Документ z0482-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.06.2015, підстава - z0681-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.04.2004 N 122
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2004 р.
за N 482/9081

Про затвердження Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у
сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 91 ( z0503-07 ) від 04.04.2007
N 302 ( z1100-07 ) від 14.09.2007
N 178 ( z0457-08 ) від 21.05.2008
Наказами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
N 65 ( z1129-11 ) від 28.09.2011
N 204 ( z1368-11 ) від 07.11.2011
N 538 ( z0681-15 ) від 26.05.2015 }
{ У заголовках та текстах Наказу (крім пункту 2) та Порядку
слова "дозвільні документи" і "Міністерство економіки та
з питань європейської інтеграції України" в усіх відмінках
замінено словами "ліцензії" та "Міністерство економіки
України" у відповідному відмінку згідно з Наказом
Міністерства економіки N 91 ( z0503-07 ) від 04.04.2007 }

Відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) та Закону України від 20.11.2003 N 1315-VI
( 1315-15 ) "Про внесення змін до статті 16 Закону України
"Про зовнішньоекономічну діяльність" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок розгляду заявок на видачу ліцензій у
сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, що
додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 65 ( z1129-11 ) від
28.09.2011 }
2. Скасувати наказ Міністерства економіки та
з питань європейської інтеграції України від 28.11.2003 N 342
( v0342569-03 ) "Про порядок розгляду заявок на видачу дозвільних
документів у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності".
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра економіки та з питань європейської інтеграції
України Пятницького В.Т.
Міністр М. Деркач

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.04.2004 N 122
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2004 р.
за N 482/9081
ПОРЯДОК
розгляду заявок на видачу ліцензій
у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності в Міністерстві економічного
розвитку і торгівлі України
{ У тексті Порядку слова "управління нетарифного регулювання",
"управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю",
"управління правового забезпечення зовнішньоекономічної
політики", "департамент державної політики у сфері зовнішньої
торгівлі, торговельних обмежень та контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю", "управління митно-тарифної
політики та захисту внутрішнього ринку" в усіх відмінках
замінено відповідно словами "відділ нетарифного регулювання",
"відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю", "відділ
правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності",
"департамент зовнішньоекономічної політики", "відділ
митно-тарифної політики та захисту внутрішнього ринку" у
відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства економіки
N 91 ( z0503-07 ) від 04.04.2007 }
{ У назві та тексті Порядку слова "Міністерство економіки
України", "департамент зовнішньоекономічної політики",
"відділ моніторингу зовнішньої торгівлі", "відділ
митно-тарифної політики та захисту внутрішнього ринку",
"відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю" в
усіх відмінках замінено відповідно словами "Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України", "департамент
зовнішньоекономічної діяльності", "відділ прогнозування
та моніторингу зовнішньої торгівлі", "відділ політики та
інструментів розвитку зовнішньої торгівлі", "відділ
державного регулювання зовнішньоекономічних операцій" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 65 ( z1129-11 ) від
28.09.2011 }
{ У тексті Порядку слова "департамент зовнішньоекономічної
діяльності" та "відділ державного регулювання
зовнішньоекономічних операцій" у всіх відмінках замінено
словами "департамент регулювання зовнішньоекономічної
діяльності" та "відділ державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 538 ( z0681-15 ) від 26.05.2015 }
1. Заявка на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності оформлюється суб'єктом
підприємницької діяльності за встановленою формою.
2. Розгляд заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюється у
режимі автоматичного ліцензування, проводиться відділом
нетарифного регулювання за участю відділу державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності департаменту регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, яке здійснює розгляд заявок на
предмет контролю за застосуванням до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності спеціальних санкцій згідно зі
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ). Розгляд заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюється в
режимі неавтоматичного ліцензування, проводиться відділом
нетарифного регулювання за участю відділу інструментів регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, відділу державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, департаменту регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, відділу правового забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності юридичного департаменту. { Абзац
другий пункту 2 в редакції Наказу Міністерства економіки N 178
( z0457-08 ) від 21.05.2008 } Міністерство економічного розвитку і торгівлі України під
час розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного
регулювання отримує інформацію щодо відповідності контрактних цін
існуючій кон'юнктурі певного ринку товарів, а в разі запровадження
режиму квотування товарів - щодо відповідності контрактних цін
зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного в поточному
маркетинговому році, кон'юнктурі певного ринку товарів, що
склалася на дату його укладення, від державного підприємства
"Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх
товарних ринків" або інших спеціалізованих державних підприємств,
установ і організацій, визначених Кабінетом Міністрів України.
{ Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 538 ( z0681-15 ) від
26.05.2015 } { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 538 ( z0681-15 ) від
26.05.2015 }
3. Зазначені в абзаці другому пункту 2 відділи згідно з цим
Порядком та в межах своєї компетенції здійснюють розгляд заявок з
таких питань: відділ інструментів регулювання зовнішньоекономічної
діяльності департаменту регулювання зовнішньоекономічної
діяльності - на предмет наявності квот і контролю за їх
використанням; { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
N 538 ( z0681-15 ) від 26.05.2015 } відділ державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності - на
предмет контролю за застосуванням до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності спеціальних санкцій згідно зі
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ); відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
юридичного департаменту - щодо відповідності умов
зовнішньоекономічного договору (контракту) законодавству України
та міжнародним правовим нормам.
{ Абзац п'ятий пункту 3 виключено на підставі Наказу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 538 ( z0681-15 )
від 26.05.2015 }
{ Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства економіки N 178
( z0457-08 ) від 21.05.2008 }
4. Відділ нетарифного регулювання здійснює приймання
документів на оформлення ліцензій у сфері нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, узагальнює висновки відділів, які
беруть участь в розгляді заявок, проводить оформлення та видачу
ліцензій або готує мотивовану відмову у їх видачі. { Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства економіки N 178
( z0457-08 ) від 21.05.2008 }
5. У разі запровадження режиму автоматичного ліцензування
заявка на одержання ліцензій та інші необхідні документи можуть
подаватися в будь-який робочий день до митного оформлення товарів. У разі запровадження режиму неавтоматичного ліцензування
заявка на одержання ліцензій та інші необхідні документи можуть
подаватися в порядку надходження, який визначається відповідно до
дати реєстрації заявок, або одночасно до закінчення оголошеного
строку їх приймання. Прийняття заявок на одержання ліцензій та інших необхідних
документів в порядку їх надходження, який визначається відповідно
до дати реєстрації заявок, здійснюється до моменту вичерпання
встановленої квоти. Прийняття заявок на одержання ліцензій та інших необхідних
документів одночасно до закінчення оголошеного строку їх приймання
здійснюється від усіх заявників незалежно від обсягів встановленої
квоти. Строк прийняття заявок становить не менше ніж 21 день.
Розподіл квот буде здійснюватись з урахуванням даних щодо
використання раніше одержаних ліцензій та необхідності видачі
ліцензій на товари в економічно обґрунтованій кількості. { Абзац
четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економіки N 302 ( z1100-07 ) від 14.09.2007 } При розгляді поданих заявок одночасно, у разі запровадження
неавтоматичного ліцензування вперше, розподіл квот здійснюється
пропорційно обсягам, зазначеним у заявках суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності. { Пункт 5 доповнено абзацом
згідно з Наказом Міністерства економіки N 91 ( z0503-07 ) від
04.04.2007 }
6. Уся інформація стосовно процедур подання заявок на
одержання ліцензій та інших необхідних документів, а також обсягів
встановлених квот на товари у разі запровадження режиму
неавтоматичного ліцензування в порядку оголошення строку прийняття
заявок має розміщуватись на WEB-сайті Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України.
7. Ліцензії у сфері нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності або листи з відмовою у видачі
ліцензій мають право підписувати перший заступник Міністра,
заступник Міністра - керівник апарату, заступник Міністра згідно з
розподілом обов'язків, директор департаменту регулювання
зовнішньоекономічної діяльності або особа, яка його заміщує.
{ Абзац перший пункту 7 в редакції Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 204 ( z1368-11 ) від
07.11.2011 }

{ Абзац другий пункту 7 виключено на підставі Наказу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 204 ( z1368-11 )
від 07.11.2011 }

Заступник директора департаменту
державної політики у сфері
зовнішньої торгівлі, торговельних
обмежень та контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю - начальник управління В.Богдановвгору