Документ z0548-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.12.2014, підстава - z1560-14

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
Н А К А З
N 135 від 27.05.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
1 липня 2002 р.
за N 548/6836
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства юстиції
N 2024/5 ( z1560-14 ) від 02.12.2014 }
Про затвердження Інструкції про порядок інформування
органами й установами виконання покарань стосовно взятих
під варту і засуджених іноземців
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту
України з питань виконання покарань
N 228 ( z1226-03 ) від 02.12.2003 }

Відповідно до пункту 4 Положення про Державний департамент
України з питань виконання покарань, затвердженого Указом
Президента України від 31 липня 1998 року N 827/98 ( 827/98 ),
Віденської конвенції про консульські зносини (1963 р.)
( 995_047 ), міжнародно-правових зобов'язань України та з метою
вдосконалення механізму зносин органів і установ виконання
покарань з Департаментом консульської служби Міністерства
закордонних справ України і дипломатичними представництвами
іноземних держав в Україні стосовно взятих під варту і засуджених
іноземців Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок інформування органами й
установами виконання покарань стосовно взятих під варту і
засуджених іноземців (далі - Інструкція), що додається.
2. Начальникам управлінь (відділів) Державного департаменту
України з питань виконання покарань (далі - Департамент) в
Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській
області:
2.1. Організувати вивчення Інструкції з відповідними
категоріями посадових осіб підпорядкованих органів та установ
кримінально-виконавчої системи і в місячний термін прийняти в них
заліки.
2.2. Забезпечити відділи (відділення, групи, частини)
спеціального обліку установ кримінально-виконавчої системи
необхідними бланками.
3. Скасувати накази Департаменту: від 22.06.99 N 68 "Про затвердження Інструкції про порядок
приймання до установ кримінально-виконавчої системи України та
звільнення з них ув'язнених і засуджених іноземних громадян"; від 10 квітня 2002 року N 108 "Про внесення змін та доповнень
до Інструкції про порядок приймання до установ
кримінально-виконавчої системи України та звільнення з них
ув'язнених і засуджених іноземних громадян, затвердженої наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань від
22.06.99 N 68".
4. Відділу спеціального обліку Департаменту (Двойнос О.Г.)
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Департаменту О.Б.Пташинського.
Голова
генерал-лейтенант внутрішньої служби В.А.Льовочкін
Погоджено:
Заступник Державного секретаря
Міністерства закордонних справ України О.Ф.Моцик
31 травня 2002 року
Заступник Генерального прокурора України
державний радник юстиції 2 класу В.В.Кудрявцев
4 червня 2002 року
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту України з
питань виконання покарань
27.05.2002 року N 135
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 липня 2002 р.
за N 548/6836
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок інформування органами й установами
виконання покарань стосовно взятих під варту і
засуджених іноземців
( У тексті Інструкції та додатках до неї слова
"виправно-трудова установа" в усіх відмінках
і числах замінено словами "установа виконання
покарань" у відповідному відмінку і числі,
слово "ВТУ" замінено словом "УВП", а слова
"чи тюрми", "чи тюрем" і "(тюрми)" виключено
згідно з Наказом Держдепартаменту вик.
покарань N 228 ( z1226-03 ) від 02.12.2003 )
Зважаючи на активну участь України у сфері міжнародного
кримінально-правового співробітництва, необхідність правового
врегулювання питань, пов'язаних з порядком інформування органами й
установами виконання покарань стосовно взятих під варту і
засуджених іноземців, а також на підставі положень Віденської
конвенції про консульські зносини (1963 р.) ( 995_047 ) і
міжнародно-правових зобов'язань України ця Інструкція встановлює
механізм інформування органами й установами виконання покарань
Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ
України (далі - ДКС МЗС України) і дипломатичних представництв
іноземних держав в Україні стосовно взятих під варту і засуджених
іноземців.
1. Порядок надання повідомлень стосовно взятих під
варту до слідчих ізоляторів та звільнених
з них іноземців
1.1. Керівництво слідчих ізоляторів (далі - СІЗО) при
прийманні для взяття під варту іноземця перевіряє наявність копії
супровідного листа до Міністерства закордонних справ України (далі
- МЗС України) про направлення постанови про арешт цієї особи з
органу, який заарештував іноземця. Якщо повідомлення про арешт іноземця до МЗС України не
надсилалось, керівництво СІЗО звертається до органу, який
заарештував іноземця, з вимогою про безумовне виконання положень
частини другої статті 161 Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) про необхідність направлення
постанови про арешт іноземця до МЗС України. Копія повідомлення додається до особової справи взятого під
варту до СІЗО іноземця.
1.2. Після взяття під варту іноземця керівництво СІЗО
протягом доби надсилає до Державного департаменту України з питань
виконання покарань (далі - Департамент) електронною поштою
повідомлення за формою, передбаченою додатком 1 до цієї
Інструкції. Після отримання такої інформації відділ спеціального обліку
Департаменту не пізніше триденного строку надсилає до ДКС МЗС
України повідомлення за формою, передбаченою додатком 1 до цієї
Інструкції.
1.3. У разі звільнення взятого під варту іноземця керівництво
СІЗО протягом доби надсилає до Департаменту електронною поштою
повідомлення за формою, передбаченою додатком 2 до цієї
Інструкції. У разі смерті іноземця керівництво СІЗО негайно надсилає до
Департаменту електронною поштою повідомлення за формою,
передбаченою додатком 2 до цієї Інструкції. Після отримання такої інформації відділ спеціального обліку
Департаменту в разі звільнення іноземця не пізніше триденного
строку, а в разі його смерті - негайно надсилає до ДКС МЗС України
повідомлення за формою, передбаченою додатком 2 до цієї
Інструкції.
1.4. Для направлення із СІЗО до установи виконання покарань
(далі - УВП) засуджених іноземців, після набрання вироком законної
сили, керівництво СІЗО запитує у Департамента електронною поштою
персональний наряд стосовно такого іноземця.
1.5. Звільнення із СІЗО узятих під варту іноземців
здійснюється відповідно до чинного законодавства України. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держдепартаменту
вик. покарань N 228 ( z1226-03 ) від 02.12.2003 )
2. Порядок надання повідомлень стосовно прийнятих
до установи виконання покарань засуджених іноземців
для відбування покарання
2.1. Підставою для прийняття засудженого іноземця до УВП є
вирок суду, що набрав законної сили, та персональний наряд
Департаменту.
2.2. Після прийняття засудженого іноземця керівництво УВП не
пізніше триденного строку надсилає до Департаменту електронною
поштою або поштою повідомлення за формою, передбаченою додатком 3
до цієї Інструкції. Після отримання такої інформації відділ спеціального обліку
Департаменту не пізніше триденного строку надсилає до ДКС МЗС
України повідомлення за формою, передбаченою додатком 3 до цієї
Інструкції.
3. Порядок надання повідомлень стосовно побачень
узятих під варту і засуджених іноземців з представниками
посольств і консульств, родичами та іншими особами
3.1. Представники посольств і консульств іноземних держав в
Україні мають право на побачення з узятими під варту і засудженими
громадянами своїх держав.
3.2. У разі відсутності в Україні дипломатичних представництв
і консульських установ держави, громадянином якої є взята під
варту чи засуджена особа, правом на побачення з таким іноземцем
користуються представники посольств і консульств держави,
дипломатичні представництва і консульські установи якої
уповноважені державою громадянства цієї особи на надання
консульської допомоги її громадянам.
3.3. Повідомлення про заяви взятих під варту або засуджених
іноземців про бажання мати побачення з представниками посольства
або консульства держави їхнього громадянства керівництво СІЗО або
УВП негайно надсилає до Департаменту електронною поштою у
довільній формі. Після отримання такої інформації Департамент протягом доби
надсилає до відповідного дипломатичного представництва іноземної
держави в Україні повідомлення за формою, передбаченою: для взятих під варту - додатком 4 до цієї Інструкції; для засуджених - додатком 5 до цієї Інструкції.
3.4. Побачення представникам посольств і консульств
відповідних держав надаються: з узятими під варту іноземцями - за погодженням з МЗС України
і з письмового дозволу слідчого, органу дізнання або суду, у
провадженні яких знаходиться справа стосовно цієї особи,
тривалістю від однієї до чотирьох годин; ( Абзац другий пункту 3.4
із змінами, внесеними згідно з Наказом Держдепартаменту вик.
покарань N 228 ( z1226-03 ) від 02.12.2003 ) із засудженими іноземцями - короткострокові тривалістю до
чотирьох годин за наявності в цих представників дипломатичних або
консульських акредитаційних карток.
3.5. Побачення взятих під варту і засуджених іноземців з
представниками посольств і консульств держав їхнього громадянства
не зараховуються до кількості побачень, установлених статтею 12
Закону України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) та статтею
110 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ). ( Пункт
3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держдепартаменту вик.
покарань N 228 ( z1226-03 ) від 02.12.2003 )
3.6. Побачення взятим під варту і засудженим іноземцям з
родичами або іншими особами надаються згідно з чинним
законодавством України.
4. Порядок надання повідомлень стосовно звільнення
з установ виконання покарань засуджених іноземців
4.1. Про дату звільнення засудженого іноземця після відбуття
строку покарання керівництво УВП за чотири місяці до закінчення
строку покарання надсилає до Департаменту електронною поштою або
поштою відповідне повідомлення за формою, передбаченою додатком 6
до цієї Інструкції. Після отримання такого повідомлення відділ спеціального
обліку Департаменту не пізніше триденного строку надсилає до ДКС
МЗС України повідомлення за формою, передбаченою додатком 6 до
цієї Інструкції, а ДКС МЗС України після отримання цього
повідомлення, у свою чергу, порушує питання перед дипломатичним
представництвом або консульською установою держави, громадянином
якої є засуджена особа, про організацію виїзду з України цього
іноземця.
4.2. ДКС МЗС України в разі, якщо дипломатичне представництво
або консульська установа держави, громадянином якої є засуджений
іноземець, відмовляється від надання допомоги у виїзді цієї особи
до держави її громадянства, уживає термінових заходів для
вирішення цього питання за дипломатичними каналами.
4.3. При звільненні з УВП засудженому іноземцю видається
довідка про звільнення форми "Б", визначена Інструкцією про роботу
відділів (відділень, груп, частин) спеціального обліку слідчих
ізоляторів, затвердженою наказом Державного департаменту України з
питань виконання покарань від 23 березня 2000 року N 38 дск
( z0592-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
8 вересня 2000 року за N 592/4813; квиток на проїзд залізницею до
залізничної станції, що найближче розташована до пункту пропуску
через державний кордон України (залежно від того, до якої держави
прямує звільнена особа). Продуктами харчування, одягом і взуттям, а також одноразовою
грошовою допомогою звільнені з УВП засуджені іноземці
забезпечуються в порядку, установленому статтею 157
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ). ( Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держдепартаменту вик. покарань N 228 ( z1226-03 ) від 02.12.2003 )
4.4. У разі звільнення іноземця після відбуття строку
покарання або вибуття його з інших причин (у тому числі при
направленні на лікування до іншої установи) керівництво УВП
протягом доби надсилає до Департаменту електронною поштою або
поштою повідомлення за формою, передбаченою додатком 7 до цієї
Інструкції. У разі звільнення засудженого іноземця за амністією, у
зв'язку з помилуванням, у зв'язку з винесенням судом ухвали або
постанови про звільнення від відбування покарання через хворобу,
умовно-дострокове звільнення та на інших підставах, установлених
законом, або в разі смерті цього іноземця керівництво УВП негайно
надсилає до Департаменту електронною поштою повідомлення за
формою, передбаченою додатком 7 до цієї Інструкції. Після отримання такої інформації відділ спеціального обліку
Департаменту протягом доби, а в разі смерті засудженого іноземця
негайно надсилає до ДКС МЗС України повідомлення за формою,
передбаченою додатком 7 до цієї Інструкції.
Начальник відділу спеціального обліку
Державного департаменту України
з питань виконання покарань О.Г.Двойнос
Додаток 1
до пункту 1.2 Інструкції
про порядок інформування
органами і установами
виконання покарань стосовно
взятих під варту і
засуджених іноземців
Повідомлення про взяття під варту в _________________________
(найменування слідчого _____________________________________________________________
ізолятора)
іноземця
_____________________________________________________________
(прізвище, ім'я, ...) _____________________________________________________________
(дата народження) _____________________________________________________________
(громадянство) _____________________________________________________________
(паспорт і його номер) _____________________________________________________________ (коли, яким органом заарештовано іноземця і за якими статтями
Кримінального кодексу України він обвинувачується; чи
повідомлено про арешт МЗС України, дата та номер
повідомлення)
_____________________________________________________________
(дата взяття під варту до СІЗО) _____________________________________________________________
(у провадженні якого органу знаходиться справа стосовно
взятого під варту іноземця) _____________________________________________________________
(коли, яким судом і за якими статтями Кримінального
кодексу України засуджено іноземця; строк кримінального
покарання, якщо іноземець був узятий під варту
до СІЗО із залу суду)
Додаток 2
до пункту 1.3 Інструкції
про порядок інформування
органами і установами
виконання покарань стосовно
взятих під варту і
засуджених іноземців
Повідомлення про звільнення з-під варти (смерть) _______________________________
(закреслити непотрібне)
із __________________________________________________________
(найменування слідчого ізолятора)
іноземця
_____________________________________________________________
(прізвище, ім'я, ...) _____________________________________________________________
(дата народження) _____________________________________________________________
(дата звільнення або смерті) _____________________________________________________________
(підстави звільнення або причини смерті) _____________________________________________________________
(за якою адресою вибув при звільненні)
Додаток 3
до пункту 2.2 Інструкції
про порядок інформування
органами і установами
виконання покарань стосовно
взятих під варту
і засуджених іноземців
Повідомлення про прибуття до ______________________________
(найменування УВП) _____________________________________________________________
(АР Крим, область)
іноземця
_____________________________________________________________
(прізвище, ім'я, ...) _____________________________________________________________
(дата та місце народження) _____________________________________________________________
(місце проживання в державі постійного мешкання) _____________________________________________________________
(мати, батько, дружина, чоловік, діти, рідні брати і
сестри, онуки, дід, баба, усиновителі, усиновлені та
адреси їхнього проживання) _____________________________________________________________
(громадянство) _____________________________________________________________
(паспорт та його номер) _____________________________________________________________
(місце проживання в Україні до арешту та рід занять) _____________________________________________________________
(коли, яким судом і за якими статтями Кримінального
кодексу України було засуджено іноземця,
строк кримінального покарання) _____________________________________________________________
(початок строку) _____________________________________________________________
(кінець строку) _____________________________________________________________
(дата прийняття до УВП)
Додаток 4
до пункту 3.3 Інструкції
про порядок інформування
органами і установами
виконання покарань стосовно
взятих під варту
і засуджених іноземців
Повідомлення про отримання керівництвом ___________________
(найменування ____________________________ заяви про бажання мати побачення слідчого ізолятора)
з дипломатичним представником взятого під варту іноземця _____________________________________________________________
(прізвище, ім'я, ...) _____________________________________________________________
(дата народження) _____________________________________________________________
(громадянство) _____________________________________________________________
(орган, у провадженні якого знаходиться справа)
Примітка. Іноземцям, взятим під варту, побачення з
представниками посольств і консульств відповідних держав надається
керівництвом слідчого ізолятора тривалістю від однієї до чотирьох
годин за погодженням з Міністерством закордонних справ України і з
письмового дозволу слідчого, органу дізнання або суду, у
провадженні яких знаходиться справа.
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держдепартаменту вик. покарань N 228 ( z1226-03 ) від 02.12.2003 )

Додаток 5
до пункту 3.3 Інструкції
про порядок інформування
органами і установами
виконання покарань стосовно
взятих під варту
і засуджених іноземців
Повідомлення про отримання керівництвом ___________________
(найменування УВП) ____________________________ заяви про бажання мати побачення
(АР Крим, область) з дипломатичним представником засудженого іноземця _____________________________________________________________
(прізвище, ім'я, ...) _____________________________________________________________
(дата народження) _____________________________________________________________
(громадянство)
Примітка. Засудженим іноземцям з представниками посольств і
консульств відповідних держав надаються керівництвом
установи виконання покарань короткострокові побачення (тривалістю
до чотирьох годин) за наявності в цих представників дипломатичних
або консульських акредитаційних карток.
Додаток 6
до пункту 4.1 Інструкції
про порядок інформування
органами і установами
виконання покарань
стосовно взятих під варту і
засуджених іноземців
Повідомлення про дату звільнення з ________________________
(найменування УВП) _____________________________________________________________
(АР Крим, область)
іноземця
_____________________________________________________________
(прізвище, ім'я, ... ) _____________________________________________________________
(дата народження) _____________________________________________________________
(громадянство) _____________________________________________________________
(дата звільнення після відбуття строку покарання)
Додаток 7
до пункту 4.4 Інструкції
про порядок інформування
органами і установами
виконання покарань стосовно
взятих під варту і
засуджених іноземців
Повідомлення про звільнення (вибуття, смерть) ____________________________
(закреслити непотрібне)
з ____________________________________________________________
(найменування УВП) (АР Крим, область) _____________________________________________________________
(АР Крим, область)
іноземця
_____________________________________________________________
(прізвище, ім'я, ...) _____________________________________________________________
(дата народження) _____________________________________________________________
(громадянство) _____________________________________________________________
(дата звільнення, вибуття або смерті) _____________________________________________________________
(підстави звільнення чи вибуття, причини смерті) _____________________________________________________________
(за якою адресою вибув при звільненні чи вибутті)вгору