Документ z0486-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.09.2015, підстава - z0992-15

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.03.2012  № 135


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2012 р.
за № 486/20799

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 779 від 29.07.2015}

Про затвердження Технічного опису бланка дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні

Відповідно до Законів України “Про зайнятість населення”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 389, Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2009 року № 322, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Технічний опис бланка дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні, що додається.

2. Встановити, що бланки дозволів на працевлаштування іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні, видані до набрання чинності цим наказом, є дійсні до закінчення строку їх дії.

3. Використання бланків дозволів на працевлаштування іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні здійснювати до остаточного їх використання.

4. Департаменту ринку праці та зайнятості (М. Лазебна) забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 03 квітня 2008 року № 174 “Про затвердження форми бланка дозволу на працевлаштування іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 квітня 2008 року за № 339/15030.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Надрагу.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр


С. Тігіпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
14.03.2012  № 135


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2012 р.
за № 486/20799

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні

1. Бланк дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні (далі - бланк дозволу) є багатошаровою пластиковою карткою розміром 54,0х85,6 мм із закругленими кутами, в яку імплантовано безконтактний носій інформації, на який записується інформація про іноземця або особу без громадянства, відносно якого(ї) прийнято рішення щодо працевлаштування.

2. З обох боків бланк дозволу містить фонові графічні зображення та текстову інформацію, виконані офсетним друком.

3. Фонові зображення складаються із сіток, графічного орнаменту та гільйошних розеток, виконаних відповідно до вимог ДСТУ 4010-2001 „Бланки цінних паперів і документів суворого обліку та звітності. Загальні технічні вимоги”. Фонові зображення надруковані тонкими лініями, товщина яких не перевищує 0,05 мм, фарбами блакитного, жовтого, зеленого та бузкового кольорів.

4. З лицьового боку бланка дозволу виконано мікротекст у позитивному зображенні в кольорі сіток „дозвіл на використання праці” українською та англійською мовами з висотою літер, яка не перевищує 0,20 мм. На зворотному боці - мікротекст „Україна” у негативному зображенні, висота якого не перевищує 0,30 мм. З лицьового та зворотного боків виконано зображення малого Державного Герба України жовтого кольору на фоні гільйошних розеток.

5. У лівій частині лицьового боку бланка дозволу відведено місце для цифрового зображення обличчя особи, на ім’я якої видається дозвіл.

6. На лицьовому боці бланка дозволу фарбою чорного кольору надруковано таку текстову інформацію:

у верхній частині українською і англійською мовами - назва документа „Дозвіл на використання праці іноземців та осіб без громадянства/ Foreigners and stateless persons work permit” та найменування органу виконавчої влади „Державний центр зайнятості Міністерства соціальної політики України/State Employment Sentre of the Ministry of Social Policy of Ukraine”.

7. У верхній частині зони, відведеної для розміщення зображення обличчя особи, розміщена назва поля українською і англійською мовами „Роботодавець/Employer” (вноситься повна або скорочена назва роботодавця).

8. Праворуч від місця для зображення обличчя особи зверху донизу розміщено назви полів українською та англійською мовами для внесення інформації про роботодавця та про фізичну особу:

„Код за ЄДРПОУ/Code of ISREOU” (вноситься відповідний код роботодавця);

„Номер дозволу/Permit №” (вноситься номер виданого повноважним органом дозволу);

„Прізвище/Surname” (вказується прізвище фізичної особи, на ім’я якої видається дозвіл, відповідно до її паспортного документа);

„Ім’я/Given names” (ім’я (імена) фізичної особи вказується (ються) відповідно до її паспортного документа);

„Громадянство/ Nationality” (вказується громадянство фізичної особи, яка наймається на роботу);

„Паспортний документ/Passport document” (вказуються назва, серія та номер паспорта або іншого документа, який посвідчує особу та підтверджує її громадянство);

„Дата народження/Date of birth”, „Стать/Sex”;

„Посада (робоче місце)/Work place” (вказується посада, на яку наймається фізична особа, або робоче місце, де працюватиме фізична особа).

9. У верхній частині зворотного боку бланка дозволу українською і англійською мовами повторюється назва документа.

10. Далі зазначаються такі відомості:

„Дата видачі/Date of issue” (вказується дата видачі дозволу);

„Дійсний до/Date of expiry ” (вказується дата закінчення строку дії дозволу);

„Номер дозволу/Permit №” (повторюється номер дозволу, зазначений з лицьового боку);

„Орган, що видав/Authority” (вказується назва або код підрозділу Державного центру зайнятості Мінсоцполітики України, який видає дозвіл);

„Попередні дозволи/Previous permits” (вказуються номери та дати закінчення строку дії попередніх дозволів, якщо такі були);

„Підпис посадової особи/Authorised officials signature” (наноситься цифрове зображення підпису посадової особи, відповідальної за видачу дозволів).

11. Нижче поля „Попередні дозволи” способом лазерного гравіювання зазначаються інвентарний номер бланка та реквізити підприємства, яке його виготовило.

12. У нижній частині по всій довжині картки виділено поле, до якого вноситься інформація для машинного зчитування. Зміст інформації формується на основі даних, внесених при персоналізації на лицьовий та зворотний бік бланка.

13. Бланк дозволу містить захисні елементи, виконані відповідно до чинного законодавства.

14. Внесення інформації на бланки дозволів здійснюється способом кольорового термодруку.

15. Після внесення інформації (персоналізації) з обох боків документа наноситься прозоре ахроматичне рефлективне покриття.

16. Інформація, відображена на лицьовому та зворотному боці бланка дозволу, заноситься на безконтактний носій інформації, який імплантовано в бланк дозволу.

Заступник директора
департаменту ринку
праці та зайнятості -
начальник відділу державного
регулювання зайнятості
та трудової міграції


О. Прутенковгору