Документ z0633-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.11.2018, підстава - z1124-18

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2014  № 330


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції Україъни
16 червня 2014 р.
за № 633/25410

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1328 від 12.09.2018}

Про внесення змін до Положення про Експертну комісію Мінсоцполітики України із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, ціна яких перевищує граничну

Відповідно до статті 9 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні” та з метою вдосконалення механізму забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про Експертну комісію Мінсоцполітики України із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, ціна яких перевищує граничну, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 01 жовтня 2012 року № 610, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2012 року за № 1746/22058, такі зміни:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

„1. Це Положення розроблено відповідно до статті 9 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”, Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321.”;

2) у пункті 8:

в абзаці другому слова „підвищеної функціональності” виключити;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

„для меблів та оснащення, допоміжних засобів особистої гігієни, засобів для пересування, допоміжних засобів особистої рухомості, переміщення і підйому:”;

в абзаці восьмому слова „органу праці та соціального захисту населення” замінити словами „структурного підрозділу соціального захисту населення”;

у пункті 11 слова „ПО „Укрпротез” замінити словами „Фонду соціального захисту інвалідів”.

2. Департаменту соціального захисту інвалідів (О. Полякова) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Мущиніна.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л. Денісовавгору