Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів
Мінагрополітики України; Наказ, Порядок від 26.03.2013220
Документ z0587-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.12.2016, підстава - z1413-16

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.03.2013  № 220


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2013 р.
за № 587/23119

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 365 від 07.10.2016}

Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів

Відповідно до статті 13 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", пунктів 3, 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Перший заступник Міністра

І.Ю. Бісюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної інспекції
сільського господарства України

В.о. президента
Національної академії аграрних наук України
М.Ю. Бродський


М.О. Вашешніков


В.Ф. Петриченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
26.03.2013  № 220


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2013 р.
за № 587/23119

ПОРЯДОК
узгодження розташування насіннєвих посівів

1. Цей Порядок встановлює процедуру узгодження розташування насіннєвих посівів суб'єктами насінництва та розсадництва.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про насіння і садивний матеріал".

3. Відповідно до запланованого обсягу виробництва насіння та садивного матеріалу, суб’єкт насінництва та розсадництва узгоджує питання не висіву споріднених перехреснозапильних культур з іншими товаровиробниками, що розташовані в межах вимог просторової ізоляції за результатами якого складається договір про не висів споріднених перехреснозапильних культур протягом вегетаційного періоду відповідного року.

4. За місяць до початку проведення весняно-польових робіт суб’єкт насінництва та розсадництва узгоджує з відповідним територіальним органом Державної інспекції сільського господарства України план-схему розташування насіннєвих посівів.

5. Виробники насіння і садивного матеріалу мають право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин (клонів, ліній, гібридів) перехреснозапильних культур перед іншими товаровиробниками.

6. Територіальні органи Державної інспекції сільського господарства України у триденний строк розглядають план-схему та узгоджують її у відповідності до вимог просторової ізоляції, або надають відмову у її узгодженні.

7. Підставою для відмови в узгодженні план-схеми є не включення виробника насіння і садивного матеріалу до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу.

Заступник директора
Департаменту землеробства


Ю.Л. Жарунвгору