Документ z0450-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.03.2019, підстава - z0220-19

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2012  № 450/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2012 р.
за № 450/20763

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 610/5 від 27.02.2019}

Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Відповідно до пункту 7 Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33, та пункту 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Внести до розділу ІІІ Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 січня 2012 року № 39/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2012 року за № 28/20341, такі зміни:

1.1. Пункт 3.3 доповнити новим абзацом першим такого змісту:

«Міністерство юстиції України надає безоплатно витяг з Реєстру протягом семи робочих днів на підставі письмового запиту Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів України про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (додаток 3), до якого додається ксерокопія паспорта особи, що перевіряється».

У зв’язку з цим абзаци перший - третій вважати абзацами другим - четвертим відповідно.

1.2. Пункт 3.8:

доповнити після слів «керівника» словами «або його заступника відповідно до розподілу функціональних обов’язків»;

доповнити новим абзацом першим такого змісту:

«Витяг на підставі письмового запиту Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів України про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, надається на бланку Міністерства юстиції України в одному примірнику та скріплюється підписом заступника Міністра - керівника апарату».

У зв’язку з цим абзац перший вважати абзацом другим.

2. Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя Міністерства юстиції (Фесенко І.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сєдова А.Ю.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Олександр Лавриновичвгору