Документ z0586-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.08.2001, підстава - z0673-01

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 172 від 24.06.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
21 вересня 1998 р.
vd980624 vn172 за N 586/3026

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОЗ
N 300 ( z0673-01 ) від 23.07.2001 }
Про тимчасові штатні нормативи та типові штати закладів
охорони здоров'я
{ Дію Наказу зупинено на період доопрацювання та внесення
до нього змін і доповнень на підставі Наказу МОЗ N 326
( z0772-98 ) від 17.11.98 }
{ Щодо втрати чинності додатково див. Наказ Міністерства
охорони здоров'я
N 33 ( v0033282-00 ) від 23.02.2000 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
31.08.96 N 1033 ( 1033-96-п ) "Про заходи щодо залучення
додаткових надходжень до бюджету та підвищення ефективності
витрачання бюджетних коштів для забезпечення фінансування
соціальних виплат населенню", з метою упорядкування штатної
чисельності в закладах охорони здоров'я Н А К А З У Ю:
1. Затвердити тимчасові штатні нормативи медичного,
фармацевтичного, педагогічного персоналу, працівників кухонь та
їдалень і типові штати адміністративно-управлінського і
господарсько-обслуговувального персоналу закладів охорони
здоров'я: республіканської (АР Крим), обласних лікарень (додаток 1); центральних міських і міських лікарень, медико-санітарних
частин, розташованих у містах з населенням понад 25 тис.чоловік
(додаток 2); центральних районних і районних лікарень сільських районів,
центральних районних поліклінік сільських районів, міських
лікарень і поліклінік (амбулаторій) міст та селищ міського типу з
чисельністю населення до 25 тис.чоловік (додаток 3); дитячих обласних, міських лікарень (додаток 4); дільничних лікарень (додаток 5); госпіталів для інвалідів війни (додаток 6); інфекційних лікарень, дитячих інфекційних лікарень (додаток
7); туберкульозних лікарень, дитячих туберкульозних лікарень
(додаток 8); бюро судово-медичної експертизи (додаток 9); психіатричних лікарень (відділень, палат), у тому числі
дитячих (додаток 10); патологоанатомічних бюро (додаток 11); станцій переливання крові (додаток 12); міських лікарень швидкої медичної допомоги (додаток 13); лікарень відновного лікування (додаток 14); лікарень на водному транспорті та лікарень на залізничному
транспорті (додаток 15); спеціалізованих диспансерів радіаційного захисту населення
(додаток 16); психоневрологічних диспансерів (додаток 17); протитуберкульозних диспансерів, відділень і кабінетів
(додаток 18); лепрозоріїв (додаток 19); лікарсько-фізкультурних диспансерів, розташованих у містах з
населенням понад 100 тис. чоловік (додаток 20); кардіологічних диспансерів (додаток 21); наркологічних лікарень та диспансерів (додаток 22); ендокринологічних диспансерів (додаток 23); онкологічних диспансерів, відділень, кабінетів (додаток 24); шкірно-венерологічних диспансерів, відділень і кабінетів
(додаток 25); структурних підрозділів лікувально-профілактичних закладів,
діагностичних центрів, центрів медичної статистики (додаток 26); центрів здоров'я (додаток 27); поліклінік (амбулаторій) міст і селищ міського типу
(робітничих, курортних і міських) з чисельністю населення до
25 тис.чол., центральних районних поліклінік сільських районів,
поліклінік на водному та залізничному транспорті (додаток 28); поліклінік, розташованих у містах з населенням понад
25 тис.чол. (додаток 29); дитячих міських поліклінік (поліклінічних відділень) у містах
з населенням понад 25 тис.чол. (додаток 30); станцій (відділень) швидкої медичної допомоги (додаток 31); будинків дитини (додаток 32); пологових будинків (акушерських відділень (палат) і відділень
(палат) для новонароджених) (додаток 33); офтальмологічних лікарень (додаток 34); дитячих спеціалізованих санаторіїв (крім туберкульозних)
(додаток 35); дитячих туберкульозних санаторіїв (додаток 36); санаторіїв для дорослих (додаток 37); санітарно-епідеміологічних станцій (додатки 38 - 44); централізованих бухгалтерій при бюджетних закладах охорони
здоров'я (додаток 45); адміністративно-управлінського та
господарсько-обслуговувального персоналу закладів охорони здоров'я
(крім аптечних) (додаток 46); працівників кухонь та їдалень лікувально-профілактичних
закладів (додаток 47).
( Додатки NN 1 - 47 в БД відсутні)
2. Увести в дію тимчасові штатні нормативи та типові штати
закладів охорони здоров'я, затверджені цим наказом, з 1 жовтня
1998 року.
3. Установити, що: 3.1. Штатна чисельність працівників закладів охорони
здоров'я, визначена згідно з цими тимчасовими штатними нормативами
і типовими штатами, є граничною. 3.2. Фактична штатна чисельність працівників, яка підлягає
затвердженню за штатним розписом, не повинна перевищувати
кількості штатних посад установи станом на 1 січня 1998 року з
урахуванням наступних скорочень чисельності згідно з відповідними
рішеннями Кабінету Міністрів України. 3.3. Вищестоящі організації, які згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 16 лютого 1998 року N 164 ( 164-98-п )
затверджують штатні розписи підвідомчих закладів охорони здоров'я,
при скороченні чисельності за відповідними рішеннями Уряду повинні
дотримуватись принципу диференційованого встановлення закладам
завдань із скорочення, з урахуванням вже проведеного ними до
1 січня 1998 року скорочення чисельності працівників та наявності
вакантних посад, надаючи пріоритетність первинній
медико-санітарній допомозі, службі екстреної і швидкої медичної
допомоги, медичній допомозі дітям і матерям та зберігаючи мережу
лікувально-профілактичних закладів у сільській місцевості.
4. Керівникам закладів охорони здоров'я, що безпосередньо
підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України: 4.1. Формувати штати працівників закладів з урахуванням
тимчасових штатних нормативів і типових штатів в межах лімітів
бюджетних асигнувань на заробітну плату та з дотриманням вимог
пункту 3 цього наказу. 4.2. Подати на затвердження до Міністерства штатні розписи не
пізніше 1 жовтня 1998 року.
5. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій: 5.1. Довести цей наказ до відома керівників підпорядкованих
закладів. 5.2. Затверджувати штати закладів охорони здоров'я з
урахуванням тимчасових штатних нормативів та типових штатів у
межах виділених лімітів бюджетних асигнувань на заробітну плату та
з дотриманням вимог пункту 3 цього наказу. 5.3. Забезпечити перегляд та перезатвердження штатних
розписів закладів охорони здоров'я до 1 жовтня 1998 року і подати
до Міністерства інформацію щодо стану цієї роботи не пізніше
15 грудня 1998 року.
6. Покласти персональну відповідальність за своєчасне і
неухильне виконання цього наказу на заступника Міністра охорони
здоров'я України Коротка О.Ш., Міністра охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим, начальників управлінь охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр А.М.Сердюк
"Офіційний вісник України" 1998, N 39, стор.51
Код нормативного акта: 6068/1998вгору