Документ z0598-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.12.2017, підстава - z1464-17

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
29.04.2011 N 11-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2011 р.
за N 598/19336
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Пенсійного фонду
N 26-1 ( z1464-17 ) від 03.11.2017 }

Про затвердження Змін
до Порядку обліку, зберігання, оформлення
та видачі пенсійних посвідчень
в Пенсійному фонді України та його органах

Відповідно до пункту 11 Положення про Пенсійний фонд України,
затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 384
( 384/2011 ), правління Пенсійного фонду України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Порядку обліку, зберігання, оформлення
та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його
органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду
України від 25.03.2004 N 4-1 ( z0427-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 06.04.2004 за N 427/9026.
2. Пенсійні посвідчення, видані до набрання чинності цією
постановою, дійсні до закінчення терміну їх дії або до заміни їх в
установленому порядку на нові.
3. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови правління Максимчука Є.С.
Голова правління Б.Зайчук
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
соціальної політики України Василь Надрага

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
29.04.2011 N 11-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2011 р.
за N 598/19336

ЗМІНИ
до Порядку обліку, зберігання, оформлення
та видачі пенсійних посвідчень
в Пенсійному фонді України та його органах
( z0427-04 )

1. У пункті 11: підпункти 13-16 викласти в такій редакції: "13) МНС України - Міністерство надзвичайних ситуацій
України; 14) ДПС України - Державна податкова служба України; 15) ДП служба України - Державна пенітенціарна служба
України; 16) МІ України - Міністерство інфраструктури України;"; підпункти 19 та 20 викласти в такій редакції: "19) АДПС України - Адміністрація Державної прикордонної
служби України; 20) АДССЗЗІ України - Адміністрація Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України.".
2. У підпункті 5 пункту 2 додатку до постанови слова
"Пенсійне посвідчення" замінити словами "Пенсійний фонд України".
Начальник
юридичного управління Т.Рябцевавгору