Про затвердження Методики аналізу ризиків з метою протидії нелегальній міграції
МВС України, МЗС України, Мінсоцполітики України [...]; Наказ, Методика від 29.04.2015494/132/467/497/141/281
Документ z0587-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.04.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.05.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.04.2015  № 494/132/467/497/141/281


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2015 р.
за № 587/27032

Про затвердження Методики аналізу ризиків з метою протидії нелегальній міграції

На виконання пункту 41 Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 805-р, з метою забезпечення нормативно-правового врегулювання процедури обміну статистичною та аналітичною інформацією з питань протидії нелегальній міграції НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Методику аналізу ризиків з метою протидії нелегальній міграції, що додається.

2. Департаменту юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства соціальної політики України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України від 30 червня 2011 року № 362/156/269/463/170/261 «Про затвердження Методики аналізу ризиків з метою протидії нелегальній міграції», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 липня 2011 року за № 891/19629.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра внутрішніх справ України, Міністра закордонних справ України, Міністра соціальної політики України, Міністра освіти і науки України, Голови служби зовнішньої розвідки України, Голови Служби безпеки України відповідно до розподілу обов’язків, а також на Голову Державної міграційної служби України та Голову Адміністрації Державної прикордонної служби України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр внутрішніх справ
України


А.Б. Аваков

Міністр закордонних справ
України


П.А. Клімкін

Міністр соціальної політики
України


П.В. Розенко

Т.в.о. Міністра
освіти і науки України


І.Р. Совсун

Голова Служби
зовнішньої розвідки України


В.І. Гвоздь

Голова
Служби безпеки України


В.О. Наливайченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної міграційної служби України

Голова Державної прикордонної служби України


С.І. Радутний

В.О. НазаренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства
закордонних справ України,
Міністерства соціальної політики
України,
Міністерства освіти і науки
України,
Служби зовнішньої розвідки
України,
Служби безпеки України
29.04.2015 № 494/132/467/497/141/281


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2015 р.
за № 587/27032

МЕТОДИКА
аналізу ризиків з метою протидії нелегальній міграції

1. Ця Методика розроблена з метою організації інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України, Державної міграційної служби України, Державної прикордонної служби України (далі - Суб’єкти), спрямованої на протидію нелегальній міграції.

2. Країни міграційного ризику - країни, визначені в додатку 2 до Інструкції про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затвердженої наказом Міністерства закордонних справ України від 26 липня 2011 року № 196, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за № 983/19721.

3. Ця Методика визначає порядок обміну між Суб’єктами статистичною та аналітичною інформацією з питань протидії нелегальній міграції, щодо якої законодавством не встановлено обмежень стосовно її створення, збирання, одержання, зберігання, використання та поширення.

4. Обмін інформацією здійснюється на міжвідомчому рівні через контактний аналітичний центр (далі - Центр), утворений на базі Департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби України.

Контактними підрозділами, що здійснюють обмін інформацією (далі - Сторони), є:

від Міністерства внутрішніх справ України - Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми;

від Міністерства закордонних справ України - візовий відділ Управління консульського обслуговування Департаменту консульської служби;

від Міністерства соціальної політики України - Державний центр зайнятості;

від Міністерства освіти і науки України - Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції;

від Державної прикордонної служби України - Департамент аналізу та оцінки інформації та Департамент оперативної діяльності;

від Служби зовнішньої розвідки України - Департамент протидії зовнішнім загрозам національній безпеці держави;

від Служби безпеки України - Головне управління «К» Служби безпеки України;

від Державної міграційної служби України - відділ протидії нелегальній міграції Департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства.

Координатором Центру є відділ протидії нелегальній міграції Департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби України.

5. Основними напрямами діяльності Центру є:

обмін статистичною та аналітичною інформацією;

всебічний аналіз усієї доступної інформації у сфері нелегальної міграції;

підтримка та сприяння спільній діяльності Суб’єктів, у тому числі шляхом повідомлення Сторін про зміни загальних тенденцій, способів, методів нелегальної міграції, тактики дій.

6. Сторони здійснюють обмін статистичною та аналітичною інформацією, зазначеною у цьому пункті, створеною, зібраною чи одержаною в процесі діяльності Суб’єктів відповідно до компетенції.

Статистичною інформацією є відомості про:

чисельність та громадянство виявлених нелегальних мігрантів;

чисельність іноземців та осіб без громадянства з країн міграційного ризику, які звернулися з клопотанням до дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном про оформлення віз для в’їзду в Україну, за громадянством та типами віз;

кількість та типи віз для в’їзду в Україну, оформлених іноземцям та особам без громадянства з країн міграційного ризику, за громадянством;

чисельність іноземців та осіб без громадянства з країн міграційного ризику, яким дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном було відмовлено в оформленні віз, за громадянством, типами віз та причинами відмови;

чисельність та громадянство іноземців та осіб без громадянства з країн міграційного ризику, які звернулися з клопотанням про отримання статусу біженця в Україні;

чисельність та громадянство іноземців та осіб без громадянства з країн міграційного ризику, які змінили статус перебування в Україні;

чисельність та громадянство іноземців та осіб без громадянства, яким продовжено термін перебування в Україні;

чисельність та громадянство іноземців та осіб без громадянства, які навчаються у вищих навчальних закладах;

чисельність та громадянство нелегальних мігрантів, відносно яких прийнято рішення про видворення з України, у тому числі в примусовому порядку, та про заборону в’їзду в Україну;

чисельність та громадянство іноземців та осіб без громадянства, яким відмовлено у в’їзді в Україну, у тому числі через непідтвердження мети поїздки;

чисельність та громадянство іноземців та осіб без громадянства з країн міграційного ризику, які в’їхали або виїхали з України;

кількість виданих, продовжених та анульованих дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

чисельність та громадянство іноземців та осіб без громадянства, притягнутих до адміністративної та кримінальної відповідальності під час перебування в Україні;

чисельність та громадянство нелегальних мігрантів, прийнятих та переданих згідно з угодами про реадмісію осіб;

інші кількісні показники, які становлять спільний інтерес для Суб’єктів і обмін якими сприятиме підвищенню ефективності протидії нелегальній міграції.

Аналітичною інформацією є відомості щодо:

виявлення фізичних та юридичних осіб, які порушували законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства;

способів незаконного перетинання державного кордону України з використанням підроблених документів, запрошень неіснуючих підприємств та установ різних форм власності;

соціально-політичної ситуації в країнах походження та транзиту нелегальних мігрантів;

інших питань, які становлять спільний інтерес для Суб’єктів і обмін якими сприятиме підвищенню ефективності протидії нелегальній міграції.

7. Обмін відкритою статистичною та аналітичною інформацією здійснюється електронною поштою в строки та за формами, погодженими Сторонами.

8. Узагальнення спільної статистичної та аналітичної інформації здійснюється Центром щокварталу до 25-го числа місяця, що настає за звітним періодом.

Зміст спільного документа визначається Сторонами під час кожного робочого засідання окремо.

9. Обмін статистичною та аналітичною інформацією між Сторонами здійснюється через координатора Центру.

10. Інформація, яка використовується в діяльності Центру, та результати спільних аналітичних досліджень не можуть передаватися третій особі без погодження Суб’єкта, який надав інформацію.

11. За результатами опрацювання спільної статистичної та аналітичної інформації Центром не рідше одного разу на рік готуються пропозиції (рекомендації) щодо проведення заходів з протидії нелегальній міграції.

12. У разі необхідності Сторони в робочому порядку обмінюються статистичною та аналітичною інформацією на підставі окремих запитів.

13. Для опрацювання спільних аналітичних документів координатором Центру в міру необхідності проводяться робочі засідання.

Про строки проведення робочих засідань Сторони інформуються координатором Центру в робочому порядку.

За потреби Сторони можуть ініціювати проведення робочих засідань в інший строк.

14. Сторони надають координатору Центру контактні дані відповідальних осіб (прізвище, ім’я та по батькові, телефон, факс, електронна адреса).

У разі зміни контактних даних Сторони інформують про це координатора Центру письмово впродовж п’яти днів з дня, коли відбулися такі зміни.

Директор Департаменту
юридичного забезпечення
Міністерства
внутрішніх справ України
Д.В. Горбась

Директор Департаменту
боротьби зі злочинами,
пов’язаними
з торгівлею людьми,
Міністерства
внутрішніх справ України


М.І. Андрієнко

Директор Департаменту
консульської служби
Міністерства
закордонних справ України
А.І. Сибіга

Директор
Департаменту ринку праці
та зайнятості
Міністерства
соціальної політики України

С.О. Кікіна

Начальник Управління
міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції
Міністерства
освіти і науки України

Г.І. Новосад

Перший заступник директора
Департаменту
Протидії зовнішнім загрозам
національній безпеці держави
Служби зовнішньої розвідки
України


С.Б. Озеран

Перший заступник
Голови СБУ -
начальник Головного
управління по боротьбі
з корупцією
та організованою злочинністю
Центрального управління
Служби безпеки України
Ю.Б. Артюховвгору