Документ z0526-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.03.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.04.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.03.2013  № 382


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 квітня 2013 р.
за № 526/23058

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної фінансової інспекції України

Відповідно до статті 2 Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 «Про відомчі заохочувальні відзнаки», підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної фінансової інспекції України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Головного контрольно-ревізійного управління України:

від 17 вересня 2002 року № 188 "Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Головного контрольно-ревізійного управління України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2002 року за № 803/7091;

від 09 серпня 2007 року № 170 "Про внесення змін до положень про заохочувальні відзнаки Головного контрольно-ревізійного управління України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2007 року за № 956/14223.

3. Департаменту роботи з персоналом, запобігання та протидії корупції Міністерства фінансів України (Романченко С.Г.) та Департаменту правової роботи Державної фінансової інспекції України (Попов А.Г.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної фінансової інспекції України Андрєєва П.П.

Виконуючий
обов’язки Міністра


А. Мярковський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Центрального комітету
профспілки працівників
державних установ України

Голова Комісії державних нагород
та геральдики

Т. Нікітіна


С. Льовочкін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
07.03.2013  № 382


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 квітня 2013 р.
за № 526/23058

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Державної фінансової інспекції України

I. Загальні положення

1.1. Державна фінансова інспекція України має такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі - відзнаки):

Грамота Державної фінансової інспекції України (далі - Грамота). Ескіз та опис Грамоти наведено в додатках 1 і 2 до цього Положення;

нагрудний знак Державної фінансової інспекції України «Знак пошани» (далі - Нагрудний знак). Ескіз, опис Нагрудного знака та ескіз посвідчення до Нагрудного знака наведено в додатках 3-5 до цього Положення.

1.2. Гранична кількість відзнак, якими можуть бути відзначені працівники Державної фінансової інспекції України та її територіальних органів (далі - Держфінінспекція, її територіальні органи) протягом календарного року, не може перевищувати 25 нагрудних знаків та 400 грамот.

II. Підстави для відзначення працівників відзнаками

2.1. Нагрудним знаком нагороджуються працівники Держфінінспекції за тривалу та бездоганну працю, особистий внесок у розвиток Держфінінспекції, значні трудові досягнення при виконанні покладених на Держфінінспекцію завдань, які мають безперервний стаж роботи в Держфінінспекції, її територіальних органах не менше десяти років та не менше одного року на попередньому місці роботи, раніше заохочувалися Подякою Голови Головного контрольно-ревізійного управління України та/або Грамотою Держфінінспекції, а також працівники Держфінінспекції після виходу на пенсію.

2.2. Грамотою нагороджуються працівники Держфінінспекції, її територіальних органів за зразкове виконання трудових обов'язків, виявлену ініціативу, творчий підхід, високу результативність і продуктивність праці за наявності безперервного стажу роботи в Держфінінспекції, її територіальних органах не менше двох років та не менше одного року на попередньому місці роботи, а також працівники Держфінінспекції, її територіальних органів після виходу на пенсію.

2.3. Наступне нагородження відзнаками працівників Держфінінспекції, її територіальних органів, які були відзначені державною нагородою, Почесною грамотою чи Грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, заохочувальними відзнаками Прем’єр-міністра України, Міністерства фінансів України та Держфінінспекції, можливе не раніше ніж через рік після останнього нагородження, за винятком працівників, які досягли граничного віку перебування на державній службі і виходять на пенсію.

2.4. Нагороджені Нагрудним знаком, а також Нагрудним знаком «Почесний працівник державної контрольно-ревізійної служби в Україні» не можуть бути повторно представлені до зазначеної відзнаки.

Повторне нагородження Грамотою можливе не раніше ніж через два роки після останнього нагородження, за винятком працівників, які досягли граничного віку перебування на державній службі і виходять на пенсію.

IІI. Порядок представлення, розгляд матеріалів та прийняття рішення про відзначення

3.1. Висунення кандидатур для нагородження відзнаками здійснюється відкрито з обговоренням на зборах трудового колективу, де працює особа, яку висувають на нагородження.

3.2. Подання про нагородження виноситься на розгляд колегії Держфінінспекції:

службою персоналу Держфінінспекції - щодо Голови Держфінінспекції, його заступників;

заступниками Голови Держфінінспекції - щодо керівників самостійних структурних підрозділів Держфінінспекції та начальників її територіальних органів;

керівниками самостійних структурних підрозділів Держфінінспекції -щодо працівників цих підрозділів;

начальниками територіальних органів Держфінінспекції - щодо їх заступників, інших працівників територіальних органів Держфінінспекції.

Подання містить характеристику трудової діяльності працівника за весь час роботи у відповідному органі, а також дані про конкретні значні трудові досягнення, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження. До подання додаються біографічна довідка працівника, який висувається на нагородження, установленого зразка та рішення трудового колективу, в якому працює особа.

Подання щодо нагородження з нагоди державного, професійного свята, ювілею особи вноситься, як правило, не пізніше ніж за місяць до відповідної дати.

Подання передаються на розгляд колегії Держфінінспекції для розгляду і прийняття рішення.

3.3. Рішення про нагородження відзнакою або відмову приймається колегією Держфінінспекції і оформляється протоколом.

3.4. Про нагородження відзнакою видається наказ Держфінінспекції, який готує служба персоналу Держфінінспекції.

IV. Порядок вручення відзнак

4.1. Вручення відзнаки проводить в урочистій обстановці Голова Держфінінспекції або за його дорученням члени колегії Держфінінспекції, начальник відповідного територіального органу Держфінінспекції (за місцем роботи нагородженої особи).

Вручення відомчих відзнак доцільно приурочувати до загальнодержавних свят, ювілейних дат тощо.

4.2. Нагородженій особі видається Нагрудний знак з посвідченням до нього або Грамота за підписом Голови Держфінінспекції, які скріплені гербовою печаткою Держфінінспекції. Готує текст Грамоти та оформляє посвідчення до Нагрудного знака служба персоналу Держфінінспекції.

4.3. Про вручення відзнаки складається протокол за формою згідно з додатком 6 до цього Положення, який зберігається у службі персоналу Держфінінспекції.

4.4. Облік і реєстрацію нагороджень відзнаками веде служба персоналу Держфінінспекції.

4.5. В особовій справі та трудовій книжці нагородженого служба персоналу відповідного органу, в якому працює нагороджений, здійснює відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу.

V. Порядок носіння Нагрудного знака та зберігання відзнак

5.1. Нагрудний знак носять з правого боку грудей і за наявності державних нагород України, іноземних державних нагород розміщують нижче них.

5.2. Відзнаки зберігаються у нагородженого.

5.3. Втрачені відзнаки повторно не видаються.

Директор
Департаменту роботи
з персоналом, запобігання
та протидії корупції
С.Г. Романченко
Додаток 1
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної фінансової
інспекції України

ЕСКІЗ
Грамоти Державної фінансової інспекції України

(лицьовий бік)

(внутрішній бік)Додаток 2
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної фінансової
інспекції України

ОПИС
Грамоти Державної фінансової інспекції України

Відомча заохочувальна відзнака - Грамота Державної фінансової інспекції України (далі - Грамота) виготовляється з паперу і має форму прямокутника розміром 297 х 420 мм, складеного симетрично в один згин.

Лицьовий бік Грамоти - це площина світло-оливкового кольору, умовно розділена по лінії згину на дві півплощини, кожна з яких обрамлена рамкою жовтого кольору, утвореною ланцюжками графічного зображення рослинного візерунка.

Ліва півплощина без будь-яких написів чи зображень.

На правій півплощині по центру верхнього краю бланка Грамоти розміщено зображення малого Державного Герба України. Нижче розміщено напис жовтого кольору «ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ», під ним по центру - напис «ГРАМОТА».

Внутрішній бік Грамоти - це площина світло-оливкового кольору, обрамлена рамкою жовтого кольору, утвореною ланцюжками графічного зображення рослинного візерунка.

У верхній частині лівого внутрішнього боку Грамоти розміщено у два рядки напис «ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ», виконаний літерами жовтого кольору, нижче по центру розташовано кольорове графічне зображення емблеми Державної фінансової інспекції України.

У верхній частині правого внутрішнього боку Грамоти розміщується напис «ГРАМОТА», виконаний літерами жовтого кольору, нижче по центру розміщується напис чорного кольору «За зразкове виконання трудових обов’язків, виявлену ініціативу, творчий підхід, високу результативність і продуктивність праці», під ним - напис чорного кольору «НАГОРОДЖУЄТЬСЯ». Нижче від написів передбачене місце для написання посади, прізвища, імені та по батькові нагородженого.

Грамота скріплюється підписом Голови Державної фінансової інспекції України та гербовою печаткою.

У нижній частині площини правого боку Грамоти зліва розміщуються написи для зазначення дати нагородження та номера наказу про нагородження.Додаток 3
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної фінансової
інспекції України

ЕСКІЗ
нагрудного знака Державної фінансової інспекції України «Знак пошани»Додаток 4
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної фінансової
інспекції України

ОПИС
нагрудного знака Державної фінансової інспекції України «Знак пошани»

Відомча заохочувальна відзнака - нагрудний знак Державної фінансової інспекції України «Знак пошани» (далі - Нагрудний знак) виготовляється із металу і має форму восьмикутної зірки біло-жовтого кольору з променями, що йдуть від центру, - символу ідеалів високих прагнень.

Посередині Нагрудного знака розміщено елементи емблеми Державної фінансової інспекції України у вигляді щита із зображеними на ньому ключем та двома старокиївськими гривнями, над яким розміщено малий Державний Герб України.

Щит обрамлений лавровим вінком округлої форми, що символізує славу за життя.

Усі зображення та написи опуклі, рельєфні, жовтого кольору. Розмір зірки між протилежними кінцями променів - 45 мм.

Нижче під щитом на стрічці білого кольору розміщується напис жовтими літерами «Знак пошани».Додаток 5
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної фінансової
інспекції України

ЕСКІЗ
посвідчення до нагрудного знака Державної фінансової інспекції України «Знак пошани»

(лицьовий бік)

(внутрішній бік)Додаток 6
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної фінансової
інспекції України

ПРОТОКОЛ № ________
про вручення нагрудного знака Державної фінансової інспекції України «Знак пошани»
«__» ________ 20__ року

Мною, _______________________________________________________________________
                                                                    (посада, прізвище та ініціали того, хто вручає)

_____________________________________________________________________________,

вручено відомчу заохочувальну відзнаку Державної фінансової інспекції України - нагрудний знак «Знак пошани»

________________
   (серійний номер)

і посвідчення до нього № _____

_____________________________________________________________________________
                                        (прізвище, ім’я та по батькові, посада нагородженого)

_____________________________________________________________________________,

нагородженому(ій) згідно з наказом Державної фінансової інспекції України
від «___» __________ 20__ року № ___

________________
(посада)

_________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)вгору