Документ z0506-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.06.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.07.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.06.2010 N 150/12
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2010 р.
за N 506/17801

Про внесення змін до Положення про премію
імені В'ячеслава Чорновола за кращу
публіцистичну роботу в галузі журналістики

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2003 року N 979 ( 979-2003-п ) "Про премію імені
В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі
журналістики" (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 22 липня 2009 року N 755) ( 755-2009-п )
Н А К А З У Є М О:
1. Унести до Положення про премію імені В'ячеслава Чорновола
за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики, затвердженого
спільним наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення
України, Міністерства культури і мистецтв України від 12.09.2003
N 225/556 ( z0839-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 23.09.2003 за N 839/8160, такі зміни:
1.1. У пункті 2 слово "двох" замінити словом "п'яти".
1.2. У пункті 6: в абзаці першому цифру і слово "1 червня" замінити цифрами і
словом "10 серпня"; абзац третій після слів "його оприлюднення" доповнити словами
"(примірники друкованих засобів масової інформації, телепередачі
та радіопрограми на компакт-дисках у форматі DVD)".
1.3. Пункт 11 викласти в такій редакції: "11. Особі (особам), якій (им) присуджується Премія,
присвоюється звання лауреата премії імені В'ячеслава Чорновола за
кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики, вручаються
диплом за описом, що додається, та грошова винагорода.".
1.4. Пункт 12 виключити. У зв'язку з цим пункти 13-15 вважати відповідно
пунктами 12-14.
1.5. У тексті Положення ( z0839-03 ) слова "Державний комітет
телебачення і радіомовлення" та "Міністерство культури і мистецтв"
в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державний комітет
телебачення та радіомовлення" та "Міністерство культури і туризму"
у відповідних відмінках.
2. Департаменту видавничої справи та преси, юридичному
управлінню Державного комітету телебачення та радіомовлення подати
цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію у
встановленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення та
заступника Міністра культури і туризму згідно з розподілом
функціональних обов'язків.
Голова Державного
комітету телебачення
та радіомовлення України Ю.О.Плаксюк
Міністр культури
і туризму України М.А.Кулиняк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Національної спілки
журналістів України І.Ф.Лубченко

Додаток
до Положення про премію
імені В'ячеслава Чорновола
за кращу публіцистичну
роботу у галузі журналістики
( z0839-03 )

ОПИС
диплома лауреата премії імені В'ячеслава Чорновола
за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики

Диплом лауреата премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу
публіцистичну роботу в галузі журналістики складається з
обкладинки і вкладки з текстом. Обкладинка має форму прямокутника розміром
430x302 міліметрів, складеного в один згин по лінії короткого
боку. Виготовляється з твердого картону. Зовнішній бік обкладинки
обтягнутий червоною шевровою шкірою з фланелевою підкладкою. На лицьовому боці обкладинки робиться тиснений золотистою
фарбою напис "Диплом лауреата премії імені В'ячеслава Чорновола за
кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики". Всередині
обкладинки диплома, праворуч від місця згину, до верхнього і
нижнього країв прикріплено муарову стрічку жовтого кольору
шириною 1,5 см для вкладки. Вкладка виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і
має форму прямокутника розміром 420х297 міліметрів, складеного в
один згин по лінії короткого боку. На першій (лицьовій) сторінці вкладки вгорі міститься
зображення Малого Державного Герба України, виконане фарбою
золотистого кольору. У центрі сторінки фарбою синього кольору
друкуються слова: "Диплом лауреата премії імені В'ячеслава
Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики". На другій сторінці в центрі розміщується чорно-біле
зображення портрета В'ячеслава Чорновола. На третій сторінці синьою фарбою друкується текст: "Лауреату премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу
публіцистичну роботу в галузі журналістики _______________________________________________________________".
(прізвище, ім'я та по батькові)
Нижче зазначаються дата і номер наказу Державного комітету
телебачення та радіомовлення України про присудження Премії.
Диплом підписується Головою Державного комітету телебачення та
радіомовлення України. У лівому нижньому кутку друкарським
способом вказується номер диплома.вгору