Документ z0499-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.04.2016, підстава - z0184-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.05.2008 N 432
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 червня 2008 р.
за N 499/15190
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 8 ( z0184-16 ) від 12.01.2016 }
Про внесення змін
до Положення про індивідуальну форму навчання
в загальноосвітніх навчальних закладах

Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
загальну середню освіту" ( 651-14 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 16.11.2000 N 1717 ( 1717-2000-п ) "Про перехід
загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і
12-річний термін навчання" (із змінами), Положення про державну
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 18.02.2008 N 94 ( z0151-08 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за N 151/14842, Положення
про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну
грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів",
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
11.12.2000 N 579 ( z0923-00 ) (у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України від 17.03.2008 N 187 ( z0280-08 )),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за
N 923/5144 (із змінами), Положення про золоту медаль "За високі
досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у
навчанні", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 13.12.2000 N 584 ( z0924-00 ) (у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 N 186
( z0279-08 )), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.12.2000 за N 924/5145 (із змінами), Н А К А З У Ю:
1. Унести такі зміни до Положення про індивідуальну форму
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 N 732
( z0009-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
08.01.2003 за N 9/7330 (із змінами): пункт 3.5 викласти в такій редакції: "3.5. Учні, які навчалися за індивідуальною формою навчання і
мають високі результати у вивченні навчальних предметів, можуть
нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у
навчанні" та похвальною грамотою "За особливі досягнення у
вивченні окремих предметів" відповідно до Положення про похвальний
лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За
особливі досягнення у вивченні окремих предметів", затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2000 N 579
( z0923-00 ) (у редакції наказу Міністерства освіти і науки
України від 17.03.2008 N 187 ( z0280-08 )), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за N 923/5144"; пункт 3.6 викласти в такій редакції: "3.6. Учні, які за станом здоров'я не можуть відвідувати
навчальний заклад, яким необхідно пройти лікування у лікувальному
закладі більше одного місяця, які проживають у селах і селищах
(коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб), можуть
нагороджуватися золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні"
або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" відповідно до
Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та
срібну медаль "За досягнення у навчанні", затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 N 584
( z0924-00 ) (у редакції наказу Міністерства освіти і науки
України від 17.03.2008 N 186 ( z0279-08 )), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за N 924/5145 (із
змінами)"; абзац перший пункту 4.2 розділу 4 "Фінансування закладів
освіти" викласти в такій редакції: "1-4-ті класи - 5 годин на тиждень на кожного учня; 5-9-ті класи - 8 годин на тиждень на кожного учня; 10-12-ті класи - 12 годин на тиждень на кожного учня за умови виконання вимог Державного стандарту початкової загальної
освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої
освіти".
2. Опублікувати цей наказ в Інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки України, газеті "Освіта України",
розмістити на сайті Міністерства освіти і науки України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Полянського П.Б.
Міністр І.О.Вакарчуквгору