Документ z0449-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.02.2012, підстава - z0093-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
З ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ
Н А К А З
03.03.2006 N 117
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2006 р.
за N 449/12323
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 4 ( z0093-12 ) від 03.01.2012 }
Про впорядкування умов оплати праці працівників
державних організацій системи державного
матеріального резерву
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
комітету України з державного матеріального
резерву
N 150 ( z0513-07 ) від 26.04.2007
N 202 ( z0712-07 ) від 18.06.2007
N 164 ( z0509-08 ) від 22.05.2008
N 349 ( z1291-08 ) від 29.12.2008
N 253 ( z0678-10 ) від 02.07.2010
N 331 ( z0874-10 ) від 15.09.2010
N 404 ( z1161-10 ) від 08.11.2010
N 470 ( z1410-10 ) від 27.12.2010
Наказом Державного агентства резерву
N 15 ( z0145-11 ) від 27.01.2011 }

На виконання постанов Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами),
від 20 лютого 2006 року N 172 ( 172-2006-п ) "Про встановлення
посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду
Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" та з
метою упорядкування умов оплати праці працівників державних
організацій системи державного матеріального резерву
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: показники для віднесення до груп за оплатою праці керівних
працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників
державних організацій системи державного матеріального резерву
(далі - державні організації) згідно з додатком 1 до наказу; розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних
службовців та робітників державних організацій системи державного
резерву згідно з додатком 2 до наказу; { Абзац третій пункту 1 в
редакції Наказу Державного комітету України з державного
матеріального резерву N 202 ( z0712-07 ) від 18.06.2007 -
застосовується з 1 червня 2007 року } схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних
працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та
робітників державних організацій згідно з додатками 3-10 до
наказу.
2. Надати право керівникам державних організацій у межах
фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі:
2.1. Установлювати: 2.1.1. Конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної
плати) відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних
розрядів. 2.1.2. Посадові оклади заступників керівників державних
організацій, заступників керівників структурних підрозділів
державних організацій - на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів -
на 10-30 відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків
нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за
схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом. 2.1.3. Надбавки працівникам: а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки): за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її
виконання); за складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки
скасовуються або зменшуються; б) за почесні звання України, СРСР - у розмірі 40 відсотків,
"заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної
плати). Надбавки за почесне звання встановлюються працівникам, якщо
їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.
За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за
одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю
діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником
державної організації; в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської
- 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати). Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом. 2.1.4. Доплати працівникам: а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної
ставки): за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт. Зазначені види доплат не встановлюються директору державної
організації, його заступникам, керівникам структурних підрозділів,
їх заступникам; б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час, за кожну годину роботи
з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку; в) зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами
праці - у розмірі до 12 відсотків місячного посадового окладу.
Доплати установлюються за результатами атестації робочих місць і
нараховуються за час фактичної зайнятості працівника на цих
робочих місцях; г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також
працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі
10 відсотків посадового (місячного) окладу; ґ) водіям автотранспортних засобів: надбавки за класність водіям 2 класу - 10 відсотків, водіям
1 класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за
відпрацьований час; доплата за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків
тарифної ставки за відпрацьований час.
2.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі
на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік,
крім матеріальної допомоги на поховання.
2.3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у
межах коштів на оплату праці.
3. Преміювання керівників державних організацій, їх
заступників, установлення їм надбавок та доплат до посадових
окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням
Держкомрезерву України в межах коштів на оплату праці.
4. Умови оплати праці, визначені цим наказом, застосовуються,
починаючи з 1 січня 2006 року та в терміни, що визначені додатком
2 до наказу.
5. Штатні розписи працівників державних організацій
затверджуються наказом Держкомрезерву України.
6. У разі, коли згідно з цим наказом зменшується в окремих
працівників розмір заробітної плати (без урахування премій),
працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром
заробітної плати.
7. Скасувати наказ Держкомрезерву України від 08.10.2003
N 233 "Про затвердження схем посадових окладів і розмірів тарифних
ставок працівників підприємств та організацій системи державного
матеріального резерву, що фінансуються з бюджету".
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови
Держкомрезерву України І.Г.Сирота
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство праці
та соціальної політики України
Заступник Міністра Н.І.Іванова
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра В.М.Матвійчук
Міністерство економіки
України
Перший заступник Міністра А.А.Максюта
Центральний комітет профспілки
працівників системи державного
резерву України
Голова ЦК профспілки Г.М.Ступак

Додаток 1
до наказу Держкомрезерву
України
03.03.2006 N 117

ПОКАЗНИКИ
для віднесення до груп за оплатою праці
керівних працівників, професіоналів, фахівців
та інших працівників державних організацій
системи державного матеріального резерву

1. Державні організації зі зберігання матеріальних цінностей
державного резерву належать до груп за оплатою праці керівників,
виходячи із обсягів закладеної на зберігання продукції та
складності роботи із забезпечення її зберігання.
2. Віднесення державних організацій до груп за оплатою праці
керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників
державних організацій системи державного матеріального резерву
здійснюється залежно від загальної суми балів.
------------------------------------------------------------------ | Група за оплатою праці | Загальна сума балів | |---------------------------------------+------------------------| | I група | понад 10 балів | |---------------------------------------+------------------------| | II група | від 7 до 10 балів | |---------------------------------------+------------------------| | III група | від 4 до 7 балів | |---------------------------------------+------------------------| | IV група | від 1 до 4 балів | ------------------------------------------------------------------
3. За один бал приймається: - 10 тис. кв. м приведеної складської площі; - 3 тис. тонн зберігання м'яса, масла тваринного; - 5 тис. тонн зберігання нафтопродуктів; - 15 тис. тонн зберігання продовольчих товарів (крім м'яса,
масла тваринного, солі); - 20 тис. тонн зберігання промислової продукції (крім
кольорових і чорних металів, нафтопродуктів); - 30 тис. тонн зберігання кольорових металів та солі; - 75 тис. тонн зберігання чорних металів.
4. За один квадратний метр приведеної складської площі
приймається: - 0,2 умовної тонни холодильної ємності; - 5 кв. м нафтової ємності; - 2,5 кв. м масло- та спиртоємності; - 1,4 кв. м відкритої складської площі; - 1 кв. м закритої складської площі; - 0,8 кв. м складської площі при висоті складування
продовольчих товарів від підлоги від 5 до 5,5 метрів; - 0,75 кв. м складської площі при висоті складування
продовольчих товарів від підлоги понад 5,5 метрів.
5. Сума балів державних організацій, які мають у комплексі
закриту складську площу, холодильник, масло- та спиртові ємності,
відкриті площадки, враховується із коефіцієнтом 1,1.
6. Віднесення державних організацій із зберігання
матеріальних цінностей державного резерву до груп за оплатою праці
керівних працівників проводиться Держкомрезервом України, а цехів
і дільниць - державними організаціями.
Директор Департаменту
планування, фінансування
та бухгалтерського обліку І.М.Назарук

Додаток 2
до наказу Держкомрезерву
03.063.2006 N 117
(у редакції наказу
Держкомрезерву
22.05.2008 N 164
( z0509-08 )

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів
з оплати праці керівних працівників,
професіоналів, фахівців, технічних службовців
та робітників державних організацій системи
державного резерву

------------------------------------------------------------------ |Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються | | |-----------------------------------------------| | | з 1 червня 2007 року | з 1 вересня 2008 року | |----------------+----------------------+------------------------| | 1 | 1,00 | 1,00 | |----------------+----------------------+------------------------| | 2 | 1,06 | 1,09 | |----------------+----------------------+------------------------| | 3 | 1,12 | 1,18 | |----------------+----------------------+------------------------| | 4 | 1,18 | 1,27 | |----------------+----------------------+------------------------| | 5 | 1,24 | 1,36 | |----------------+----------------------+------------------------| | 6 | 1,30 | 1,45 | |----------------+----------------------+------------------------| | 7 | 1,37 | 1,54 | |----------------+----------------------+------------------------| | 8 | 1,47 | 1,64 | |----------------+----------------------+------------------------| | 9 | 1,57 | 1,73 | |----------------+----------------------+------------------------| | 10 | 1,66 | 1,82 | |----------------+----------------------+------------------------| | 11 | 1,78 | 1,97 | |----------------+----------------------+------------------------| | 12 | 1,92 | 2,12 | |----------------+----------------------+------------------------| | 13 | 2,07 | 2,27 | |----------------+----------------------+------------------------| | 14 | 2,21 | 2,42 | |----------------+----------------------+------------------------| | 15 | 2,35 | 2,58 | |----------------+----------------------+------------------------| | 16 | 2,50 | 2,79 | |----------------+----------------------+------------------------| | 17 | 2,66 | 3,00 | |----------------+----------------------+------------------------| | 18 | 2,83 | 3,21 | |----------------+----------------------+------------------------| | 19 | 3,01 | 3,42 | |----------------+----------------------+------------------------| | 20 | 3,25 | 3,64 | |----------------+----------------------+------------------------| | 21 | 3,41 | 3,85 | |----------------+----------------------+------------------------| | 22 | 3,50 | 4,06 | |----------------+----------------------+------------------------| | 23 | 3,71 | 4,27 | |----------------+----------------------+------------------------| | 24 | 3,80 | 4,36 | |----------------+----------------------+------------------------| | 25 | 3,93 | 4,51 | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У 2011 році посадові оклади (тарифні ставки)
розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної
ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня - 613
гривень. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір
мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у
штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної
плати. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ).
{ Примітка 1 додатка 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державного комітету України з державного матеріального резерву
N 253 ( z0678-10 ) від 02.07.2010 - застосовується з 1 січня 2010
року, N 331 ( z0874-10 ) від 15.09.2010 - застосовується з 1 липня
2010 року, N 404 ( z1161-10 ) від 08.11.2010 - застосовується з
1 жовтня 2010 року, N 470 ( z1410-10 ) від 27.12.2010 -
застосовується з 1 грудня 2010 року, Наказом Державного агентства
резерву N 15 ( z0145-11 ) від 27.01.2011 - застосовується з
1 січня 2011 року }
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка)
визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
{ Додаток 2 в редакції Наказів Державного комітету України з
державного матеріального резерву N 150 ( z0513-07 ) від
26.04.2007 - застосовується з 1 квітня 2007 року, N 202
( z0712-07 ) від 18.06.2007 - застосовується з 1 червня 2007
року, N 164 ( z0509-08 ) від 22.05.2008; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного комітету України з державного
матеріального резерву N 349 ( z1291-08 ) від 29.12.2008 }
Директор Департаменту
планування, фінансування
та бухгалтерського обліку І.М.Назарук

Додаток 3
до наказу Держкомрезерву
України
03.03.2006 N 117

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників,
професіоналів і фахівців

------------------------------------------------------------------ | Категорії та посади | Тарифні розряди за групами з оплати | | | праці | | |--------------------------------------| | | I | II | III | IV | |-------------------------+--------+---------+---------+---------| |Директор | 17 | 16 | 15 | 14 | |-------------------------+--------+---------+---------+---------| |Головний інженер | 16 | 15 | 14 | 13 | |-------------------------+--------+---------+---------+---------| |Головні фахівці: | 11-14 | 11-13 | 11-12 | - | |економіст, механік, | | | | | |енергетик, юрисконсульт | | | | | |та інші | | | | | |-------------------------+--------+---------+---------+---------| |Начальник лабораторії | 10-13 | 10-13 | 10-12 | 10-12 | |-------------------------+--------+---------+---------+---------| |Начальник дільниці | | | | | |зберігання: | | | | | | I групи | 13-14 | 13-14 | - | - | |-------------------------+--------+---------+---------+---------| | II групи | 12-13 | 12-13 | 12-13 | - | |-------------------------+--------+---------+---------+---------| | III групи | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | |-------------------------+--------+---------+---------+---------| |Начальник (майстер) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |дільниці | | | | | |-------------------------+--------+---------+---------+---------| |Провідні професіонали і | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | |фахівці: | | | | | |інженер-технолог, | | | | | |інженер, | | | | | |інженер-програміст, | | | | | |економіст, | | | | | |бухгалтер-ревізор, | | | | | |бухгалтер (з дипломом | | | | | |спеціаліста), інженер, | | | | | |юрисконсульт, програміст | | | | | |та інші | | | | | |-------------------------+--------+---------+---------+---------| |Професіонали і фахівці: | | | | | |інженер-технолог, | | | | | |технолог, інженер, | | | | | |механік, енергетик, | | | | | |інженер-програміст, | | | | | |програміст, економіст, | | | | | |юрисконсульт, бухгалтер, | | | | | |бухгалтер-ревізор та | | | | | |інші: | | | | | | I категорії | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | |-------------------------+--------+---------+---------+---------| | II категорії | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | |-------------------------+--------+---------+---------+---------| | фахівець | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |-------------------------+--------+---------+---------+---------| |Техніки всіх | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |спеціальностей | | | | | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
планування, фінансування
та бухгалтерського обліку І.М.Назарук

Додаток 4
до наказу Держкомрезерву
України
03.03.2006 N 117

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівників інших структурних
підрозділів, інших фахівців і технічних службовців

------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Тарифні розряди | |------------------------------------------+---------------------| |Завідувачі: канцелярії, центрального | 5-8 | |складу (складу), господарства, бюро | | |перепусток | | |------------------------------------------+---------------------| |Старші: товарознавець, касир, інспектор, | 4-6 | |табельник, диспетчер та інші | | |------------------------------------------+---------------------| |Інші фахівці і технічні службовці: | 4-5 | |товарознавець, експедитор, інспектор, | | |агент з постачання, оператор копіювальних | | |і розмножувальних машин, діловод- | | |табельник, друкарка (всіх категорій), | | |секретар-друкарка, секретар та інші | | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
планування, фінансування
та бухгалтерського обліку І.М.Назарук

Додаток 5
до наказу Держкомрезерву
України
03.03.2006 N 117

СХЕМА
тарифних розрядів робітників, зайнятих на
вантажно-розвантажувальних і складських роботах

1. Вантажники
------------------------------------------------------------------ | Найменування робіт | Тарифні розряди | | |-------------------------------------| | | відрядники | погодинники | |--------------------------+----------------+--------------------| |Навантаження | 2 | 1 | |(розвантаження) | | | |в залізничні вагони, | | | |автомобілі, інший рухомий | | | |склад шкідливих для | | | |здоров'я вантажів, | | | |вантажів, що змерзлися, | | | |і вантажів з вагою одного | | | |місця понад 50 кг; | | | |при навантаженні | | | |(розвантаженні) в судна | | | |інших вантажів | | | |--------------------------+----------------+--------------------| |Навантаження | 1 | 1 | |(розвантаження) в | | | |залізничні вагони, | | | |автомобілі, інший рухомий | | | |склад інших вантажів; | | | |на внутрішньоскладській | | | |переробці вантажів | | | ------------------------------------------------------------------
2. Механізатори
------------------------------------------------------------------ | | Тарифні розряди | |----------------+-----------------------------------------------| | Кваліфікаційні | I | II | III | IV | V | VI | | розряди | | | | | | | |----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |для відрядників | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |для погодинників| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ------------------------------------------------------------------
3. Робітники комплексних бригад 4 класу кваліфікації,
які виконують вантажно-розвантажувальні роботи
з використанням засобів комплексної механізації
із суміщенням професій вантажника і механізатора
------------------------------------------------------------------ | Найменування робіт | Тарифні розряди | |--------------------------+-------------------------------------| | | Відрядники | Погодинники | |--------------------------+----------------+--------------------| |Навантаження | 4 | 3 | |(розвантаження) | | | |в залізничні вагони, | | | |автомобілі, інший рухомий | | | |склад шкідливих для | | | |здоров'я вантажів, | | | |вантажів, що змерзлися, | | | |і вантажів з вагою одного | | | |місця понад 50 кг; | | | |при навантаженні | | | |(розвантаженні) в судна | | | |інших вантажів | | | |--------------------------+----------------+--------------------| |Навантаження | 3 | 2 | |(розвантаження) в | | | |залізничні вагони, | | | |автомобілі, інший рухомий | | | |склад інших вантажів; | | | |на внутрішньоскладській | | | |переробці вантажів | | | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Оплата праці робітників, зайнятих ремонтом і технічним
обслуговуванням вантажно-розвантажувальних машин і механізмів,
проводиться за тарифними ставками, які передбачені у додатку 8 до
цього наказу. 2. Оплата праці робітників, зайнятих на внутрішньоскладській
переробці (укладка і переміщення вантажів), в цехах підприємств і
на будівельних майданчиках, здійснюється за тарифними ставками
робітників-погодинників на навантаженні (розвантаженні) інших
вантажів за відпрацьований час.
Директор Департаменту
планування, фінансування
та бухгалтерського обліку І.М.Назарук

Додаток 6
до наказу Держкомрезерву
України
03.03.2006 N 117

СХЕМА
тарифних розрядів професій працівників
автомобільного транспорту

1. Водіїв вантажних автомобілів
------------------------------------------------------------------ | Вантажо- | Бортові |Спеціалізовані та |Автомобілі для| | підйомність | автомобілі, | спеціальні | перевезення | | автомобілів, | автомобілі- | автомобілі: |цементу, отру-| | тонн | фургони | самоскиди, | тохімікатів, | | | загального | автоцистерни, | безводного | | | призначення | рефрижератори, | аміаку, | | | | контейнеровози, | сміття, що | | | | пожежні, сніго- | загниває, | | | | очищувальні, |асенізаційних | | | | підмітально- | вантажів | | | | збиральні, | | | | | автокрани*, | | | | |автонавантажувачі | | | | | та ін., сідельні | | | | |тягачі з причепами | | |--------------+-------------------------------------------------| | | тарифні розряди | |--------------+-------------------------------------------------| |до 1,5 | 2 | 2 | 2 | |--------------+--------------+-------------------+--------------| |понад 1,5 до 5| 2 | 2 | 3 | |--------------+--------------+-------------------+--------------| |понад 5 до 10 | 2 | 3 | 4 | |--------------+--------------+-------------------+--------------| |понад 10 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Годинні тарифні ставки для водіїв автокранів встановлюються
на пункт вище за вантажопідйомністю.
2. Водіїв легкових автомобілів
------------------------------------------------------------------ | Клас автомобіля | Робочий об'єм |Тарифні розряди| | | двигуна | | |----------------------------+-------------------+---------------| |Особливо малий і малий | до 1,8 | 2 | |----------------------------+-------------------+---------------| |Середній | понад 1,8 до 3,5 | 3 | |----------------------------+-------------------+---------------| |Великий | понад 3,5 | 4 | ------------------------------------------------------------------
3. Водіїв автобусів
------------------------------------------------------------------ | Клас автобуса | Габаритна довжина |Тарифні розряди| | | автобуса, метрів | | |----------------------------+-------------------+---------------| |Особливо малий | до 5,0 | 2 | |----------------------------+-------------------+---------------| |Малий | понад 5,0 до 7,5 | 3 | |----------------------------+-------------------+---------------| |Середній | понад 7,5 до 9,5 | 4 | |----------------------------+-------------------+---------------| |Великий | понад 9,5 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
планування, фінансування
та бухгалтерського обліку І.М.Назарук

Додаток 7
до наказу Держкомрезерву
України
03.03.2006 N 117

СХЕМА
тарифних ставок професій робітників
залізничного транспорту

1. Для робітників локомотивних бригад,
які обслуговують локомотиви (електровози, тепловози,
паровози, тягові агрегати) і мотор-вагонний
рухомий склад
------------------------------------------------------------------ | У залізничних цехах | Тарифні розряди | | підприємств при |---------------------------------------| | виконанні маневрової | машиністи |помічники машиністів| | роботи | локомотивів | локомотивів | |------------------------+------------------+--------------------| |Відрядники | 4 | 3 | |------------------------+------------------+--------------------| |Погодинники | 3 | 2 | ------------------------------------------------------------------
2. Для робітників, зайнятих на експлуатаційних
роботах, на роботах з ремонту, налагодження
та обслуговування рухомого складу, колії,
споруджень та технічних засобів промислового
залізничного транспорту
------------------------------------------------------------------ | Види робіт | Тарифні розряди | |------------------------+---------------------------------------| | Кваліфікаційні розряди | I | II | III | IV | V | VI | |------------------------+------+------+------+-----+-----+------| |1. У залізничних цехах | | | | | | | |інших підприємств та | | | | | | | |організацій: | | | | | | | |------------------------+------+------+------+-----+-----+------| |для відрядників | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |------------------------+------+------+------+-----+-----+------| |для погодинників | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |------------------------+------+------+------+-----+-----+------| |2. На роботах з ремонту | | | | | | | |і налагодження рухомого | | | | | | | |складу (широкої колії), | | | | | | | |машин і механізмів, | | | | | | | |контрольно-вимірювальних| | | | | | | |приладів, автоматики: | | | | | | | |------------------------+------+------+------+-----+-----+------| |для відрядників | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------------------+------+------+------+-----+-----+------| |для погодинників | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |------------------------+------+------+------+-----+-----+------| |3. На роботах з | | | | | | | |поточного утримання та | | | | | | | |ремонту колії: | | | | | | | |------------------------+------+------+------+-----+-----+------| |для відрядників | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |------------------------+------+------+------+-----+-----+------| |для погодинників | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
планування, фінансування
та бухгалтерського обліку І.М.Назарук

Додаток 8
до наказу Держкомрезерву
України
03.03.2006 N 117

СХЕМА
тарифних розрядів професій робітників,
зайнятих на ремонті і обслуговуванні обладнання,
верстатних роботах і на роботах у спеціальних
цехах і дільницях

------------------------------------------------------------------ | Види робіт | Тарифні розряди | |-------------------------------+--------------------------------| | кваліфікаційні розряди | I | II | III | IV | V | VI | |-------------------------------+----+-----+-----+----+-----+----| |1. Цехи з ремонту обладнання | | | | | | | |(рухомого складу, суден, | | | | | | | |автомобілів), | | | | | | | |контрольно-вимірювальних | | | | | | | |приладів і автоматики; | | | | | | | |ремонтно-будівельні, | | | | | | | |енергетичні, паросилового | | | | | | | |господарства, компресорні, | | | | | | | |вентиляційно-зволожувальні; | | | | | | | |очисні споруди: | | | | | | | |-------------------------------+----+-----+-----+----+-----+----| |для відрядників | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------------------------+----+-----+-----+----+-----+----| |для погодинників | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |-------------------------------+----+-----+-----+----+-----+----| |2. Верстатні роботи з обробки | | | | | | | |металу та інших матеріалів | | | | | | | |різанням на металообробних | | | | | | | |станках, з холодного | | | | | | | |штампування металу і інших | | | | | | | |матеріалів, виготовлення і | | | | | | | |ремонту інструменту та роботи з| | | | | | | |технологічної оснастки: | | | | | | | |-------------------------------+----+-----+-----+----+-----+----| |для відрядників | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------------------------+----+-----+-----+----+-----+----| |для погодинників | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |-------------------------------+----+-----+-----+----+-----+----| |3. Робітники у виробничих цехах| | | | | | | |і підрозділах, безпосередньо | | | | | | | |зайняті ремонтом і | | | | | | | |налагодженням основного | | | | | | | |технологічного, електро- і | | | | | | | |енергетичного, | | | | | | | |експериментального та наукового| | | | | | | |обладнання, машин, механізмів, | | | | | | | |суден, автомобілів та іншого | | | | | | | |рухомого складу, | | | | | | | |електрообчислювальної техніки, | | | | | | | |контрольно-вимірювальної | | | | | | | |техніки, | | | | | | | |контрольно-вимірювальних | | | | | | | |приладів і автоматики: | | | | | | | |-------------------------------+----+-----+-----+----+-----+----| |для відрядників | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------------------------+----+-----+-----+----+-----+----| |для погодинників | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
планування, фінансування
та бухгалтерського обліку І.М.Назарук

Додаток 9
до наказу Держкомрезерву
України
03.03.2006 N 117

СХЕМА
тарифних розрядів (посад) професій працівників
відомчої воєнізованої охорони

------------------------------------------------------------------ |Найменування посад (професій)|Тарифні розряди за групами команд | | | відомчої воєнізованої охорони в | | | залежності від чисельності | | | особового складу | |-----------------------------+----------------------------------| |чисельність (одиниць) |понад 35 до 50 | понад 15 до 35 | |-----------------------------+----------------+-----------------| |Начальник команди відомчої | 11-12 | 10-11 | |воєнізованої охорони | | | |-----------------------------+----------------+-----------------| |Начальник варти (зміни) | 8-9 | 7-8 | |-----------------------------+----------------+-----------------| |Диспетчер, черговий бюро | 3-5 | 3-5 | |перепусток, контролер на | | | |контрольно-пропускному пункті| | | |-----------------------------+----------------+-----------------| |Охоронник-пожежний 1 класу | 4-5 | 4-5 | |-----------------------------+----------------+-----------------| |Охоронник-пожежний 2 класу | 3-4 | 3-4 | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Команди відомчої воєнізованої (пожежної) охорони, які
обслуговують організації, можуть бути віднесені Державним
комітетом України з державного матеріального резерву вище на одну
групу за оплатою праці начальницького складу, якщо на цих
підприємствах не менше 90 відсотків приміщень, складів і інших
місць зберігання матеріальних цінностей оснащені технічними
засобами зв'язку. 2. Зменшення чисельності особового складу команд відомчої
воєнізованої (пожежної) охорони в зв'язку з впровадженням
технічних засобів охорони і покращенням організації охорони без
зменшення кількості об'єктів, що охороняються, не може бути
підставою для переведення вказаних підрозділів охорони на одну
групу нижче за оплатою праці начальницького складу.
{ Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з державного матеріального резерву N 164
( z0509-08 ) від 22.05.2008 - запроваджується з 1 квітня
2008 року }
Директор Департаменту
планування, фінансування
та бухгалтерського обліку І.М.Назарук

Додаток 10
до наказу Держкомрезерву
України
03.03.2006 N 117

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) робітників

------------------------------------------------------------------ | Найменування професій | Тарифні | | | розряди | |---------------------------------------------------+------------| |Кур'єр, ліфтер, підсобний (транспортний) робітник, | 1-2 | |робітник з благоустрою, сторож, прибиральник | | |виробничих та службових приміщень, території, | | |кастелянка, асенізатор та інші | | |---------------------------------------------------+------------| |Апаратник хімічного очищення: води, спецодягу; | 2-3 | |ліфтер, машиніст з прання спецодягу, контролер, | | |телеграфіст та інші | | |---------------------------------------------------+------------| |Оператор електрообчислювальних машин, оператор | 3-5 | |котельної, будівельник та інші | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Конкретні розміри місячних посадових окладів
робітникам встановлюються в залежності від їх кваліфікації,
складності виконуваної роботи і умов праці, а також з урахуванням
напруженості нормованих завдань, норм обслуговування і нормативної
чисельності.
Директор Департаменту
планування, фінансування
та бухгалтерського обліку І.М.Назаруквгору