Документ z0552-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.04.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.05.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.04.2017  № 362


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2017 р.
за № 552/30420

Про внесення змін до наказів МОЗ України від 07 серпня 2015 року № 494 та від 29 грудня 2000 року № 369

Відповідно до абзацу дев’яносто четвертого підпункту 8 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Внести до пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 07 серпня 2015 року № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2015 року за № 1028/27473, такі зміни:

1) підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) форму первинної облікової документації № 129-11/о «Листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень» та Інструкцію щодо її заповнення;»;

2) доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:

«9) форму первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення.».

2. Внести зміни до Листка призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07 серпня 2015 року № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2015 року за № 1028/27473, виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Затвердити Форму первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

4. Внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року № 369 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовуються в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)», виключивши абзац тридцять третій пункту 1.

5. Медичному департаменту забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Державний секретар
Міністерства внутрішніх справ України

Перший заступник Голови
Служби безпеки України
генерал-майор

В.о. Голови Державної
регуляторної служби України

Голова Державної служби України
з лікарських засобів
та контролю за наркотикамиО.В. ТахтайП. Демчина


В.П. ЗагороднійН. ГудзьЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
07.08.2015 № 494
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
від 03.04.2017 № 362)

ЛИСТОК
призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень

В.о. директора
Медичного департаменту


А. ГаврилюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
07.08.2015 № 494
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
від 03.04.2017 № 362)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2017 р.
за № 552/30420

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 129-11/о «Листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-11/о «Листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень» (далі - форма № 129-11/о).

2. Форма № 129-11/о заповнюється у разі призначення лікуючим лікарем хворому препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів, про що має бути зроблений запис у формі первинної облікової документації № 003/о “Медична карта стаціонарного хворого №____”, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2016 року № 29) (далі - форма № 003/о), або у формі первинної облікової документації № 025/о “Медична карта амбулаторного хворого №___”, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі - форма № 025/о).

3. Над таблицею проставляються номер медичної карти, прізвище, ім'я та по батькові хворого.

4. У графі 1 зазначається дата призначення препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору.

5. У графі 2 розбірливо вказується назва призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору.

6. У графі 3 вказуються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис лікуючого лікаря, який призначив наркотичний засіб, психотропну речовину та/або прекурсор.

7. У графі 4 вказуються дата (число, місяць, рік) та час введення/приймання призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору.

8. У графі 5 вказується доза призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору відповідно до дати призначення, зазначеної у графі 1, або відповідно до дати і часу, зазначених у графі 4.

9. У графі 6 вказуються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис особи, яка виконала призначення лікаря.

10. Форма № 129-11/о зберігається у медичній карті хворого (форма № 003/о або форма № 025/о) протягом строку, встановленого для зберігання відповідної медичної карти.

11. У разі виконання призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим вдома форма № 129-11/о після виконання цих призначень повертається до закладу охорони здоров’я та зберігається у медичній карті хворого.

В.о. директора
Медичного департаменту


А. ГаврилюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.04.2017 № 362

ЖУРНАЛ
реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я

В.о. директора
Медичного департаменту


А. ГаврилюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.04.2017 № 362


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2017 р.
за № 552/30420

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у  закладах охорони здоров’я»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я» (далі - форма № 129-12/о).

2. Форма № 129-12/о заповнюється особою, відповідальною за облік спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладі охорони здоров’я або його відокремленому структурному підрозділі.

3. У графі 1 зазначаються дата надходження спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) до закладу охорони здоров’я або його відокремленого структурного підрозділу та дата видачі відповідальною особою бланка(ів) лікарю.

4. У графі 2 зазначаються серія та номер(и) спеціального(их) рецептурного(их) бланка(ів) форми № 3 (ф-3), які надійшли до закладу охорони здоров’я, його відокремленого структурного підрозділу або видані лікарю. Номери спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3), якщо вони йдуть підряд, можуть зазначатись як початковий та через тире кінцевий номери.

5. У графах 3, 4 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис особи (лікаря), яка отримала спеціальні рецептурні бланки форми № 3 (ф-3). У разі одночасного отримання однією особою декількох серій чи різних номерів спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у графі 4 може бути застосовано об’єднуючу дужку, після якої особа ставить власний підпис.

6. Графи 5 - 8 заповнюються у разі повернення зіпсованих спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3). У графах 5, 6 особою, відповідальною за облік спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3), зазначаються дата повернення, серія та номер бланка.

7. У графі 7 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис особи (лікаря), яка повернула зіпсований спеціальний рецептурний бланк форми № 3 (ф-3).

8. У графі 8 зазначаються дата та номер акта про знищення зіпсованих спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3).

9. Форма № 129-12/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена підписом керівника  закладу охорони здоров’я або завідувача відокремленого структурного підрозділу та печаткою  закладу  охорони здоров’я (відокремленого структурного підрозділу).

10. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми № 129-12/о забороняється.

11. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення засвідчуються підписом керівника закладу охорони здоров’я або завідувача відокремленого структурного підрозділу.

12. Строк зберігання форми № 129-12/о - 5 років.

В.о. директора
Медичного департаменту


А. Гаврилюквгору