Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
Мінжитлокомунгосп; Наказ, Форма типового документа, Акт [...] від 01.06.2010167
Документ z0479-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.06.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.07.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
01.06.2010 N 167
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2010 р.
за N 479/17774

Про затвердження Змін до Інструкції
про порядок проведення технічної
інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Відповідно до пункту 4 Плану заходів з підготовки та
проведення у 2009 - 2010 роках технічної інвентаризації захисних
споруд цивільної оборони (цивільного захисту), затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1473-р
( 1473-2008-р ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення
технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої
наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової
політики України від 24.05.2001 N 127 ( z0582-01 ), зареєстрованої
у Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за N 582/5773, що
додаються.
2. Управлінню житлової політики (Охрімчук А.В.) спільно з
Юридичним управлінням (Крилова І.І.) подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому
порядку.
3. Управлінню житлової політики довести цей наказ до відома
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра О.В.Мазурчака.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр О.П.Попов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський
Заступник Міністра фінансів
України А.І.Мярковський
Перший заступник
Міністра економіки України В.В.Бандуров
Заступник Голови Фонду
державного майна України Є.Григоренко
Заступник Міністра регіонального
розвитку та будівництва України Д.В.Ісаєнко
Перший заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи В.М.Антонець
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
01.06.2010 N 167
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2010 р.
за N 479/17774

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок проведення технічної
інвентаризації об'єктів нерухомого майна
( z0582-01 )

1. Абзац другий пункту 1.4 розділу 1 викласти в такій
редакції: "На підставі матеріалів технічної інвентаризації складаються
інвентаризаційні справи (додаток 1) та технічні паспорти (додатки
2 - 8, 18).".
2. У розділі 2:
2.1. Абзац другий доповнити словом ", гуртожитки".
2.2. Доповнити розділ абзацом такого змісту: "- захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони)
(далі - захисні споруди) (ДБН В 2.2.5-97 "Будинки і споруди.
Захисні споруди цивільної оборони", ДБН А 3.1-9-2000 "Управління,
організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання").
Класифікація захисних споруд цивільного захисту (цивільної
оборони) наведена у додатку 14 до цієї Інструкції.".
2.3. У пункті 2.1: назву викласти в такій редакції: "Житлові будинки квартирного типу, гуртожитки"; абзаци п'ятий, шостий викласти у такій редакції: "Основну типологічну структуру будинків квартирного типу та
гуртожитків складають секційні, коридорні (галерейні), блокові
житлові будинки. Технічній інвентаризації підлягають як квартирні житлові
будинки та гуртожитки загалом, так і їх основні елементи:"; після абзацу десятого доповнити пункт новими абзацами
одинадцятим, дванадцятим такого змісту: "- квартири в будинках садибного типу; - кімнати, жилі блоки, секції у гуртожитках.". У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий вважати
відповідно абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим.
3. У розділі 3:
3.1. У пункті 3.1: абзац другий доповнити словами ", а також вбудовані та окремо
розташовані захисні споруди."; в абзаці третьому слова "опалення, вентиляція" замінити
словами "системи опалення та вентиляції", слово "газифікаційне"
замінити словом "газове"; абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: "Під
заповненою з результатами обстеження таблицею про технічний опис
(характеристику) або опис конструктивних елементів зазначається:
"Обстеження здійснив, посада, прізвище, ініціали працівника БТІ,
який безпосередньо проводив обстеження та оцінку технічного стану
конструкцій"."; абзац п'ятий викласти в такій редакції: "Роботи з інвентаризації всіх об'єктів повинні здійснюватися
на замовлення та за обов'язковою участю замовника (замовників), у
присутності якого (яких) проводиться обстеження, що фіксується в
абрисі чи ескізі, з обов'язковим підписанням ним (ними) цих
документів."; абзац восьмий після слів "одного квадратного метра будинку"
доповнити словами ", квартири, кімнати, жилого блоку, секції в
гуртожитках, інших приміщень"; абзац тринадцятий після слів "На кожний об'єкт" доповнити
словами "(у тому числі на захисні споруди)".
3.2. У пункті 3.2: абзац другий після слів "Обміру підлягають будинки" доповнити
словами ", квартири (кімнати, жилі блоки, секції в гуртожитках),"; абзац шостий викласти в такій редакції: "Обмір будинків проводиться вимірювальними інструментами."; після абзацу тридцять першого доповнити новими абзацами
тридцять другим - тридцять сьомим такого змісту: "Виконання обстеження та обмірів захисної споруди
здійснюється відповідно до вимог цієї Інструкції. Здійснюються обміри вентиляційних шахт та повітрозаборів (за
умови можливості доступу до них), а також захищених входів та
виходів (в'їздів). У разі неможливості здійснення їх обмірів ці
елементи наносяться на план об'єкта схематично. Наявні основні елементи інженерно-технічного та спеціального
обладнання захисної споруди наносяться на план за допомогою
умовних позначень (додаток 17) ( za479-10 ) відповідно до наданого
замовником Акта комплексної перевірки захисної споруди, яка
проводиться відповідно до розділу 4 Інструкції щодо утримання
захисних споруд цивільної оборони у мирний час, затвердженої
наказом Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від
09.10.2006 N 653 ( z1180-06, za180-06), зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 02.11.2006 за N 1180/13054. Зазначений Акт має бути додано до матеріалів
інвентаризаційної справи захисної споруди. Для захисних споруд, які вбудовані в підвальні та цокольні
приміщення, а також у приміщення наземних поверхів будівель
(споруд), але не займають усієї площі вищезазначених приміщень, на
плані обов'язково вказуються межі приміщень захисної споруди. Межа
наноситься по всьому периметру захисної споруди суцільною лінією
червоного кольору товщиною 0,5 мм. За заявою замовника об'єкта будівництва для прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів бюро технічної
інвентаризації, крім технічного паспорта, виготовляє Довідку щодо
показників на житловий, громадський чи виробничий будинок,
господарські будівлі, захисні споруди (додаток 16).". У зв'язку з цим абзаци тридцять другий - сімдесят другий
вважати відповідно абзацами тридцять восьмим - сімдесят восьмим; в абзаці тридцять восьмому слова "та оцінювальних" виключити; в абзаці тридцять дев'ятому слова "та оцінювальних актах"
виключити; абзаци сімдесят п'ятий та сімдесят шостий викласти в такій
редакції: "для будинків садибного типу - зведення на земельній ділянці
тимчасових будівель (споруд) (навісів, альтанок, наметів, кіосків
(крім малих архітектурних форм для провадження підприємницької
діяльності), накриття, літніх душових, теплиць, свердловин,
криниць, люфт-клозетів, вигрібних ям, замощень, парканів тощо);
перестановка обладнання в межах призначених приміщень; улаштування
чи закриття дверних або віконних прорізів; збільшення або
зменшення житлової або допоміжної площі за рахунок демонтування чи
влаштування перегородок (на величину площі горизонтального
перерізу перегородок), не пов'язані зі змінами призначення
приміщень та без порушення несучих конструкцій, комор, знесення
печей та грубок, утеплення і оздоблення стін, засклення літніх
приміщень (крім улаштування веранд, тамбурів); у багатоквартирних житлових будинках, гуртожитках -
перепланування, пов'язані із збільшенням житлової або підсобної
площі за рахунок демонтажу перегородок (крім великопанельних
будинків), комор, знесення печей, камінів, грубок, вітрин, без
зміни призначення приміщень, без порушення несучих конструкцій;
засклення балконів і лоджій; зменшення житлової чи підсобної площі
за рахунок утеплення і оздоблення стін; улаштування чи закриття
дверних прорізів у внутрішніх некапітальних стінах (крім
великопанельних будинків); перестановка обладнання в межах
призначених приміщень;"; доповнити пункт абзацами такого змісту: "знесення та влаштування перегородок без зміни призначення
приміщень, без порушення несучих конструкцій в громадських та
виробничих будинках і будівлях; зміна призначення господарських будівель.".
4. У розділі 4:
4.1. Після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим
такого змісту: "Складання ескізів та планів захисної споруди здійснюється
відповідно до вимог цієї Інструкції. Нанесенню підлягають усі
основні та допоміжні приміщення, вентиляційні шахти та
повітрозабори, а також захищені входи та виходи (в'їзди).". У зв'язку з цим абзаци сьомий - шістдесят п'ятий вважати
відповідно абзацами восьмим - шістдесят шостим.
4.2. Абзац дванадцятий викласти в такій редакції: "Плани поверхів будинків складаються на основні будинки та
будівлі на підставі ескізів, виконаних згідно з вищевикладеними
вимогами (додаток 1.5). На господарські будівлі та споруди
поверхові плани не складаються.".
5. У розділі 5:
5.1. Назву розділу викласти в такій редакції: "Складання абрису та схематичного плану земельної ділянки".
5.2. Після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев'ятим
такого змісту: "Для окремо розташованих захисних споруд (обвалованих,
заглиблених) визначається максимальна висота обвалування (над
спорудою та з боків) та на плані земельної ділянки вказуються межі
обвалування.". У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - сорок восьмий вважати
відповідно абзацами десятим - сорок дев'ятим.
5.3. Після абзацу тридцять п'ятого доповнити новим абзацом
тридцять шостим такого змісту: "Підрахунок площ основ (забудов) (S) господарських будівель
здійснюється шляхом множення лінійних промірів ширини на довжину
будівлі по зовнішньому обміру із занесенням показників до журналу
зовнішніх обмірів у графи 1, 2, 3, 6, 8, 9 додатка 1.8.". У зв'язку з цим абзаци тридцять шостий - сорок дев'ятий
вважати відповідно абзацами тридцять сьомим - п'ятдесятим.
6. У розділі 6:
6.1. Після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим
такого змісту: "Площі допоміжних приміщень будинку (сходових кліток,
загальнобудинкових коридорів, холів тощо) до площ квартир не
включаються. Площі квартирних шлюзів не включаються до житлової
площі квартир.". У зв'язку з цим абзаци восьмий - тридцять третій вважати
відповідно абзацами дев'ятим - тридцять четвертим.
6.2. Абзац дев'ятий доповнити реченням такого змісту: "У тому
числі площу прорізу сходової клітини на останньому поверсі
необхідно включати до площі поверху.".
6.3. Абзац вісімнадцятий доповнити реченням такого змісту:
"Площа балконів та лоджій до загальної площі громадських будинків
та виробничих будівель не включається.".
6.4. Доповнити розділ абзацами такого змісту: "Загальна площа житлового будинку садибного типу (дачного,
садового) визначається як сума площ приміщень будинку без
урахування площ балконів, лоджій, терас. До загальної площі житлових будинків садибного типу (дачних,
садових) включаються площі всіх поверхів, враховуючи мансардний,
цокольний та підвальний.".
7. Розділ 7 доповнити абзацами такого змісту: "Будівельний об'єм окремих частин житлового будинку (квартир,
кімнат, жилих блоків, секцій, вбудованих нежитлових приміщень)
визначається як добуток висоти поверху, що складається з висоти
приміщень і товщини перекриття над поверхом, на якому знаходяться
ці частини будинку, та площі окремих частин будинку в межах
обмежувальних поверхонь по зовнішньому обводу зовнішніх стін та по
осях внутрішніх обмежувальних стін. Корисний об'єм квартири визначається як добуток загальної
площі квартири і висоти поверху.".
8. У розділі 8:
8.1. Назву розділу викласти в такій редакції: "Нумерація квартир (кімнат, жилих блоків, секцій у
гуртожитках) та інших приміщень".
8.2. Абзаци перший - шостий викласти в такій редакції: "На планах поверхів, складених під час технічної
інвентаризації, потрібно проставляти номери квартир (кімнат). Номери квартир (кімнат) повинні точно відповідати нумерації
квартир (кімнат) на місцях. На планах поверхів номери квартир (приміщень) проставляються
таким чином: для невеликих будинків (до трьох квартир) - на плані біля
головного входу в квартиру проставляється її номер; на планах поверхів багатоквартирних будинків - на площадці
сходової клітки біля вхідних дверей квартири. Номери квартир (кімнат) проставляються тушшю червоного
кольору та обводяться кружком.".
9. У розділі 9:
9.1. Абзац чотирнадцятий виключити. У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - шістнадцятий вважати
відповідно абзацами чотирнадцятим - п'ятнадцятим.
9.2. Доповнити розділ абзацами такого змісту: "Оціночна вартість багатоповерхових житлових будинків, у тому
числі повнометражних, малометражних (готельного типу) і
спеціальних, гуртожитків різних форм власності, а також їх частин
(секцій, окремих квартир, кімнат, вбудованих приміщень, підвалів і
паркінгів, захисних споруд) під час проведення технічної
інвентаризації визначається через вартість їх відтворення. Інвентаризаційна вартість нерухомого майна за станом на дату
проведення інвентаризаційних робіт визначається з урахуванням
фізичного зносу та коригується на індекс зміни вартості
будівельно-монтажних робіт і відображається у всіх відповідних
формах та довідках (витягах), що надаються замовникам. На захисні споруди, які розташовані окремо або вбудовані у
будівлі громадського чи виробничого призначення, вказується
балансова вартість. У разі відсутності відомостей про балансову вартість об'єктів
нежитлового фонду інвентаризаційна вартість визначається
відповідно до "Сборников укрупненных показателей восстановительной
стоимости зданий и сооружений" NN 1 - 37 із застосуванням діючих
індексів.".
10. У розділі 10:
10.1. Абзац перший виключити. У зв'язку з цим абзаци другий - сімнадцятий вважати
відповідно абзацами першим - шістнадцятим.
10.2. Абзац перший після слів "допоміжні будівлі та споруди,"
доповнити словами "а також захисні споруди,".
10.3. Після абзацу першого доповнити розділ новим абзацом
другим такого змісту: "Планова технічна інвентаризація захисних споруд проводиться
під час проведення періодичної інвентаризації в установленому
порядку.". У зв'язку з цим абзаци другий - шістнадцятий вважати
відповідно абзацами третім - сімнадцятим.
10.4. Абзаци четвертий - сьомий викласти в такій редакції: "а) зведення нових, надбудова, прибудова, реконструкція і
знесення будинків, будівель, допоміжних будівель; б) зміни в межах і в забудові кварталів та земельних ділянок; в) зміни у призначенні будинків унаслідок їх реконструкції та
переобладнання; г) зміни у технічному стані будинків, будівель, допоміжних
будівель, захисних споруд унаслідок проведення капітальних і
відновлювальних ремонтів;".
10.5. Після абзацу шістнадцятого доповнити розділ новим
абзацом сімнадцятим такого змісту: "Матеріали конструктивних елементів та рік побудови будинків,
господарських будівель і споруд вказує замовник, що відображається
в абрисі (ескізі) та засвідчується його підписом.". У зв'язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом
вісімнадцятим.
11. У розділі 11:
11.1. Абзац другий доповнити словами ", який залишається у
замовника".
11.2. Абзаци шістнадцятий - вісімнадцятий виключити.
12. У розділі 12:
12.1. Абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції: "Справи з помилками повертаються для переробки та
виправлень.".
12.2. Абзац двадцятий виключити. У зв'язку з цим абзаци двадцять перший, двадцять другий
вважати відповідно абзацами двадцятим, двадцять першим.
13. Назви додатків 1.4, 2.1, 4.1, 6.1, 7.2, 8.1 перед словами
"План земельної ділянки" доповнити словом "Схематичний".
14. Графу 16 у додатках 2.4, 4.4, графу 15 у додатку 5.2,
графу 18 у додатку 6.4 після слова "площа" доповнити словами
"основи (забудови)".
15. Додатки 3, 3.1, 3.2 до Інструкції викласти в новій
редакції (додаються).
16. У додатку 7.1 слова "загальна площа" замінити словами
"площа житлового будинку", слова "будівельна балансова вартість"
замінити словами "будівельна вартість".
17. У графі 9 додатка 7.4 слово "допоміжна" замінити словом
"підсобна".
18. Додаток 7.7 викласти в новій редакції, що додається.
19. Пункт 7 додатка 7.8 викласти в такій редакції:
"Інвентаризаційна вартість (грн)".
20. Доповнити Інструкцію ( z0582-01 ) додатками 1.10.2 -
1.10.7, 14, 15, 16, 17 ( za479-10 ), 18 - 18.6, що додаються.
Начальник Управління
житлової політики А.В.Охрімчук

Додаток 1.10.2
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ БУДИНКУ
(спрощений метод)

Область _____________________ N _____ літер "______"
Район _______________________ призначення будинку ________
Місто (селище, село) вулиця (провулок, _____________________________ площа) _____________________
поверховість (кількість
поверхів) __________________
рік побудови _______________
Основні техніко-економічні показники
будинку (блоку, секції)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Повер- | Об'єм | у тому числі |Площа |Загальна|Кіль-| Середня | Серед- |Кількість| |з/п| |ховість| буді- | |забу- | площа |кість| загальна|ньозва- | секцій | | | | |вельний, | |дови, |квартир |квар-| площа | жена | (шт.) | | | | |V (куб.м)| | S |будинку | тир | однієї | висота | | | | | | |-----------------|(кв.м)|(корисна|(шт.)|квартири,|поверху,| | | | | | |надземної| під- | |для | | S |h (м) | | | | | | |частини, | зем- | |вбудо- | | кв | пов | | | | | | | V | ної | |вано- | | (кв.м) | | | | | | | | н.ч |части- | |прибу- | | | | | | | | | | (куб.м) | ни, | |дованих | | | | | | | | | | |V | |примі- | | | | | | | | | | | п.ч | |щень), | | | | | | | | | | |(куб.м)| |S | | | | | | | | | | | | | б | | | | | | | | | | | | | (кв.м) | | | | | |---+--------------+-------+---------+---------+-------+------+--------+-----+---------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+--------------+-------+---------+---------+-------+------+--------+-----+---------+--------+---------| | 1 |Житловий | | | | | | | | | | | | |будинок, | | | | | | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | | | | | |---+--------------+-------+---------+---------+-------+------+--------+-----+---------+--------+---------| |1.1|житлова | | | | | | | | | | | | |частина | | | | | | | | | | | |---+--------------+-------+---------+---------+-------+------+--------+-----+---------+--------+---------| |1.2|підвал (за | | | | | | | | | | | | |функціональним| | | | | | | | | | | | |призначенням) | | | | | | | | | | | |---+--------------+-------+---------+---------+-------+------+--------+-----+---------+--------+---------| |1.3|вбудовано- | | | | | | | | | | | | |прибудовані | | | | | | | | | | | | |приміщення (за| | | | | | | | | | | | |функціональним| | | | | | | | | | | | |призначенням) | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОПИС
елементів оцінюваного будинку (блоку, секції),
визначення поелементних поправочних
коефіцієнтів, їх питомої
ваги та фізичного зносу
Таблиця 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва елементів |Опис основних|Оцінка | Питома | Для оцінюваного об'єкта | |з/п| будинку, будівлі | елементів |техніч-|вага за | | | | | об'єкта | ного |аналогом|----------------------------------------------------------------------| | | | оцінки |стану |(%) | розрахунок |питома вага|питома вага|фізичний | знос будинку | | | | (матеріал, | | | поправочних | елементів | елементів | знос |(ст. 8 х ст. 9)| | | |конструктивні| | | коефіцієнтів | після | після |елементів| (%) | | | | рішення, | | | стосовно аналога*, | врахування| приведення| (%) | | | | | особливості)| | |К = в : в | поправок, | до 100%, | | | | | | | | | еі еі(о) еі(а)|(гама) |(гама) | | | | | | | | | | еі(n)| еі(о)| | | | | | | | | | (%) | (%) | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 1 |Фундаменти та цоколь | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 2 |Стіни | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 3 |Перегородки | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 4 |Перекриття | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 5 |Підлоги | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 6 |Покриття (дах) | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 7 |Вікна та балконні | | | | | | | | | | |двері | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 8 |Двері | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 9 |Сходи | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |10 |Сміттєпровід | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |11 |Балкони та лоджії | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |12 |Опорядження зовнішнє | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |13 |Опорядження внутрішнє | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |14 |Входи | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |15 |Інші роботи | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |16 |Ліфти | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |17 |Ін- |Опалення та | | | | | | | | | | |же- |вентиляція | | | | | | | | | |---|нер-|-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |18 |не |Водопостачання | | | | | | | | | | |об- |холодне | | | | | | | | | |---|лад-|-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |19 |нан-|Водопостачання | | | | | | | | | | |ня |гаряче | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |20 | |Каналізація та | | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |21 | |Газопостачання | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |22 | |Електропостачання| | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |23 | |Телефонізація | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |24 | |Радіофікація | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |25 | |Телебачення | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |26 | |Домофон | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |27 | |Блискавкозахист | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |28 | |Додаткові | | | | | | | | | | | |елементи | | | | | | | | | |------------------------------------------------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |За підсумком: | 100% | | S (%) | 100% | | S (%) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
де S - знак суми.
-------------- * Поправочні коефіцієнти з урахуванням відмінностей елементів
об'єкта оцінки і об'єкта-аналога розраховуються шляхом ділення
одиничної вартості елементів оцінюваного будинку на одиничну
вартість відповідних елементів об'єкта-аналога.
ПОРЯДОК
розрахунку вартості будинку
Таблиця 2
-------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Одиниці виміру, коефіцієнти, |Розрахунок| |з/п | | посилання, формули |показників| |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 1 |Тип (аналог) | Номер типу | | | |оцінюваного будинку| | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 2 |Вартість | грн/куб.м | | | |відтворення 1 куб.м| | | | |будівельного об'єму| | | | |за аналогом | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 3 |Вартість | грн/кв.м | | | |відтворення 1 кв.м | | | | |загальної площі за | | | | |аналогом | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 4 |Вартість | грн/кв.м | | | |відтворення 1 кв.м | | | | |корисної площі | | | | |вбудовано- | | | | |прибудованих | | | | |приміщень за | | | | |аналогом | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 5 |Коефіцієнт класу | Кк | | | |капітальності | | | | |об'єкта оцінки до | | | | |аналога | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 6 |Коефіцієнт з | 1) К = К : К | | | |урахування | т с.о с.а | | | |територіальних умов| | | | |будівництва | 2) К = 1,11 | | | |(сейсмічність, | ті | | | |розроблювані | | | | |території, осідаючі| | | | |ґрунти) | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 7 |Коефіцієнт до | К = К : К | | | |показників вартості| в.п п.о п.а | | | |з урахування різної| | | | |висоти поверхів | | | | |об'єкта оцінки і | | | | |аналога | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 8 |Поправочний | Кv = 0,95; | | | |коефіцієнт на | (цегл.) | | | |перевищення | | | | |будівельного об'єму| Кv = 0,98 | | | |об'єкта оцінки | (в.панел; в.блочн.) | | | |порівняно з | | | | |аналогом понад 5% | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 9 |Поправочний |К = К х К х К х К або | | | |коефіцієнт до | б.заг к т в.п v | | | |вартості | | | | |відтворення |К = К х К х К х К | | | |будинку-аналога за | б.заг к ті в.п v | | | |відмінностями | | | | |загальних | | | | |характеристик | | | | |об'єкта оцінки | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 10 |Загальний | К = S ст. 7 : 100 | | | |поправочний | е.заг | | | |коефіцієнт на | | | | |відмінність | згідно з таблицею 1 цього додатка | | | |елементів об'єкта | | | | |оцінки і об'єкта- | | | | |аналога (заноситься| | | | |в підсумок ст. 6 | | | | |таблиці 1 додатка | | | | |1.10.2) | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 11 |Питома вага |(гама) = ст. 5 х К (ст. 6), % | | | |елементів після | еі(п) еі | | | |урахування поправок| | | | |(заноситься у ст. 7| | | | |таблиці 1 додатка | | | | |1.10.2) | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 12 |Коригування питомих|(гама) = (гама) : К | | | |ваг елементів | еі(о) еі(п) е.заг | | | |(заноситься у ст. 8| | | | |таблиці 1 додатка | | | | |1.10.2) - | | | | |приведення до 100% | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 13 |Визначення вартості|в = | | | |заміщення 1 куб.м | о(1 куб.м) | | | |об'єкта оцінки | | | | |станом на | = в х К х К | | | |01.01.2007 | а(1 куб.м) б.заг е.заг | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 14 |Вартість заміщення |В = (В + В ) х К , | | | |оцінюваного | з н.ч п.ч інф | | | |нерухомого майна на| | | | |дату оцінки (грн) | де К = 0,8 | | | | | п.ч | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 15 |Коефіцієнт | 100% - S (ст.10) | | | |фізичного зносу |К = ----------------, | | | |об'єкта оцінки | фіз 100% | | | | | | | | | |де S (ст. 10) згідно з таблицею 1 | | | | | цього додатка | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 16 |Інвентаризаційна |В = В х К х К х К | | | |вартість об'єкта | інв з знец р фіз | | | |оцінки (грн) | | | --------------------------------------------------------------------------
де S - знак суми.
"___" _________ 20 __ року
Виконав __________________ Перевірив __________________
(підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

Додаток 1.10.3
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ БУДИНКУ
(загальний метод)

Область ____________________ N ____ літер "______"
Район ______________________ вулиця (провулок, площа)
Місто (селище, село) ____________________________ ____________________________ призначення будинку ____________________________
поверховість (кількість
поверхів) __________________
рік побудови ________
Основні техніко-економічні показники
будинку (блоку, секції)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | По- | Об'єм | у тому числі |Площа | Загальна |Кількість|Середня |Середньо-|Довжина | Ширина |Кількість| |з/п| | вер- | буді- | |забу- | площа |квартир, |загальна| зважена |будинку |будинку | секцій | | | |ховість| вель- | |дови, | квартир | машино- | площа | висота |(секції)|(секції)| (шт.) | | | | | ний, | | S | будинку |місць для| однієї |поверху, | (м) | (м) | | | | | | V |----------------|(кв.м)|(корисна -|паркінгу |квартири|h (м) | | | | | | | |(куб.м)| над- | під- | |для вбудо-| (шт.) |(машино-| пов | | | | | | | | | зем- | зем- | | вано- | |місця), | | | | | | | | | | ної | ної | | прибу- | |S | | | | | | | | | |частини,| час- | | дованих | | кв | | | | | | | | | | V | тини, | | примі- | |(кв.м) | | | | | | | | | | н.ч |V | | щень, | | | | | | | | | | | | | п.ч | | підвалу, | | | | | | | | | | | |(куб.м) | | |паркінгу),| | | | | | | | | | | | |(куб.м)| |S (кв.м) | | | | | | | | | | | | | | | б | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+--------+-------+------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+--------------+-------+-------+--------+-------+------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | 1 |Житловий | | | | | | | | | | | | | | |будинок, | | | | | | | | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+--------+-------+------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| |1.1|житлова | | | | | | | | | | | | | | |частина | | | | | | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+--------+-------+------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| |1.2|підвал (за | | | | | | | | | | | | | | |функціональним| | | | | | | | | | | | | | |призначенням) | | | | | | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+--------+-------+------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| |1.3|вбудовано- | | | | | | | | | | | | | | |прибудовані | | | | | | | | | | | | | | |приміщення (за| | | | | | | | | | | | | | |функціональним| | | | | | | | | | | | | | |призначенням) | | | | | | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+--------+-------+------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| |1.4|автопаркінг | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОПИС
елементів оцінюваного будинку, визначення
поелементних поправочних коефіцієнтів,
питомої ваги та фізичного зносу
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Назва |Опис основних| Оцінка | Питома | Для оцінюваного об'єкта | |з/п| | елементів |технічного|вага за | | | | | об'єкта | стану |аналогом| | | | | оцінки | | (%) |---------------------------------------------------------------------| | | | (матеріал, | | | розрахунок |питома вага|питома вага|фізичний | знос будинку | | | |конструктивні| | | поправочних | елементів | елементів | знос |(ст. 8 х ст. 9)| | | | рішення, | | | коефіцієнтів | після | після |елементів| (%) | | | |особливості) | | | стосовно аналога, | врахування|приведення | (%) | | | | | | | |К = в : в | поправок,| до 100%, | | | | | | | | | еі еі(о) еі(а)|(гама) |(гама) | | | | | | | | | | еі(п)| еі(о)| | | | | | | | | | (%) | (%) | | | |---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 1 |Фундаменти та цоколь | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 2 |Стіни | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 3 |Перегородки | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 4 |Перекриття | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 5 |Підлоги | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 6 |Покриття (дах) | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 7 |Вікна та балконні | | | | | | | | | | |двері | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 8 |Двері та ворота | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 9 |Сходи | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |10 |Сміттєпровід | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |11 |Балкони та лоджії | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |12 |Опорядження зовнішнє | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |13 |Опорядження внутрішнє | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |14 |Вбудовані шафи та | | | | | | | | | | |антресолі | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |15 |Входи | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |16 |Інші роботи | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |17 |Ліфти | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |18 |Ін- |Опалення та | | | | | | | | | | |же- |вентиляція | | | | | | | | | |---|нер-|-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |19 |не |Водопостачання | | | | | | | | | | |об- |холодне | | | | | | | | | |---|лад-|-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |20 |нан-|Водопостачання | | | | | | | | | | |ня |гаряче | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |21 | |Каналізація та | | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |22 | |Газопостачання | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |23 | |Електропостачання| | | | | | | | | | | |та освітлення | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |24 | |Телефонізація | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |25 | |Радіофікація | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |26 | |Телебачення | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |27 | |Домофон | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |28 | |Блискавкозахист | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |29 | |Автоматизація і | | | | | | | | | | | |диспетчеризація | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |30 | |Додаткові | | | | | | | | | | | |елементи | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |За підсумком: | 100% | | S (%) | 100% | | S (%) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
де S - знак суми.
ПОРЯДОК
розрахунку вартості об'єкта оцінки
Таблиця 2
-------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Одиниці виміру, коефіцієнти, |Розрахунок| |з/п | | посилання, формули |показників| |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 1 |Тип (аналог) | Номер типу | | | |оцінюваного будинку| | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 2 |Вартість | грн/куб.м | | | |відтворення 1 куб.м| | | | |будівельного об'єму| | | | |за аналогом | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 3 |Вартість | грн/кв.м | | | |відтворення 1 кв.м | | | | |загальної площі за | | | | |аналогом | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 4 |Вартість | грн/кв.м | | | |відтворення 1 кв.м | | | | |корисної площі | | | | |вбудовано- | | | | |прибудованих | | | | |приміщень за | | | | |аналогом | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 5 |Коефіцієнт класу | Кк | | | |капітальності | | | | |об'єкта оцінки до | | | | |об'єкта-аналога | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 6 |Коефіцієнт з |1) К = К : К | | | |урахування | т с.о с.а | | | |територіальних умов| | | | |будівництва |2) К = 1,11 | | | |(сейсмічність, | ті | | | |розроблювані | | | | |території, осідаючі| | | | |ґрунти) | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 7 |Коефіцієнт до |К = К : К | | | |показників вартості| в.п п.о п.а | | | |з урахування різної| | | | |висоти поверхів | | | | |об'єкта оцінки та | | | | |аналога | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 8 |Коефіцієнт до | К | | | |показників вартості| к.п | | | |на відмінність в | | | | |кількості поверхів | | | | |об'єкта оцінки та | | | | |аналога | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 9 |Коефіцієнт до | К | | | |показників вартості| с.пл | | | |будинків на | | | | |відмінність | | | | |середньої загальної| | | | |площі квартир | | | | |об'єкта оцінки та | | | | |аналога | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 10 |Коефіцієнт до | К | | | |показників вартості| к.с | | | |на відмінність в | | | | |кількості секцій | | | | |між об'єктом оцінки| | | | |та аналогом | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 11 |Коефіцієнт до | К | | | |показників вартості| ш | | | |будинків з різними | | | | |конструктивними | | | | |схемами на зміну їх| | | | |ширини | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 12 |Поправочний |К = К х К х К х | | | |коефіцієнт до | б.заг к т в.п | | | |вартості | | | | |відтворення | х К х К х К х К | | | |будинку-аналога за | к.п с.пл к.с ш | | | |відмінностями | | | | |загальних | | | | |характеристик | | | | |об'єкта оцінки | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 13 |Загальний |К = E ст.7 :100 | | | |поправочний | е.заг | | | |коефіцієнт на | | | | |відмінність |згідно з таблицею 1 цього додатка | | | |елементів об'єкта | | | | |оцінки і об'єкта- | | | | |аналога (заноситься| | | | |в підсумок ст. 6 | | | | |таблиці 1 додатка | | | | |1.10.3) | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 14 |Питома вага |(гама) = ст. 5 х К (ст. 6), % | | | |елементів після | еі(п) еі | | | |урахування поправок| | | | |(заноситься у ст. 7| | | | |таблиці 1 додатка | | | | |1.10.3) | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 15 |Коригування питомих|(гама) = (гама) : К | | | |ваг елементів | еі(о) еі(п) е.заг | | | |(заноситься у ст. 8| | | | |таблиці 1 додатка | | | | |1.10.3) | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 16 |Визначення вартості|в = | | | |заміщення 1 куб.м | о(1 куб.м) | | | |об'єкта оцінки | | | | | |= в х К х К | | | | | а(1 куб.м) б.заг е.заг | | | | | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 17 |Визначення вартості|в = | | | |заміщення 1 кв.м | о(1 кв.м) | | | |об'єкта оцінки | | | | | | = в х К х К або | | | | | а(1 кв.м) б.заг е.заг | | | | | | | | | | В V х в | | | | | о(б) б о(1 куб.м)| | | | |в = ----- = ----------------| | | | | о(1 кв.м) S S | | | | | б б | | | | | | | | | |для об'єктів повторного використання| | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 18 |Вартість заміщення |В = (В +В + В ) х К | | | |(відтворення) | з ж.ч н.п підв інф | | | |об'єкта оцінки на | | | | |дату оцінки (грн) | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 19 |Коефіцієнт | 100% - E (ст.10) | | | |фізичного зносу |К = ---------------- | | | |об'єкта оцінки | фіз 100% | | | | | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 20 |Інвентаризаційна |В = В х К х К х К | | | |вартість об'єкта | інв з знец р фіз | | | |оцінки (грн) | | | --------------------------------------------------------------------------
де E - знак суми.
"___" _________ 20 __ року
Виконав __________________ Перевірив __________________
(підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

Додаток 1.10.4
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ КВАРТИРИ
(через вартість 1 кв.м)

Область ____________________ N ___ житлового будинку
Район ______________________ N __________ літер "_____"
Місто (селище, село) по вулиці (провулку, площі) ____________________________ ____________________________
рік побудови будинку _______
рік капітального ремонту
(поліпшень) ________
Основні техніко-економічні
показники об'єкта оцінки
---------------------------------------------------------------------------------------- | Показники оціненого будинку станом на ___________ |Показники оцінюваної квартири| | | станом на __________ | |--------------------------------------------------------+-----------------------------| |Загальна|Кількість|Середньозважена|Коефіцієнт|Вартість |Загальна| Висота | Висота | | площа |квартир, |висота поверху,|фізичного |заміщення | площа, |поверху,|приміщення,| |квартир,| NN | h (м) | зносу | 1 кв.м |S |h (м)|h (м) | | S | | пов.б | будинку, |загальної | (о) кв | пов.кв | пр.кв | | б | | | К | площі | (кв.м) | | | | (кв.м) | | | фіз.б |будинку, | | | | | | | | |в (кв.м),| | | | | | | | | б | | | | | | | | |грн | | | | |--------+---------+---------------+----------+----------+--------+--------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--------+---------+---------------+----------+----------+--------+--------+-----------| | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
ОПИС
елементів квартири, визначення поелементних
поправочних коефіцієнтів, питомої ваги
та фізичного зносу на дату її оцінки
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Назва елементів* | Опис | Опис |Питома вага| Для оцінюваної квартири | |з/п| | елементів |технічного| елементів |-----------------------------------------------------------| | | |(матеріал, |стану | за даними |поправочний| питома | питома |фізичний | знос квартири | | | |конструктивні|елементів | оціненого |коефіцієнт,| вага | вага | знос |(ст. 8 х ст. 9)| | | |рішення тощо)|квартири | будинку | К ** |елементів |елементів |елементів| (%) | | | | | | (%) | е | після | після | (%) | | | | | | | | |врахування|приведення| | | | | | | | | |поправок, | до 100%, | | | | | | | | | |(гама) |(гама) | | | | | | | | | | еі(п)| еі(о)| | | | | | | | | | (%) | (%) | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------| | 1 |Стіни | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------| | 2 |Перегородки | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------| | 3 |Перекриття | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------| | 4 |Підлоги | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------| | 5 |Вікна та балконні| | | | | | | | | | |двері | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------| | 6 |Двері | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------| | 7 |Опорядження | | | | | | | | | | |внутрішнє | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------| | 8 |Інші роботи | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------| | 9 |Опалення та | | | | | | | | | | |вентиляція | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------| |10 |Водопостачання | | | | | | | | | | |гаряче | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------| |11 |Каналізація та | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------| |12 |Газопостачання | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------| |13 |Електропостачання| | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------| |14 |Слабкострумні | | | | | | | | | | |пристрої | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------| |15 |Додаткові | | | | | | | | | | |елементи | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------| |16 |Інші елементи, не| | |% = 100% - | | | | | | | |враховані вище***| | |- S(гама) | | | | | | | | | | | еі| | | | | | ------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------| |За | 100% |Sгр.7 : 100| S | 100% | | S | |підсумком:| | | (%) | | | (%) | ------------------------------------------------------------------------------------
де S - знак суми.
-------------- * Розглядаються елементи квартири, які відрізняються за
інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були
враховані при визначенні фізичного зносу будинку на дату його
оцінки. ** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних
рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення
одиничної вартості елементів оцінюваної квартири до вартості
відповідних елементів будинку, до якого належить ця квартира. *** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище,
стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого
будинку.
ПОРЯДОК
розрахунку вартості квартири
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Одиниці виміру, коефіцієнти, |Розрахунок| |з/п | | посилання, формули |показників| |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 1 |Тип (аналог) | Номер типу | | | |оціненого будинку | | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 2 |Загальна площа | S (кв.м) | | | |однієї квартири | б | | | |будинку (середня) |S (кв.м) = ---------- | | | | | кв.б N | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 3 |Усереднена вартість|в (1 кв.м) = в (1 кв.м) х К | | | |заміщення 1 кв.м | (о)кв б інф | | | |оцінюваної квартири| | | | |на дату оцінки | | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 4 |Поправочний | К | | | |коефіцієнт на різну| пл.кв | | | |величину середньої | | | | |загальної площі | | | | |квартир будинку і | | | | |загальної площі | | | | |оцінюваної квартири| | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 5 |Поправочний | h | | | |коефіцієнт на різну| пр.кв | | | |середньозважену |К = ------ | | | |висоту приміщень | в.пр h | | | |будинку і висоту | пр.б | | | |приміщень | | | | |оцінюваної квартири| | | | |в цьому будинку | | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 6 |Поправочний | К | | | |коефіцієнт з | в.пов | | | |урахування | | | | |непропорційної | | | | |зміни одиничної | | | | |вартості при | | | | |відмінності висоти | | | | |поверху оцінюваної | | | | |квартири у | | | | |порівнянні з | | | | |середньозваженою | | | | |висотою поверху | | | | |оціненого будинку | | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 7 |Поправочний |К = E ст.7 :100 | | | |коефіцієнт на | е.заг | | | |відмінність | | | | |елементів об'єкта |згідно з таблицею 1 цього додатка | | | |оцінки і об'єкта- | | | | |аналога (заноситься| | | | |в підсумок ст. 6 | | | | |таблиці 1 додатка | | | | |1.10.4) | | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 8 |Узагальнений |К = К х К х К х К | | | |поправочний | уз.кв пл.кв в.пр в.пов е.заг| | | |коефіцієнт до | | | | |вартості заміщення | | | | |1 кв.м | | | | |загальної площі | | | | |оціненого будинку | | | | | | | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 9 |Скоригована |В = S х в (1 кв.м) х К | | | |вартість заміщення | з.с.кв кв (о)кв уз.кв | | | |квартири (грн) | | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 10 |Коефіцієнт |К згідно з таблицею 1 цього додатка| | | |фізичного зносу | фіз.кв | | | |квартири | | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 11 |Інвентаризаційна |В = В х К х К х К | | | |вартість квартири | інв.кв з.с.кв фіз.кв знец р | | | |(грн) | | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 12 |Вартість додаткових| В | | | |поліпшень квартири | пол.д.кв | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 13 |Підсумкова |В = В + В | | | |інвентаризаційна | п.інв.кв інв.кв пол.д.кв | | | |вартість квартири з| | | | |урахуванням | | | | |додаткових | | | | |поліпшень (грн) | | | -------------------------------------------------------------------------------
де E - знак суми.
"___" __________ 20__ року
Виконав __________________ Перевірив __________________
(підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

Додаток 1.10.5
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ КВАРТИРИ
(через вартість 1 куб.м)

Область ____________________ N ___ житлового будинку
Район ______________________ N ________ літер "_______"
Місто (селище, село) по вулиці (провулку, площі) ____________________________ ____________________________
рік побудови будинку _______
рік капітального ремонту
(поліпшень) _____________
Основні техніко-економічні
показники об'єкта оцінки
--------------------------------------------------------------------------------------- | Показники оціненого будинку станом на ___________ | Показники оцінюваної | | | квартири станом на | | | ___________ | |---------------------------------------------------------+---------------------------| |Будівельний|Загальна|Середньозважена|Коефіцієнт|Вартість |Загальна| Висота | Об'єм | | об'єм, | площа |висота поверху,|фізичного |заміщення| площа, |поверху,|корисний,| |V (1 куб.м)|квартир,| h (м) | зносу, | 1 куб.м,| S |h | V | | |S | пов.б | К |в (куб.м)| кв | пов.кв | кв | | | кв.б | | фіз.б | б | | | | | | | | | | (кв.м) | (м) | (куб.м) | | | (кв.м) | | | (грн) | | | | |-----------+--------+---------------+----------+---------+--------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----------+--------+---------------+----------+---------+--------+--------+---------| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
ОПИС
елементів квартири, визначення поелементних
поправочних коефіцієнтів, питомої ваги
та фізичного зносу на дату її оцінки
Таблиця 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п|Назва елементів* | Опис | Опис | Питома | Для оцінюваної квартири | | | | елементів |технічного| вага |------------------------------------------------------------| | | |(матеріал, | стану | елементів |поправочний | питома | питома |фізичний |знос квартири | | | |конструктивні| | за даними |коефіцієнт, | вага | вага | знос |(ст 8 х ст. 9)| | | |рішення тощо)| | оціненого | К ** |елементів | елементів |елементів| (%) | | | | | | будинку | е | після | після | (%) | | | | | | | (%) | |врахування| приведення| | | | | | | | | |поправок, | до 100%, | | | | | | | | | |(гама) |(гама) | | | | | | | | | | еі(п)| еі(о)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (%) | (%) | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 1 |Стіни | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 2 |Перегородки | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 3 |Перекриття | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 4 |Підлоги | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 5 |Вікна та балконні| | | | | | | | | | |двері | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 6 |Двері | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 7 |Опорядження | | | | | | | | | | |внутрішнє | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 8 |Інші роботи | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 9 |Опалення та | | | | | | | | | | |вентиляція | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 10 |Водопостачання | | | | | | | | | | |гаряче | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 11 |Каналізація та | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 12 |Газопостачання | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 13 |Електропостачання| | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 14 |Слабкострумні | | | | | | | | | | |пристрої | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 15 |Додаткові | | | | | | | | | | |елементи | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 16 |Інші елементи, не| | |% = 100% - | | | | | | | |враховані вище***| | |- S(гама) | | | | | | | | | | | еі| | | | | | --------------------------------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| |За | 100% |Sст. 7 : 100| S (%) | 100% | | S (%) | |підсумком:| | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
де S - знак суми.
-------------- * Розглядаються елементи квартири, які відрізняються за
інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були
враховані при визначенні фізичного зносу будинку на дату його
оцінки. ** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних
рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення
одиничної вартості елементів оцінюваної квартири до одиничної
вартості відповідних елементів будинку, до якого належить ця
квартира. *** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище,
стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого
будинку.
ПОРЯДОК
розрахунку вартості квартири
(спрощений метод оцінки)
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Одиниці виміру, коефіцієнти, |Розрахунок| |з/п | | посилання, формули |показників| |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 1 |Тип (аналог) | Номер типу | | | |оціненого будинку | | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 2 |Корисний об'єм |V (куб.м) = V х К , | | | |оцінюваної квартири| розр.кв кв v | | | |будинку - V | | | | | кв | V | | | |(визначається як | б | | | |добуток загальної |де K = -------------- | | | |площі цієї квартири| v S х h | | | |і висоти поверху) | кв.б пов.б | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 3 |Усереднена вартість|в (1 куб.м) = = в (1 куб.м) х К | | | |заміщення 1 куб.м | (о) кв б інф| | | |оцінюваної квартири| | | | |на дату оцінки | | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 4 |Поправочний | К | | | |коефіцієнт з | в.пов | | | |урахуванням | | | | |непропорційної | | | | |зміни одиничної | | | | |вартості при | | | | |відмінності висоти | | | | |поверху оцінюваної | | | | |квартири у | | | | |порівнянні з | | | | |середньозваженою | | | | |висотою поверху | | | | |оціненого будинку | | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 5 |Поправочний |К = E ст.7 : 100 | | | |коефіцієнт на | е.заг | | | |відмінність | | | | |елементів |згідно з додатком 1.10.5 | | | |оцінюваної квартири| | | | |від відповідних | | | | |елементів оціненого| | | | |будинку (заноситься| | | | |в підсумок ст. 6 | | | | |додатка 1.10.5) | | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 6 |Попередня вартість |В = V х в (1 куб.м) х | | | |заміщення окремої | з.п.кв розр.кв (о)кв | | | |квартири | | | | | |х К х К | | | | | в.пов е.заг | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 7 |Коефіцієнт |К згідно з додатком 1.10.5 | | | |фізичного зносу | фіз.кв | | | |квартири | | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 8 |Інвентаризаційна |В = В х К х К х К | | | |вартість квартири | інв.кв з.п.кв знец р фіз.кв | | | |(грн) | | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 9 |Вартість додаткових| В | | | |поліпшень квартири | пол.д.кв | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 10 |Підсумкова |В = В + В | | | |інвентаризаційна | п.інв.кв інв.кв пол.д.кв | | | |вартість квартири з| | | | |урахуванням | | | | |поліпшень (грн) | | | -------------------------------------------------------------------------------
де E - знак суми.
"___" __________ 20__ року
Виконав __________________ Перевірив __________________
(підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

Додаток 1.10.6
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ
нежитлових (вбудовано-прибудованих) приміщень
(через вартість 1 кв.м)

Область ____________________ N __ житлового будинку
Район ______________________ N _____ літер "______"
Місто (селище, село) по вулиці (провулку, площі) ____________________________ ________________________
на якому поверсі розташовано ______, рік побудови _______
рік капітального ремонту
(поліпшень) _______________
Основні техніко-економічні
показники об'єкта оцінки
-------------------------------------------------------------------------- |Показники оціненого будинку станом на | Показники оцінюваних нежитлових | | ___________ | приміщень станом на ________ | |--------------------------------------+---------------------------------| | Вартість |Середньозважена|Коефіцієнт|Корисна|Середньозважена|Вартість | | заміщення |висота поверху,|фізичного |площа, |висота поверху,|заміщення| | 1 кв.м | h (м) | зносу, |S | h (м) | 1 кв.м | | корисної | пов.б | К | н.п | п.н.п |загальної| | площі | | фіз.б | | | площі, | |нежитлового| | |(кв.м) | | в | |приміщення,| | | | | н.п | | в | | | | | | | н.п.б | | | | | (кв.м) | | | | | | | (грн) | | (кв.м) | | | | | | | (грн) | | | | | | |-----------+---------------+----------+-------+---------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------+---------------+----------+-------+---------------+---------| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
ОПИС
елементів нежитлових приміщень, визначення
поелементних поправочних коефіцієнтів,
питомої ваги та фізичного зносу на дату
оцінки нежитлового приміщення
Таблиця 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |N з/п|Назва елементів* | Опис | Опис |Питома вага| Для оцінюваного нежитлового приміщення | | | | елементів |технічного| елементів |--------------------------------------------------------------| | | |(матеріал, |стану | за даними |поправочний |питома вага|питома вага|фізичний | знос | | | |конструктивні|елементів | оціненого | коефіцієнт,|елементів |елементів | знос | нежитлового | | | |рішення тощо)| | будинку | К ** | після | після |елементів| приміщення | | | | | | (%) | е |врахування |приведення | (%) |(ст. 8 х ст. 9)| | | | | | | | поправок, | до 100%, | | (%) | | | | | | | |(гама) |(гама) | | | | | | | | | | еі(п)| еі(о)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (%) | (%) | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 1 |Стіни | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 2 |Перегородки | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 3 |Перекриття | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 4 |Підлоги | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 5 |Вікна та балконні| | | | | | | | | | |двері | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 6 |Двері | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 7 |Опорядження | | | | | | | | | | |внутрішнє | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 8 |Інші роботи | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 9 |Опалення та | | | | | | | | | | |вентиляція | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 10 |Водопостачання | | | | | | | | | | |гаряче | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 11 |Каналізація та | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 12 |Газопостачання | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 13 |Електропостачання| | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 14 |Слабкострумні | | | | | | | | | | |пристрої | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 15 |Додаткові | | | | | | | | | | |елементи | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 16 |Інші елементи, не| | |% = 100% - | | | | | | | |враховані вище***| | |- S(гама) | | | | | | | | | | | еі| | | | | | --------------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| |За | 100% |Sст. 7 : 100| S (%) | 100% | | S (%) | |підсумком:| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------|
де S - знак суми.
-------------- * Розглядаються елементи нежитлового приміщення, які
відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів
будинку, що були враховані при визначенні його фізичного зносу на
дату оцінки. ** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних
рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення
одиничної вартості елементів оцінюваного нежитлового приміщення до
вартості відповідних елементів будинку, до якого належить це
нежитлове приміщення. *** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище,
стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого
будинку.
ПОРЯДОК
розрахунку вартості нежитлових приміщень
(через вартість 1 кв.м)
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------------------- |N з/п | Назва | Одиниці виміру, коефіцієнти, |Розрахунок| | | | посилання, формули |показників| | | | | | | | | | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 1 |Тип (аналог) | Номер типу | | | |оціненого будинку | | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 2 |Поправочний |К = E ст.7 :100 | | | |коефіцієнт з | е.заг | | | |урахування | | | | |відмінностей |згідно з таблицею 1 цього додатка | | | |елементів | | | | |вбудованих | | | | |нежитлових | | | | |приміщень від | | | | |елементів оціненого| | | | |будинку | | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 3 |Визначення вартості|в (1 кв.м) = в (1 кв.м) х К | | | |заміщення | (о)н.п н.п.б інф| | | |(відтворення) | | | | |1 кв.м нежитлових | | | | |приміщень на дату | | | | |їх оцінки | | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 4 |Поправочний | h | | | |коефіцієнт на різну| н.п | | | |висоту оцінюваних | К = ------- | | | |нежитлових | в.п h | | | |приміщень і висоту | с.н.п | | | |(середньозважену) | | | | |усіх нежитлових | | | | |приміщень | | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 5 |Визначення |В = S х в (1 кв.м) | | | |загальної вартості | (з)н.п н.п (о)н.п | | | |заміщення | | | | |нежитлових | | | | |приміщень при | | | | |показниках різної | | | | |висоти нежитлових | | | | |приміщень | | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 6 |Коефіцієнт |К згідно з таблицею 1 цього | | | |фізичного зносу | фіз.н.п | | | |нежитлових | | | | |приміщень |додатка | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 7 |Інвентаризаційна |В = | | | |вартість нежитлових| інв.н.п | | | |приміщень (грн) | | | | | |= В х К х К х К х | | | | | (з)н.п е.заг в.п знец | | | | | | | | | |х К х К | | | | | р фіз.н.п | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 8 |Інвентаризаційна |В = | | | |вартість додаткових| інв.д.е | | | |елементів | | | | |нежитлових |= E В х К х К х К х К | | | |приміщень | д.е(а) інф знец р фіз.д.е| | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 9 |Підсумкова |В = В + В | | | |інвентаризаційна | (п)інв.н.п інв.н.п інв.д.е | | | |вартість нежитлових| | | | |приміщень з | | | | |урахуванням | | | | |додаткових | | | | |поліпшень | | | | |(елементів) (грн) | | | -------------------------------------------------------------------------------
де E - знак суми.
Примітка. К - за показниками опосередкованої вартості
р спорудження житла в регіонах України, які періодично розробляються
Мінрегіонбудом України.
"___" __________ 20__ року
Виконав __________________ Перевірив __________________
(підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

Додаток 1.10.7
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ
нежитлових (вбудовано-прибудованих) приміщень
(через вартість 1 куб.м)

Область ____________________ N __ житлового будинку
Район ______________________ N _____ літер "______"
Місто (селище, село) по вулиці (провулку, площі) ____________________________ ________________________
на якому поверсі розташовано ______, рік побудови _______
рік капітального ремонту
(поліпшень) _______________
Основні техніко-економічні
показники об'єкта оцінки
------------------------------------------------------------------ | Показники оціненого будинку |Показники оцінюваних нежитлових| | станом на ___________ | приміщень станом на ________ | |--------------------------------+-------------------------------| | Вартість | Коефіцієнт | Об'єм | Вартість | | заміщення | фізичного | будівельний, | заміщення | | 1 куб.м, | зносу, | V (куб.м)| 1 куб.м, | |в (куб.м) (грн) | К | н.п | в | | б | фіз.б | | н.п (куб.м) | | | | | (грн) | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
ОПИС
елементів нежитлових приміщень, визначення
поелементних поправочних коефіцієнтів
питомої ваги та фізичного зносу на дату
оцінки нежитлового приміщення
Таблиця 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Назва елементів* |Опис основних| Опис |Питома вага| Для оцінюваного нежитлового приміщення | |з/п| | елементів |технічного| за даними | | | | | об'єкта | стану | оціненого | | | | | оцінки |елементів | будинку |-------------------------------------------------------------| | | | (матеріал, | об'єкта | (%) |поправочний| питома | питома |фізичний | знос | | | |конструктивні| оцінки | |коефіцієнт,| вага | вага | знос | нежитлового | | | | рішення, | | | К ** | елементів | елементів |елементів| приміщення | | | | особливості | | | е | після | після | (%) |(ст. 8 х ст. 9)| | | | тощо) | | | | враху- | приве- | | (%) | | | | | | | | вання | дення до | | | | | | | | | | поправок, | 100%, | | | | | | | | | |(гама) |(гама) | | | | | | | | | | еі(п)| еі(о)| | | | | | | | | | (%) | (%) | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| | 1 |Стіни | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| | 2 |Перегородки | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| | 3 |Перекриття | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| | 4 |Підлоги | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| | 5 |Вікна та балконні| | | | | | | | | | |двері | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| | 6 |Двері | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| | 7 |Опорядження | | | | | | | | | | |внутрішнє | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| | 8 |Інші роботи | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| | 9 |Опалення та | | | | | | | | | | |вентиляція | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| |10 |Водопостачання | | | | | | | | | | |гаряче | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| |11 |Каналізація та | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| |12 |Газопостачання | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| |13 |Електропостачання| | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| |14 |Слабкострумні | | | | | | | | | | |пристрої | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| |15 |Додаткові | | | | | | | | | | |елементи | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| |16 |Інші елементи, не| | |% = 100% - | | | | | | | |враховані вище***| | |- S(гама) | | | | | | | | | | | еі| | | | | | ------------------------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| |За | 100% |Sст. 7 :100| S | 100% | | S | |підсумком:| | | (%) | | | (%) | --------------------------------------------------------------------------------------
де S - знак суми.
-------------- * Розглядаються елементи нежитлового приміщення, які
відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів
будинку, що були враховані при визначенні фізичного зносу на дату
його оцінки. ** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних
рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення
одиничної вартості елементів оцінюваного нежитлового приміщення до
вартості відповідних елементів будинку, до якого належить це
нежитлове приміщення. *** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище,
стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого
будинку.
ПОРЯДОК
розрахунку вартості нежитлових приміщень
(через вартість 1 куб.м)
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------------------- |N з/п | Назва | Одиниці виміру, коефіцієнти, |Розрахунок| | | | посилання, формули |показників| |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 1 |Тип (аналог) | Номер типу | | | |оціненого будинку | | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 2 |Поправочний |К = S ст.7:100 | | | |коефіцієнт з | е.заг | | | |урахування | | | | |відмінностей |згідно з таблицею 1 цього додатка | | | |елементів | | | | |вбудованих | | | | |нежитлових | | | | |приміщень від | | | | |елементів оціненого| | | | |будинку | | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 3 |Визначення вартості|в (1 куб.м) = в (1 куб.м) х К | | | |заміщення | н.п б інф | | | |(відтворення) | | | | |1 куб.м нежитлових | | | | |приміщень на дату | | | | |їх оцінки | | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 4 |Визначення |В = V х в (1 куб.м) | | | |загальної вартості | (з) н.п н.п н.п | | | |заміщення | | | | |нежитлових | | | | |приміщень | | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 5 |Коефіцієнт |К згідно з таблицею 1 цього | | | |фізичного зносу | фіз.н.п | | | |нежитлових | | | | |приміщень |додатка | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 6 |Інвентаризаційна |В = | | | |вартість нежитлових| інв.н.п | | | |приміщень | | | | | |= В х К х К х К х К | | | | | (з)н.п е.заг знец р фіз.н.п| | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 7 |Інвентаризаційна |В = S В х К х | | | |вартість додаткових| інв.д.е д.е(а) інф | | | |елементів | | | | |нежитлових |х К х К х К | | | |приміщень | знец р фіз.д.е | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 8 |Підсумкова |В = В + В (грн)| | | |інвентаризаційна | (п)інв.н.п інв.н.п інв.д.е | | | |вартість нежитлових| | | | |приміщень з | | | | |урахуванням | | | | |додаткових | | | | |поліпшень | | | | |(елементів) | | | -------------------------------------------------------------------------------
де S - знак суми.
Примітка. К - за показниками опосередкованої вартості
р спорудження житла в регіонах України, які періодично розробляються
Мінрегіонбудом України.
"___" __________ 20__ року
Виконав __________________ Перевірив __________________
(підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

Додаток 3
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

___________________________________ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
Область ______________________ Інвентаризаційна справа
Район ________________________ N ___________________
Реєстровий N ________

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) N __
у житловому будинку (гуртожитку) N _____
(непотрібне викреслити)
вулиця (провулок, площа) _________________________________
місто (селище, село) _____________________________________
------------------------------------------------------------------ | Власник (юридична, | Дата народження, | Розмір частки | | фізична особа) | ідентифікаційний | власності | | | номер | | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Паспорт виготовлено станом на Начальник БТІ ______________
(підпис, прізвище)
"___" ____________ 20__ року
Виконав ______________________ М.П.
(підпис, прізвище)

Додаток 3.1
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
квартири (кімнати, жилого блоку, секції)
(непотрібне викреслити)

1. Квартира посімейного, спільного заселення (кімната, жилий
блок, секція) (непотрібне викреслити) розташована на ____ поверсі _____ поверхового будинку та складається з _____ кімнат житловою
площею _____ кв.м, у тому числі 1-а кімната ______ кв.м, 2-а
кімната _______ кв.м, 3-я кімната ______ кв.м, 4-а кімната _______
кв.м, кухні площею _____ кв.м, вбиральні (сполученої) площею _____
кв.м, ванної кімнати площею______ кв.м, коридору площею _____
кв.м, передпокою площею ______ кв.м, вбудованої шафи площею _____
кв.м, веранди площею _____ кв.м, комори площею _____ кв.м.
2. Квартира (кімната, жилий блок, секція) (непотрібне
закреслити) обладнана балконом (терасою) _____ кв.м, лоджією ______ кв.м.
3. Загальна площа квартири (кімнати, жилого блоку, секції)
(непотрібне закреслити) _____ кв.м.
4. Висота приміщень _____ м.
5. Інвентаризаційна вартість квартири (кімнати, жилого блоку,
секції) (непотрібне закреслити) ______________________ тис.грн.
6. Загальні відомості про будинок: серія проекту __________,
матеріал зовнішніх стін _______________, матеріал перекриття _______________.
7. Будинок підключено до телефонної мережі, об'єднаної
диспетчерської системи та обладнано водопроводом (холодне, гаряче
водопостачання), каналізацією, газопостачанням, опаленням (указати
яким) _______________________________________, електроосвітленням,
радіотрансляційною мережею, сміттєпроводом, ліфтами,
замково-переговорними пристроями (кодовими замками), телевізійною
антеною колективного користування, кабельним телебаченням _______________ (непотрібне закреслити).

Додаток 3.2
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

ПЛАН КВАРТИРИ
(кімнати, жилого блоку, секції)
(непотрібне закреслити)

Буд. N _______, вулиця (провулок, площа) _______________________,
місто (селище, село) ____________________________________________
Масштаб 1:100

Додаток 7.7
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ
квартирного (багатоповерхового) будинку,
господарських будівель та споруд

------------------------------------------------------------------ |Літер за планом | Назва будинку, | Інвентаризаційна | | |господарських будівель | вартість будинку, | | | та споруд |господарських будівель | | | | та споруд | | | | (тис.грн) | |----------------+-----------------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 14
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

КЛАСИФІКАЦІЯ
захисних споруд цивільного захисту
(цивільної оборони)

----------------------------------------------------------------- |Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони) | ----------------------------------------------------------------- | | ------------------------ ------------------------------- |Сховища | |Протирадіаційні укриття (ПРУ)| ------------------------ ------------------------------- | | ------------------------ ------------------------------- |За захисними | |За захисними властивостями: | |властивостями: | |групи захисту від іонізуючого| |клас захисту від дії | |опромінення при радіаційному | |ударної хвилі | |зараженні (забрудненні) | |(II, III, IV класи) | |місцевості (I, II, III, IV, | | | |V групи) | ------------------------ ------------------------------- | | -------------------------- ------------------------------- |За місткістю: | |За місткістю: | |малі (до 150 осіб); | |до 50 осіб; | |середні (150-600 осіб); | |більше 50 осіб | |великі (більше 600 осіб)| | | -------------------------- ------------------------------- | | ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |За розміщенням: | |окремо розташовані; | |вбудовані (пристосовані) у підвальних приміщеннях, цокольних та | |перших поверхах будівель (споруд); | |розміщені у гірських виробках та природних порожнинах | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |За забезпеченням та режимом роботи вентиляції: | |з природною вентиляцією (для ПРУ до 50 осіб); | |з промисловим вентиляційним обладнанням: | |режим чистої вентиляції (I режим); | |режим фільтровентиляції (II режим); | |режим фільтровентиляції із регенерацією повітря (III режим) | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |За забезпеченням електропостачання: | |від мережі міста (об'єкта); | |від мережі міста (об'єкта) та автономного джерела живлення | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |За характером конструктивних елементів: | |монолітні конструкції; | |збірно-монолітні конструкції: | |балочні У-01-01 (стінові панелі, колони, балки, ригелі, | |збірні плити, монолітна частина перекриття); | |безбалочні У-01-02 (стінові панелі, колони з капітеллю | |(поширення згори), збірні плити, монолітна частина перекриття) | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |За характером використання в мирний час: | |виробничі приміщення; | |складські приміщення; | |гаражі, стоянки легкових автомобілів; | |допоміжні приміщення лікувальних закладів; | |навчальні приміщення; | |культурні заклади; | |заклади побутового обслуговування | ------------------------------------------------------------------

Додаток 15
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

ПИТОМА ВАГА
конструктивних елементів захисних споруд,
збудованих за типовими проектами
з уніфікованих серійних конструкцій

------------------------------------------------------------------- | N | Конструктивні | Серія У-01-01 | Серія У-01-02 | |з/п|елементи споруди | (балочна) | (безбалочна) | | | |---------------------+---------------------| | | | для | для | для | для | | | |водонасичених| сухих |водонасичених| сухих | | | | ґрунтів |ґрунтів| ґрунтів |ґрунтів| |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| | 1 |Фундаменти, днище| 25 | 19 | 25 | 18 | |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| | 2 |Стіни і | 15 | 16 | 16 | 17 | | |перегородки, | | | | | | |колони, капітелі | | | | | |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| | 3 |Покриття (балки, | 12 | 12 | 11 | 12 | | |збірні та | | | | | | |монолітні | | | | | | |конструкції) | | | | | |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| | 4 |Захищені входи і | 19 | 23 | 20 | 23 | | |виходи, | | | | | | |павільйони | | | | | |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| | 5 |Двері | 2 | 2 | 2 | 2 | |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| | 6 |Підлоги | 5 | 6 | 5 | 6 | |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| | 7 |Опалення, | 9 | 10 | 9 | 10 | | |вентиляція | | | | | |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| | 8 |Водопостачання, | 3 | 2 | 3 | 2 | | |каналізація | | | | | |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| | 9 |ДЕС з | 3 | 3 | 3 | 3 | | |трубопроводами | | | | | |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| |10 |Електросилове | 2 | 2 | 2 | 2 | | |обладнання, | | | | | | |електроосвітлення| | | | | |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| |11 |Інше | 5 | 5 | 4 | 5 | | |(вентиляційні | | | | | | |шахти, фундаменти| | | | | | |під обладнання, | | | | | | |вводи мереж, | | | | | | |слабкострумні | | | | | | |мережі, | | | | | | |автоматика, | | | | | | |засоби | | | | | | |пожежогасіння) | | | | | |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| | |Разом | 100 | 100 | 100 | 100 | -------------------------------------------------------------------

Додаток 16
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )
____________________________ ____________________________
(найменування бюро
технічної інвентаризації)
"___" ____________ 20__ року
N _________

ДОВІДКА
щодо показників на житловий, громадський
чи виробничий будинок, господарські
будівлі, захисні споруди

за адресою: N ____
вулиця (провулок, площа) ________________________________________
у місті (селі, селищі) ___________________, районі ______________
Встановлено:
по житловому будинку літер "____"
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ | Показники |Одиниця виміру|За проектом|Фактично| |----------------------------+--------------+-----------+--------| |Загальна площа квартир | кв.м | | | |----------------------------+--------------+-----------+--------| |Кількість поверхів | шт. | | | |----------------------------+--------------+-----------+--------| |Загальний будівельний об'єм | куб.м | | | |----------------------------+--------------+-----------+--------| |у т.ч. підземна частина | куб.м | | | |----------------------------+--------------+-----------+--------| |Площа вбудованих, вбудовано-| кв.м | | | |прибудованих та прибудованих| | | | |приміщень | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
---------------------------------------------------------------------- | Типи квартир | За проектом | Фактично | | |--------------------------+--------------------------| | |кількість| площа квартир |кількість| площа квартир | | | квартир | (кв.м) | квартир | (кв.м) | | | |----------------| |----------------| | | |загальна|житлова| |загальна|житлова| |--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------| |Однокімнатні | | | | | | | |--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------| |Двокімнатні | | | | | | | |--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------| |Трикімнатні | | | | | | | |--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------| |Чотирикімнатні| | | | | | | |і більше | | | | | | | |--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------| |Усього квартир| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
по громадському (виробничому) будинку, захисній споруді літер
"____"
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------ | Показники |Одиниця виміру |За проектом |Фактично| |--------------------------+---------------+------------+--------| |Загальна площа | кв.м | | | |--------------------------+---------------+------------+--------| |Площа приміщень | кв.м | | | |--------------------------+---------------+------------+--------| |Будівельний об'єм будинку | куб.м | | | |--------------------------+---------------+------------+--------| |у т.ч. підземна частина | куб.м | | | ------------------------------------------------------------------
по господарських будівлях літер "____"
Таблиця 4
------------------------------------------------------------------ | Показники |Одиниця виміру |За проектом |Фактично | |-------------------------+---------------+------------+---------| |Площа основи (забудови) | кв.м | | | |-------------------------+---------------+------------+---------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. ___________________________________________________
Виконав _________________________________
(прізвище, ініціали)
Начальник бюро
технічної інвентаризації _____________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток 17
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

ОСНОВНІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
санітарно-технічних систем та спеціального
інженерного обладнання захисних споруд цивільної
оборони (цивільного захисту)
( za479-10 )

Додаток 18
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

______________________ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
Область ____________________ Інвентаризаційна
Район ______________________ справа N _____
Реєстровий N ______

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
на захисну споруду цивільного
захисту (цивільної оборони)

_______________________________________, обліковий N _____ (сховище, протирадіаційне укриття)
N ______, літер "______" вулиця (провулок, площа) _________________________________ місто (селище, село) _____________________________________ район ____________________________________________________
------------------------------------------------------------------ | Власник (юридична, фізична особа) | Розмір частки власності | |-------------------------------------+--------------------------| | | | |-------------------------------------+--------------------------| | | | |-------------------------------------+--------------------------| | | | |-------------------------------------+--------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Паспорт виготовлено станом на
"___" ____________ 20__ року Начальник БТІ ______________
(підпис, прізвище)
Виконав _______________________
(підпис, прізвище) М.П.

Додаток 18.1
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )
ПЛАН
земельної ділянки захисної споруди
цивільного захисту (цивільної оборони)

_______________________________________, обліковий N _____
(сховище, протирадіаційне укриття)
N _____________, літер "______" вулиця (провулок, площа) _________________________________ місто (селище, село) _____________________________________ район ____________________________________________________
Масштаб 1:500
--------------------------------------------------------------------------------- | Експлікація | |-------------------------------------------------------------------------------| |літер |захисна споруда| площа земельної ділянки (га), у тому числі: | | за | (сховище, |--------------------------------------------------------| |планом|протирадіаційне|загальна| під | під | під | під системами | | |укриття), обл. | площа |захисною|галереями|оголовками|життєзабезпечення| | |N ____ | |спорудою| входів, | шахт | (джерело води, | | | | | |аварійних|припливної| каналізаційний | | | | | | виходів | та | колектор) | | | | | | | витяжної | | | | | | | |вентиляції| | |------+---------------+--------+--------+---------+----------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---------------------------------------------------------------------------------

Додаток 18.2
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

ПЛАН
захисної споруди цивільного захисту
(цивільної оборони)

_______________________________________, обліковий N _____
(сховище, протирадіаційне укриття)
N _____________, літер "______" вулиця (провулок, площа) _________________________________ місто (селище, село) _____________________________________ район ____________________________________________________
Масштаб 1:100

Додаток 18.3
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

ЕКСПЛІКАЦІЯ
приміщень до плану захисної споруди
цивільного захисту (цивільної оборони)

_______________________________________, обліковий N _____
(сховище, протирадіаційне укриття)
N ______, літер "____" вулиця (провулок, площа) _________________________________ місто (селище, село) _____________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Літер |Поверхи| Номери | Номери |Призна-| Загальна | Площа приміщень |Площа під|Площа під |При- | | за | |основних | допо- | чення | площа | (кв.м) | гале- | оголов- |мітка| |планом| |приміщень| міжних |примі- | приміщень | | реями |ками шахт | | | | | |приміщень| щень |(підрахована|---------------------| входів, |припливної| | | | | | | |за формулами|корисна|основна|допо-|аварійних|та | | | | | | | | розрахунку | (сума | |міжна|виходів |витяжної | | | | | | | | площі) | гр. 8 | | |(кв.м) |вентиляції| | | | | | | | (кв.м) | та 9) | | | |(кв.м) | | | | | | | | (сума гр. | | | | | | | | | | | | | 7, 10, 11) | | | | | | | |------+-------+---------+---------+-------+------------+-------+-------+-----+---------+----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 20__ року
Виконав _____________________________
(підпис, прізвище)
Перевірив ___________________________
(підпис, прізвище)

Додаток 18.4
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
захисної споруди цивільного захисту
(цивільної оборони)

__________________________________, обліковий N _____ (сховище, протирадіаційне укриття)
Загальні відомості
1. Покажчик захисту (клас сховища, група ПРУ) _____________________________________________________________
2. Тип проекту _________________________________________________________________
3. Розташування захисної споруди (вбудовано в будинок
(будівлю), кількість поверхів, окремо розташовано) _________________________________________________________________
4. Рік вводу в експлуатацію _________________________________________________________________
5. Місткість (осіб) _________________________________________________________________
6. Загальна площа (кв.м) _________________________________________________________________
7. Об'єм захисної споруди (куб.м) _________________________________________________________________
8. Кількість входів _________________________________________________________________
9. Кількість аварійних виходів _________________________________________________________________
10. Будівельна (балансова) вартість _________________________________________________________________
11. Загальний відсоток зносу _________________________________________________________________
12. Інвентаризаційна вартість _________________________________________________________________
Примітка. Пункти 1, 2, 5 заповнюються експлуатаційними
організаціями.

Додаток 18.5
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
конструктивних елементів

------------------------------------------------------------------ |Найменування конструктивних | Опис конструктивних |% зносу| | елементів | елементів | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Фундамент | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Покриття | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Підлога | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Зовнішні несучі стіни | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Внутрішні стіни | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Колони | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Перегородки | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Оздоблення внутрішнє | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Входи (їх павільйони, | | | |галерея) | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Аварійні виходи (їх | | | |павільйони, галерея) | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Тамбур, тамбур-шлюз | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Герметичні ставні | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Захисно-герметичні двері | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Вікна (для ПРУ) | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Внутрішні двері | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Сходи | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Дренаж | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Гідроізоляція | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Вимощення по периметру | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Обвалування споруди | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Загальний відсоток зносу | | | ------------------------------------------------------------------
Санітарно-технічні системи та спеціальне інженерне обладнання
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Вентиляція | Водопостачання та каналізація |Сис- |Система| Сис- |Захи- |Зв'язок| Про- |Сис- | |--------------------------------------------------------------------+---------------------------------------|тема |елект- | тема | щені | |тиви- |тема | | про- |фільт-|гер-|кла- |по- |еле- | вен- |фільт-|реге- |по- |повіт-|запір-|трубо-|без-|сані- |резер- |насо-|опа- |ропос- |елект-|ди- | |бухо- |поже-| |типи- | ри- |ме- |пани |віт-|ктро-|тиля- | ри |нера- |віт-|роза- | на | про- |на- |тарні | вуари | си |лен- |тачан- |роос- |зельні| |ві |жога-| | лові | пог- |тич-|над- |ро- |ручні| тори | (ФГ- | тив- |ро- | бори |арма- | води |пір-| при- | для |від- |ня, |ня |віт- |еле- | |прист-|сіння| |фільт-| ли- | ні |мір- |води|вен- |витяж-| 70) | на |охо-| | тура | | ні | лади | збору |качки|гаря-| |лення |ктрос-| |рої | | | ри | начі |кла-|ного | |тиля-| ної, | |уста- |лод-| | | | та |(руко-|фекаль-| |чого | | |танції| | | | | | (ФП) |пани|тис- | |тори | при- | | нов- |жу- | | | |на- | мий- |них вод| |водо-| | | | | | | | | |(ГК)| ку | | | точ- | | ка |вачі| | | |пір-|ники, | | |пос- | | | | | | | | | | |(КНТ)| | | ної | | (РУ- | | | | | ні | уні- | | |тача-| | | | | | | | | | | | | | сис- | |150/6)| | | | |ба- | тази | | |ння | | | | | | | | | | | | | | тем | | | | | | | ки | та | | | | | | | | | | | | | | | | | вен- | | | | | | | |інше) | | | | | | | | | | | | | | | | | ти- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ляції | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+------+----+-----+----+-----+------+------+------+----+------+------+------+----+------+-------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. У графах таблиці надаються відомості про кількість
та маркування обладнання.

Додаток 18.6
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
конструктивних елементів та інженерного
обладнання захисної споруди цивільного
захисту (цивільної оборони)

________________________________________, обліковий N ___________
(сховище, протирадіаційне укриття)
---------------------------------------------------------------------------- | N | Частини будівель, |Од. |Кіль-|Технічний| Потреба |Відремон-| |з/п| конструкцій інженерного |ви- |кість| стан | |товано за| | | обладнання |міру| | (опис |-------------| рік, | | | | | |дефектів |ремонт|заміна|кількість| | | | | | і | | |стояків | | | | | |пошкодж.)| | | | |---+-------------------------+----+-----+---------+------+------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-------------------------+----+-----+---------+------+------+---------| | 1 |Фун- | |п.м | | | | | | | | да- | | | | | | | | | |мент | | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| | 2 |Пок- | |кв.м| | | | | | | |риття| | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| | 3 |Під- | |-"- | | | | | | | |лога | | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| | 4 |Стіни|Зовнішні |-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Внутрішні |-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Колони і |шт. | | | | | | | | |перегородки | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| | 5 | Оз- | |кв.м| | | | | | | |доб- | | | | | | | | | |лення| | | | | | | | | |внут-| | | | | | | | | |рішнє| | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| | 6 |Вхід |Павільйон |-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Галерея |-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Тамбур, тамбур-шлюз|-"- | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| | 7 |Ава- |Павільйон |-"- | | | | | | | |рій- | | | | | | | | | | ний |-------------------+----+-----| | | | | | |вихід|Галерея |-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Оголовки аварійних |шт. | | | | | | | | |виходів і | | | | | | | | | |повітрозаборних | | | | | | | | | |каналів | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| | 8 |Гер- |Герметичні ставні |шт. | | | | | | | | ме- |-------------------+----+-----| | | | | | |тичні|Герметичні двері |-"- | | | | | | | |став-| | | | | | | | | |ні і |-------------------+----+-----| | | | | | |двері|Захисно-герметичні |-"- | | | | | | | | |двері | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Внутрішні двері |-"- | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| | 9 |Сходи|Марші |кв.м| | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Площадки |-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Поручні |п.м | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| |10 | Во- |Дренаж |-"- | | | | | | | | до- | | | | | | | | | |від- |-------------------+----+-----| | | | | | |ве- |Гідроізоляція |-"- | | | | | | | |дення| | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Вимощення по |-"- | | | | | | | | |периметру | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| |11 |Обва-| |кв.м| | | | | | | | лу- | | | | | | | | | |вання| | | | | | | | | |спо- | | | | | | | | | |руди | | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| |12 |Сис- |Протипилові фільтри|шт. | | | | | | | |тема |-------------------+----+-----| | | | | | |вен- |Фільтри-поглиначі |-"- | | | | | | | | ти- |(ФП) | | | | | | | | |ляції|-------------------+----+-----| | | | | | | |Гермоклапани (ГК) |-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Клапани надмірного |-"- | | | | | | | | |тиску (КНТ) | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Повітроводи |п.м | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Електроручні |шт. | | | | | | | | |вентилятори | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Вентилятори |-"- | | | | | | | | |витяжної, приточної| | | | | | | | | |системи вентиляції | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Фільтр ФГ-70 |-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Регенеративна |-"- | | | | | | | | |установка РУ-150/6 | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Повітроохолоджувачі|-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Повітрозабори |-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Противибухові |-"- | | | | | | | | |пристрої | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Припливні і витяжні|-"- | | | | | | | | |системи | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| |13 | Во- |Запірна арматура |-"- | | | | | | | | до- | | | | | | | | | |пос- |-------------------+----+-----| | | | | | |та- |Трубопроводи |п.м | | | | | | | |чання|водопостачання | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Безнапірні та |шт. | | | | | | | | |напірні баки | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Душові установки |-"- | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| |14 |Сис- |Санітарні прилади |- " | | | | | | | |тема |(рукомийники, | - | | | | | | | |кана-|унітази тощо) | | | | | | | | |ліза-|-------------------+----+-----| | | | | | | ції |Трубопроводи |п.м | | | | | | | | |каналізації | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Резервуар для збору|шт. | | | | | | | | |фекальних вод | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Насоси відкачки |-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Запірна арматура |-"- | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| |15 |Сис- |Запірна арматура |-"- | | | | | | | |тема | | | | | | | | | |опа- |-------------------+----+-----| | | | | | |лення|Трубопроводи |п.м | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Гаряче |-"- | | | | | | | | |водопостачання | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| |16 |Еле- |Мережі |-"- | | | | | | | |ктро-| | | | | | | | | |пос- |-------------------+----+-----| | | | | | |та- |Щитові |шт. | | | | | | | |чан- | | | | | | | | | | ня, |-------------------+----+-----| | | | | | |еле- |Світильники |-"- | | | | | | | |ктро-| | | | | | | | | | ос- |-------------------+----+-----| | | | | | |віт- |Заземлення |-"- | | | | | | | |лення|електроспоживачів | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| |17 | Ди- |Вузли та агрегати |-"- | | | | | | | |зель-| | | | | | | | | | на |-------------------+----+-----| | | | | | |еле- |Захисні ворота, |-"- | | | | | | | |ктро-|двері, ставні | | | | | | | | |стан-|-------------------+----+-----| | | | | | |ція |Оголовки |-"- | | | | | | | | |повітрозаборних та | | | | | | | | | |вихлопних каналів | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Противибухові |-"- | | | | | | | | |пристрої | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Протипилові фільтри|-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Гермоклапани, |-"- | | | | | | | | |клапани надмірного | | | | | | | | | |тиску | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Теплоізоляція, |-"- | | | | | | | | |компенсатор на | | | | | | | | | |вихлопній трубі | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Піддони під |-"- | | | | | | | | |витратними | | | | | | | | | |паливними баками | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Автоматизована |-"- | | | | | | | | |система | | | | | | | | | |пожежогасіння | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| |18 |Сис- | |-"- | | | | | | | |теми | | | | | | | | | |поже-| | | | | | | | | | жо- | | | | | | | | | | га- | | | | | | | | | |сіння| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| |19 |Зв'я-|Радіоприймач |-"- | | | | | | | | зок | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Телефон |-"- | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Примітка. Пункти 13-19 і графи 6-8 заповнюються
експлуатаційними організаціями.
Начальник Управління
житлової політики А.В.Охрімчуквгору