Документ z0413-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.03.2016, підстава - z0220-16

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 116 від 20.03.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 2001 р.
за N 413/5604
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 13 ( z0220-16 ) від 21.01.2016 }
Про внесення змін до наказу Державної податкової
адміністрації України від 01.12.2000 N 614
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
доходів і зборів
N 417 ( z1616-13 ) від 28.08.2013 }

Відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг" ( 265/95-ВР ) та з метою врахування пропозицій
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
Н А К А З У Ю:
1. Внести такі зміни та доповнення: 1.1. Пункт 5 наказу Державної податкової адміністрації
України від 1 грудня 2000 року N 614 ( z0105-01 ) "Про
затвердження нормативно-правових актів до Закону України "Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 05.02.2001 за N 105/5296, після слова
"оприлюднення" доповнити словами "і вводиться в дію з 1 липня
2001 року".
1.2. У Положенні про форму та зміст розрахункових документів,
затвердженому наказом ДПА України від 01.12.2000 N 614
( z0105-01 ) та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
05.02.2001 за N 105/5296: з розділу 2 виключити пункт 2.3. Вважати відповідно пункти
2.4-2.7 пунктами 2.3-2.6, далі по тексту посилання на пункт 2.7
замінити посиланням на пункт 2.6; у назві розділу 11, у пунктах 11.1 та 11.3 після слова
"послуги" додати слово "підприємств".
{ Підпункт 1.3 пункту 1 фактично втратив чинність у зв'язку з
втратою чинності Документа Державної податкової адміністрації
N 614 ( z0106-01 ) від 01.12.2000, до якого вносились зміни } 1.3.
У Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій
і розрахункових книжок, затвердженому наказом ДПА України від
01.12.2000 N 614 ( z0106-01 ) та зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 05.02.2001 за N 106/5297:
в абзаці п'ятому розділу 1 слово "голографічного" замінити на
слово "самоклейного"; пункт 2.1 розділу 2 доповнити абзацом такого змісту: "Підприємства, що мають мережу відокремлених філій
(представництв), які взяті на податковий облік у місцевих органах
ДПС та відповідно до чинного законодавства самостійно сплачують
податок на прибуток, можуть реєструвати книги ОРО за
місцезнаходженням цих філій"; пункт 2.2 розділу 2 доповнити абзацом другим такого змісту: "На господарські одиниці підприємств поштового зв'язку
незалежно від кількості зареєстрованих РРО та книг ОРО до них
(додаток 2) можна реєструвати також книгу ОРО за формою,
зазначеною у пункті 2.4"; пункт 12.2 виключити.
{ Підпункт 1.4 пункту 1 фактично втратив чинність у зв'язку з
втратою чинності Документа Державної податкової адміністрації
N 614 ( z0107-01 ) від 01.12.2000, до якого вносились зміни } 1.4.
У Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів
розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженому наказом
ДПА України від 01.12.2000 N 614 ( z0107-01 ) та зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 107/5298:
пункт 2.2 розділу 2 доповнити абзацом такого змісту: "Підприємства, що мають мережу відокремлених філій
(представництв), які взяті на податковий облік у місцевих органах
ДПС та відповідно до чинного законодавства самостійно сплачують
податок на прибуток, можуть реєструвати РРО за місцезнаходженням
цих філій"; в абзаці четвертому пункту 2.3 розділу 2 слова "тимчасового
використання господарської одиниці" замінити на слова
"користування господарською одиницею"; абзац другий пункту 4.6 розділу 4 перед словом "зберігання"
доповнити словами "ведення поточної, а також".
2. Начальнику Головного управління масово-роз'яснювальної
роботи забезпечити публікацію наказу в засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної податкової адміністрації України Кальніченка І.В.
Голова М.Я.Азароввгору