Документ z0597-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.12.2018, підстава - z1319-18

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2015  № 526


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2015 р.
за № 597/27042

Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

{Заголовок в редакції Наказів Міністерства соціальної політики № 883 від 16.08.2016, № 1637 від 06.11.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики
№ 744 від 20.07.2015
№ 921 від 14.09.2015
№ 997 від 08.10.2015
№ 8 від 13.01.2016
№ 610 від 01.06.2016
№ 883 від 16.08.2016
№ 56 від 18.01.2017
№ 828 від 18.05.2017
№ 1637 від 06.11.2018}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), з метою упорядкування умов оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді НАКАЗУЮ:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 883 від 16.08.2016, в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1637 від 06.11.2018}

1. Установити, що:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді (притулків для дітей служб у справах дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, центрів соціальної підтримки дітей та сімей) і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді встановлюються згідно з додатком 1;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 744 від 20.07.2015, в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1637 від 06.11.2018}

схеми тарифних розрядів посад працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Єдиної тарифної сітки встановлюються згідно з додатками 2-5;

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 883 від 16.08.2016}

посадові оклади заступників керівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заступників керівників структурних підрозділів цих закладів встановлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30 відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків нижче, ніж посадові оклади відповідних керівників, визначені за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 883 від 16.08.2016}

2. Надати керівникам закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, право:

1) установлювати надбавки працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника в загальній сумі не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи й порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

2) установлювати доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів цих закладів та їхнім заступникам;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більшій, ніж один посадовий оклад (одна ставка заробітної плати, тарифна ставка) на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

4) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їхнього особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, установлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.

{Абзац другий підпункту 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 921 від 14.09.2015}

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 883 від 16.08.2016}

3. Виплачувати працівникам:

1) надбавки:

за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: „народний” - у розмірі 40 відсотків, „заслужений” - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

за спортивні звання „заслужений тренер”, „заслужений майстер спорту” - у розмірі 20 відсотків, „майстер спорту міжнародного класу” - 15 відсотків, „майстер спорту” - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником закладу;

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для призначення на посаду передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

2) доплати:

у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо більший розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівника двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним із них (вищим). Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником закладу. Відповідність наукових ступенів керівників та заступників керівників профілям їхньої діяльності визначається органом вищого рівня. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством;

за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 883 від 16.08.2016}

4. Установлювати посадові оклади (ставки заробітної плати, тарифні ставки) та умови оплати праці керівникам, фахівцям, службовцям, робітникам структурних підрозділів й окремим працівникам закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, посади (професії) яких не передбачені цим наказом, у розмірах, установлених для аналогічних категорій працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних галузей.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 883 від 16.08.2016}

5. Керівникам закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді забезпечити диференціацію оплати праці працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної в межах фонду оплати праці, шляхом установлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

{Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1637 від 06.11.2018}

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 15 березня 2006 року № 794 „Про впорядкування умов оплати праці працівників притулків для дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 травня 2006 року за № 510/12384 (зі змінами).

7. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

{Наказ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1637 від 06.11.2018}

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілокР. КачурО. МірошниченкоС.М. КондрюкДодаток 1
до наказу Міністерства
соціальної політики України
18.05.2015  № 526

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

__________
Примітки:


1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня  2016 року - 1335 гривень.
Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України „Про індексацію грошових доходів населення”.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт.
У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 997 від 08.10.2015 - застосовується з 01.09.2015, № 8 від 13.01.2016 - застосовується з 01 грудня 2015 року, № 610 від 01.06.2016 - застосовується з 01 травня 2016 року, № 883 від 16.08.2016, № 56 від 18.01.2017 - застосовується з 01 грудня 2016 року, № 828 від 18.05.2017, № 1637 від 06.11.2018}

Директор Департаменту
заробітної плати
та умов праціО. Товстенко


Додаток 2
до наказу Міністерства
соціальної політики України
18.05.2015  № 526
(у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України
від 06 листопада 2018 року № 1637)

СХЕМА
тарифних розрядів адміністративно-управлінського персоналу закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді

Посада

Тарифні розряди

Директор, завідувач

12-18

Завідувачі відділень (термінового влаштування дітей, для батьків з дітьми, невідкладної допомоги сім’ї, денного перебування сімей з дітьми з обмеженням життєдіяльності тощо), малого групового будиночка, соціальної квартири

11-15

Бухгалтер, юрисконсульт, психолог:


провідний;

9-10

першої категорії;

8-9

другої категорії;

7-8

без категорії

6-7

Завідувач господарства

7-8

Касир, секретар, діловод, адміністратор черговий

4-5

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 744 від 20.07.2015, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 883 від 16.08.2016; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1637 від 06.11.2018}

Директор Департаменту
заробітної плати
та умов праціО. Товстенко

{Додаток 3 виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 744 від 20.07.2015}

{Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 744 від 20.07.2015}


Додаток 3
до наказу Міністерства
соціальної політики України
18.05.2015 № 526
(у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України
від 06 листопада 2018 року № 1637)

СХЕМА
тарифних розрядів адміністративно-управлінського персоналу центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Посада

Тарифні розряди

групи з оплати праці залежно від чисельності населення адміністративно-територіальних одиниць (тис. осіб)

I
(понад 501)

II
(101-500)

III
(до 100)

Директор*

16-18

15-17

14-16

Начальник відділу**

15

14-15

13-14

Фахівець із соціальної роботи***:


провідний

12

першої категорії

11

Бухгалтер, юрисконсульт, психолог:


провідний

10

першої категорії

9

другої категорії

8

без категорії

7

Завідувач господарства

8

Інспектор з кадрів

6-7

Діловод

5

* Тарифні розряди директорам центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - Центр) установлюються за рішенням органу, який їх утворив, за групами з оплати праці з урахуванням таких показників:
наявність закладів, щодо яких Центр здійснює організаційно-правове, методичне та інформаційне забезпечення їхньої діяльності;
наявність документа про підвищення кваліфікації;
стаж роботи в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді понад 3 роки.
За наявності одного із зазначених показників або відсутності усіх установлюється мінімальний тарифний розряд в межах діапазону тарифних розрядів за відповідною групою з оплати праці; за наявності двох показників - мінімальний тарифний розряд підвищується на один порядок; трьох показників - мінімальний тарифний розряд підвищується на два порядки.
** Розміри тарифних розрядів начальникам відділів Центрів, віднесених до відповідної групи з оплати праці, установлюються директором Центру в межах наявних коштів на оплату праці та діапазону тарифних розрядів із урахуванням масштабу та складності керівництва, рівня відповідальності, умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів роботи підрозділу.
*** Інші умови оплати праці фахівців із соціальної роботи визначаються наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489 (зі змінами).

{Наказ доповнено новим Додатком 3 згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 883 від 16.08.2016; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1637 від 06.11.2018}Додаток 4
до наказу Міністерства
соціальної політики України
18.05.2015  № 526

СХЕМА
тарифних розрядів професій робітників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Посада

Тарифні розряди

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків:
при виконанні робіт з 2-5 професій;
при виконанні робіт з 6 і більше професій6-7
8

Помічник вихователя

5-6

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

4-5

Машиніст із прання та ремонту білизни, оператор пральних машин

2-3

Кухар

5-6

Каштелян, комірник, дезінфектор, прибиральник службових приміщень

2

Сторож, двірник, садівник, підсобний робітник, опалювач

2

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 744 від 20.07.2015, № 883 від 16.08.2016, № 1637 від 06.11.2018}

Директор Департаменту
заробітної плати
та умов праціО. Товстенко


Додаток 5
до наказу Міністерства
соціальної політики України
18.05.2015  № 526

СХЕМА
тарифних розрядів професій водіїв автотранспортних і мототранспортних засобів закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Назва професій

Вид автотранспортного засобу

Тарифні розряди за групами автомобілів

1. Водій автотранспортних засобів

1. Автобуси, габаритна довжина яких:
до 7,5 м;
понад 7,5 до 9,5 м;
понад 9,5 м3
4
5

2. Автомобілі швидкої медичної допомоги та оперативні автомобілі із спеціальним звуковим сигналом (типу „Сирена”) з робочим обсягом двигуна:
до 1,8 літра;
понад 1,8 до 3,5 літра;
понад 3,5 літра3
4
5

3. Легкові автомобілі (у тому числі спеціальні) з робочим обсягом двигуна:
до 1,8 літра;
понад 1,8 до 3,5 літра;
понад 3,5 літра
2
3
4

2. Водій мототранспортних засобів

Мотоцикл, моторолер

2

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 883 від 16.08.2016, № 1637 від 06.11.2018}

Директор Департаменту
заробітної плати
та умов праціО. Товстенковгору