Документ z0394-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.02.2017, підстава - z0101-17

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.03.2012  № 394/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2012 р.
за № 394/20707

Про затвердження Порядку та умов надання одноразової грошової допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 152/5 від 20.01.2017}

Відповідно до частини другої статті 157 Кримінально-виконавчого кодексу України та з метою правового врегулювання порядку й умов виплати одноразової грошової допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок та умови надання одноразової грошової допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання, що додається.

2. Державній пенітенціарній службі України (Лісіцков О.В.) довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів, керівників територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та забезпечити його виконання.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 30 травня 2007 року № 134 «Про затвердження Положення про порядок надання одноразової грошової допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 червня 2007 року за № 672/13939 (із змінами).

4. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної пенітенціарної служби України (Сидоренко С.М.).

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
12.03.2012  № 394/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2012 р.
за № 394/20707

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання одноразової грошової допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм та умови виплати одноразової грошової допомоги особам, які звільняються з місць відбування покарання (далі - грошова допомога).

1.2. Цей Порядок є обов’язковим для застосування установами виконання покарань та слідчими ізоляторами (далі - установа).

1.3. Грошова допомога особам, які звільняються з місць відбування покарання, надається за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на фінансування Міністерства юстиції України.

{Пункт 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 152/5 від 20.01.2017}

II. Умови надання одноразової грошової допомоги

2.1. Грошова допомога надається на підставі письмової заяви особи, яка звільняється з місця відбування покарання, у випадку, якщо на її особовому рахунку відсутні грошові кошти або їх залишок менший однієї норми добових витрат, що відшкодовуються відрядженим у межах України.

2.2. Грошова допомога виплачується у сумі однієї або двох норм добових витрат, що відшкодовується відрядженим у межах України, залежно від часу, необхідного для прибуття до місця проживання або роботи у межах України.

При визначенні часу, необхідного для прибуття до місця проживання або роботи особи, яка звільнена з місць відбування покарань, враховується час звільнення, час відправлення транспортного засобу з місцевості, де ця особа відбувала покарання, відстань до місця проживання або роботи в межах України.

2.3. Особам, звільненим з місць відбування покарання, яким для прибуття до місця проживання або роботи необхідно до 24 годин часу і на особових рахунках яких немає грошових коштів або їх залишок менший однієї норми добових витрат, що відшкодовується відрядженим у межах України, надається одноразова грошова допомога в розмірі, що складає різницю між однією нормою добових витрат і сумою залишку коштів на особовому рахунку звільненої особи після відрахувань, здійснених відповідно до вимог статті 121 Кримінально-виконавчого кодексу України.

2.4. Особам, звільненим з місць відбування покарання, яким для прибуття до місця проживання або роботи необхідно більше ніж 24 години часу і на особових рахунках яких немає грошових коштів або їх залишок менший двох норм добових витрат, що відшкодовуються відрядженим у межах України, надається одноразова грошова допомога у розмірі, що складає різницю між двома нормами добових витрат і сумою залишку коштів на особовому рахунку звільненої особи після відрахувань, здійснених відповідно до вимог статті 121 Кримінально-виконавчого кодексу України.

2.5. Розмір грошової допомоги іноземцям, які звільняються з місць відбування покарання, розраховується з урахуванням часу, необхідного для прибуття до найближчого дипломатичного представництва або консульської установи своєї держави в Україні або до найближчого пункту перетину державного кордону України (залежно від того, до якої держави прямує звільнена особа).

Розмір грошової допомоги особам без громадянства, які постійно не проживають в Україні, а також громадянам держав, що не мають дипломатичних представництв або консульських установ в Україні, та які звільняються з місць відбування покарання, розраховується з урахуванням часу, необхідного для прибуття до найближчого дипломатичного представництва держави, яка взяла на себе охорону їхніх інтересів, або до найближчого пункту перетину державного кордону України (залежно від того, до якої держави прямує звільнена особа).

2.6. Одноразова грошова допомога видається особам, які звільнені з місць відбування покарання, у день звільнення, про що персоналом бухгалтерії установи робиться відповідний запис у довідці про звільнення.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркальвгору