Документ z0531-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.11.2015, підстава - z1219-15


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2012 р.
за № 531/20844

{Стандарт втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 958 від 23.09.2015}

СТАНДАРТ
надання послуги з призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або за особою, яка досягла 80-річного віку

І. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 року № 832 „Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян”.

1.2. Цей Стандарт визначає механізм призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи або за особою, яка досягла 80-річного віку (далі - компенсація).

1.3. Адміністративний орган, що надає послугу, - управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, структурні підрозділи з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад (далі - уповноважений орган).

1.4. Реквізити уповноваженого органу: місцезнаходження, поштова, електронна адреси, адреса веб-сторінки в Інтернеті уповноваженого органу.

ІІ. Перелік категорій одержувачів послуги

Компенсація призначається і виплачується у грошовій формі непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку.

ІІІ. Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги

3.1. Для призначення компенсації одержувачі подають заяву, форма якої затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 року № 96 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 418/20731.

3.2. До заяви додаються:

паспорт або документ, що посвідчує особу одержувача державної соціальної допомоги;

довідка про перебування на обліку в органах Пенсійного фонду України або органах праці та соціального захисту населення - для особи, за якою здійснюється догляд;

паспорт або документ, що посвідчує особу, за якою здійснюється догляд;

документ, який підтверджує, що особа не працює: трудова книжка та довідка органів державної податкової служби довільної форми про те, що особа не перебуває на обліку у даному органі державної податкової служби як фізична особа - підприємець;

за відсутності трудової книжки - заява особи із зазначенням причини відсутності трудової книжки;

витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) (для осіб, визнаних інвалідами І групи) - для особи, за якою здійснюється догляд.

ІV. Місце та порядок подання запиту на одержання послуги

4.1. Для призначення компенсаційних виплат особи звертаються до уповноважених органів за принципом „єдиного вікна” або до виїзного „мобільного соціального офісу”.

4.2. Час подання запиту на одержання послуги: згідно із затвердженим графіком роботи уповноваженого органу або „мобільного соціального офісу”.

4.3. Черговість подання запиту на одержання послуги: у години прийому згідно з графіком роботи уповноваженого органу або „мобільного соціального офісу”.

V. Послідовність дій одержувача та уповноваженого органу

5.1. Особи подають повний перелік документів, визначених розділом ІІІ цього Стандарту, у порядку, встановленому розділом ІV цього Стандарту.

5.2. Прийом документів здійснює спеціаліст з прийому за принципом „єдиного вікна” уповноваженого органу або „мобільного соціального офісу”.

5.3. Спеціаліст з прийому проводить співбесіду із заявником та приймає від нього необхідні документи до заяви, яку реєструє у журналі реєстрації заяв.

5.4. Спеціаліст з прийому під час прийому документів:

перевіряє правильність заповнення бланка заяви та повноту документів, необхідних для призначення державної соціальної допомоги;

видає заявнику повідомлення (відривний талон, розписку) про прийняття заяви та документів.

5.5. У випадку, коли до заяви надано не всі необхідні документи, спеціаліст з прийому надає роз’яснення, які документи повинні бути подані до заяви.

5.6. Компенсація призначається і виплачується органами праці та соціального захисту населення та фінансуються органами Пенсійного фонду України.

5.7. Компенсація призначається та виплачується з дня подання заяви з усіма необхідними документами.

VI. Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

Опрацювання документів відбувається протягом 10 днів з дня подання заяви з усіма необхідними для призначення документами.

VII. Перелік підстав для відмови у наданні послуги

подання встановленого переліку документів не в повному обсязі;

виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

заява подана особою, яка не має права на призначення компенсації.

VIII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Одержання грошової компенсації.

ІХ. Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання

Послуга щодо призначення компенсації надається безоплатно.

Х. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання послуги

На веб-сайтах уповноважених органів розміщуються нормативно-правові акти, що регламентують порядок та умови надання послуги з призначення компенсаційної виплати.

ХІ. Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

ХІІ. Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги одержувачу

Можливі недоліки у наданні послуги одержувачу виправляються шляхом подання письмового звернення у порядку, визначеному розділом ІV цього Стандарту.

ХІІІ. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання  послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 року № 832 „Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян”.

Директор Департаменту
соціальних послуг


І. Тарабукінавгору