Документ z0589-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.03.2017, підстава - z0223-17

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.03.2013  № 222


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2013 р.
за № 589/23121

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 34 від 01.02.2017}

Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

Відповідно до статті 18 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Перший заступник Міністра

І.Ю. Бісюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

В.о. президента
Національної академії
аграрних наук України

Голова Державної інспекції
сільського господарства України
М.Ю. БродськийВ.Ф. Петриченко


М.О. Вашешніков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
26.03.2013  № 222


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2013 р.
за № 589/23121

ПОРЯДОК
ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал (далі - Реєстр).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про насіння і садивний матеріал".

3. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою.

4. Реєстр - інформаційна система, яка містить відомості про видані сертифікати на насіння та/або садивний матеріал (далі - сертифікат).

5. Реєстр веде Державна інспекція сільського господарства України.

6. Внесення інформації до Реєстру здійснюються відповідальним працівником призначеним наказом Держсільгоспінспекції України.

7. Копії сканованих сертифікатів надсилаються територіальними органами Держсільгоспінспекції України засобами електронного зв’язку в день видачі сертифіката суб`єкту господарювання до Держсільгоспінспекції України.

8. Копії сертифікатів в паперовій формі, засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою територіального органу Держсільгоспінспекції України, надсилаються до Держсільгоспінспекції України не пізніше наступного дня після видачі сертифіката.

9. Відповідальна особа вносить відомості до Реєстру не пізніше наступного робочого дня після отримання копії сертифіката в паперовій формі.

10. Інформація в Реєстрі є відкритою та загальнодоступною для ознайомлення.

Заступник директора
Департаменту землеробства


Ю.Л. Жарунвгору