Документ z0549-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.05.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.07.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.05.2008 N 444
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2008 р.
за N 549/15240

Про затвердження Положення про базу даних
"Відомості про іноземців та осіб без громадянства,
які перевищили термін реєстрації
паспортних документів в Україні"

Відповідно до Законів України "Про Державну прикордонну
службу України" ( 661-15 ), "Про правовий статус іноземців та осіб
без громадянства" ( 3929-12 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про
захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"
( 80/94-ВР ) та з метою здійснення контролю за дотриманням
іноземцями та особами без громадянства термінів реєстрації їх
паспортних документів на період перебування в Україні,
установлених Правилами в'їзду іноземців та осіб без громадянства в
Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її
територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
29 грудня 1995 року N 1074 ( 1074-95-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про базу даних "Відомості про
іноземців та осіб без громадянства, які перевищили термін
реєстрації паспортних документів в Україні" (далі - Положення), що
додається.
2. Управлінню прикордонного контролю та реєстрації
Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної
прикордонної служби України відповідно до вимог Правил в'їзду
іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України
і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 року N 1074
( 1074-95-п ), та міжнародних угод скласти перелік держав з
візовим порядком в'їзду, безвізовим порядком в'їзду та держав -
членів Світової організації торгівлі із зазначенням у ньому
термінів реєстрації паспортних документів громадян цих держав та
осіб без громадянства з урахуванням видів паспортних документів. Такий перелік надіслати до органів охорони державного кордону
Державної прикордонної служби України та забезпечити його постійне
і своєчасне оновлення.
3. Управлінню зв'язку та інформатизації Департаменту охорони
державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби
України: забезпечити формування та функціонування бази даних
"Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які перевищили
термін реєстрації паспортних документів в Україні" як складової
центрального сховища даних центральної підсистеми інтегрованої
інформаційно-телекомунікаційної системи "Гарт" Державної
прикордонної служби України (далі - система "Гарт"), а також
зберігання інформації з дотриманням режиму доступу; забезпечити безперервне передавання інформації з бази даних
"Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які перевищили
термін реєстрації паспортних документів в Україні" центрального
сховища даних центральної підсистеми системи "Гарт" до
програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного
контролю (далі - ПТК АПК) "Гарт-1/П", установлених у пунктах
пропуску через державний кордон і підключених до
телекомунікаційної системи Державної прикордонної служби України.
4. Уповноваженим посадовим особам органів охорони державного
кордону Державної прикордонної служби України в разі виявлення
іноземців та осіб без громадянства за базою даних "Відомості про
іноземців та осіб без громадянства, які перевищили термін
реєстрації паспортних документів в Україні" під час здійснення
прикордонного контролю, забезпечити: при виїзді з України - прийняття рішень щодо притягнення
таких осіб до адміністративної відповідальності в установленому
законодавством порядку; при в'їзді в Україну - прийняття рішень щодо непропуску таких
осіб через державний кордон зі складанням постанови про відмову в
пропуску через державний кордон.
5. Ректору Національної академії Державної прикордонної
служби України ім. Б.Хмельницького, начальнику Навчального центру
з підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби
України забезпечити вивчення вимог цього наказу під час навчання
відповідних категорій військовослужбовців.
6. Управлінню зв'язку та інформатизації Департаменту охорони
державного кордону разом з управлінням правового забезпечення
Міжнародно-правового департаменту в установленому порядку подати
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державної прикордонної служби України -
директора Департаменту охорони державного кордону.
8. Наказ довести до відома особового складу Державної
прикордонної служби України в частині, що його стосується.
Голова Державної прикордонної
служби України
генерал-полковник М.М.Литвин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
27.05.2008 N 444
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2008 р.
за N 549/15240

ПОЛОЖЕННЯ
про базу даних "Відомості про іноземців
та осіб без громадянства, які перевищили
термін реєстрації паспортних
документів в Україні"

1. Це Положення, розроблене відповідно до Законів України
"Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ), "Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства" ( 3929-12 ),
"Про інформацію" ( 2657-12 ), інших законодавчих актів у сфері
інформатизації, встановлює загальні вимоги до формування та
використання бази даних "Відомості про іноземців та осіб без
громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних
документів в Україні".
2. Терміни вживаються в цьому Положенні у значеннях, у яких
вони використані в Законах України "Про правовий статус іноземців
та осіб без громадянства" ( 3929-12 ), "Про інформацію"
( 2657-12 ), "Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах" ( 80/94-ВР ), "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ), "Про Національну програму
інформатизації" ( 74/98-ВР ).
3. База даних "Відомості про іноземців та осіб без
громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних
документів в Україні" (далі - База даних) - автоматизований банк
даних (в електронному вигляді) відомостей про іноземців і осіб без
громадянства та їх паспортні документи, зареєстрованих у пунктах
пропуску через державний кордон, які перевищили терміни
реєстрації, установлені Правилами в'їзду іноземців та осіб без
громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
України від 29 грудня 1995 року N 1074 ( 1074-95-п ).
4. Базу даних створено для здійснення контролю за дотриманням
іноземцями та особами без громадянства термінів реєстрації їх
паспортних документів на період короткотермінового перебування в
Україні.
5. Реєстрація паспортних документів іноземців та осіб без
громадянства з держав з візовим порядком в'їзду, з держав з
безвізовим порядком в'їзду чи з держав - членів Світової
організації торгівлі здійснюється на терміни, установлені
Правилами в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх
виїзду з України і транзитного проїзду через її територію,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
29 грудня 1995 року N 1074 ( 1074-95-п ), та міжнародними угодами.
6. База даних є складовою центрального сховища даних (далі -
ЦСД) центральної підсистеми інтегрованої
інформаційно-телекомунікаційної системи "Гарт" Державної
прикордонної служби України (далі - система "Гарт").
7. Формування Бази даних передбачає можливість інформаційної
інтеграції з подібними базами даних інших правоохоронних органів,
а також центральних органів виконавчої влади, суб'єктів
інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи
щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які
перетинають державний кордон, згідно з чинним законодавством.
8. База даних формується шляхом автоматизованого підрахунку
кількості днів тимчасового перебування на території України
іноземців та осіб без громадянства за інформацією про їх в'їзд в
Україну та виїзд з України, що зберігається в базі даних
"Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України"
(далі - База даних осіб), яка створена і функціонує відповідно до
Положення про базу даних "Відомості про осіб, які перетнули
державний кордон України", затвердженого наказом Адміністрації
Державної прикордонної служби України від 25 червня 2007 року
N 472 ( z0765-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
5 липня 2007 року за N 765/14032. База даних "Відомості про іноземців та осіб без громадянства,
які перевищили термін реєстрації паспортних документів в Україні"
формується за реквізитами, перелік яких наведено в додатку.
9. Інформація з Бази даних у режимі реального часу з
використанням технічних засобів телекомунікаційної мережі
Державної прикордонної служби України передається із ЦСД системи
"Гарт" до програмно-технічних комплексів автоматизації
прикордонного контролю (далі - ПТК АПК)
інформаційно-телекомунікаційної системи (далі - ІТС) "Гарт-1",
розгорнутих у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний
кордон (далі - пункти пропуску), де здійснюються пасажирські
перевезення та пропуск осіб через державний кордон.
10. Перевірка інформації за Базою даних здійснюється
автоматично з використанням автоматизованих робочих місць
"Інспектор" (стаціонарних, портативних, кишенькових) (далі - АРМ
"Інспектор") ПТК АПК ІТС "Гарт-1" під час уведення інформації до
Бази даних осіб посадовими особами підрозділів органів охорони
державного кордону Державної прикордонної служби України, які в
установленому порядку призначені і несуть службу в прикордонному
наряді "Перевірка документів", шляхом асоціативного пошуку за
такими реквізитами (з визначеним відсотком збігу даних): прізвище та ім'я особи (латинськими літерами) - 90%; дата народження - 100%; громадянство - 100%; серія і номер паспортного документа - 100%. У разі збігу даних за цими реквізитами з даними, що
зберігаються в Базі даних, на екрані АРМ "Інспектор" ПТК АПК ІТС
"Гарт-1" з'являється відповідне інформаційне повідомлення з
відображенням даних про особу із зазначенням коду ознаки
інформації "ПТР" (перевищення іноземцем або особою без
громадянства терміну реєстрації паспортного документа).
11. Відповідальність за формування Бази даних та підтримання
її в актуальному стані покладається на начальника Окремого відділу
обробки даних центральної підсистеми системи "Гарт" Державної
прикордонної служби України.
12. Під час формування Бази даних використовуються
класифікатори інформації, зокрема: локальні, загальносистемні,
відомчі, загальнодержавні, країн СНД та міжнародні. Класифікатори
інформації створюються та ведуться в центральній підсистемі
системи "Гарт" і передаються для використання до ПТК АПК ІТС
"Гарт-1".
13. Інформація, що зберігається в Базі даних, є сукупністю
відкритої адміністративної інформації та інформації про осіб і є
власністю Державної прикордонної служби України й не належить до
інформації з обмеженим доступом. Інформація, що зберігається у
Базі даних, повинна оброблятися в ЦСД центральної підсистеми ІТС
"Гарт" із застосуванням комплексної системи захисту інформації з
підтвердженою відповідністю.
14. Адміністрація Держприкордонслужби України забезпечує
використання інформації, що зберігається в Базі даних, виключно зі
службовою метою та відповідно до законодавства.
15. Адміністрація Держприкордонслужби України забезпечує
реалізацію права кожної особи ознайомитися з даними про себе, що
містяться в Базі даних.
16. Не допускається поширення конфідеційної інформації про
особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в
інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав
людини.
17. Інформація з Бази даних надається у формі витягів
безкоштовно на письмову вимогу суду, прокуратури, органів дізнання
і слідства та інших органів державної влади (посадових осіб) у
зв'язку зі здійсненням ними повноважень, визначених чинним
законодавством України.
18. Доступ до інформації, що зберігається в Базі даних,
надається уповноваженим посадовим особам органів Державної
прикордонної служби України, інших правоохоронних органів та
органів державної влади (далі - користувачі) відповідно до
законодавства.
19. Адміністратором Бази даних є Центральний вузол зв'язку
Державної прикордонної служби України, який має доступ до Бази
даних і відповідає за її матеріально-технічне та технологічне
забезпечення, збереження і захист даних, що містяться в Базі
даних.
20. Користувачі Бази даних зобов'язані дотримуватися
законодавства про інформацію.
21. Здійснення контролю за дотриманням користувачами Бази
даних вимог щодо обробки інформації в Адміністрації
Держприкордонслужби України покладається на адміністратора Бази
даних, в органах та підрозділах Державної прикордонної служби
України - на їх начальників.
22. Інформація Бази даних зберігається на дисковому масиві у
файлах формату системи керування базами даних "Oracle" основного
та резервного серверів ЦСД центральної підсистеми системи "Гарт"
протягом 5 років. Після закінчення цього строку інформація з Бази даних
знищується комісійно.
Заступник директора
Департаменту охорони державного
кордону - начальник управління
зв'язку та інформатизації -
начальник зв'язку
генерал-майор С.О.Фесенко

Додаток
до Положення про базу даних
"Відомості про іноземців
та осіб без громадянства,
які перевищили термін
реєстрації паспортних
документів в Україні"

ПЕРЕЛІК
реквізитів бази даних "Відомості про іноземців
та осіб без громадянства, які перевищили термін
реєстрації паспортних документів в Україні"

------------------------------------------------------------------------------------- | N | Тип даних | Назва поля | Назва | Назва поля |Специфі-| Примітка | |з/п| | | таблиці| у БД | кація | | | | | | у БД | | | | |---+------------+-------------------+--------+-------------+--------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----------------------------------------------------------------------------------| |Відомості про особу | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 1 | |Прізвище, ім'я | DOR2 | FIOLAT |255 (С) | | | | |особи (латинськими | | | | | | | |літерами) | | | | | |---+------------+-------------------+--------+-------------+--------+--------------| | 2 | |Прізвище, ім'я | DOR2 | FIORUS |255 (С) | тільки для | | | |особи (російськими | | | |громадян РФ та| | | |літерами) | | | | РБ, які | | | | | | | |прямують через| | | | | | | | державний | | | | | | | | кордон за | | | | | | | | внутрішніми | | | | | | | | паспортами | |---+------------+-------------------+--------+-------------+--------+--------------| | 3 | |Дата народження | DOR2 | DATEBORN | 10 (Д) | | |---+------------+-------------------+--------+-------------+--------+--------------| | 4 | |Стать | DOR2 | SEX | 1 (С) | | |-----------------------------------------------------------------------------------| |Документи | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 5 |Класифікатор|Громадянство | STATES | STATE | 60 (С) | назва країни | |---+------------+-------------------+--------+-------------+--------+--------------| | 6 |Класифікатор|Вид документа | DOCNAME| DOCNAME | 25 (С) |дипломатичний,| | | | | | | | службовий, | | | | | | | | посвідчення | | | | | | | | особи моряка | | | | | | | | тощо | |---+------------+-------------------+--------+-------------+--------+--------------| | 7 | |Серія, номер | DOR2 | PASPNOM | 25 (С) | | | | |документа | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| |Системна інформація | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 8 | |Дата, час уведення | DOR2 | DATEREGIN |8+4 (ДЧ)| | | | |інформації до бази | | | | | | | |даних | | | | | |---+------------+-------------------+--------+-------------+--------+--------------| | 9 | |Дата, час видалення| DOR2 | DATEREGOUT |8+4 (ДЧ)| | | | |інформації з бази | | | | | | | |даних | | | | | |---+------------+-------------------+--------+-------------+--------+--------------| | 10|Класифікатор|Код ознаки |DORINDEX|DORINDEXCODE | 6 (С) | ПТР | | | |інформації | | | | (перевищення | | | | | | | |іноземцем або | | | | | | | | особою без | | | | | | | | громадянства | | | | | | | | терміну | | | | | | | | реєстрації | | | | | | | | паспортного | | | | | | | | документа) | |---+------------+-------------------+--------+-------------+--------+--------------| | 11| |Системна мітка про | DOR4 | WHOINOUT | 64 (С) | назва | | | |введення інформації| | | |автоматичного | | | |до бази даних | | | | процесу | |-----------------------------------------------------------------------------------| |Інформація про дії особового складу щодо осіб, виявлених за базою даних під час | |прикордонного контролю | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 12| |Дата і час | DOR33 |DATEEXECUTION|8+4 (ДЧ)| | | | |перетинання | | | | | | | |державного кордону | | | | | |---+------------+-------------------+--------+-------------+--------+--------------| | 13|Класифікатор|Код назви пункту | PPIP | CODEUSEL | 3 (Ч) | | | | |пропуску | | | | | | | |(пункту контролю) | | | | | |---+------------+-------------------+--------+-------------+--------+--------------| | 14|Класифікатор|Назва підрозділу | UNITS | UNIT |100 (С) | | | | |органу | | | | | | | |Держприкордонслужби| | | | | |---+------------+-------------------+--------+-------------+--------+--------------| | 15|Класифікатор|Ділянка державного | UCH | UCH | 20 (С) | | | | |кордону | | | | | |---+------------+-------------------+--------+-------------+--------+--------------| | 16|Список |Напрямок | DOR33 | NAPRID | 1 (С) |I - в'їзд, | | | |перетинання | | | |O - виїзд | |---+------------+-------------------+--------+-------------+--------+--------------| | 17|Класифікатор|Дія відносно особи | DOR33 | DIY | 1 (Ч) |0 - непропуск,| | | | | | | |1 - пропуск | |---+------------+-------------------+--------+-------------+--------+--------------| | 18| |Назва документа | DOR33 | INFACTION |255 (С) | Запис | | | |щодо непропуску або| | | | здійснюється | | | |притягнення особи | | | | українською | | | |до | | | |мовою великими| | | |відповідальності, | | | | літерами та | | | |його номер, дата | | | | цифрами | | | |складання та | | | | | | | |прізвище, ім'я та | | | | | | | |по батькові | | | | | | | |посадової або | | | | | | | |службової особи, що| | | | | | | |його склала | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
Департаменту охорони державного
кордону - начальник управління
зв'язку та інформатизації
генерал-майор С.О.Фесенковгору