Документ z0637-98, поточна редакція — Редакція від 15.05.2018, підстава - z0576-18


погодження територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України щодо перебування іноземних мисливців у мисливських господарствах у конкретно визначений період;

акт обстеження відповідності спеціально обладнаної кімнати мисливського господарства, де зберігатиметься мисливська зброя та набої до неї в час, не пов'язаний з полюванням;

наказ про призначення посадової особи мисливського господарства відповідальною за збереження мисливської зброї та набоїв до неї від прибуття до вибуття іноземних мисливців;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

За перевезення та зберігання зброї, основних частин зброї, бойових припасів до неї, ввезеної для полювання іноземними мисливцями, відповідає користувач мисливських угідь. Зберігання такої зброї, основних частин зброї та бойових припасів до неї здійснюється в спеціально обладнаному приміщенні за місцем проведення полювання з обов'язковим погодженням цього зберігання з територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України.

{Пункт 10.5 глави 10 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

10.6. Дозвіл на перевезення через митний кордон України вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, а також пристроїв та патронів до них видається УП ЦОУП України за заявою суб'єкта господарювання, у якій зазначаються найменування та кількість вантажу, що буде перевозитися, вид транспорту, маршрут із зазначенням початкового і кінцевого пунктів перевезення, підстава перевезення, відомості про осіб, відповідальних за перевезення через митний кордон України і охорону вантажу на шляху руху (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані).

До заяви додаються:

копія дозволу на право придбання вогнепальної зброї, бойових припасів, основних частин зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, а також пристроїв та патронів до них (за наявності);

копія документа, що є підставою для перевезення (експорту/імпорту) вантажу, засвідчена керівником підприємства, установи, організації, суб'єкта господарювання (копія договору або контракту);

відомості про вантаж (інвойс або специфікація до договору чи контракту);

копія договору (у разі його укладання відповідно до вимог пункту 10.2 цієї глави);

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

У разі здійснення суб'єктом господарювання експорту вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, основних частин зброї і бойових припасів, а також пристроїв та патронів до них додатково подається копія дозволу на право ввезення зброї, основних частин зброї та бойових припасів, пристроїв та патронів до них на територію іншої країни (покупця).

{Главу 10 розділу II доповнено новим пунктом 10.6 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

10.7. Пересилання поштою зброї, бойових припасів до зброї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них, пороху забороняється.

{Главу 10 розділу II доповнено новим пунктом 10.7 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

11. Зберігання, облік і використання зброї, основних частин зброї та бойових припасів до неї, пристроїв та патронів до них

{Назва глави 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

11.1. Вогнепальна, пневматична, холодна зброя та бойові припаси до зброї, пристрої та патрони до них, придбані підприємствами, установами, організаціями з метою, зазначеною в пункті 9.1 глави 9 цього розділу, належать до відомчої. Забороняється використовувати їх не за призначенням, з метою, не передбаченою установчими документами (положеннями), статутними завданнями, передавати іншим особам, продавати, зберігати у місцях проживання працівників, за винятком випадків, передбачених у пунктах 11.15 та 11.16 цієї глави.

{Пункт 11.1 глави 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

11.2. Передача вогнепальної зброї і бойових припасів до неї, основних частин зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв та патронів до них від однієї юридичної особи до іншої незалежно від підпорядкування здійснюється ними тільки за дозволами на придбання, які видає орган поліції. Юридична особа, яка здійснила передачу зброї, основних частин зброї і бойових припасів до неї, пристроїв та патронів до них, зобов'язана в п'ятиденний строк письмово повідомити про це орган поліції, у якому зброя перебуває на обліку, зазначивши кількість, марку, калібр, номер кожної одиниці зброї, пристроїв, основних частин зброї, що були передані, кількість і калібр бойових припасів до зброї, патронів до пристроїв. За відсутності номерів на основних частинах зброї вказується їх найменування та кількість. До повідомлень додається дозвіл на зберігання зброї, основних частин зброї для його переоформлення.

{Пункт 11.2 глави 11 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

11.3. Керівники підприємств, установ, організацій упродовж десяти днів з дня придбання вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, основних частин зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв та патронів до них зобов'язані одержати в органі поліції дозвіл на право її зберігання.

{Пункт 11.3 глави 11 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

11.4. Підставою для видачі дозволу на право зберігання, використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, основних частин зброї та бойових припасів до неї, пристроїв та патронів до них є заява керівника підприємства, установи, організації, в якій зазначаються:

{Абзац перший пункту 11.3 глави 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

кількість, найменування та вид (класифікація) придбаної зброї, основних частин зброї і бойових припасів, пристроїв та патронів до них, її система, калібр, номер, рік випуску кожної одиниці;

{Абзац другий пункту 11.3 глави 11 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

дані про осіб, які відповідають за зберігання і використання зброї, та осіб, які мають доступ до зброї, у тому числі про працівників охорони (прізвище, ім'я, по батькові, дата, місце народження і проживання, відомості про попередню трудову діяльність), медичні довідки, копії договорів страхування, довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;

наказ керівника юридичної особи про призначення особи (осіб), відповідальної (их) за зберігання зброї, основних частин зброї і бойових припасів до неї;

{Абзац четвертий пункту 11.3 глави 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

У разі відкриття нового об'єкта дозвільної системи, призначеного для зберігання зброї, акт про придатність приміщення до зберігання зброї та бойових припасів до неї складається комісією, до складу якої входять представники органів поліції (дозвільної системи, поліції охорони, органів ДСНС, юридичної особи, що відкриває об'єкт).

11.5. Відомча зброя, бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони зберігаються в спеціально обладнаному сховищі, яке повинно відповідати таким вимогам:

бути ізольованим від інших підсобних приміщень, мати капітальні стіни, міцні перекриття на стелі та підлозі. Внутрішні стіни (перегородки) повинні бути еквівалентні за міцністю спарованим гіпсобетонним панелям завтовшки 80 мм кожна з прокладеними між ними сталевими ґратами або цегляній стінці завтовшки не менше 120 мм, армовані сталевою сіткою. У раніше побудованих спорудах допускаються перегородки із дощок, зміцнених сталевими ґратами;

мати двоє дверей з міцними і надійними замками, при цьому зовнішні - дощані однопільні товщиною не менше 40 мм, оббиті з двох боків оцинкованим покрівельним залізом із загином країв листа на торець дверей, або металеві; внутрішні - ґратчасті залізні. Зовнішні двері повинні зачинятися на два внутрішні замки і опечатуватися або опломбовуватися. Внутрішні ґратчасті двері зачиняються на внутрішній або навісний замок, обрамлення дверних прорізів кімнати для зберігання зброї виготовляється із залізного профілю. У раніше побудованих спорудах допускаються дерев'яні двері, коробки, зміцнені залізним кутом розміром 30 х 40 мм, завтовшки не менше 5 мм, прикріплені до стіни не менше ніж десятьма штирями зі сталевої арматури діаметром 10-12 мм і завдовжки не менше 120-150 мм;

мати на віконних прорізах зсередини приміщення або між рамами сталеві ґрати. У приміщеннях, розташованих на першому поверсі, віконні прорізи обладнуються внутрішніми залізними або дерев'яними, оббитими з двох боків оцинкованою сталлю, віконницями. Кінці прутів ґрат у віконних прорізах забиваються в стіну на глибину не менше 30 мм і заливаються бетонним розчином. Віконниці повинні замикатися на навісні замки;

ґрати, які встановлюються у дверні, віконні прорізи, для зміцнення стін (перегородок) виконуються з сталевого прута діаметром не менше 15 мм. Кожне перехрестя прута зварюється, утворюючи вічка не більше 150 х 150 мм;

бути обладнаними у два і більше рубежі охоронно-пожежною сигналізацією, виконаною прихованою проводкою до щитка електроживлення, з установленням датчиків на вікнах, дверях, люках, стінах, стелі, підлозі, що спрацьовує на відчинення або злом сейфів, шаф, де зберігаються зброя і бойові припаси, а також на появу людини всередині приміщення. Ці приміщення мають бути передані під охорону поліції охорони у встановленому порядку, з підключенням сигналізації на пульт централізованого нагляду. Допускається прокладання шлейфів охоронної сигналізації в трубах тільки всередині приміщення по залізобетонних і бетонних будівельних конструкціях;

мати протипожежні засоби та опис майна, в який заносяться дані про кількість шаф, сейфів, металевих ящиків із зазначенням їх номерів і якою печаткою опечатуються. У разі наявності вентиляційних вікон, люків на них повинні встановлюватися залізні ґрати з вічками розміром не більше 100 х 100 мм, які виключають можливість проникнення через ці системи. Створи в стінах, призначені для прокладання інженерних мереж, повинні мати діаметр не більше 200 мм.

11.6. Від збройової кімнати і металевих шаф (сейфів) зі зброєю, основними частинами зброї і бойовими припасами до неї, пристроями та патронами до них має бути два комплекти ключів. Один комплект ключів постійно знаходиться в особи, яка відповідає за зберігання зброї і бойових припасів до неї, пристроїв та патронів до них. Дублікати ключів повинні зберігатися в опечатаному пеналі в керівника юридичної особи, на ім'я якого видано дозвіл на зберігання зброї, основних частин зброї і бойових припасів до неї, пристроїв та патронів до них.

{Пункт 11.6 глави 11 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

11.7. Вогнепальна зброя, основні частини зброї, бойові припаси до неї, пристрої та патрони до них мають зберігатися в металевих шафах (сейфах), стінки яких повинні бути завтовшки не менше 3 мм з внутрішніми замками (не менше двох). Дверці шаф для міцності укріплюються металевими накладками або косинцями. На дверцях шафи з внутрішнього боку має бути опис зброї, основних частин зброї, бойових припасів, пристроїв та патронів до них за номерами. Допускається зберігання зброї, основних частин зброї, бойових припасів до неї, пристроїв, патронів до них, у важких сейфах, які мають внутрішні замки.

{Пункт 11.7 глави 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

11.8. Забороняється спільне зберігання із вогнепальною зброєю і бойовими припасами до неї навчально-наочних приладів, спортивного реманенту, інших предметів, окрім пневматичної зброї, радіостанцій і дозиметричних приладів, які можуть зберігатися у відгородженій залізними ґратами частині збройової кімнати. Бойові припаси до зброї мають зберігатися в окремому від зброї металевому ящику або в металевій шафі. Матеріал для обтирання, мастило і луг, приладдя для чищення і змащування зброї зберігаються у спеціально відведених для цього місцях окремо від зброї, бойових припасів до неї, пристроїв, патронів до них.

11.9. У відокремлених підрозділах банків зброя, бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони зберігаються в залізобетонних коморах, сейфах або металевих шафах. У разі відсутності комор зброя, бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони (у разі наявності охоронної сигналізації, що виведена на пульт централізованого спостереження органів поліції) - у залізобетонних внутрішніх або вбудованих шафах (касах) чи у важких сейфах.

11.10. Експонування зброї, основних частин зброї та бойових припасів до неї здійснюється у зачинених вітринах і на стендах, обладнаних автономною сигналізацією з установкою датчиків на кожній вітрині і стенді з виведенням дзвінка до місцезнаходження сторожа (вахтера) і на пульт охорони.

У разі експонування зброї, основних частин зброї та бойових припасів до неї на відкритих вітринах і стендах датчиками охоронної сигналізації має бути заблокована кожна одиниця зброї, основних частин зброї.

{Пункт 11.7 глави 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

11.11. У професійно-технічних навчальних закладах дозволено зберігати не більше 5 малокаліберних гвинтівок, а у середніх навчальних закладах - не більше 3 малокаліберних гвинтівок на 100 учнів.

Забороняється зберігати малокаліберні гвинтівки у середніх навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах з числом осіб у них менше 100 осіб, малокаліберних пістолетів - у середніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах з кількістю осіб у них менше 500 осіб.

Дозволено за наявності письмового погодження з органами поліції спільне зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів до неї, які належать навчальним закладам, підприємствам, установам, організаціям, у збройових кімнатах команд (загонів) ВОХОР.

У навчальних закладах, спортивних товариствах, які не мають створених на підставі дозволів органів поліції на відкриття та функціонування стрілецьких тирів і стрільбищ, зберігання зброї та бойових припасів до неї, крім навчальної, заборонено.

11.12. Для зберігання відомчої зброї і бойових припасів до неї, які належать різним підприємствам, установам, організаціям, навчальним закладам, ними обладнуються пункти централізованого зберігання зброї та бойових припасів до неї. Такі пункти утворюються ними на базі сховищ, складів і баз, стрілецьких тирів і стрільбищ, спортивно-стрілецьких клубів, навчальних закладів, загонів (команд) ВОХОР, де вони функціонують.

У пункті централізованого зберігання зброя і бойові припаси до неї зберігаються відповідно до вимог, установлених пунктом 11.5 цієї глави. Передача зброї та бойових припасів до неї на пункт централізованого зберігання оформлюється актом. Кожній юридичній особі, яка зберігає там зброю і бойові припаси до неї, повинні бути виділені окремі металеві шафи або бокси.

Ключі від металевих шаф або боксів зберігаються у осіб, які відповідають за зберігання зброї та бойових припасів до неї, юридичних осіб, які здали зброю та бойові припаси до неї, а дублікати ключів - у адміністрації пункту централізованого зберігання зброї та бойових припасів до неї в металевих сейфах (шафах).

Дозвіл на зберігання зброї і бойових припасів до неї у пункті централізованого зберігання зброї і бойових припасів до неї видається органами поліції на ім'я керівника юридичної особи, на базі якої утворений такий пункт централізованого зберігання.

11.13. У загонах (командах) ВОХОР, сторожовій охороні, на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах зброя і бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони (у тому числі резервні) зберігаються відповідно до вимог, викладених у пункті 11.5 цієї глави та інших нормативно-правових актах. У разі неможливості обладнання збройової кімнати сигналізацією із виведенням на пульт централізованого спостереження органів поліції вона обладнується автономною сигналізацією з установленням датчиків на стінах, стелі, віконних рамах з виведенням її сигналу, крім вартового приміщення (поста охорони), на найближчий озброєний пост.

11.14. Бойові припаси до зброї, що використані на навчальні цілі (практичні стрільби), у стрілецьких змаганнях (навчальних зборах) або в результаті застосування (використання) зброї під час несення служби, а також втрачені списуються за актом списання бойових припасів (додаток 20) із залученням відповідних роздавально-здавальних відомостей (додатки 21, 22) або за матеріалами службового розслідування причин застосування (використання) зброї або втрати боєприпасів. Акт складається не пізніше наступного дня після застосування (використання) зброї чи втрати бойових припасів до неї - затверджується керівником юридичної особи і повинен зберігатися в особи, яка відповідає за зберігання зброї та бойових припасів до неї. Копія акта в той самий день передається до органу поліції, який видав дозвіл на зберігання зброї та бойових припасів до неї. Факт списання бойових припасів до зброї фіксується в книзі обліку вогнепальної зброї і бойових припасів, яка ведеться на підприємствах, в установах, організаціях, особою, відповідальною за збереження зброї та бойових припасів.

11.15. Працівниками правоохоронних органів нарізна і гладкоствольна вогнепальна зброя (пістолети, револьвери, рушниці) і бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони зберігаються за місцем їх проживання. Нарізна вогнепальна зброя повинна зберігатися у міцно прикріплених до підлоги або стіни металевих ящиках (шафах) з внутрішніми замками (не менше двох), товщина стінок яких повинна бути не менше 3 мм.

11.16. Територіальними підрозділами поліції за клопотанням керівників підприємств, установ, організацій видаються дозволи на право зберігання і носіння відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, бойових припасів для супроводження їхніми працівниками грошових сум, цінностей, спеціальних вантажів під час перевезення та у разі потреби на носіння зброї поза об'єктом, що охороняється, працівникам правоохоронних органів на право зберігання і носіння відомчих пристроїв, патронів до них. При цьому в дозволі робиться відмітка "відомчий".

{Абзац другий пункту 11.16 глави 11 розділу ІІ виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 364 від 05.05.2017}

До заяв керівників підприємств, установ, організацій додаються такі документи:

список осіб із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, дат і місць народження та проживання, відомості про попередню трудову діяльність;

медичні довідки;

копії договорів страхування;

довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;

копія наказу керівника підприємства, установи, організації про закріплення осіб, відповідальних за супроводження грошових сум, цінностей, спеціальних вантажів;

дві фотокартки розміром 3 х 4 см для кожної особи;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

У заяві обов'язково зазначається мета отримання дозволу.

Орган поліції упродовж місяця з дня надходження заяви і документів розглядає їх і видає дозволи на зберігання та носіння відомчої зброї, а в разі відмови у видачі дозволу на зберігання та носіння відомчої зброї - письмово повідомляє про це керівника підприємства, установи, організації із зазначенням причин відмови.

11.17. Дозволи на право носіння відомчої вогнепальної зброї та бойових припасів до неї поза об'єктом, що охороняється, видаються МВС України, ГУНП, територіальними підрозділами поліції з обов'язковим проставленням у них штампа "Є дійсним під час виконання службових обов'язків".

11.18. Для охорони цінностей, які перевозяться в поштових вагонах відділами (відділеннями) поштового зв’язку при вокзалах, начальникам поштових вагонів та їх заступникам відповідальною особою видається по одному пістолету (револьверу) та бойові припаси до нього із числа відомчої вогнепальної зброї, про що робиться запис у дорожніх відомостях. З прибуттям поштового вагона в пункт призначення зброя передається на тимчасове зберігання у відділ (відділення) поштового зв’язку пункту призначення, а після повернення зазначених осіб до місця дислокації здається у відділ (відділення) поштового зв’язку, який видав зброю.

11.19. Працівники ВОХОР, які супроводжують вантажі, після прибуття в пункт призначення і закінчення роботи, пов'язаної з охороною вантажу, здають відомчу вогнепальну зброю та бойові припаси до неї на тимчасове зберігання в збройову кімнату ВОХОР юридичної особи, яка прийняла вантаж, або в найближчий територіальний підрозділ поліції.

11.20. Юридичні особи, які використовують зброю і бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони, повинні вести книги обліку вогнепальної зброї і бойових припасів на підприємствах, в установах, організаціях (додаток 23), які мають бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою органу поліції.

11.21. Облік видачі і прийняття вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, пристроїв, патронів до них, що видаються працівникам охорони юридичної особи на час несення служби, здійснюється відповідальною особою в книзі обліку видачі і прийняття вогнепальної зброї і боєприпасів. Видача відомчої зброї повинна здійснюватися відповідальною особою на підставі розпорядження керівника підприємства, установи, організації.

11.22. Не придатна для подальшого використання відомча вогнепальна зброя, бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони здаються підприємствами, установами, організаціями в органи поліції, які видали дозвіл на її придбання або зберігання. Ця зброя та бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони здаються органами поліції на склади озброєння управлінь логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП.

{Пункт 11.22 глави 11 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 364 від 05.05.2017}

11.23. Зайва, але придатна для подальшого використання відомча вогнепальна зброя, бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони, що належать юридичним особам, здаються ними за місцем їх придбання або передаються (продаються) в інші підприємства, установи, організації за дозволом органів поліції на придбання зброї та бойових припасів. Зайва, але придатна для подальшого використання навчальна вогнепальна зброя воєнних зразків здається юридичними особами за місцем її отримання.

11.24. За стан обліку, зберігання і використання зброї, бойових припасів до неї, пристроїв, патронів до них відповідають керівники юридичних осіб, а в загонах (командах) ВОХОР - начальники загонів (команд), які в разі втрати зброї, бойових припасів до неї, пристроїв, патронів до них, зобов'язані негайно повідомити про це територіальний орган поліції і вжити заходів до їх розшуку. Підставою для зняття з обліку органів поліції втраченої зброї і бойових припасів до неї є відповідний документ органу досудового розслідування.

{Пункт 11.24 глави 11 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 364 від 05.05.2017}

12. Придбання, зберігання та носіння, перевезення мисливської вогнепальної нарізної і гладкоствольної зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї, пневматичної, охолощеної та холодної зброї, пристроїв та патронів до них громадянами

{Назва глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

12.1. Правом придбання мисливської гладкоствольної зброї та основних частин до неї користуються громадяни України, які досягли 21-річного віку, мисливської нарізної зброї та основних частин до неї - 25-річного віку, холодної, охолощеної та пневматичної зброї та основних частин до неї - 18-річного віку. Кількість зброї, яку може мати громадянин України, не обмежена, однак власник зброї повинен забезпечити її безумовну схоронність.

{Пункт 12.1 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

12.2. Для одержання громадянами в органах поліції дозволу на придбання мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної та охолощеної зброї громадянами подаються такі документи:

{Абзац перший пункту 12.2 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

заява щодо видачі дозволу на придбання зброї на ім'я керівника органу поліції за місцем проживання заявника;

заповнена картка-заява (додаток 14);

медична довідка (крім охолощеної зброї);

{Абзац четвертий пункту 12.2 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

довідка про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування (крім охолощеної зброї);

{Абзац п'ятий пункту 12.2 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги;

копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України.

{Абзац сьомий пункту 12.2 глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

Якщо фактичне проживання громадянина інше, ніж зазначене в паспорті, необхідно надати документ, що підтверджує фактичне місце проживання громадянина (договір оренди житлового приміщення, свідоцтво про право власності на житлове приміщення тощо).

Дозволи на придбання, зберігання та носіння зброї, пристроїв оформляються, переоформляються після проведення органами поліції у встановленому порядку перевірок, тривалість яких не повинна перевищувати один місяць, щодо відсутності обставин, визначених у пункті 5.1 глави 5 розділу I цієї Інструкції, та достовірності документів, які подані для отримання, перереєстрації зазначених дозволів.

{Абзац дев'ятий пункту 12.2 глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

Якщо громадянин, який звертається до органу поліції для оформлення дозволу на придбання зброї, пристрою, вже має у власності чи у користуванні зброю, пристрій, він надає копію дозволу на зберігання цієї зброї, пристрою, а документи (довідки), які були подані при отриманні дозволу на придбання, зберігання (перереєстрації), є дійсними, повторно не оформляються, власник подає їх копії.

{Абзац десятий пункту 12.2 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

Для одержання в органах поліції дозволу на придбання основних частин до мисливської вогнепальної зброї громадянами подаються:

{Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

заява щодо видачі дозволу на придбання основних частин зброї на ім'я керівника органу поліції за місцем проживання заявника;

{Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

копія дозволу на право зберігання, носіння зброї відповідного виду, моделі;

{Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

{Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

Заміна основних частин зброї, в майстернях, які мають ліцензії МВС України, здійснюється без отримання додаткового дозволу на їх придбання.

{Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

Особи, що звернулися до органів поліції за видачею дозволів на придбання, зберігання та носіння зброї, пристроїв, персонально відповідають за достовірність наданих документів відповідно до законодавства України.

12.3. Військовослужбовці Збройних Сил України, інших військових формувань, а також особи рядового і начальницького складу органів поліції України дозволи на придбання мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, основних частин зброї, пневматичної зброї, холодної зброї одержують після подання рапорту, довідки з місця служби, платіжного документа (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги, копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України та заповненої картки-заяви.

{Пункт 12.3 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

12.4. Придбана мисливська вогнепальна нарізна, гладкоствольна зброя, основні частини зброї, охолощена, пневматична зброя, холодна зброя, пристрої протягом десяти днів з дня придбання мають бути зареєстровані в органах поліції за місцем проживання власника з одержанням дозволу на її зберігання та носіння.

{Пункт 12.4 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

12.5. Для одержання дозволу на зберігання та носіння мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної і охолощенної зброї, пристроїв власниками до органів поліції подаються:

{Абзац перший пункту 12.5 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

заява щодо видачі дозволу на зберігання та носіння зброї на ім'я керівника органу поліції;

дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

дублікат дозволу з відміткою магазину про продаж зброї, пристрою або з відміткою про переоформлення їх у встановленому законодавством порядку;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

Також власник зброї пред’являє договір страхування (крім охолощеної зброї).

{Абзац шостий пункту 12.5 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

Для одержання дозволу на зберігання колекційної холодної зброї її власник подає в орган поліції за місцем проживання:

заяву щодо видачі дозволу на зберігання колекційної холодної зброї на ім'я керівника органу поліції;

фотографії зброї розміром 15 х 15 см;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

На підставі поданих документів орган поліції видає дозвіл на зберігання такої зброї. У дозволі ставиться штамп "колекція".

У разі потреби перевезення такої зброї органи поліції, у яких така зброя зареєстрована, видають дозволи на її перевезення в порядку, визначеному для надання дозволу на перевезення вогнепальної зброї.

Мисливські ножі придбаваються громадянами за наявності дозволу органу поліції на право зберігання та носіння мисливської вогнепальної зброї. При цьому в дозволі на право зберігання та носіння такої зброї магазином робиться відмітка про реалізацію ножа.

За відсутності в громадянина зазначеного вище дозволу мисливські ножі придбаваються за дозволом на право придбання холодної зброї в порядку, установленому пунктом 12.2 цієї глави.

{Пункт 12.5 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

У разі неможливості зробити в дозволі на право зберігання та носіння мисливської зброї відмітку про придбання ножа магазином видається довідка, яка в 10-денний строк разом з відповідною заявою про реєстрацію подається власником до органу поліції за місцем реєстрації мисливської зброї.

{Пункт 12.5 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

Для перереєстрації зброї, пристроїв (продовження терміну дії дозволу на їх зберігання та носіння), які придбані відповідно до законодавства, до органів поліції власник подає:

заяву про продовження терміну дії дозволу;

медичну довідку;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанцію) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

Також власник зброї пред’являє договір страхування.

Власниками пристроїв до заяви додаються документи, які підтверджують статус особи щодо права їх придбання, зберігання і носіння.

{Пункт 12.5 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

Перереєстрація (продовження строку дії дозволу на зберігання та носіння) охолощеної зброї не проводиться.

{Пункт 12.5 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

12.6. Особам, які мають нагородну вогнепальну зброю, органами поліції видаються дозволи на її зберігання, носіння без зазначення строку їх дії з позначкою "Нагородна". Нагородною вважається зброя, одержана в порядку, встановленому законодавством України.

12.7. Для одержання дозволу на зберігання, носіння нагородної зброї власник до органу поліції подає такі документи:

заяву;

заповнену картку-заяву;

оригінал, що повертається власнику, або засвідчену в установленому законодавством порядку копію документа про нагородження зброєю;

дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України;

{Пункт 12.7 глави 12 розділу ІІ доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 364 від 05.05.2017}

платіжний документ (платіжне доручення, квитанцію) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги;

особи, нагороджені зброєю уповноваженими посадовими особами іноземних держав, подають оригінали документів про нагородження зброєю. Якщо такі документи складені іноземною мовою, до них додаються їх переклади, засвідчені в установленому законодавством порядку.

12.8. Генерали, адмірали і офіцери Збройних Сил України, інших військових формувань, а також особи вищого, старшого та середнього начальницького складу органів поліції України та інші громадяни, які мають нагородну зброю, зобов'язані в місячний строк зареєструвати таку зброю в Міністерстві внутрішніх справ і одержати дозвіл на її зберігання, носіння.

12.9. Подарована мисливська вогнепальна нарізна, гладкоствольна зброя, пневматична зброя, холодна зброя, пристрої можуть бути зареєстровані в органах поліції, якщо особа, якій ця зброя подарована, має дозвіл на її придбання. Реєстрація такої зброї відбувається відповідно до вимог, встановлених пунктом 12.5 цієї глави.

12.10. Спортсмени користуються закріпленою за ними спортивною нарізною та холодною зброєю тільки в межах стрілецьких тирів і стрільбищ без права зберігання її за місцем проживання. Гладкоствольна спортивна зброя може зберігатися за місцем проживання членів і кандидатів у члени збірної команди України, майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту і першорозрядників із стендової стрільби у разі одержання ними в органах поліції дозволу на зберігання такої зброї. Зазначена зброя зберігається цими особами відповідно до вимог, викладених у пункті 12.12 цієї глави.

12.11. Для навчання практичній стрільбі громадян, які мають бажання придбати зброю, у стрілецьких тирах і стрільбищах, мисливсько-спортивних стендах дозволено використовувати мисливську вогнепальну зброю, яка належить іншим громадянам, підприємствам, установам, організаціям. Навчання стрільбі проводиться тільки у стрілецьких тирах і стрільбищах, мисливсько-спортивних стендах, які мають дозвіл, виданий УП ЦОУП на провадження діяльності, пов’язаної з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонування мисливських стендів, в присутності власника зброї та особи, яка проводить навчання з стрільби.

{Абзац перший пункту 12.11 глави 12 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 364 від 05.05.2017}

Особи, які мають нагородну зброю, зареєстровану в установленому законодавством порядку в органах поліції, для підтримання навичок користування нею можуть придбавати бойові припаси до неї. Продаж бойових припасів до зброї здійснюється суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на торгівлю вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, які видані УП ЦОУП на підставі дозволів на придбання бойових припасів до конкретного виду зброї, виданих УП ЦОУП. Перевезення бойових припасів до нагородної зброї здійснюється на підставі дозволів на придбання та перевезення бойових припасів, виданих УП ЦОУП.

{Абзац другий пункту 12.11 глави 12 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 364 від 05.05.2017}

Для отримання дозволу на придбання, перевезення бойових припасів до нагородної зброї її власник подає до УП ЦОУП:

{Абзац третій пункту 12.11 глави 12 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 364 від 05.05.2017}

заяву про видачу дозволу на придбання та (або) перевезення бойових припасів в Україну із зазначенням їх кількості (та країни, якщо здійснюється перевезення);

копію дозволу на зберігання нагородної зброї;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанцію) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

12.12. Зброя, бойові припаси до неї, основні частини зброї, пристрої та патрони до них, що належать громадянам, мають зберігатися в металевих ящиках, сейфах, спеціально виготовлених для зберігання зброї, за місцем їх постійного проживання або в місцях тимчасового перебування власників (дачних будинках тощо), про що повідомляються органи поліції. При цьому зброя, пристрої мають бути в розрядженому стані.

{Абзац перший пункту 12.12 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

Дозволяється за погодженням з органами поліції, де зареєстрована зброя, основні частини зброї та пристрої, тимчасове їх зберігання без права використання в іншого члена сім'ї або найближчої близької особи, а в разі їх відсутності - в органах поліції або в інших громадян, які мають відповідні дозволи на зберігання особистої зброї на час тривалого (понад три місяці) відрядження, перебування на військових зборах або проходження власником зброї строкової служби у Збройних Силах України при дотриманні встановлених правил її зберігання. В особових справах власників зброї робиться запис про передачу зброї, основних частин зброї на тимчасове зберігання.

{Абзац другий пункту 12.12 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

Забороняється використання власником вогнепальної мисливської, пневматичної та охолощеної зброї, пристроїв за наявності вмотивованої постанови державного виконавця про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

{Пункт 12.12 глави 12 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 372 від 04.05.2018}

12.13. Під час перенесення або перевезення вогнепальна, пневматична зброя має бути у розрядженому стані та знаходитися у спеціальному чохлі, кейсі, футлярі тощо. Під час перенесення або перевезення зброї та боєприпасів до неї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них власник зобов'язаний мати при собі дозвіл органу поліції на право зберігання та носіння такої зброї, основних частин зброї та пристроїв.

{Пункт 12.13 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

12.14. Вогнепальна мисливська зброя, основні частини зброї, бойові припаси до неї, пневматична, холодна, охолощена зброя, пристрої та зазначені патрони громадянами України перевозяться через митний кордон України на підставі дозволів на право перевезення зброї територією України, які видаються УП ЦОУП, ГУНП.

{Абзац перший пункту 12.14 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013, № 364 від 05.05.2017}

Перевезення громадянами України зброї, якою вони нагороджені уповноваженими посадовими особами іноземних держав, здійснюється за дозволом УП ЦОУП на перевезення зброї через митний кордон України.

{Абзац другий пункту 12.14 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013, № 364 від 05.05.2017}

Дозвіл на перевезення через митний кордон України нагородної вогнепальної зброї, врученої відповідно до законодавства України іноземцям, оформляється відповідно до листа (клопотання) органу державної влади, який здійснював нагородження. До листа (клопотання) додаються:

{Пункт 12.14 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

засвідчена в установленому законодавством порядку копія документа про нагородження зброєю;

{Пункт 12.14 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

копії 1 та 2 сторінок паспорта особи, якій вручено нагородну зброю;

{Пункт 12.14 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

{Пункт 12.14 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

12.15. Дозволено оформлення документів в органах поліції про передачу мисливської вогнепальної (за наявності основних частин зброї), пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв від одного власника іншому, а також переоформлення мисливської вогнепальної (за наявності основних частин зброї), пневматичної, холодної і охолощеної зброї та пристроїв від особи, яка їх успадкувала після смерті власника, особі, що має дозвіл органів поліції на їх придбання.

{Пункт 12.15 глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

12.16. У разі смерті власника нагородна, нарізна вогнепальна та інша зброя військових зразків, мисливська нарізна або гладкоствольна вогнепальна зброя, основні частини зброї та бойові припаси до неї, пневматична, холодна та охолощена зброя, пристрої та патрони до них у п'ятиденний строк здаються близькими особами до органів поліції на тимчасове зберігання до вирішення питання щодо спадкування майна (але на строк не більше шести місяців).

{Абзац перший пункту 12.16 глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

Якщо хтось із спадкоємців бажає таку зброю (крім нагородної) залишити у власності та користуватися нею, вона може бути зареєстрована на його ім'я в установленому законодавством порядку відповідно до вимог пункту 12.2 цієї глави.

Якщо серед спадкоємців немає осіб, які мають право на зберігання зброї, основних частин зброї, пристроїв, то зброя, основні частини зброї і пристрій у місячний строк після строку, указаного в абзаці першому цього пункту, повинні бути реалізовані в установленому законодавством України порядку особі, що має дозвіл органів поліції на придбання зброї, основних частин зброї, пристрою, або здані на реалізацію в магазин з торгівлі зброєю, спеціальними засобами активної оборони.

{Абзац третій пункту 12.16 глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 749 від 07.08.2013}

Нагородна короткоствольна вогнепальна нарізна зброя за погодженням з Національною поліцією України також може бути передана спадкоємцями до державного музею або залишена у власності спадкоємців після приведення її підприємством або майстернею по виготовленню і ремонту вогнепальної та холодної зброї у стан, що виключає можливість здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт. Зазначене підприємство чи майстерня видає довідку про таку переробку, ксерокопія якої надається до органу поліції, де зареєстрована зброя, а оригінал залишається у спадкоємця або разом з експонатом передається до музею. Така зброя вважається масогабаритним макетом і знімається органами поліції з обліку власників нагородної зброї.

{Абзац четвертий пункту 12.16 глави 12 розділу IIІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 364 від 05.05.2017}

У разі позбавлення нагородженого відзнаки на підставі рішення суду, наказу органу, що вручив відзнаку, та в випадках, передбачених відповідними актами законодавства України, зброя підлягає здачі до органу поліції, дозвіл на нагородну зброю анулюється, а до обліків ІІПС вносяться відповідні зміни.вгору