Документ z0388-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.02.2017, підстава - z0091-17


                   Таблиця 1.2 

КОЕФІЦІЄНТИ,
які характеризують чисельність населення,
географічне положення, адміністративний статус
населених пунктів та їх господарські функції

------------------------------------------------------------------ | N | Тип міст за адміністративним | Чисельність | Значення | |з/п | статусом та господарськими | населення | коефіцієнта | | | функціями | (тис. чол.) | | |----+------------------------------+-------------+--------------| |1 |Міста обласного | 20,0 - 49,9 | 1,2 | | |підпорядкування, які виконують| | | | |переважно промислові, | | | | |транспортні та | | | | |курортно-рекреаційні функції, | | | | |переважно центри | | | | |адміністративних районів | | | |----+------------------------------+-------------+--------------| |2 |Міста обласного | 50,0 - 99,9 | 1,4 | | |підпорядкування - промислові, | | | | |промислово-транспортні , | | | | |оздоровчо-курортні центри, | | | | |переважно центри | | | | |адміністративних районів | | | |----+------------------------------+-------------+--------------| |3 |Міста обласного |100,0 - 249,9| 1,6 | | |підпорядкування - | | | | |багатогалузеві промислові або | | | | |великі курортні центри, | | | | |переважно центри областей | | | |----+------------------------------+-------------+--------------| |4 |Місто загальнодержавного |250,0 - 499,9| 2,0 | | |значення Севастополь, столиця | | | | |Автономної Республіки Крим | | | | |Сімферополь і міста обласного | | | | |підпорядкування - | | | | |багатогалузеві промислові, а | | | | |також адміністративні і | | | | |культурні центри, переважно | | | | |центри областей | | | |----+------------------------------+-------------+--------------| |5 |Багатофункціональні міста |500,0 - 999,9| 2,5 | | |обласного підпорядкування, | | | | |крупні адміністративні, | | | | |наукові, економічні, | | | | |організаційні і культурні | | | | |центри, переважно центри | | | | |областей | | | |----+------------------------------+-------------+--------------| |6 |Столиця України - місто Київ, |1000,0 і вище| 3,0 | | |центри областей - | | | | |багатофункціональні міста | | | | |обласного підпорядкування - | | | | |найкрупніші адміністративні, | | | | |наукові, економічні, | | | | |організаційні і культурні | | | | |центри | | | ------------------------------------------------------------------

Таблиця 1.3

КОЕФІЦІЄНТИ,
які враховують місце розташування населених
пунктів у приміських зонах великих міст

------------------------------------------------------------------ | Чисельність населення | Значення коефіцієнта | | міст-центрів (тис. чол.) | | |--------------------------------+-------------------------------| | 100,0-249,9 | 1,1 | |--------------------------------+-------------------------------| | 250,0-499,9 | 1,2 | |--------------------------------+-------------------------------| | 500,0-999,9 | 1,3 | |--------------------------------+-------------------------------| | 1000,0-1999,9 | 1,5 | |--------------------------------+-------------------------------| | 2000,0 і більше | 1,8 | ------------------------------------------------------------------

Таблиця 1.4

КОЕФІЦІЄНТИ,
які застосовуються для населених
пунктів, що мають статус курортів*

------------------------------------------------------------------ | Розміщення населених пунктів, | Значення | | що мають статус курортів | коефіцієнта | |-------------------------------------------------+--------------| |на Південному узбережжі Криму | 3,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |на Південно-Східному узбережжі Криму | 2,5 | |-------------------------------------------------+--------------| |на Західному узбережжі Криму | 2,2 | |-------------------------------------------------+--------------| |на Чорноморському узбережжі Миколаївської, | 2,0 | |Одеської та Херсонської областей | | |-------------------------------------------------+--------------| |у гірських та передгірних районах Закарпатської, | 2,3 | |Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької | | |областей | | |-------------------------------------------------+--------------| |в інших курортних населених пунктах | 1,5 | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1996 року N 1576 ( 1576-96-п ) "Про затвердження
переліку населених пунктів, віднесених до курортних".

Таблиця 1.5

КОЕФІЦІЄНТИ,
які враховують місце розташування населених
пунктів у зонах радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи*

------------------------------------------------------------------ |Розміщення населених пунктів у зонах| Значення коефіцієнта | | радіоактивного забруднення | | |------------------------------------+---------------------------| |1. Зона відчуження | 0,5 | |------------------------------------+---------------------------| |2. Зона безумовного (обов'язкового) | 0,6 | |відселення | | |------------------------------------+---------------------------| |3. Зона гарантованого добровільного | 0,80 | |відселення | | |------------------------------------+---------------------------| |4. Зона посиленого радіоекологічного| 0,90 | |контролю | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Відповідно до постанови Кабінету Міністрів Української РСР
від 23 липня 1991 року N 106 ( 106а-91-п, 106б-91-п )
"Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР
про порядок введення в дію законів Української РСР "Про правовий
режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи" та "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",
зі змінами.

Таблиця 1.6

ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ,
які враховують ступінь містобудівної
цінності території в межах населених пунктів (Км2)

------------------------------------------------------------------ | Групи населених пунктів | Граничні значення коефіцієнтів | | з чисельністю населення |----------------------------------| | (тис. чол.) | максимальні | мінімальні | |-----------------------------+-------------------+--------------| |до 20 | 1,5 | 0,75 | |-----------------------------+-------------------+--------------| |від 20 до 50 | 1,5-2,0 | 0,50 | |-----------------------------+-------------------+--------------| |від 50 до 100 | 2,0-2,5 | 0,40 | |-----------------------------+-------------------+--------------| |від 100 до 250 | 2,5-3,0 | 0,35 | |-----------------------------+-------------------+--------------| |від 250 до 500 | 3,0-3,5 | 0,30 | |-----------------------------+-------------------+--------------| |від 500 до 1000 | 3,5-4,0 | 0,25 | |-----------------------------+-------------------+--------------| |від 1000 до 2000 | 4,0-5,0 | 0,20 | |-----------------------------+-------------------+--------------| |понад 2000 | 5,0-7,0 | 0,15 | ------------------------------------------------------------------

Таблиця 1.7

ЛОКАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ
на місцеположення земельної ділянки в межах
економіко-планувальної зони

------------------------------------------------------------------ | Назва | Назва локальних факторів | Значення | | рентоутво- | | коефіцієнтів | | рювальних | | | | факторів | | | |------------+---------------------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | |------------+---------------------------------+-----------------| |Функціо- |Місцезнаходження земельної | 1,04-1,2 | |нально- |ділянки в зоні пішохідної | | |планувальні |доступності до громадських | | |фактори |центрів | | | |---------------------------------+-----------------| | |у зоні магістралей підвищеного | 1,05-1,2 | | |містоформувального значення | | | |---------------------------------+-----------------| | |у зоні пішохідної доступності | 1,04-1,15 | | |швидкісного міського та | | | |зовнішнього пасажирського | | | |транспорту | | | |---------------------------------+-----------------| | |у зоні пішохідної доступності до | 1,04-1,15 | | |національних, зоологічних та | | | |дендрологічних парків, | | | |парків-пам'яток садово-паркового | | | |мистецтва, ботанічних садів, | | | |заказників, заповідних урочищ, | | | |пам'яток природи, курортів, | | | |парків, лісопарків, лісів, | | | |зелених зон, пляжів | | | |---------------------------------+-----------------| | |у прирейковій зоні (ділянка, | 1,04-1,10 | | |розташована або примикає до | | | |відводу залізниці, має під'їзну | | | |залізничну колію) | | |------------+---------------------------------+-----------------| |Інженерно- |Земельна ділянка, що примикає до | 0,90-0,95 | |інфраструк- |вулиці без твердого покриття | | |турні |---------------------------------+-----------------| |фактори |не забезпечена централізованим | 0,90-0,95 | | |водопостачанням | | | |---------------------------------+-----------------| | |не забезпечена каналізацією | 0,90-0,95 | | |---------------------------------+-----------------| | |не забезпечена централізованим | 0,90-0,95 | | |теплопостачанням | | | |---------------------------------+-----------------| | |не забезпечена централізованим | 0,90-0,95 | | |газопостачанням | | |------------+---------------------------------+-----------------| |Інженерно- |Місцезнаходження земельної | 0,85-0,90 | |геологічні |ділянки в межах території, | | | фактори |що має схил поверхні понад 20% | | | |---------------------------------+-----------------| | |На ґрунтах з несучою спроможністю| 0,85-0,95 | | |менше 1,0 кг/кв.см при потужності| | | |понад два метри | | | |---------------------------------+-----------------| | |у зоні залягання ґрунтових вод | 0,90-0,95 | | |менше 3 м | | | |---------------------------------+-----------------| | |у зоні затоплення паводком понад | 0,90-0,95 | | |4% забезпеченості (шар затоплення| | | |понад два метри) | | | |---------------------------------+-----------------| | |у зоні значної заболоченості з | 0,90-0,95 | | |ґрунтовим живленням, що важко | | | |осушується | | | |---------------------------------+-----------------| | |у зоні небезпечних геологічних | 0,75-0,90 | | |процесів (зсуви, карст, яружна | | | |ерозія - яри понад 10 м, штучні | | | |підземні виробки - катакомби, | | | |підроблені території, провали та | | | |значні тріщини у земній корі, у | | | |тому числі з виходом метану на | | | |поверхню) | | | |---------------------------------+-----------------| | |на намивних (насипних) територіях| 1,02-1,07 | |------------+---------------------------------+-----------------| |Історико- |Місцезнаходження земельної | 1,08-1,20 | |культурні |ділянки в межах заповідної | | |фактори |території | | | |---------------------------------+-----------------| | |у зоні регулювання забудови | 1,07-1,11 | | |---------------------------------+-----------------| | |у зоні історичного ландшафту, що | 1,06-1,12 | | |охороняється | | | |---------------------------------+-----------------| | |у зоні охорони поодиноких | | | |пам'яток | 1,06-1,12 | |------------+---------------------------------+-----------------| |Природно- |Місцезнаходження земельної | 1,07-1,11 | |ландшафтні |ділянки в межах території | | | фактори |природоохоронного призначення | | | |(національних, зоологічних та | | | |дендрологічних парків, | | | |парків-пам'яток | | | |садово-паркового мистецтва, | | | |ботанічних садів, заказників, | | | |заповідних урочищ, пам'яток | | | |природи) | | | |---------------------------------+-----------------| | |у межах території оздоровчого | 1,06-1,10 | | |призначення (курортів та округів | | | |санітарної охорони) | | | |---------------------------------+-----------------| | |у межах території рекреаційного | 1,05-1,09 | | |призначення (земель туризму та | | | |відпочинку, парків та зелених | | | |зон) | | |------------+---------------------------------+-----------------| |Санітарно- |Місцезнаходження земельної | 0,80-0,96 | |гігієнічні |ділянки | | | фактори |*у санітарно-захисній зоні | | | |---------------------------------+-----------------| | |у водоохоронній зоні | 1,02-1,05 | | |---------------------------------+-----------------| | |*у зоні обмеження забудови за | 0,80-0,95 | | |ступенем забруднення атмосферного| | | |повітря | | | |---------------------------------+-----------------| | |*у зоні обмеження забудови за | 0,90-0,95 | | |рівнем напруження | | | |електромагнітного поля | | | |---------------------------------+-----------------| | |*у зоні перевищення припустимого | 0,90-0,97 | | |рівня шуму від залізниці, | | | |автодоріг, електропідстанцій та | | | |аеродромів | | | |---------------------------------+-----------------| | |*в ареалі забруднення ґрунтів | 0,90-0,95 | | |(важкі метали), на територіях, | | | |зайнятих породними відвалами і | | | |териконами | | ------------------------------------------------------------------
_______________
*Застосовуються для земельних ділянок, на яких розташовані
виробничі та інші об'єкти, які не є джерелами відповідного виду
забруднення.
Начальник Управління ринку
та оцінки земель, розмежування
земель державної та комунальної
власності Держкомзему С.М.Горбатович

Додаток 2
до розділу 4 Порядку

ВИТЯГ
з технічної документації про нормативну
грошову оцінку земельної ділянки

------------------------------------------------------------------ |Назва земельної ділянки | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------| |Власник (користувач) | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження власника (користувача) | |----------------------------------------------------------------| |Площа земельної ділянки, кв. м | |----------------------------------------------------------------| |Середня вартість земельної ділянки, грн/кв. м | |----------------------------------------------------------------| |Економіко-планувальна зона | |----------------------------------------------------------------| |Коефіцієнт Км2 | |----------------------------------------------------------------| |Локальні коефіцієнти на місцезнаходження земельної ділянки у | |межах економіко-планувальної зони | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |Сукупний коефіцієнт Км3 | |----------------------------------------------------------------| |Коефіцієнт Кф | |----------------------------------------------------------------| |Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки К(і) | |----------------------------------------------------------------| |Нормативна грошова оцінка кв. м земельної ділянки під забудовою,| |грн | |----------------------------------------------------------------| |Площа земельної ділянки під забудовою, кв. м | |----------------------------------------------------------------| |Нормативна грошова оцінка земельної ділянки під забудовою, грн | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |Сільськогосподарські угіддя | |----------------------------------------------------------------| |Вартість 1 га, грн | |----------------------------------------------------------------| |Площа, га | |----------------------------------------------------------------| |Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, грн | |----------------------------------------------------------------| |_____________________________________________________ | |----------------------------------------------------------------| |Усього щодо забудованих земель та сільськогосподарських угідь | |----------------------------------------------------------------| |Загальна площа земель, кв. м | |----------------------------------------------------------------| |Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн | |----------------------------------------------------------------| |Довідку склав ______________________________________________ | |----------------------------------------------------------------| |Довідку перевірив ____________________________________________ | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |М.П. ________________ Дата _______________ | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
ринку та оцінки земель,
розмежування земель державної
та комунальної власності С.М.Горбатовичвгору