Документ z0577-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.07.2018, підстава - z0758-18

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.04.2016  № 82


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2016 р.
за № 577/28707

Про затвердження Форми проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
№ 124 від 19.05.2017
№ 138 від 13.06.2018}

Відповідно до підпункту 2 пункту 5 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Форму проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, що додається.

2. Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади (Шаршов С.І.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Вернигор Ю.Ю.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
05.04.2016 № 82
(у редакції наказу Міністерства 
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства
від 13 червня 2018 року № 138)

ФОРМА
проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

1

Зміст проектної заявки

с.

2

Загальна характеристика проектної заявки

с.

3

Проект

с.

3.1

Анотація проекту

с.

3.2

Детальний опис проекту:

с.


опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

с.


мета та завдання проекту

с.


основні заходи проекту

с.


план-графік реалізації заходів проекту

с.


очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

с.

4

Бюджет проекту

с.

4.1

Загальний бюджет проекту

с.

4.2

Розклад бюджету за статтями видатків

с.

4.3

Розрахунок вартості проекту

с.

5

Додатки (за потреби)

с.

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - проект)


Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади)


Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект


Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200


Мета та завдання проекту


Кількість населення, на яке поширюватиметься проект


Період реалізації проекту (з (місяць/рік) по (місяць/рік))


Обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

Обсяг співфінансування проекту за рахунок інших джерел, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

Назви населених пунктів, у яких реалізується проект


Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника (телефон, e-mail)


Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту (телефон, e-mail)


Інформація про інших учасників проекту (прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи, телефон, e-mail)


_______________________
(посада керівника заявника)

________________
(дата, підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

3. ПРОЕКТ

1. Анотація проекту (не більше 1 с.)

2. Детальний опис проекту:

опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект (не більше 1 с.);

мета та завдання проекту (не більше 0,5 с.);

основні заходи проекту (не більше 2 с.);

план-графік реалізації заходів проекту (не більше 1 с.);

очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту (не більше 0,5 с.).

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. Загальний бюджет проекту

№ з/п

Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість (тис. грн)

Джерела фінансування, тис. грн

субвенція

місцевий бюджет (у разі співфінансування)

інші учасники проекту (у разі співфінансування)

1


2УСЬОГО

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

№ з/п

Статті видатків

Загальна сума, тис. грн

Джерела фінансування, тис. грн

субвенція

місцевий бюджет (у разі співфінансування)

інші учасники проекту (у разі співфінансування)

1

Видатки споживання

2

Видатки розвитку


УСЬОГО

4.3. Розрахунок вартості проекту

Для проектів, які передбачають будівництво, подаються такі документи (за наявності):

копія зведеного кошторисного розрахунку;

копія звіту за результатами експертизи проектів будівництва;

копія розпорядчого документа (наказу, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (відповідно до пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560);

документи щодо форми власності та класу наслідків (відповідальності) для об’єктів будівництва.

Якщо на час подання проектної заявки проектну документацію не затверджено, об’єднані територіальні громади протягом п’яти робочих днів після її затвердження листом повідомляють про це Мінрегіон та розміщують відповідні документи на офіційному веб-сайті громади.

Для проектів, які передбачають придбання обладнання, розроблення програмного забезпечення та інші заходи, надаються документи щодо підтвердження вартості цих проектів.

5. Додатки

Наводиться додаткова інформація (за потреби).

{Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 124 від 19.05.2017; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 138 від 13.06.2018}

Директор Департаменту
з питань місцевого
самоврядування
та територіальної
організації влади

С.І. Шаршоввгору