Документ z0403-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.08.2013, підстава - z1306-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
26.05.2010 N 283/437
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2010 р.
за N 403/17698

Про затвердження Типового переліку бюджетних
програм та результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів
у галузі "Охорона здоров'я"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів
N 693/633 ( z1306-13 ) від 25.07.2013 }

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового
методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14.09.2002 N 538-р ( 538-2002-р ), Концепції
реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р ( 308-2007-р ),
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм та
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у
галузі "Охорона здоров'я" (далі - Типовий перелік), що додається.
2. Забезпечити доведення Типового переліку для використання
при складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим
методом: Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України
(Карп Г.В.) - до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим,
місцевих фінансових органів; Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності
Міністерства охорони здоров'я України (Левицький О.І.) - до
Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних державних
адміністрацій.
3. Департаменту місцевих бюджетів (Карп Г.В.) у встановленому
законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів України Кузькіна Є.Ю. та заступника Міністра
охорони здоров'я України Буніну С.С.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Міністр охорони здоров'я України З.М.Митник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України,
Міністерства охорони
здоров'я України
26.05.2010 N 283/437
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2010 р.
за N 403/17698

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм та результативних
показників їх виконання для місцевих бюджетів
у галузі "Охорона здоров'я"*

------------------------------------------------------------------ |Програма|Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | | | (Код тимчасової класифікації видатків та кредитування | | | місцевих бюджетів (далі - КТКВК) 080101) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Підвищення рівня надання медичної допомоги та | | | збереження здоров'я населення | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |1. Забезпечення надання |Показники затрат: | | |населенню амбулаторно- |кількість установ, од.; | | |поліклінічної допомоги |кількість штатних одиниць, | | | |од., | | | |у т. ч. | | | |лікарів, од.; | | | |кількість ліжок у звичайних| | | |стаціонарах, од.; | | | |кількість ліжок у | | | |стаціонарах денного | | | |перебування, од.; | | | |кількість ліжок у денних | | | |стаціонарах, од. | | |2. Забезпечення надання |Показники продукту: | | |населенню стаціонарної |кількість | | |медичної допомоги |ліжко-днів у звичайних | | | |стаціонарах, тис. од.; | | | |кількість | | | |ліжко-днів у стаціонарах | | | |денного перебування, тис. | | | |од.; | | | |кількість | | | |ліжко-днів у денних | | | |стаціонарах, тис.од.; | | | |кількість | | | |лікарських відвідувань (у | | | |поліклінічних відділеннях | | | |лікарень), осіб; | | | |кількість | | | |пролікованих хворих у | | | |стаціонарі, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |завантаженість ліжкового | | | |фонду у звичайних | | | |стаціонарах, днів; | | | |завантаженість ліжкового | | | |фонду у стаціонарах денного| | | |перебування, днів; | | | |завантаженість ліжкового | | | |фонду у денних стаціонарах,| | | |днів; | | | |середня тривалість | | | |лікування в стаціонарі | | | |одного хворого, днів. | | | |Показники якості: | | | |рівень | | | |виявлення захворювань на | | | |ранніх стадіях, %; | | | |рівень | | | |виявлення захворювань у | | | |осіб працездатного віку на | | | |ранніх стадіях, %; | | | |зниження | | | |рівня захворюваності | | | |порівняно з попереднім | | | |роком, %; | | | |зниження | | | |показника летальності, % | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Багатопрофільна медична допомога населенню, що | | | надається територіальними медичними об'єднаннями | | | (КТКВК 080102) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Підвищення рівня надання медичної допомоги та | | | збереження здоров'я населення | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |1. Забезпечення надання |Показники затрат: | | |населенню амбулаторно- |кількість установ, од.; | | |поліклінічної допомоги |кількість штатних одиниць, | | | |од.; | | | |кількість ліжок у звичайних| | | |стаціонарах, од.; | | | |кількість ліжок у | | | |стаціонарах денного | | | |перебування, од.; | | | |кількість ліжок у денних | | | |стаціонарах, од. | | |2. Забезпечення надання |Показники продукту: | | |населенню стаціонарної |кількість | | |медичної допомоги |ліжко-днів у звичайних | | | |стаціонарах, тис. од.; | | | |кількість | | | |ліжко-днів у стаціонарах | | | |денного перебування, тис. | | | |од.; | | | |кількість | | | |ліжко-днів у денних | | | |стаціонарах, тис. од.; | | | |кількість | | | |лікарських відвідувань (у | | | |поліклінічних відділеннях | | | |лікарень), осіб; | | | |кількість | | | |пролікованих хворих у | | | |стаціонарі, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |завантаженість ліжкового | | | |фонду у звичайних | | | |стаціонарах, днів; | | | |завантаженість ліжкового | | | |фонду у стаціонарах денного| | | |перебування, днів; | | | |завантаженість ліжкового | | | |фонду у денних стаціонарах,| | | |днів; | | | |середня тривалість | | | |лікування в стаціонарі | | | |одного хворого, днів. | | | |Показники якості: | | | |рівень виявлення | | | |захворювань на ранніх | | | |стадіях, %; | | | |зниження рівня | | | |захворюваності порівняно з | | | |попереднім роком, %; | | | |зниження показника | | | |летальності, % | |--------+-------------------------------------------------------| |Програма| Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню | | | (КТКВК 080201) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Підвищення рівня надання медичної допомоги та | | | збереження здоров'я населення | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |1. Забезпечення надання |Показники затрат: | | |населенню спеціалізованої |кількість установ, од.; | | |амбулаторно-поліклінічної |кількість штатних одиниць, | | |допомоги |од.; | | | |кількість ліжок у денних | | | |стаціонарах, од.; | | | |кількість ліжок у звичайних| | | |стаціонарах, од.; | | | |кількість ліжок у | | | |стаціонарах денного | | | |перебування, од. | | |2. Забезпечення надання |Показники продукту: | | |населенню спеціалізованої |кількість лікарських | | |стаціонарної медичної |відвідувань (у | | |допомоги |поліклінічних відділеннях),| | | |од.; | | | |кількість ліжко-днів у | | | |звичайних стаціонарах, тис.| | | |од.; | | | |кількість ліжко-днів у | | | |стаціонарах денного | | | |перебування, тис.од.; | | | |кількість ліжко-днів у | | | |денних стаціонарах, тис.од.| | | |кількість пролікованих | | | |хворих у стаціонарі, осіб, | | | |у т. ч. у денному | | | |стаціонарі, осіб; | | | |кількість прооперованих | | | |хворих, осіб; | | | |кількість проведених | | | |операцій, од. | | | |Показники ефективності: | | | |середня кількість | | | |відвідувань у поліклініках | | | |на одну штатну посаду | | | |лікаря, од.; | | | |завантаженість ліжкового | | | |фонду у звичайних | | | |стаціонарах, днів; | | | |завантаженість ліжкового | | | |фонду у стаціонарах денного| | | |перебування, днів; | | | |завантаженість ліжкового | | | |фонду у денних стаціонарах,| | | |днів; | | | |середня тривалість | | | |лікування в стаціонарі | | | |одного хворого, днів. | | | |Показники якості: | | | |зниження рівня | | | |захворюваності порівняно з | | | |попереднім роком, %; | | | |зниження показника | | | |летальності, % | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Діагностика і лікування у клініках науково-дослідних | | | інститутів (080202) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Підвищення рівня надання медичної допомоги та | | | збереження здоров'я населення | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |населенню |кількість установ, од.; | | |висококваліфікованої |кількість штатних одиниць, | | |медичної допомоги |од.; | | | |кількість ліжок у звичайних| | | |стаціонарах, од. | | | |Показники продукту: | | | |кількість ліжко-днів у | | | |звичайних стаціонарах, тис.| | | |од.; | | | |кількість | | | |пролікованих хворих, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |завантаженість | | | |ліжкового фонду у звичайних| | | |стаціонарах, днів; | | | |середня | | | |тривалість лікування в | | | |стаціонарі одного хворого, | | | |днів. | | | |Показники якості: | | | |зниження рівня | | | |захворюваності в порівнянні| | | |з попереднім роком, %; | | | |зниження показника | | | |летальності, % | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та | | | новонародженим (КТКВК 080203) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, | | | роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально- | | | профілактичних закладах | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |належної лікарсько- |кількість пологових | | |акушерської допомоги |будинків, од.; | | |вагітним, роділлям, |кількість ліжок, од.; | | |породіллям та |кількість штатних одиниць, | | |новонародженим |од., | | | |у т. ч. лікарів, од., | | | |з них у жіночих | | | |консультаціях, од., | | | |кількість перинатальних | | | |центрів, од. | | | |Показники продукту: | | | |кількість ліжко-днів, тис. | | | |од.; | | | |кількість породіль, осіб; | | | |кількість новонароджених, | | | |осіб; | | | |кількість відвідувань | | | |жіночих консультацій, од. | | | |Показники ефективності: | | | |середня тривалість | | | |перебування породіль у | | | |пологовому будинку, днів; | | | |кількість породіль на | | | |одного лікаря, осіб; | | | |кількість відвідувань на | | | |одного лікаря в жіночих | | | |консультаціях, од; | | | |кількість жінок, які вчасно| | | |стали на облік в жіночих | | | |консультаціях по | | | |вагітності, од.; | | | |завантаженість ліжкового | | | |фонду, днів. | | | |Показники якості: | | | |зниження показника | | | |летальності, %; | | | |зниження кількості | | | |кесарських розтинів по | | | |відношенню до загальної | | | |чисельності пологів | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ | Програма | Санаторне лікування хворих на туберкульоз (КТКВК | | | 080204) | |----------+-----------------------------------------------------| | Мета | Підвищення рівня надання медичної допомоги та | | | збереження здоров'я населення | |----------+-----------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |----------+--------------------------+--------------------------| | |Забезпечення санаторного |Показники затрат: | | |лікування хворих на |кількість санаторіїв, од.;| | |туберкульоз |кількість штатних одиниць,| | | |од.; | | | |кількість ліжок, од. | | | |Показники продукту: | | | |кількість хворих, які | | | |отримали санаторне | | | |лікування, осіб; | | | |кількість ліжко-днів, тис.| | | |од. | | | |Показники ефективності: | | | |тривалість перебування | | | |однієї особи у санаторії, | | | |днів; | | | |завантаженість ліжкового | | | |фонду, днів. | | | |Показники якості: | | | |рівень | | | |покращення стану здоров'я | | | |на момент виписки з | | | |санаторію, % | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ | Програма |Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними| | | захворюваннями (крім туберкульозу) (КТКВК 080205) | |----------+-----------------------------------------------------| | Мета | Підвищення рівня надання медичної допомоги та | | | збереження здоров'я дитячого населення | |----------+-----------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |----------+--------------------------+--------------------------| | |Забезпечення санаторного |Показники затрат: | | |лікування дітей та |кількість санаторіїв, од.;| | |підлітків із соматичними |кількість штатних одиниць,| | |захворюваннями (крім |од.; | | |туберкульозу) |кількість ліжок, од. | | | |Показники продукту: | | | |кількість хворих, які | | | |отримали санаторне | | | |лікування, осіб; | | | |кількість ліжко-днів, тис.| | | |од. | | | |Показники ефективності: | | | |тривалість перебування | | | |однієї особи у санаторії, | | | |днів; | | | |завантаженість ліжкового | | | |фонду, днів. | | | |Показники якості: | | | |рівень | | | |покращання стану здоров'я | | | |на момент виписки з | | | |санаторію, % | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ | Програма | Санаторно-реабілітаціна допомога населенню (КТКВК | | | 080206) | |----------+-----------------------------------------------------| | Мета | Підвищення рівня надання медичної допомоги та | | | збереження здоров'я населення | |----------+-----------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |----------+--------------------------+--------------------------| | |Забезпечення санаторно- |Показники затрат: | | |реабілітаційного лікування|кількість санаторіїв, од.;| | |населення |кількість штатних | | | |одиниць, од.; | | | |кількість ліжок, од. | | | |Показники продукту: | | | |кількість хворих, які | | | |отримали санаторне | | | |лікування, осіб; | | | |кількість ліжко-днів, тис.| | | |од. | | | |Показники ефективності: | | | |тривалість перебування | | | |однієї особи у санаторії, | | | |днів; | | | |завантаженість ліжкового | | | |фонду, днів. | | | |Показники якості: | | | |рівень | | | |покращання стану здоров'я | | | |на момент виписки з | | | |санаторію, % | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, | | | позбавлених батьківського піклування (КТКВК 080207) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт | | | та дітей, позбавлених батьківського піклування | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечення утримання, |Показники затрат: | | |догляду та надання |число будинків дитини, од.;| | |медичної допомоги дітям у |кількість штатних одиниць, | | |будинках дитини |од.; | | | |кількість ліжок, од. | | | |Показники продукту: | | | |кількість ліжко-днів, тис. | | | |од.; | | | |кількість дітей, що | | | |перебувають у закладі, | | | |осіб, | | | |з них: | | | |діти-інваліди, осіб, | | | |діти-сироти, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |завантаженість ліжкового | | | |фонду, днів; | | | |витрати на утримання однієї| | | |дитини, грн | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма|Створення банків крові та її компонентів (КТКВК 080208)| |--------+-------------------------------------------------------| | Мета |Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її | | | компонентами | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Заготівля і переробка |Показники затрат: | | |донорської крові та |кількість закладів, од.; | | |виробництво препаратів |кількість штатних одиниць, | | |крові |од. | | | |Показники продукту: | | | |обсяг заготівлі крові, л; | | | |обсяги одержаних | | | |компонентів крові, л; | | | |кількість закладів, яким | | | |поставлено компоненти | | | |крові, од. | | | |Показники ефективності: | | | |кількість заготовленої | | | |продукції на одну штатну | | | |посаду, л; | | | |середні витрати на 1 л | | | |продукту, грн | | | |Показники якості: | | | |динаміка кількості | | | |заготовленої продукції | | | |порівняно з минулим роком, | | | |%; | | | |динаміка кількості | | | |заготовленої продукції на | | | |одного працівника, % | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Програма| Надання екстреної та швидкої медичної допомоги | | | населенню (КТКВК 080209, КФК 0724) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Зменшення смертності хворих та постраждалих, що | | | потребують термінової медичної допомоги | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Надання екстреної та |Показники затрат: | | |швидкої медичної допомоги |кількість штатних посад, | | |хворим/постраждалим при |одиниць; | | |станах і захворюваннях, що |кількість бригад ШМД, | | |загрожують життю |одиниць. | | | |Показники продукту: | | | |число осіб, яким надано | | | |допомогу амбулаторно та при| | | |виїздах, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |середній час доїзду бригади| | | |ШМД до хворого/ | | | |постраждалого, хвилин; | | | |середньодобове число | | | |виїздів бригади ШМД, | | | |одиниць; | | | |середня кількість виїздів | | | |на одну бригаду ШМД, | | | |одиниць. | | | |Показники якості: | | | |динаміка* смертності | | | |до приїзду бригади ШМД, %; | | | |динаміка* смертності в | | | |процесі транспортування | | | |хворого/постраждалого | | | |бригадою ШМД, % | ------------------------------------------------------------------
{ Програму "Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги
населенню (КТКВК 080209)" виключено на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 693/633 ( z1306-13 ) від 25.07.2013 }
------------------------------------------------------------------ |Програма| Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (КТКВК | | | 080300) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Підвищення рівня надання медичної допомоги та | | | збереження здоров'я населення | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |населенню амбулаторно- |кількість установ, од.; | | |поліклінічної допомоги |кількість штатних одиниць, | | | |од.; | | | |кількість ліжок в денних | | | |стаціонарах, од. | | | |Показники продукту: | | | |кількість лікарських | | | |відвідувань, тис. од.; | | | |кількість ліжко-днів в | | | |денних стаціонарах, тис.од.| | | |Показники ефективності: | | | |завантаженість ліжкового | | | |фонду в денних стаціонарах,| | | |днів; | | | |середній термін перебування| | | |на лікуванні в денному | | | |стаціонарі одного хворого, | | | |днів; | | | |кількість пацієнтів на | | | |одного лікаря, осіб. | | | |Показники якості: | | | |зниження рівня | | | |захворюваності з тимчасовою| | | |втратою працездатності та | | | |первинного виходу на | | | |інвалідність, % | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога | | | населенню (КТКВК 080400) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Підвищення рівня надання медичної допомоги та | | | збереження здоров'я населення | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |населенню спеціалізованої |кількість установ, од.; | | |амбулаторно-поліклінічної |кількість штатних одиниць, | | |допомоги |од.; | | | |кількість ліжок у денних | | | |стаціонарах, од. | | | |Показники продукту: | | | |кількість лікарських | | | |відвідувань, тис. од.; | | | |кількість ліжко-днів у | | | |денних стаціонарах, тис. | | | |од. | | | |Показники ефективності: | | | |завантаженість ліжкового | | | |фонду в денних стаціонарах,| | | |днів; | | | |середній термін перебування| | | |на лікуванні в денному | | | |стаціонарі | | | |одного хворого, днів; | | | |кількість пацієнтів на | | | |одного лікаря, осіб. | | | |Показники якості: | | | |зниження рівня | | | |захворюваності з тимчасовою| | | |втратою працездатності та | | | |первинний вихід на | | | |інвалідність, % | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Надання стоматологічної допомоги населенню (КТКВК | | | 080500) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Підвищення рівня надання медичної допомоги та | | | збереження здоров'я населення | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |належної лікувально- |кількість закладів, од.; | | |оздоровчої та |кількість штатних одиниць, | | |профілактичної |од. | | |стоматологічної допомоги |Показники продукту: | | |населенню |кількість лікарських | | | |відвідувань, од.; | | | |чисельність осіб, яким | | | |проведена планова санація, | | | |осіб; | | | |кількість протезувань | | | |всього, од., | | | |у т. ч. пільгових | | | |протезувань, од. | | | |Показники ефективності: | | | |кількість пролікованих | | | |пацієнтів на одного лікаря-| | | |стоматолога, осіб; | | | |відсоток осіб, що отримали | | | |пільгове зубопротезування, | | | |до загальної кількості | | | |осіб, що перебувають на | | | |черзі на пільгове | | | |зубопротезування, % | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Первинна медико-санітарна допомога (КТКВК 080600) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Підвищення рівня надання медичної допомоги та | | | збереження здоров'я населення | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечення діагностування|Показники затрат: | | |і виявлення захворювання на|кількість установ, од.; | | |ранніх стадіях та надання |кількість штатних одиниць, | | |первинної медичної допомоги|од. | | | |Показники продукту: | | | |кількість лікарських | | | |відвідувань, тис. од.; | | | |кількість відвідувань на | | | |дому, тис. од. | | | |Показники ефективності: | | | |середня кількість | | | |відвідувань на одну штатну | | | |посаду лікаря, од.; | | | |середня вартість одного | | | |відвідування, грн | | | |Показники якості: | | | |динаміка рівня виявлення | | | |захворювань на ранніх | | | |стадіях, % | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма|Заходи по боротьбі з епідеміями (КТКВК 080703) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Стабілізація епідемічної ситуації | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+-------------------------------------------------------| | |Завдання та результативні показники мають | | |визначатися виходячи зі змісту конкретних | | |заходів | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Первинна медична допомога населенню (БП N231) (КТКВК | | | 080800, КФК 0726) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом | | | забезпечення потреб населення у первинній медичній | | | допомозі | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |населенню первинної |кількість штатних посад, | | |медичної допомоги за місцем|одиниць; | | |проживання (перебування) |в тому числі лікарів, які | | | |надають первинну допомогу, | | | |одиниць. | | | |Показники продукту: | | | |кількість прикріпленого | | | |населення, осіб; | | | |кількість пролікованих | | | |хворих, тисяч осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |кількість прикріпленого | | | |населення на 1 лікаря, який| | | |надає первинну | | | |допомогу, од.; | | | |середня кількість | | | |відвідувань на 1 лікаря, | | | |одиниць. | | | |Показники якості: | | | |забезпечення повноти | | | |охоплення профілактичними | | | |щепленнями, %; | | | |динаміка* виявлених | | | |візуальних форм | | | |онкозахворювань в | | | |занедбаних стадіях, %; | | | |динаміка* виявлених | | | |випадків туберкульозу в | | | |занедбаних стадіях, % | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма|Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в | | | галузі охорони здоров'я (КТКВК 080704) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета |Інформаційне забезпечення населення з питань здорового | | | способу життя та санітарно-гігієнічного виховання | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечення зростання |Показники затрат: | | |рівня гігієнічної |кількість закладів, од.; | | |освіченості населення, |кількість штатних одиниць, | | |ощадливого ставлення до |од. | | |свого здоров'я, прищеплення|Показники продукту: | | |навиків здорового способу |кількість виданих брошур, | | |життя |буклетів, плакатів тощо, | | | |од.; | | | |кількість надрукованих | | | |статей, заміток у ЗМІ, од. | | | |Показники ефективності: | | | |кількість виданої продукції| | | |на одного працівника, од. | | | |Показники якості: | | | |динаміка кількості видань | | | |на одного працівника, % | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма|Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)| | | (КТКВК 081001) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення проведення належної медико-соціальної | | | експертизи | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Надання обґрунтованих |Показники затрат: | | |висновків щодо наявності та|кількість закладів, од.; | | |рівня стійкої втрати |кількість штатних одиниць, | | |працездатності освідчуваних|од. | | |осіб |Показники продукту: | | | |кількість проведених | | | |освідчень первинно- | | | |скерованих на МСЕК, од.; | | | |кількість проведених | | | |освідчень, скерованих на | | | |МСЕК на переосвідчення, од.| | | |кількість випадків переходу| | | |з групи на групу | | | |інвалідності, од.; | | | |кількість випадків зняття | | | |групи інвалідності, од.; | | | |кількість випадків | | | |встановлення первинної | | | |інвалідності, од. | | | |Показники ефективності: | | | |кількість проведених | | | |освідчень на одного лікаря,| | | |од.; | | | |вартість одного | | | |освідчення, грн | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Інші заходи в галузі охорони здоров'я (КТКВК 081002) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета |Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони | | | здоров'я | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |1. Встановлення причин |Показники затрат: | | |достовірності |кількість закладів, од.; | | |ненасильницької та |кількість штатних одиниць, | | |насильницької смерті |од. | | |2. Інформаційно-аналітичне |Показники продукту: | | |забезпечення закладів |кількість проведених | | |охорони здоров'я |розтинів, од.; | | | |кількість проведених | | | |мікро-, | | | |гістологічних та інших | | | |досліджень, од.; | | | |кількість звітних форм, од.| | | |кількість аналітичних | | | |довідок, методичних | | | |рекомендацій, письмових | | | |роз'яснень, довідників, | | | |іншої інформації, од.; | | | |кількість проведених | | | |статистичних ревізій, | | | |перевірок, участі у | | | |комплексних комісіях, од.; | | | |кількість кураторських | | | |виїздів спеціалістів, од. | | | |Показники ефективності: | | | |кількість проведених | | | |розтинів і досліджень на | | | |одного працівника, од.; | | | |кількість кураторських | | | |виїздів на одного | | | |працівника, од.; | | | |кількість аналітичних | | | |довідок, методичних | | | |рекомендацій, письмових | | | |роз'яснень, довідників, | | | |іншої інформації на одного | | | |працівника, од.; | | | |кількість звітних форм на | | | |одного працівника, од. | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Програма| Служби технічного нагляду за будівництвом та | | | капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, | | | групи централізованого господарського | | |обслуговування (БП N 230, КТКВК 081003,КБП 2300, | | | КФК 0763) | |--------+-------------------------------------------------------| | | Мета | Забезпечення технічного | | | | нагляду за будівництвом | | | | та капітальним ремонтом, | | | |безперебійного та якісного | | | | функціонування закладів | | | | охорони здоров'я | |--------+-------------------------------------------------------| |Підпро- | Служби технічного нагляду за будівництвом та | |грама 1 | капітальним ремонтом (КТКВК 081003, КФК 0763) | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечення технічного |Показники затрат: | | |нагляду за функціонуванням,|кількість штатних | | |ремонтом, обслуговуванням |одиниць, од.; | | |та експлуатацією приміщень |кількість закладів,що | | |закладів охорони здоров'я |обслуговуються, од.; | | | |площа приміщень, що | | | |обслуговуються, кв.м. | | | |Показники продукту: | | | |кількість установ, де | | | |проведено | | | |реконструкцію чи | | | |капремонт, од; | | | |площа відремонтованих | | | |приміщень, кв.м. | | | |Показники ефективності: | | | |затрати на супровід ремонту| | | |1кв.м. приміщення, грн. | |--------+-------------------------------------------------------| |Підпро- | Централізований бухгалтерський та фінансовий облік | |грама 2 | закладів охорони здоров'я (КТКВК 081003, КФК 0763) | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |Забезпечення складання і |Показники затрат: | | |надання кошторисної, |кількість установ, од. | | |звітної, фінансової |кількість штатних; | | |документації, фінансування |одиниць, од. | | |установ охорони здоров'я |Показники продукту: | | |згідно з затвердженими |кількість медичних | | |кошторисами |закладів, які обслуговує | | | |централізована бухгалтерія,| | | |од; | | | |кількість складених звітів | | | |працівників бухгалтерії, | | | |од; | | | |кількість рахунків, од. | | | |Показники ефективності: | | | |кількість складених | | | |звітів на одного | | | |працівника, од; | | | |кількість рахунків на | | | |одного працівника, од. | |--------+-------------------------------------------------------| |Підпро- | Господарське обслуговування закладів охорони | |грама 3 | здоров'я (КТКВК 081003, КФК 0763) | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | | |Завдання та результативні | | | |показники мають визначатися| | | |залежно від виду послуг, що| | | |надаються закладами охорони| | | |здоров'я | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Програма| Програми і централізовані заходи у галузі охорони | | | здоров'я (БП N 229) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення епідемічного благополуччя населення, | | | зниження рівня захворюваності та смертності | | | населення, забезпечення надання медичної допомоги | | | окремим категоріям хворих | |--------+-------------------------------------------------------| |Підпро- | Програма і централізовані заходи з | |грама 1 | імунопрофілактики (КТКВК 081006, КФК 0740) | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | | |Завдання та результативні | | | |показники мають | | | |визначатися, виходячи зі | | | |змісту конкретних заходів | |--------+-------------------------------------------------------| |Підпро- | Програма і централізовані заходи боротьби з | |грама 2 | туберкульозом (КТКВК 081007, КФК 0763) | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | | |Завдання та результативні | | | |показники мають | | | |визначатися, виходячи зі | | | |змісту конкретних заходів | |--------+-------------------------------------------------------| |Підпро- | Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ- | |грама 3 | інфекції/СНІДу (КТКВК 081008, КФК 0763) | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | | |Завдання та результативні | | | |показники мають | | | |визначатися, виходячи зі | | | |змісту конкретних заходів | |--------+-------------------------------------------------------| |Підпро- | Забезпечення централізованих заходів з лікування | |грама 4 | хворих на цукровий та нецукровий діабет (КТКВК | | | 081009, КФК 0763) | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | |1. Забезпечення хворих на |Показники затрат: | | |цукровий діабет препаратами|видатки на забезпечення | | |інсуліну |медикаментами хворих | | | |на цукровий діабет, грн. | | | |Показники продукту: | | | |кількість хворих на | | | |цукровий діабет, що | | | |забезпечуються | | | |препаратами інсуліну, осіб.| | | |Показники ефективності: | | | |забезпеченість хворих | | | |на цукровий діабет | | | |препаратами інсуліну, %. | | | |Показники якості: | | | |динаміка** кількості | | | |хворих на цукровий | | | |діабет, забезпечених | | | |інсуліном, %. | |--------+---------------------------+---------------------------| | |2. Забезпечення хворих на |Показники затрат: | | |нецукровий діабет |видатки на забезпечення | | |препаратами десмопресину |медикаментами хворих на | | | |нецукровий діабет, грн. | | | |Показники продукту: | | | |кількість хворих на | | | |нецукровий діабет, що | | | |забезпечуються препаратами | | | |десмопресину, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |забезпеченість хворих | | | |на нецукровий діабет | | | |препаратами десмопресину, | | | |%. | | | |Показники якості: | | | |динаміка** кількості | | | |хворих на нецукровий | | | |діабет, забезпечених | | | |препаратами десмопресину, %| |--------+-------------------------------------------------------| |Підпро- | Централізовані заходи з лікування онкологічних | |грама 5 | хворих (КТКВК 081010, КФК 0763) | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------------+---------------------------| | | |Завдання та результативні | | | |показники мають | | | |визначатися, виходячи зі | | | |змісту конкретних заходів | ------------------------------------------------------------------
{ Програму "Служби технічного нагляду за будівництвом та
капітальним ремонтом (КТКВК 081003)" виключено на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 693/633 ( z1306-13 ) від 25.07.2013 }
{ Програму "Централізований бухгалтерський та фінансовий
облік закладів охорони здоров'я (КТКВК 081004)" виключено на
підставі Наказу Міністерства фінансів N 693/633 ( z1306-13 ) від
25.07.2013 }
{ Програму "Господарське обслуговування закладів охорони
здоров'я (КТКВК 081005)" виключено на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 693/633 ( z1306-13 ) від 25.07.2013 }
{ Програму "Забезпечення централізованих заходів з лікування
хворих на цукровий та нецукровий діабет (КТКВК 081009)" виключено
на підставі Наказу Міністерства фінансів N 693/633 ( z1306-13 )
від 25.07.2013 }
{ Програму "Програми і централізовані заходи з
імунопрофілактики (КТКВК 081006)" виключено на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 693/633 ( z1306-13 ) від 25.07.2013 }
{ Програму "Програми і централізовані заходи боротьби з
туберкульозом (КТКВК 081007)" виключено на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 693/633 ( z1306-13 ) від 25.07.2013 }
{ Програму "Програми і централізовані заходи профілактики
ВІЛінфекції/СНІДу (КТКВК 081008)" виключено на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 693/633 ( z1306-13 ) від 25.07.2013 }
{ Програму "Централізовані заходи з лікування онкологічних
хворих (КТКВК 081010)" виключено на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 693/633 ( z1306-13 ) від 25.07.2013 }
-------------- * При складанні бюджетних програм перелік завдань та
результативних показників може бути уточнений і розширений. ** Розраховується темп зростання (збільшення+/зменшення-)
поточного рівня показника порівняно з рівнем попереднього періоду.
{ Типовий перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 693/633 ( z1306-13 ) від 25.07.2013 }
Директор Департаменту
місцевих бюджетів Г.В.Карп
Директор Департаменту
економіки, фінансів
і бухгалтерської звітності О.І.Левицький



вгору