Про затвердження Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка
МКТ України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 10.04.200724
Документ z0430-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.04.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.05.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.04.2007 N 24
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2007 р.
за N 430/13697

Про затвердження Положення про
Міжнародний музичний конкурс
імені Миколи Лисенка

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
11.12.96 N 1498 ( 1498-96-п ) "Про Міжнародний музичний конкурс
імені Миколи Лисенка" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Міжнародний музичний конкурс
імені Миколи Лисенка (додається).
2. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. першого
заступника Міністра В.П.Стасевича.
Міністр Ю.П.Богуцький

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства культури
і туризму України
10.04.2007 N 24
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2007 р.
за N 430/13697

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародний музичний конкурс
імені Миколи Лисенка
1. Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка (далі -
Конкурс) заснований Міністерством культури і туризму України й
проводиться в Україні один раз на чотири - п'ять років відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.96 N 1498
( 1498-96-п ) "Про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи
Лисенка".
2. Головною метою Конкурсу є подальший розвиток національної
культури, виявлення талановитих музикантів та розширення
міжнародних культурних зв'язків.
3. Підготовку та проведення Конкурсу здійснюють
Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу (далі -
Оргкомітет) та Міжнародне журі (далі - Журі), склад яких
затверджується Міністерством культури і туризму України. До роботи
в Журі Конкурсу залучаються видатні діячі музичного мистецтва
України та зарубіжних країн. Журі працює відповідно до "Положення
про Журі", що затверджується головою Оргкомітету. Строки проведення, графік конкурсних прослуховувань, умови та
програми Конкурсу визначаються Оргкомітетом та затверджуються
головою Оргкомітету. У разі потреби за поданням Оргкомітету Конкурсу Міністерство
культури і туризму України може вносити в установленому порядку
зміни до цього Положення. Для вирішення організаційних питань, що виникають під час
підготовки та проведення Конкурсу, МКТ створює робочу групу.
4. Конкурс проводиться за такими номінаціями - "ФОРТЕПІАНО",
"СКРИПКА", "ВІОЛОНЧЕЛЬ", "СОЛЬНИЙ СПІВ" (окремо серед співаків та
співачок). У Конкурсі можуть брати участь музиканти усіх
національностей, які приймають умови Конкурсу та яким у рік
проведення Конкурсу виповнилося не більше 32 років для номінацій
"ФОРТЕПІАНО", "СКРИПКА", "ВІОЛОНЧЕЛЬ" та не більше 35 років для
номінації "СОЛЬНИЙ СПІВ". До заявки на участь у Конкурсі, що подається відповідно до
зразка, наведеного в додатку до Положення, додаються такі
документи: ксерокопія відповідних сторінок паспорта, які засвідчують вік
і громадянство учасника; ксерокопія диплома про музичну освіту, для студентів -
довідка з місця навчання; творча біографія (резюме); дві фотокартки розміром 9х12 см на глянцевому папері; ксерокопії дипломів лауреата інших конкурсів (у разі
наявності). Конкурсну програму за кожною із номінацій складають змагання
в три тури (два відбіркові і фінальний). Завершує конкурсну
програму загальний для всіх номінацій заключний концерт
переможців. Всі конкурсні прослуховування відбуваються публічно. Місце проведення Конкурсу визначається Оргкомітетом.
5. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок: Міністерства культури і туризму України в межах асигнувань,
передбачених Міністерству культури і туризму України у Державному
бюджеті України на відповідний рік; інших джерел та надходжень, не заборонених законодавством
України.
6. Фінансові умови Конкурсу Витрати, пов'язані з відрядженням (проживання і добові)
учасників II та III турів та їх концертмейстерів, здійснюються за
рахунок засновника Конкурсу. Перебування учасників та їх концертмейстерів в першому турі
(проживання і харчування), а також витрати на проїзд до м. Києва і
в зворотний бік здійснюються за власний рахунок. Усі витрати (проїзд, проживання, харчування) членів Журі
здійснюються за рахунок засновника Конкурсу. Виконання членами Журі своїх обов'язків розглядається як
робота професійних арбітрів, які за свою діяльність отримують
оплату праці, розмір якої визначається Оргкомітетом Конкурсу та
виплачується за рахунок засновника Конкурсу.
7. Премії та нагороди для переможців Конкурсу Оргкомітет визначає нагороди та встановлює розміри премій для
переможців Конкурсу: за кожною із номінацій "ФОРТЕПІАНО", "СКРИПКА", "ВІОЛОНЧЕЛЬ",
"СОЛЬНИЙ СПІВ" (окремо серед співаків та співачок) : перша премія і звання лауреата; друга премія і звання лауреата; третя премія і звання лауреата. Фіналісти, не удостоєні звання лауреата за номінаціями
"ФОРТЕПІАНО", "СКРИПКА", "ВІОЛОНЧЕЛЬ" (не більше двох за кожною із
номінацій) та за номінацією "СОЛЬНИЙ СПІВ" (не більше чотирьох -
двоє співачок та двоє співаків), нагороджуються заохочувальними
преміями з присвоєнням звання дипломанта Конкурсу. У кожній із номінацій встановлюється заохочувальна премія за
краще виконання твору Миколи Лисенка. За поданням Журі можуть бути присуджені спеціальні дипломи
кращим концертмейстерам Конкурсу (не більше ніж по два у
номінаціях "СКРИПКА", "ВІОЛОНЧЕЛЬ", не більше чотирьох у номінації
"СОЛЬНИЙ СПІВ" (співаки та співачки) з врученням кожному
заохочувальної премії. Усі премії виплачуються в національній валюті, при цьому з
них утримується прибутковий податок з громадян згідно з
законодавством України. Журі має право: присудити не всі премії; розподіляти премії між виконавцями (крім першої). Громадські, благодійні, музичні, міжнародні організації,
спонсори Конкурсу, а також окремі видатні діячі культури можуть за
власний рахунок установлювати спеціальні призи та премії учасникам
Конкурсу. Нагородження ними обов'язково погоджується із Журі
Конкурсу.
8. Підготовка та проведення Конкурсу широко висвітлюється
засобами масової інформації.
Директор Департаменту мистецтва
і регіональної політики В.Й. Бачинський

Додаток
до пункту 4 Положення
про Міжнародний музичний
конкурс імені Миколи Лисенка

Зразок
ЗАЯВКА
на участь у Міжнародному музичному конкурсі
імені Миколи Лисенка
______________________________
(номінація конкурсу) ______________________________
(для номінації "Сольний спів" -
голосова категорія)
Прізвище__________________________________________________________
Ім'я____________________ По батькові______________________________
Дата і місце народження___________________________________________
Країна, яку Ви представляєте на конкурсі__________________________
(громадянство) Музична освіта ___________________________________________________
(навчальний заклад, курс, якщо отримано диплом - у якому році)
Педагоги__________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, почесні звання, вчені ступені)
Місце роботи, посада конкурсанта__________________________________ __________________________________________________________________
Ідентифікаційний код _____________________________________________
Участь у міжнародних та інших конкурсах, премії, нагороди __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Прізвище, ім'я концертмейстера ___________________________________
(у разі потреби в наданні концертмейстера - вкажіть)
Адреса для листування (з поштовим індексом), контактний
телефон, факс, e-mail ____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

КОНКУРСНА ПРОГРАМА ПО ТУРАХ
I тур хронометраж
1.____________________________________ ____________ 2.____________________________________ ____________ 3.____________________________________ ____________ 4.____________________________________ ____________ 5.____________________________________ ____________
II тур
1.____________________________________ ____________ 2.____________________________________ ____________ 3.____________________________________ ____________ 4.____________________________________ ____________ 5.____________________________________ ____________
III тур
(співакам вказати перші слова арії)
1._____________________________________ ___________ 2._____________________________________ ___________
З умовами конкурсу згоден(на) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Дата ___________ Підпис___________
Директор Департаменту мистецтва
і регіональної політики В.Й.Бачинськийвгору