Документ z0410-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.02.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.04.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.02.2013  № 144


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2013 р.
за № 410/22942

Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів»

Відповідно до підпункту 7.1 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, статті 20 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів», що додаються.

2. Управлінню громадського здоров’я (Григоренко А.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Вважати такими, що не застосовуються на території України, «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии», затверджені Головним державним санітарним лікарем СРСР 06 березня 1986 року № 4076-86.

4. Голові Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головному державному санітарному лікарю України Пономаренку А.М. прийняти цей наказ для керівництва та забезпечити контроль за виконанням Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів», затверджених цим наказом.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Качура О.Ю.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

Президент Національної академії
медичних наук України

Заступник Міністра соціальної політики України

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра освіти і науки, молоді та спорту України

Виконавчий директор
Національної Асамблеї інвалідів УкраїниА.М. Сердюк

Л. Дроздова


Є.М. Суліма


Н. Скрипка
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
20.02.2013  № 144


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2013 р.
за № 410/22942

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА
«Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів»

I. Загальні положення

1.1. Ці Державні санітарні норми та правила (далі - Санітарні правила) визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до умов і організації навчання, виховання, проживання, харчування, корекційно-розвиткової роботи, реабілітації, медичного забезпечення дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) та навчально-реабілітаційних центрах незалежно від форм власності та відомчої належності.

1.2. Санітарні правила є обов`язкові для юридичних та фізичних осіб, діяльність яких пов’язана з проектуванням, будівництвом, реконструкцією, експлуатацією та утриманням спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів (далі - спеціальні школи (школи-інтернати) та Центри).

1.3. Санітарні правила розроблені відповідно до Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», інших нормативно-правових актів.

1.4. Санітарні правила розроблені з метою охорони здоров'я дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, під час їх перебування в спеціальних школах (школах-інтернатах) та Центрах.

1.5. Санітарні правила призначені для керівників і працівників спеціальних закладів освіти (шкіл-інтернатів), Центрів, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, Держсанепідслужби України, проектних організацій.

1.6. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за виконанням цих Санітарних правил здійснює Державна санітарно-епідеміологічна служба України.

1.7. Спеціальні школи (школи-інтернати) та Центри призначені для навчання, виховання, реабілітації, проживання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у тому числі дітей із складними вадами розвитку. Навчально-виховний процес у спеціальних школах (школах-інтернатах) та Центрах здійснюється в комплексі з корекційно-розвитковою роботою і реабілітацією.

1.8. Відповідно до Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року № 852, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за № 1219/15910 (далі - Положення про спеціальну загальноосвітню школу), відповідно до особливостей психофізичного розвитку функціонують такі основні види спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів):

для глухих дітей;

для дітей зі зниженим слухом;

для сліпих дітей;

для дітей зі зниженим зором;

для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату;

для дітей з тяжкими порушеннями мовлення;

для дітей із затримкою психічного розвитку;

для розумово відсталих дітей.

Відповідно до Положення про навчально-реабілітаційний центр, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16 серпня 2012 року № 920, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за № 1502/21814, структурні підрозділи Центру функціонують на підставі положень про структурний підрозділ, які розробляються з урахуванням вимог Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

1.9. Гранична наповнюваність підготовчого, 1-12 класів та виховних груп у спеціальних школах (школах-інтернатах) та Центрах не повинна перевищувати для дітей:

глухих, сліпих - 8 осіб;

зі зниженим слухом, порушеннями опорно-рухового апарату - 10 осіб;

зі зниженим зором, тяжкими порушеннями мовлення, розумово відсталих, затримкою психічного розвитку - 12 осіб.

1.10. Для дітей, які мають складні вади розвитку у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку, для дітей з аутизмом, сліпоглухих у складі спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та Центрів відкриваються окремі класи. Гранична наповнюваність таких класів не повинна перевищувати 6 осіб.

1.11. Спеціальна школа (школа-інтернат) та Центр можуть мати у своєму складі дошкільні групи. Гранична наповнюваність цих груп не повинна перевищувати для дітей:

глухих, сліпих, із складними вадами розвитку - 6 осіб;

зі зниженим слухом, порушеннями опорно-рухового апарату - 8 осіб;

з тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, косоокістю і амбліопією, зниженим зором, розумово відсталих, хворих на сколіоз, 10 осіб.

1.12. Строки навчання у спеціальних школах (школах-інтернатах) та Центрах встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 року № 585 «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку».

1.13. Комплектування учнями спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та Центрів здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, відповідними структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

1.14. Направлення дітей до спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та Центрів здійснюється на підставі висновків відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій відповідно до медичних показань і протипоказань та заяви батьків або осіб, що їх замінюють.

1.15. Загальна кількість учнів у спеціальних школах (школах-інтернатах) та Центрах не повинна перевищувати їх проектну місткість.

1.16. Керівник спеціальної школи (школи-інтернату) та Центру організовує та забезпечує:

наявність цих Санітарних правил і норм та доведення їх до відома працівників;

виконання цих Санітарних правил і норм усіма працівниками;

прийом та допуск до роботи осіб, які мають допуск за станом здоров'я (наявність медичних книжок та своєчасне проходження попереднього при прийомі на роботу та періодичного медичних оглядів у встановленому порядку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 р. за № 639/6927);

виконання постанов, приписів, пропозицій територіальних органів Держсанепідслужби;

ведення журналів та збереження документації щодо результатів санітарно-гігієнічного обстеження закладу;

належні умови праці працівників відповідно до вимог законодавства, санітарних правил і гігієнічних нормативів;

ефективну роботу санітарно-технічного, технологічного, холодильного, медичного та іншого обладнання;

проведення заходів з дезінфекції, дезінсекції та дератизації;

наявність аптечок для надання першої медичної допомоги та їх своєчасне наповнення;

організацію санітарно-освітньої роботи з персоналом шляхом проведення семінарів, лекцій, бесід.

II. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки

2.1. Спеціальні школи (школи-інтернати) та Центри необхідно розміщувати на окремих земельних ділянках в найбільш сприятливих природних умовах: в озеленених районах міст, приміських зон та сільської місцевості, віддалених від щільної житлової забудови та промислово-комунальних зон, залізничних колій та автомагістралей, об’єктів електромагнітного випромінювання.

2.2. Площа земельної ділянки спеціальної школи (школи-інтернату) та Центру встановлюється з розрахунку 150 м-2 на 1-го вихованця, але загальна площа ділянки не повинна бути меншою ніж 2,2 га. Щільність забудови ділянки повинна бути не більше 20%. В умовах реконструкції будівель і споруд площу земельної ділянки допускається зменшувати, але не більше ніж на 20%.

2.3. Земельна ділянка повинна бути сухою, чистою, забезпечувати достатнє провітрювання та інсоляцію, мати не менше двох в'їздів (основний та господарський), зручні під’їзні шляхи.

2.4. Забороняється транспортний та пішохідний транзит через територію спеціальної школи (школи-інтернату) та Центру.

2.5. Забороняється оренда території та приміщень закладу під будь-яку діяльність, не пов’язану з вихованням і навчанням дітей.

2.6. Ширина санітарно-захисної зони між межею ділянки спеціальної школи (школи-інтернату), Центру та гаражами, стоянками автотранспорту, станціями технічного обслуговування, автозаправними станціями повинна бути не меншою 50 м. Санітарні розриви між спальними і навчальними корпусами повинні бути не більше 50 м, до господарської зони - не менше 100 м, до автомагістралей - не менше 150 м, до доріг місцевого значення - не менше 30 м.

2.7. Через територію спеціальної школи (школи-інтернату) та Центру не повинні проходити лінії електропередачі, а також магістральні інженерні комунікації міського або сільського призначення (водопостачання, газопостачання, каналізація, теплопостачання).

Озеленення ділянки спеціальної школи (школи-інтернату) та Центру передбачається з розрахунку 45-55% від загальної площі території. Відстань від основних будинків до дерев становить не менше 10 м, до кущів - не менше 5 м. Ширина смуги озеленення з боку вулиці становить 6 м, з інших боків - 1,5 м. При озелененні ділянки необхідно враховувати місцеві особливості, використовувати найбільш поширені у даній місцевості породи дерев, кущів, трав, квітів. Для озеленення території закладів забороняється використовувати дерева, кущі, рослини з колючками (біла акація, глід, шипшина тощо), отруйними плодами, листям, а також такі, що дають дрібне насіння, пух або викликають алергію.

2.8. На земельній ділянці виділяють 5 функціональних зон: забудови, фізкультурно-спортивну, навчально-дослідну, відпочинку, господарську. Спеціальна школа (школа-інтернат) та Центр можуть мати навчально-дослідні ділянки (господарства), навчально-виробничі майстерні тощо.

2.9. За наявності в складі спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та Центрів дошкільних груп необхідно передбачати групові майданчики площею з розрахунку не менше 7,5 м-2 на 1-ну дитину та тіньові навіси за кількістю групових майданчиків. Майданчики повинні мати трав'яне та частково ґрунтове покриття. Тіньові навіси мають бути площею не менше 40 м-2 із загорожею з південної та західної сторін та дерев’яною підлогою.

2.10. Загальний фізкультурний майданчик для дітей дошкільних груп повинен мати площу не менше 200 м-2, трав'яне покриття та мати у своєму складі:

бігову доріжку довжиною 30 м;

яму для стрибків (4х4 м);

майданчик для рухливих ігор;

майданчик з гімнастичним знаряддям;

майданчик для загартовування і профілактики плоскостопості.

2.11. На земельних ділянках спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та Центрів повинні передбачатися майданчики для зустрічі учнів з батьками (законними представниками).

2.12. На територіях групових майданчиків для дошкільнят, фізкультурно-спортивної зони, зони відпочинку та навчально-дослідної зони спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та Центрів повинна бути забезпечена безперервна 3-годинна інсоляція.

2.13. Зона забудови включає капітальні будинки, літні павільйони, криті переходи та інші споруди. Будинки повинні розташовуватись не ближче 25 м від червоної лінії. Розміщення будинків на ділянці повинно забезпечувати безперервну 3-годинну інсоляцію в основних приміщеннях (навчальних і спальних).

2.14. Обладнання на земельній ділянці повинно відповідати віковим і психофізичним особливостям дітей, бути справним та надійно закріпленим.

2.15. Фізкультурно-спортивна зона для дітей шкільного віку включає:

майданчики для спортивних ігор (волейболу, баскетболу, тенісу);

майданчик для гімнастичних занять;

футбольне поле з кільцевою біговою доріжкою;

сектор для стрибків.

Фізкультурно-спортивну зону слід розміщувати поруч з навчальною, але не з боку вікон приміщень для початкових класів та дошкільних груп. Майданчики для ігор з м’ячем та метання спортивних снарядів розміщуються на відстані, не меншій ніж 25 м від вікон навчальних та навчально-допоміжних приміщень (за наявності огорожі 3 м заввишки і не менше 15 м завдовжки), майданчики для інших видів фізкультурних занять - на відстані, не меншій ніж 10 м.

Спортивні майданчики повинні мати тверде покриття (асфальтове чи синтетичне). Спортивні майданчики доцільно розміщувати по довжині з півночі на південь.

Бігова доріжка влаштовується навколо футбольного поля, доріжка довжиною 100 м входить до складу бігової. Ями для стрибків у довжину та висоту заповнюються піском, змішаним з тирсою.

При будівництві бігових доріжок і спортивних майданчиків (волейбольних, баскетбольних, гри у м’яч) необхідно використовувати дренаж.

Футбольне поле повинно мати трав’яне покриття. Майданчики повинні мати рівну поверхню. Не допускається використання майданчиків та доріжок з пошкодженим, нерівним покриттям із тріщинами, заглибинами та горбами.

Забороняється проводити заняття на зволожених майданчиках.

Борти ям для стрибків, крім переднього, оббиваються гумою або відповідним замінником.

Наливні льодові ковзанки для катання на ковзанах, хокею та зимових видів спорту повинні мати товщину льоду 5-6 см, поверхню без розколин та западин.

Штучне освітлення ковзанки повинно бути рівномірним на всій льодовій поверхні і повинно становити не менше 100 лк.

Займатися на спортивних майданчиках дозволяється тільки у спортивному одязі та взутті. Діти повинні бути ознайомлені з правилами користування спортивним інвентарем і обладнанням.

Фізкультурні майданчики необхідно відгороджувати один від одного зеленими насадженнями.

Ігрові майданчики, розміщені біля будівлі спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та Центрів, засівають невисокою газонною травою.

Майданчики для учнів підготовчого класу, 1-4-х класів повинні бути обладнані тіньовими навісами, гірками для спуску, ліанами, гойдалками, бетонованою стіною для ігор з м’ячем та малювання, лавами, доріжками з твердим покриттям для катання на роликових ковзанах та велосипедах, плескальним басейном. В плескальних басейнах кожного дня замінюється вода. Басейн після спускання води миється проточною водою, а 1 раз на тиждень - з використанням мийних і дезінфекційних засобів.

2.16. Навчально-дослідна зона включає ділянки для овочевих та польових культур, декоративних рослин, теплиці, метеорологічний, географічний, для занять під навісом, ділянку для 1-4-го класів.

Навчально-дослідна зона повинна розміщуватися на відстані не менше 20 м від будівель.

2.17. У зоні відпочинку розміщуються майданчики для рухливих ігор учнів початкової, основної та старшої школи, майданчик для тихого відпочинку. Рекомендована довжина ігрових майданчиків - не менше 20 м. Паркани, стіни, стовпи та інші перепони повинні розміщуватись від межі ігрових майданчиків на відстані не менше 2,5 м.

2.18. Планування, обладнання території земельної ділянки і окремих майданчиків повинні враховувати специфіку діяльності та фізичні можливості учнів. Усі зони ділянки повинні бути пов'язані зручними пішохідними доріжками.

2.19. На території всієї земельної ділянки спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та Центрів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату нахил доріжок і тротуарів передбачається не більше 2%, а ширина доріжок - не менше 1,6 м. На поворотах і через кожні 6 м повинні бути організовані майданчики для відпочинку. По обидва боки зовнішніх сходів або пандусів, а також майданчиків заввишки від рівня тротуару більше 0,45 м повинні передбачатися огорожі з подвійними поручнями на висоті 0,7 м та 0,9 м. Довжина поручнів повинна бути більшою від довжини пандуса або сходового маршу не менше ніж на 0,3 м.

2.20. У спеціальних школах (школах-інтернатах) та Центрах для дітей зі зниженим зором та сліпих доріжки для прогулянок на території навчального закладу повинні мати ширину не менше 3 м та двобічне огородження на двох рівнях: перила - на висоті 90 см і 70 см та планку, вищу від поверхні пересування на 15 см. Огородження передбачається також для всіх предметів та обладнання, які можуть бути перешкодою для переміщення дітей. Біля поворотів, поблизу перехресть, біля будівель, стовпів доріжки повинні мати крупнозернисту, шорсткувату структуру покриття. Перед вхідними дверима будинків і споруд на відстані 500 мм на підступаючих до них доріжках облаштовують майданчики із покриттям, що різко відрізняється від покриття основної доріжки (сітка, гравій, ґрати, тротуарні плити тощо).

2.21. Необхідно передбачити майданчики з різними видами покриття поверхні для проведення занять з орієнтування у просторі. Вимоги до тактильних дорожніх покажчиків на майданчиках для проведення занять з орієнтування у просторі для дітей зі зниженим зором та сліпих наведені у додатку 1. При озелененні території земельної ділянки доцільним є використання дерев і кущів з різним запахом (хвойні, фруктові, квітучі), а також яскравих квітів.

2.22. Господарська зона повинна бути розташована поблизу харчоблоку, мати тверде покриття (асфальт, бетон), самостійний в'їзд, огородження із зелених насаджень. Розміри господарської зони встановлюються з розрахунку 3 м-2 на одного учня. На території господарської зони розміщуються ремонтні майстерні, сміттєзбірники, гаражі, котельна, споруди водопостачання (за відсутності централізованого водопостачання), складські приміщення; виділяються місця для сушки білизни та чистки килимів.

2.23. Сміттєзбірник повинен бути щільно закритий кришкою та розташовуватись на бетонованому або асфальтованому майданчику, огородженому з 3-ох боків та оточеному зеленим чагарником, на відстані не менше 25 м від будівлі, ігрових та фізкультурних майданчиків. Розмір цього майданчика повинен перевищувати площу сміттєзбірника на 1,5 м з кожного боку.

2.24. В'їзди і входи на ділянку, проїзди, доріжки до господарських споруд, майданчиків для сміттєзбірників повинні мати тверде покриття (асфальт, бетон).

2.25. Територія земельної ділянки спеціальної школи (школи-інтернату) та Центру у вечірній час повинна мати зовнішнє штучне освітлення з розрахунку 40 лк на поверхні землі при використанні люмінесцентних ламп.

2.26. Територія спеціальної школи (школи-інтернату) та Центру повинна мати огородження висотою не менше 2 м.

ІІІ. Вимоги до будівель та основних приміщень

3.1. Спеціальні школи (школи-інтернати) та Центри розташовуються в будинках блочного типу або в декількох корпусах, що з'єднані між собою теплими переходами.

3.2. Поверховість будинків не повинна перевищувати 2 поверхи для дітей з порушеннями зору, опорно-рухового апарату, розумово відсталих. Для дітей з порушеннями слуху, тяжкими порушеннями мовлення допускається будівництво 3-поверхових будівель спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та Центрів. Розміщення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку повинно бути не вище 2 поверху.

3.3. Вхід до будинку повинен бути захищений від атмосферних опадів, перед ним слід влаштовувати майданчик розміром 1х2,5 м з дренажем. Зовнішні входи в будинок повинні бути обладнані подвійними тамбурами. На вході необхідно встановити решітки для чищення взуття та урни. Урни необхідно регулярно очищувати.

3.4. За наявності в складі спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та Центрів дошкільних груп їх розміщення повинно бути організоване у окремій будівлі або окремому блоці. З приміщень для дошкільних груп передбачається окремий евакуаційний вихід назовні. Входи до будинку для дітей дошкільного і шкільного віку повинні бути окремими.

3.5. Набір і розміри приміщень спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та Центрів визначаються завданням на проектування з урахуванням відповідних будівельних норм залежно від профілю спеціальної школи (школи-інтернату) та Центру, потужності, оснащення основним і спеціальним обладнанням.

3.6. Архітектурно-планувальні рішення будівлі спеціальної школи (школи-інтернату) та Центру повинні забезпечувати чіткий розподіл на основні функціональні групи приміщень: навчальні, житлові, загальношкільні (приміщення для корекційно-реабілітаційної роботи, фізкультурно-спортивних і музичних занять, трудової діяльності, гурткових занять, актова зала, бібліотека), обслуговуючі (медичного обслуговування, адміністративно-господарські та побутові приміщення, харчоблок з їдальнею).

3.7. Різні функціональні групи приміщень повинні бути розташовані в окремих блоках, між якими передбачаються короткі та зручні сполучення і можливість дотримання принципу вікової ізоляції. Передбачається зручний зв'язок функціональних груп приміщень з відповідними зонами земельної ділянки: житлових осередків - з ігровими майданчиками зони відпочинку; приміщень трудового навчання - з навчально-дослідними ділянками та господарською зоною; фізкультурно-спортивних залів - з фізкультурно-спортивною зоною; приміщень харчоблоку - з господарською зоною.

3.8. На вході до будівлі спеціальної школи (школи-інтернату) та Центру розташовується гардероб для персоналу і відвідувачів, санвузол з умивальником, кімната для зустрічі дітей з батьками. При проектуванні спеціальної школи (школи-інтернату) та Центру (без житлових приміщень) у вестибюлі розташовується гардероб для учнів (вихованців).

3.9. Навчальні, корекційно-реабілітаційні та житлові приміщення повинні бути ізольовані від джерел шуму, вібрації, запахів, пилу, їх не можна розташовувати суміжно (по горизонталі та вертикалі) із залами для музичних та фізкультурно-спортивних занять, виробничими майстернями, бойлерними, вентиляційними камерами, приміщеннями харчоблоку тощо.

3.10. В спеціальних школах (школах-інтернатах) та Центрах для організації безпечного переміщення дітей пандуси і сходи повинні мати з двох боків огородження висотою не нижче 0,9 м з поручнями на двох рівнях (0,7 і 0,5 м). Ребра сходинок повинні бути заокруглені. В огорожі сходів передбачаються вертикальні елементи з проміжками не більше 0,1 м. Для дітей з порушеннями зору і розумовою відсталістю перша та остання сходинки сходового маршу повинні мати контрастний край за кольором та фактурою матеріалу, що відрізняється від решти сходинок.

Сходові майданчики повинні мати загородження висотою 1,2 м. Поверхня покриття пішохідних шляхів повинна бути твердою, міцною і не допускати ковзання. Двері до приміщень для дітей з порушеннями зору, опорно-рухового апарату та розумово відсталих не повинні мати порогів. У закладах для дітей з порушеннями зору двері мають бути пофарбованими в контрастні кольори (оранжевий, зелений, жовтий), не допускається фарбування стін у сині та фіолетові кольори. Ширина коридорів у навчальній та загальношкільній групах приміщень встановлюється не менше 2,2 м, житловій зоні - не менше 1,8 м (для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату - 2,2 м). Коридори не повинні мати звужень та виступаючих частин.

3.11. Будівлі спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та Центрів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату необхідно обладнати ліфтами, кабіни яких повинні мати розміри не менше: ширина - 1,1 м, глибина - 1,5 м, ширина дверного отвору - 0,85 м; пандусами з нахилом 1:12 (відношення висоти до довжини), які повинні мати гумове покриття, при цьому висота підйому одного маршу приймається не більше 0,8 м; сходами з нахилом не більше 1:2 та з проступом сходинки не менше 0,3 м та висотою не більше 0,15 м. Ширина пандуса між поручнями повинна бути не менше 1,2 м для одностороннього руху і не менше 1,8 м для зустрічного. На початку та у кінці пандуса передбачаються горизонтальні майданчики завдовжки не менше 1,6 м. Розміри площадки для повороту крісла-коляски на 90° повинні бути не менше 1,3х1,3 м; для повороту на 180° - не менше 1,3х1,5 м; для розвороту на 360° - не менше 1,5х1,5 м.

3.12. Ширина дверних отворів до будівлі, основних і допоміжних приміщень для дітей встановлюється не менше 1,1 м (для проїзду крісла-коляски).

3.13. Розміри кабін санвузлів для дітей, які пересуваються на кріслах-колясках, повинні мати ширину не менше 1,65 м і довжину - 1,8 м; двері повинні відчинятись назовні. У кабінах санвузлів необхідно передбачати умивальники, що обладнані кранами з приводом важільного типу; кабіни повинні мати систему сигналізації, ручки дверей та замикачі важільного типу, а також мати можливість відкриття замкнених дверей ззовні. У приміщеннях санвузлів, душових кабін, гігієнічних кімнатах необхідно передбачати встановлення поручнів на двох рівнях - 0,7 м та 0,9 м.

3.14. У спеціальних школах (школах-інтернатах) та Центрах для дітей з порушеннями зору сходи повинні мати двосторонні поручні та огородження висотою 1,8 м. Матеріал для покриття підлоги приміщень повинен бути звукопровідним, контрастного кольору по відношенню до стін, сходів, пандусів. Для оздоблення стін доцільно використовувати матеріали різної фактури і кольору залежно від призначення приміщень. Усі небезпечні зони у приміщеннях (опори, колони, виступи тощо) слід фарбувати у червоний (або червоний з білими смугами) колір. Ручки та інші пристрої на дверях повинні мати різну розпізнавальну рельєфну або фактурну поверхню для різних функціональних груп приміщень або зона ручки повинна бути контрастного кольору. Ручки дверей повинні бути важільного типу. Всі двері, крім дверей службових приміщень, повинні мати додаткову ручку для закривання.

3.15. Розміри навчальних приміщень повинні забезпечувати оптимальне розташування меблів, обладнання, сприятливі умови для зорової роботи учнів залежно від профілю спеціальної школи (школи-інтернату) та Центру.

3.16. Площі класів, кабінетів і лабораторій приймаються з розрахунку від 2,4 до 3,5 м-2 на одного учня: для розумово відсталих дітей - 2,4 м-2; для дітей сліпих, зі зниженим зором, глухих, зі зниженим слухом, для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, для дітей з затримкою психічного розвитку - 3,0 м-2, для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату - 3,5 м-2. Площа рекреацій - з розрахунку 1,2 м-2 на дитину, для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату - 1,4 м-2.

3.17. Планування і обладнання навчальних, житлових, загальношкільних приміщень повинні бути розраховані на можливість перебування у них дітей, які пересуваються на кріслах-колясках.

3.18. Відповідно до Положення про загальноосвітню спеціальну школу для проведення корекційно-розвиткової та лікувально-профілактичної роботи в спеціальних школах (школах-інтернатах) та Центрах повинні бути: логопедичні кабінети; кабінети для проведення занять з ритміки; кабінети ЛФК, масажу і вправ на тренажерах; кабінети для занять із соціально-побутового орієнтування; навчально-виробничі майстерні з урахуванням організації на їх базі поглибленого професійно-трудового навчання; кабінет трудового навчання для учнів початкових класів; кабінети психологічного розвантаження, терапевтичний, фізіотерапії, стоматологічний, процедурний, кліматобальнеологічного лікування; басейн; кабінети для роботи практичного психолога, учителя-реабілітолога, соціального педагога.

3.19. У спеціальних школах (школах-інтернатах) та Центрах усіх видів необхідно передбачати кімнати для індивідуальних занять учнів площею не менше 12 м-2.

3.20. У спеціальних школах (школах-інтернатах) та Центрах для дітей з порушеннями слуху та з тяжкими порушеннями мовлення додатково передбачаються такі приміщення: кабінети для індивідуальних занять з розвитку слухового сприймання і формування вимови з розрахунку організації одночасної роботи з учнями класу; слуховий кабінет для фронтальної роботи, обстеження слуху; кабінети для занять з предметно-практичного навчання; кабінет отоларингології. Кабінети для корекційної роботи з розвитку мовлення у дітей повинні бути обладнані сучасними звукопідсилювальними приладами (слухомовні тренажери, політренажери, FM-радіосистеми).

3.21. У спеціальних школах (школах-інтернатах) та Центрах для дітей сліпих і зі зниженим зором додатково передбачаються такі приміщення: офтальмологічний кабінет із затемненою кімнатою; кабінет плеоптичного (плеопто-ортоптичного) лікування; кабінет для занять з розвитку зорового сприймання, орієнтування у просторі; кабінет інформаційних ресурсів, обладнаний комп'ютерними тифлокомплексами із спеціально адаптованим програмним забезпеченням; збільшені розміри бібліотеки і читального залу для розміщення й користування книгами, що видані рельєфно-крапковим шрифтом, спортивний майданчик для проведення занять із орієнтації у просторі. У спеціальних школах (школах-інтернатах) та Центрах для сліпих дітей тифлокомплекси мають бути укомплектовані брайлівським дисплеєм, для дітей зі зниженим зором - технічними засобами збільшення. У комплект тифлокомплексу для прослуховування літератури входить магнітофон або інша спеціальна апаратура. В складі приміщень бібліотеки спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та Центрів для сліпих дітей додатково передбачаються фонотека (20 м-2) і кімната звукозапису та звуковідтворення (36-42 м-2).

3.22. У спеціальних школах (школах-інтернатах) та Центрах для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату додатково передбачаються приміщення: кабінети дитячого психіатра (невролога), ортопеда; кабінети лікувальної фізкультури (далі - ЛФК) з урахуванням можливості проведення групових, індивідуальних занять з розрахунку один кабінет на одного інструктора ЛФК, або медичної сестри з ЛФК, або лікаря ЛФК (відповідно до штатного розкладу) для роботи у дві зміни; майстерня з ремонту протезних пристроїв.

3.23. До функціональної групи житлових приміщень відносяться роздягальні, спальні кімнати, кімнати для лагодження одягу, кімнати для відпочинку і дозвілля, санвузли і душові (окремо для хлопчиків і дівчаток), кімнати особистої гігієни дівчаток, кімнати для зберігання сезонного одягу та взуття, кімнати для сушки одягу та взуття, кімнати для вихователів, кімнати для приготування уроків та індивідуальних занять.

3.24. Комплекс приміщень для проживання дітей кожної статево-вікової групи (на 10-12 осіб) або дошкільної групи бажано проектувати за принципом житлового осередку.

Необхідні площі приміщень житлового осередку на одну групу (клас) дітей.

Площі приміщень житлового осередку на одну групу (клас) дітей

Приміщення житлового осередку

Площа (м-2)

Дошкільна група

Група дітей шкільного віку

Роздягальня

18

18

Спальна кімната

36

5 м-2 на дитину
(дітей на кріслах-колясках - 6 м-2)

Ігрова

50

-

Буфетна

5

-

Кімната для лагодження одягу

-

5

Кімната для приготування уроків

-

36

Кімната для відпочинку і дозвілля

12

36

Санвузол

0,8 м-2 на дитину

0,5 м-2 на дитину

Ванно-душова

8

8

Кімната особистої гігієни дівчаток

-

4

Кімната для зберігання сезонного одягу і взуття

6

9

Кімната для сушки одягу та взуття

4

4

Кімната для вихователів

9

9

Інвентарна

6

6-8

3.25. Площі спальних кімнат приймаються з розрахунку 6,0 м-2 - на одного учня в спеціальних школах (школах-інтернатах) та Центрах для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, які переміщуються на кріслах-колясках, і 5,0 м-2 - на дитину в спеціальних школах (школах-інтернатах) та Центрах інших профілів. Спальні кімнати для дітей шкільного віку розраховуються не більше ніж на чотири особи та повинні бути окремими для хлопчиків та дівчаток.

3.26. До функціональної групи спортивно-фізкультурних приміщень входять спортивний зал, басейн, кабінет для занять з ритміки, вправ на тренажерах.

3.27. У блоці спортивно-фізкультурних приміщень (за винятком спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та Центрів для розумово відсталих дітей) допускається влаштовувати лазні сухого жару, в складі яких передбачаються роздягальня площею не менше 10 м-2, кімната відпочинку - 12 м-2, комора інвентарю - 4 м-2, туалет з умивальником у шлюзі - 3 м-2.

3.28. Спортивний зал розташовується на першому поверсі і має безпосередній (або через коридор) зручний зв'язок з фізкультурно-спортивною зоною на ділянці. Площа спортивного залу встановлюється не менше 162 м-2 (9х18 м), висота - 6 м. Роздягальні та душові при спортивному залі (окремі для хлопчиків та дівчаток) повинні мати безпосередній (або через коридор) зв'язок зі спортивним залом і бути обладнані вішалками для одягу. Поряд з роздягальнями повинні бути душові (на 2 сітки) та санвузли (на 1 унітаз). Поряд зі спортивним залом повинна бути інвентарна розміром не менше 16 м-2, кабінет інструктора з фізичного виховання - 12 м-2.

3.29. У спортивному залі необхідно передбачити встановлення шведських стінок, профілакторів Євмінова (або нахилених дощок).

3.30. Криті плавальні басейни можуть прийматися: для навчального та оздоровчого плавання з ваннами 10х6 м та 12х6 м глибиною 0,8-1,1 м, а для навчально-тренувальних занять - з ваннами 16,7х8,0 м і 25х8,5 м глибиною 1,2-1,5 м. Поряд з басейном слід передбачати комору інвентарю площею не менше 6 м-2 на кожну ванну басейну, кімнату для медсестри, фотарій, лабораторію для аналізу води, кімнату для інструктора, комору для спортінвентарю, приміщення для технічного персоналу. Біля кожної роздягальні потрібно передбачати душові з розрахунку 1 душова кабіна на 3 місця i туалет на 1 унітаз i 1 умивальник.

В залі басейну потрібно передбачити зону розминки площею не менше 24 м-2. Проектування окремого залу для розминки дітей допускається при басейнах із пропускною спроможністю 10 осіб (площею не менше 36 м-2), з коморою для інвентарю площею 6 м-2. По периметру ванни передбачається обхідна доріжка з гумовими килимками. Борт ванни повинен бути заввишки 0,15 м від підлоги і завширшки 0,3 м. Уклон дна ванни у бік випуску води має бути не менше 1%. На дитину дошкільного віку площа водної поверхні басейну повинна бути не менше 3 м-2.

Матеріал, конструкція і облицювання внутрішньої поверхні стінок і дна ванни повинні забезпечувати непроникність до води, механічну міцність, стійкість до розмиву і дії мийних і дезінфекційних засобів, а також легку доступність для чищення. Внутрішня поверхня дна і стін ванни повинна бути гладенькою, не слизькою.

У місцях виходу з душової на обхідну доріжку повинен бути передбачений прохідний душ для ніг із безперервним потоком свіжої теплої води.

3.31. Кабінет для занять з ритміки повинен мати площу не менше 60 м-2 (з інвентарною - 6 м-2), бути обладнаний дзеркальною стіною і хореографічною стінкою.

3.32. Поряд із залом ЛФК слід передбачати роздягальні з душовими та санвузлами. Входи до залу ЛФК із роздягалень необхідно влаштовувати безпосередньо або через відокремлений коридор.

3.33. Актовий зал повинен забезпечувати одночасне перебування всіх вихованців, виходячи з розрахунку не менше 1,2 м-2 на одне місце; для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату - 1,8 м-2 на одне місце. Місця для інвалідів на візках передбачаються з розрахунку 15-20% - у спеціальних школах (школах-інтернатах) та Центрах для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату і 2-3% - в інших закладах.

3.34. Для гурткових занять рекомендується передбачати такі приміщення:

лялькового театру, ліплення, макраме, в'язання і вишивки площею 24-36 м-2 з коморами для зберігання матеріалів та готових виробів - 8-10 м-2;

танцювальної (хореографічної) студії площею 54-72 м-2 з роздягальнею - 14-18 м-2 та санвузлом;

театрального гуртка площею 30-36 м-2 з інвентарною - 12-18 м-2;

гуртка з шахів площею 24-36 м-2 з коморою - 8-10 м-2.

3.35. Трудове навчання і професійна підготовка здійснюються на базі навчально-виробничих майстерень і на земельній ділянці спеціальної школи (школи-інтернату) та Центру. Навчально-виробничі майстерні розташовуються в окремому блоці або в окремій будівлі з гардеробом і санвузлом. При устаткуванні та облаштуванні майстерень необхідно враховувати профіль спеціальної школи (школи-інтернату) та Центру, наявність відповідної виробничої і сільськогосподарської бази, що встановлюється завданням на проектування. Можуть передбачатись такі навчально-виробничі майстерні:

швацькі, взуттєві, ручних ремесел, ремонту апаратури та побутової техніки площею не менше 36 м-2;

столярна, слюсарна, електромонтажна, ткацька, гончарна - 54 м-2;

картонажно-палітурна, токарно-фрезерна - 72 м-2.

Столярну і слюсарну майстерні рекомендується передбачати у всіх типах спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та Центрів, картонажну - у всіх закладах, швацькі - за винятком закладів для дітей з порушенням зору. Радіотехнічну - для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Для дітей з порушеннями слуху передбачаються світлові індикатори на обладнанні або інші заходи безпеки. В усіх майстернях передбачаються заходи з безпеки з урахуванням психофізичних можливостей учнів. Кількість місць у навчально-виробничих майстернях приймається до 5-8 учнів.

При навчально-виробничих майстернях слід передбачати кімнату для організатора робіт площею не менше 8 м-2, гардеробні - 9 м-2, інвентарні (інструментальні) - 12-18 м-2, окремі підсобні приміщення для сировини або заготовок - 10-21 м-2 та готових виробів - 6-12 м-2. Складські приміщення повинні бути безпосередньо пов'язані з майстернями. Санвузли повинні знаходитись на відстані не більше 30 м від майстерень.

Для роботи на земельній ділянці слід передбачати комору для інвентарю площею не менше 6 м-2.

3.36. Навчально-виробничі майстерні повинні бути обладнані відповідно до вимог Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 730, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2007 року за № 990/14257.

При розташуванні обладнання необхідно враховувати, що відстань між рядами повинна бути не менше 1,3 м, а для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату - 1,7 м; між станками - не менше 0,8 м; між станками і верстаками - 0,9 м; від станків і верстаків до стіни - не менше 0,5 м. У кожній майстерні необхідно встановлювати умивальники гарячого і холодного водопостачання. Майстерні облаштовуються припливно-витяжною механічною вентиляцією.

3.37. Приміщення харчоблоку розташовуються у спеціальному блоці на 1 поверсі. Набір і площі приміщень харчоблоку - відповідно до додатка 2 до цих Санітарних правил, враховуючи роботу на сировині. Додатково встановлюються такі вимоги: площа обіднього залу з розрахунку 1,6 м-2 (для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату - 2,3 м-2) на одне місце за умови харчування усіх вихованців у 2 зміни. Умивальники розташовують в розширених проходах до обіднього залу (шириною не менше 3,6 м) з розрахунку 1 умивальник на 20 місць; для учнів з порушеннями зору - 1 умивальник на 10 місць; для учнів з розумовою відсталістю - 1 умивальник на 15 місць.

З харчоблоку повинен бути передбачений самостійний вихід на земельну ділянку, що пов'язаний з господарською зоною.

3.38. Набір і площі приміщень пральні повинні забезпечувати поточність технологічного процесу прання білизни. Входи (вікна) для брудної та чистої білизни повинні бути роздільними. Пральня повинна мати окремі приміщення для збирання брудної та зберігання чистої білизни, кімнату для прання, сушильно-прасувальне відділення.

3.39. Не допускається розташовувати входи до приміщень харчоблоку і пральні навпроти входів до навчальних, корекційно-розвиткових, житлових та медичних приміщень.

3.40. Медичний блок розміщують на першому поверсі. Медичний блок повинен мати зручний зв'язок з навчальними, корекційно-розвитковими, фізкультурно-спортивними, житловими приміщеннями. Набір і площі приміщень встановлюються завданням на проектування залежно від профілю спеціальної школи (школи-інтернату) та Центру. В усіх спеціальних школах (школах-інтернатах) та Центрах необхідно передбачати ізолятор.

3.41. Ізолятор повинен бути розрахований не менше ніж на два види інфекцій (повітряно-крапельні та кишкові), відокремлений від інших приміщень медичного блоку шлюзом з умивальником і мати окремий вихід на ділянку, санвузол та душову. Палати ізолятора повинні бути непрохідними, розташовуватися суміжно з кімнатою медичної сестри. Кількість ліжок в палатах ізолятора приймається з розрахунку не менше 5% від загальної кількості дітей в спеціальній школі (школі-інтернаті) та Центрі.

3.42. В приміщеннях з вологим режимом (санвузли, душові, пральні, процедурні) для покриття стін, стелі і підлоги потрібно використовувати вологостійкі матеріали. Стіни слід облицьовувати керамічною глазурованою плиткою (на висоту не менше 1,6 м), підлогу - керамічною метлаською плиткою, стелю необхідно фарбувати масляною фарбою.вгору