Документ z0413-02, поточна редакція — Прийняття від 03.04.2002
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 07.05.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 203 від 03.04.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
7 травня 2002 р.
за N 413/6701

Про Порядок виплати авторської винагороди за передачу виключних майнових прав на фільм і його використання,
що створюється за державним замовленням
Міністерства культури і мистецтв України

На виконання п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26
вересня 2001 року N 1252 ( 1252-2001-п ) "Про затвердження
Тимчасового положення про мінімальні ставки гонорару та авторської
винагороди за фільми, що створюються за державним замовленням на
кіностудіях України" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити погоджений з Міністерством освіти і науки
України Порядок виплати авторської винагороди за передачу
виключних майнових прав на фільм і його використання, що
створюється за державним замовленням Міністерства культури і
мистецтв України (далі - Порядок), що додається.
2. Відділу нормативно-правової діяльності (Ігнатенко Н.О.)
зареєструвати цей Порядок у Міністерстві юстиції України.
3. Начальнику управління кінематографії (Мазяр М.П.) після
реєстрації Порядку довести його до відома виконавців державного
замовлення - кіностудій, продюсерів, дистриб'юторів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Чміль Г.П.
Міністр Ю.П.Богуцький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і мистецтв України
03.04.2002 N 203
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 травня 2002 р.
за N 413/6701
Порядок
виплати авторської винагороди за передачу виключних
майнових прав на фільм і його використання,
що створюється за державним замовленням
Міністерства культури і мистецтв України
1. Цей Порядок розроблено на виконання п.2 постанови Кабінету
Міністрів України від 26 вересня 2001 року N 1252 ( 1252-2001-п )
"Про затвердження Тимчасового положення про мінімальні ставки
гонорару та авторської винагороди за фільми, що створюються за
державним замовленням на кіностудіях України" (далі - Тимчасове
положення). Порядок розроблено з урахуванням вимог Законів України "Про
авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ) та "Про
кінематографію" ( 9/98-ВР ).
2. У цьому Порядку терміни вживаються відповідно до
Тимчасового положення ( 1252-2001-п ).
3. Дія цього Порядку поширюється на фільми, що створюються
кіностудіями, продюсерами (далі - Виконавці державного замовлення)
за державним замовленням Міністерства культури і мистецтв України
(далі - Замовник) за кошти державного бюджету (повністю або
частково).
4. Відповідно до статей 15 і 17 Закону України "Про авторське
право і суміжні права" ( 3792-12 ) до майнових прав автора (чи
іншої особи, яка має авторське право) належить виключне майнове
авторське право на використання аудіовізуального твору. Автори фільму, що створюється за державним замовленням,
передають Виконавцю державного замовлення виключне майнове
авторське право на використання фільму. Виконавець державного замовлення відповідно до державного
контракту на створення і використання фільму (далі - державний
контракт), що створюється за кошти державного бюджету (повністю
або частково), передає Замовнику виключні майнові авторські права
на використання фільму. У разі залучення позабюджетних коштів у створення фільму за
державним замовленням умови передання виключних майнових
авторських прав від Виконавця державного замовлення Замовнику, з
урахуванням інтересів інвестора, регулюються окремими додатковими
угодами до державного контракту, які є невід'ємною його частиною.
5. Виконавець державного замовлення укладає з авторами фільму
авторський договір, у якому встановлюються розмір і порядок
виплати авторської винагороди за створення і використання фільму.
6. Авторські договори з авторами фільму (окрім композитора)
укладаються Виконавцем державного замовлення до запуску фільму у
виробництво (на ігрові фільми - одночасно з укладанням державного
контракту на проведення розробки режисерського сценарію фільму). Авторський договір з композитором фільму укладається
Виконавцем державного замовлення після прийняття Замовником
режисерського сценарію. В авторських договорах обумовлюються конкретні форми виплати
авторської винагороди, яка передбачена Тимчасовим положенням
( 1252-2001-п ), а саме: - одноразовий платіж (одноразова винагорода); - відрахування (відсотки) за кожний проданий примірник
(копію) фільму чи кожне використання фільму; - змішаний платіж (одноразовий платіж (одноразова винагорода)
та відрахування (відсотки)).
7. Мінімальні ставки авторської винагороди за передачу
виключних майнових прав на фільм і його використання, створений за
державним замовленням, встановлені Тимчасовим положенням
( 1252-2001-п ) для усіх форм платежу авторської винагороди.
8. Авторська винагорода у формі одноразового платежу
(одноразової винагороди) здійснюється Виконавцем державного
замовлення згідно з авторським договором після прийняття фільму
Замовником та затвердження відповідного акта. Сума одноразової винагороди відноситься до кошторису на
виробництво фільму за державним замовленням. Одноразова винагорода сплачується Виконавцем державного
замовлення: - безпосередньо автору або на його особистий рахунок в
установах банку; - через його повіреного; - організації колективного управління майновими авторськими
правами, з якою автор має відповідні угоди з управління його
авторськими правами.
9. Авторська винагорода у формі відрахувань (відсотків) за
кожний проданий примірник (копію) фільму чи кожне використання
фільму та у формі змішаного платежу (одноразового платежу
(одноразової винагороди) та відрахувань (відсотків)) у частині
виплати відрахувань (відсотків) здійснюється на підставі умов, які
Замовник передбачає у договорах на використання фільму згідно з
авторськими договорами.
10. Умови і порядок виплати авторської винагороди у формі
відрахувань (відсотків) за кожний проданий примірник (копію)
фільму чи кожне використання фільму встановлюються в угодах на
кожне використання фільму між Замовником і особою, якій Замовник
передав права на використання фільму. Особа, яка отримала від Замовника права на всі або окремі
види використання фільму, в угодах, які вона укладає з
розповсюджувачем (дистриб'ютором, прокатником) і (або) з
демонстратором фільму, зазначає умови і порядок розрахунків з
авторами фільму.
11. Авторська винагорода у формі змішаного платежу
(одноразового платежу (одноразової винагороди) та відрахувань
(відсотків)) здійснюється Виконавцем державного замовлення згідно
з авторським договором у частині частки одноразового платежу
(одноразової винагороди), сума якого відноситься до кошторису на
виробництво фільму, після прийняття фільму Замовником та
затвердження відповідного акта. Виплата відрахувань (відсотків) здійснюється відповідно до
п.10 цього Порядку.
12. Автори фільму особисто (або через свого повіреного) або
вповноважені ними організації колективного управління авторськими
правами мають право отримати в Замовника і (або) у Виконавця
державного замовлення офіційну інформацію про суми коштів,
отриманих за кожний проданий примірник (копію) фільму чи кожний
вид використання фільму.
Заступник начальника
управління кінематографії Ю.І.Ріпенковгору