Порядок повернення та списання технічних та інших засобів реабілітації
Мінсоцполітики України; Наказ, Порядок, Акт [...] від 18.02.2015186
Документ z0453-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.10.2018, підстава - z1014-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
18.02.2015  № 186


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 квітня 2015 р.
за № 453/26898

{Порядок втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1138 від 10.08.2018}

ПОРЯДОК
повернення та списання технічних та інших засобів реабілітації

1. Цей Порядок визначає процедуру повернення виданих безоплатно технічних та інших засобів реабілітації (далі – ТЗР), строк експлуатації яких не закінчився, членами сім’ї інваліда, дитини-інваліда чи іншої особи у разі смерті інваліда, дитини-інваліда або іншої особи та з інших причин і списання повернутих ТЗР у разі неможливості використання в подальшому.

2. Повернення ТЗР, якими були забезпечені одинокі інваліди та інші особи, які померли, організовують структурні підрозділи соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад (далі – органи соціального захисту населення) та сервісні центри.

3. У разі відмови членів сім’ї померлих інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб повернути ТЗР повернення їх здійснюється у встановленому законодавством порядку.

4. Для визначення придатності або непридатності повернутих ТЗР, доцільності чи недоцільності відновлення та/або неможливості подальшого їх використання, а також для оформлення необхідної документації на їх повернення та списання наказом керівника органу соціального захисту населення створюється постійно діюча комісія (далі – Комісія) у складі:

керівника органу соціального захисту населення або його заступника (голова Комісії);

головного бухгалтера органу соціального захисту населення або його заступника (в установах і організаціях, у яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, – особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності;

працівників органу соціального захисту населення, які виконують функції щодо організації та забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації;

інших досвідчених працівників протезно-ортопедичних підприємств чи сервісних центрів при протезно-ортопедичних підприємствах, які здійснюють проведення ремонту технічних та інших засобів реабілітації, які добре знають об’єкти, що підлягають ремонту або списанню (за згодою).

5. Керівник органу соціального захисту населення організовує та забезпечує дотримання процедури повернення та списання ТЗР відповідно до вимог цього Порядку.

6. Комісія або уповноважений нею спеціаліст приймає повернуті ТЗР, якими були безоплатно забезпечені інваліди, діти-інваліди та інші особи, і складає акт приймання-передавання повернутого технічного та іншого засобу реабілітації, яким було безоплатно забезпечено інваліда, дитину-інваліда та іншу особу, за формою згідно з додатком.

7. Комісія:

проводить огляд повернутих ТЗР із використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, відомостей про дефекти тощо);

надає письмовий висновок про придатність або непридатність ТЗР; у разі потреби зазначає про доцільність чи недоцільність відновлення та/або неможливість подальшого використання ТЗР; вносить відповідні пропозиції, зі зазначенням причини неможливості подальшого використання повернутих ТЗР (моральна застарілість чи фізична зношеність тощо).

8. ТЗР, що за висновком комісії недоцільно відновлювати та не придатні для подальшого використання, підлягають списанню.

9. Списання ТЗР здійснюється за рішенням Комісії в такому порядку:

якщо вартість за одиницю (комплект) становить до 10 000 гривень, – за погодженням керівника органу соціального захисту населення;

якщо вартість за одиницю (комплект) становить 10 000 гривень і більше, – за погодженням керівника органу соціального захисту населення та за погодженням із керівником Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – структурні підрозділи соціального захисту населення).

10. Для списання ТЗР органи соціального захисту населення надають до структурних підрозділів соціального захисту населення такі документи:

копію технічного паспорта ТЗР (за наявності);

висновок про недоцільність відновлення та/або неможливість подальшого використання ТЗР, складений Комісією і затверджений керівником органу соціального захисту населення.

11. При списанні ТЗР складається відповідний акт у встановленому законодавством порядку.

12. Списані з обліку ТЗР підлягають утилізації:

представник органу соціального захисту здає списані ТЗР підприємству, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту;

отримані кошти перераховуються до державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України.

13. Складання і подання фінансової та бюджетної звітності про операції з обліку ТЗР та передача їх до інших підприємств і установ, організацій, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством України порядку.

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. ПоляковаДодаток
до Порядку повернення та списання
технічних та інших засобів реабілітації
(пункт 6)

АКТ
приймання-передавання повернутого технічного та іншого засобу реабілітації, яким було безоплатно забезпечено інваліда, дитину-інваліда та іншу особу

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. Поляковавгору