Документ z0393-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.03.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.04.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2015  № 98


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 квітня 2015 р.
за № 393/26838

Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку

Відповідно до статті 55 Закону України «Про автомобільний транспорт» та з метою впорядкування системи оформлення, видачі та використання дозволів, необхідних для здійснення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1075/9674 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 19 квітня 2013 року № 239), такі зміни:

1) у тексті Порядку цифри та слова «45 днів», «45 календарних днів» замінити цифрами та словом «90 днів»;

2) пункт 5.1 розділу V викласти в такій редакції:

«5.1. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті згідно з покладеними на неї функціями забезпечує контроль за оформленням, видачею та обліком дозволів.

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті знімає з обліку та анульовує виданий(і) автомобільному перевізнику дозвіл(оли), який (які) не був (не були) ним повернуті у зв’язку з його (їх) втратою, викраденням, вилученням, зіпсуванням.

Зняття з обліку та анулювання втраченого (викраденого, вилученого, зіпсованого) автомобільним перевізником дозволу здійснюється за умови подання ним до Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті:

письмового звернення автомобільного перевізника про зняття з обліку та анулювання втраченого (викраденого, вилученого, зіпсованого) дозволу;

копії примірника друкованого засобу масової інформації з оголошенням про втрату (викрадення) дозволу;

копії документа, що підтверджує факт втрати (викрадення, вилучення) дозволу;

оригінал зіпсованого дозволу.».

2. Департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку;

2) оприлюднення цього наказу в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника  Міністра В.Ю. Шульмейстера.

Міністр

А. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті

Голова
Державної регуляторної служби України

В.А. Балін


К.М. Ляпінавгору