Документ z0638-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.07.2018, підстава - z0745-18

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Міністра оборони України

11.06.2008  № 260


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 липня 2008 р.
за № 638/15329

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 260 від 07.06.2018}

Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
№ 263 від 01.06.2009
№ 511 від 13.10.2009
№ 573 від 17.11.2009
№ 347 від 06.07.2010
№ 686 від 23.12.2010
№ 838 від 11.12.2012
№ 701 від 15.10.2013
№ 274 від 28.04.2014
№ 559 від 21.08.2014
№ 300 від 01.07.2015
№ 560 від 13.10.2015
№ 170 від 30.03.2016
№ 420 від 11.08.2016
№ 165 від 23.03.2017}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, що додається.

2. Установити, що цей наказ застосовується з 1 січня 2008 року.

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України

Ю.І. Єхануров

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України
В.М. Онищук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони України
11.06.2008  № 260


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 липня 2008 р.
за № 638/15329

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок та умови виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України, ліцеїстам та вихованцям військових оркестрів, а також порядок виплати військовослужбовцям Збройних Сил України одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

1.2. Грошове забезпечення військовослужбовців визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання.

До складу грошового забезпечення входять:

посадовий оклад, оклад за військовим званням;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія);

одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Розміри посадових окладів, окладів за військовими званнями, додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців установлюються відповідно до чинного законодавства.

1.3. Грошове забезпечення згідно з цією Інструкцією виплачується:

1.3.1. Військовослужбовцям, які займають посади, передбачені штатами та штатними розписами (далі - штати) у апараті Міністерства оборони України, Генеральному штабі Збройних Сил України, органах військового управління, з'єднаннях, військових частинах, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, установах та організаціях Збройних Сил України (далі - військові частини).

{Підпункт 1.3.1 пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 838 від 11.12.2012}

1.3.2. Військовослужбовцям, які навчаються у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (далі - військові навчальні заклади).

1.3.3. Особам, які навчаються у військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, а також проходять підготовку у військових оркестрах.

1.3.4. Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні відповідних командирів (начальників) (далі - перебувають у розпорядженні), а також які звільнені від посад без зарахування у розпорядження, у тому числі у зв'язку зі скороченням штатних посад (далі - звільнені від посад).

1.4. Військовослужбовцям, тимчасово прикомандированим до інших військових частин, грошове забезпечення в цих військових частинах виплачується, якщо прикомандирування дозволено Міністром оборони України, його першим заступником та заступниками, начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України, командувачами видів Збройних Сил України відповідно до повноважень.

1.5. За виконання службових обов'язків понад установлений службовий час, у вихідні, святкові та неробочі дні грошове забезпечення військовослужбовцям додатково не виплачується.

1.6. Грошове забезпечення військовослужбовцям за час перебування їх у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років, не виплачується.

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами оплачується згідно з законодавством України.

1.7. Розмір грошового забезпечення, що належить військовослужбовцю не за повний місяць, а за декілька днів, визначається виходячи з кількості календарних днів у цьому місяці.

1.8. Грошове забезпечення, виплачене за правилами і нормами, які діяли на момент виплати, поверненню не підлягає, якщо право на нього повністю або частково військовослужбовцем надалі втрачене окрім випадку, передбаченого пунктом 28.4 цієї Інструкції.

1.9. Грошове забезпечення виплачується в межах асигнувань, передбачених у кошторисі військової частини на грошове забезпечення військовослужбовців.

Грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується за місцем штатної служби в поточному місяці за минулий.

Військовослужбовцям, які виключаються зі списків особового складу військової частини, грошове забезпечення виплачується до дня виключення включно.

Виходячи з наявного фонду грошового забезпечення в кошторисі Міністерства оборони України, за рішенням Міністра оборони України грошове забезпечення за грудень може бути виплачене в грудні.

{Пункт 1.9 розділу І в редакції Наказу Міністерства оборони № 420 від 11.08.2016}

1.10. Грошове забезпечення, що належить військовослужбовцю і своєчасно не виплачене йому або виплачене в меншому, ніж належало, розмірі, виплачується за весь період, протягом якого військовослужбовець мав право на нього, але не більше ніж за три роки, що передували зверненню за одержанням грошового забезпечення.

Виплата одноразових додаткових видів грошового забезпечення здійснюється, якщо звернення про їх отримання надійшли до закінчення трьох років із дня виникнення права на їх отримання.

1.11. Військовослужбовцям, рішення про звільнення яких з військової служби або переміщення на нижчеоплачувану посаду визнані незаконними та які у зв'язку з цим поновлені на військовій службі (посаді), за рішенням повноважного органу, який прийняв рішення про таке поновлення, виплачується грошове забезпечення за час вимушеного прогулу або різниця за час виконання військового обов'язку на нижчеоплачуваній посаді, що вони недоотримали внаслідок незаконного звільнення (переміщення).

1.12. У разі виникнення спірних питань щодо нарахування належного грошового забезпечення фінансові органи до з'ясування (уточнення) у фінансовому органі вищого рівня порядку виплати здійснюють виплату безспірно належного військовослужбовцю грошового забезпечення.

1.13. Військовослужбовцям, відрядженим до органів державної влади, на підприємства, в установи, організації, у вищі навчальні заклади (далі - державні органи, установи та організації) із залишенням на військовій службі, прикомандированим до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування або сформованих ними органів (далі - Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування) із залишенням на військовій службі, а також направленим для проходження служби в інші військові формування, правоохоронні органи, правоохоронні органи спеціального призначення, спеціально уповноважений орган з питань цивільного захисту, спеціалізований державний орган транспорту, орган кримінально-виконавчої системи, державні органи та податкову міліцію (далі - військові формування та правоохоронні органи), якщо вони до дня відрядження (прикомандирування, направлення) не отримали грошового забезпечення за поточний місяць, виплата належного грошового забезпечення здійснюється до дня виключення зі списків особового складу у зв'язку з відрядженням (прикомандируванням, направленням) включно з урахуванням часу, необхідного для проїзду до нового місця служби.

Грошове забезпечення (заробітна плата) цим військовослужбовцям виплачується за місцем відрядження, служби (прикомандирування) у порядку та розмірах, визначених законодавством.

1.14. Роз'яснення з питань застосування норм цієї Інструкції та інших нормативно-правових актів з питань виплати грошового забезпечення надаються директором Департаменту фінансів Міністерства оборони України та іншими посадовими особами в межах їх компетенції відповідно до законодавства України.

II. Правила виплати грошового забезпечення за період відпусток

2.1. Військовослужбовцям, які відповідно до законодавства України мають право на відпустки із збереженням грошового забезпечення (щорічні основні відпустки, додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки у зв’язку з хворобою для лікування, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, що надаються в особливий період, інші додаткові відпустки, визначені відповідними законами України), грошове забезпечення виплачується за весь період цих відпусток.

{Пункт 2.1 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства оборони № 559 від 21.08.2014}

2.2. У разі надання військовослужбовцям відпусток (додаткових відпусток) без збереження грошового забезпечення (заробітної плати), що визначені Законом України “Про відпустки” або іншими законами України, за час перебування у цих відпустках (додаткових відпустках) грошове забезпечення не виплачується.

{Пункт 2.2 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства оборони № 165 від 23.03.2017}

III. Оклади за військовими званнями

3.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, оклади за військовими званнями виплачуються з дня підписання наказу про присвоєння відповідних звань.

Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, і військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби з присвоєнням офіцерських звань, оклади за військовими званнями офіцерського складу не виплачуються.

3.2. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, прийнятим на військову службу за контрактом, у тому числі із запасу (крім військовослужбовців строкової військової служби, які прийняті на військову службу за контрактом), оклади за військовими званнями виплачуються з дня зарахування до списків особового складу військової частини.

Особам офіцерського складу, призваним на військову службу за призовом із запасу, оклади за військовими званнями виплачуються з дня відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату.

{Пункт 3.2 в редакції Наказу Міністерства оборони № 263 від 01.06.2009}

3.3. Військовослужбовцям, які в період проходження строкової військової служби прийняті на військову службу за контрактом, оклади за військовими званнями виплачуються з дня підписання контракту, але не раніше дня призначення на відповідні посади.

IV. Посадові оклади осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом

4.1. Посадові оклади особам офіцерського складу виплачуються за займаними посадами в розмірах, передбачених у штаті військової частини.

4.2. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, призначеним на посади, що підлягають комплектуванню відповідною категорією військовослужбовців, посадові оклади виплачуються залежно від займаних посад і тарифних розрядів.

Тарифні розряди за посадами осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом передбачаються у штаті військової частини. При цьому в штаті військової частини тарифний розряд зазначених категорій військовослужбовців для встановлення окладу позначається дробом у чисельнику.

4.3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, призначеним на посади, за якими посадові оклади встановлені від мінімуму до максимуму, конкретні розміри посадових окладів установлюються або змінюються (підвищуються або знижуються) у межах зазначених розмірів відповідно до наказу командира військової частини (командирам військових частин - наказів вищих командирів /начальників/) залежно від складності та обсягу роботи.

Зміна встановленого розміру (збільшення або зменшення) посадового окладу в межах від мінімуму до максимуму здійснюється відповідно до законодавства з першого числа наступного півріччя (з 01 січня або з 01 липня).

{Пункт 4.3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 420 від 11.08.2016}

{Пункт 4.3 розділу IV в редакції Наказів Міністерства оборони № 263 від 01.06.2009, № 300 від 01.07.2015}

4.4. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, посадові оклади за займаними посадами виплачуються з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання посадовими особами, яким надано право призначення військовослужбовців на посади, наказу по особовому складу про призначення їх на відповідні посади. Дата, коли військовослужбовець став до виконання обов'язків за посадою, визначається у наказі командира військової частини.

4.5. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, призначеним на посади офіцерського складу, з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання наказу про призначення, виплачуються посадові оклади, передбачені в штатах для осіб офіцерського складу за цими посадами.

4.6. Особам офіцерського складу, прийнятим на військову службу за контрактом із запасу, з дня зарахування до списків особового складу військової частини та до дня вступу до виконання обов'язків за посадою, на яку вони призначені, виплачується мінімальний посадовий оклад, передбачений за первинною типовою офіцерською посадою "командир взводу" (з урахуванням пункту 9.1 цієї Інструкції).

Особам офіцерського складу, призваним на військову службу за призовом із запасу, з дня відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату та до дня вступу до виконання обов'язків за посадою, на яку вони призначені, виплачується мінімальний посадовий оклад, передбачений за первинною типовою офіцерською посадою "командир взводу" (з урахуванням пункту 9.1 цієї Інструкції).

{Пункт 4.6 в редакції Наказу Міністерства оборони № 263 від 01.06.2009}

4.7. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, до дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, виплачуються:

прийнятим із числа військовослужбовців строкової військової служби - посадові оклади в розмірах за раніше займаними посадами;

прийнятим із числа військовослужбовців, які закінчили військові коледжі, навчальні центри та навчальні підрозділи з підготовки осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, військових навчальних закладів, - мінімальний посадовий оклад за I тарифним розрядом;

прийнятим на військову службу за контрактом - мінімальний посадовий оклад за I тарифним розрядом із дня зарахування до списків особового складу військової частини.

4.8. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, з дня присвоєння офіцерського звання, у тому числі після закінчення військових навчальних закладів екстерном, крім окладів за військовими званнями офіцерського складу, виплачуються:

тим, які на день присвоєння офіцерського звання займають посади офіцерського складу, - оклади, установлені за цими посадами для осіб офіцерського складу в максимальних розмірах, передбачених штатами;

тим, які на день присвоєння офіцерського звання займають посади осіб рядового, сержантського та старшинського складу, що проходять військову службу за контрактом, - мінімальний посадовий оклад, передбачений за первинною офіцерською посадою "командир взводу", а з дня вступу до виконання обов'язків за посадою офіцерського складу, але не раніше дня підписання наказу про призначення, - оклад за цією посадою (з урахуванням пунктів 7.9, 9.1, 9.3, 9.5 і 9.6 цієї Інструкції).

4.9. У разі якщо законами України та іншими нормативно-правовими актами передбачається збереження посадових окладів за попередньою посадою, про таке збереження зазначається в наказах відповідного командира (начальника) про призначення.

{Пункт 4.9 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 686 від 23.12.2010}

4.10. За особами офіцерського складу, особами рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, із числа осіб, віднесених до першої або другої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і осіб, віднесених до третьої категорії, призначених у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на посади з меншими посадовими окладами, на новій посаді зберігаються посадові оклади за попередньою посадою відповідно до законодавства України.

4.11. Військовослужбовцям, які отримують посадові оклади в підвищених розмірах, щомісячні додаткові види грошового забезпечення та одноразові додаткові види грошового забезпечення (крім виплат, установлених пунктами 28.1 та 32.1 цієї Інструкції) виплачуються з урахуванням підвищених окладів.

V. Посадові оклади військовослужбовців строкової військової служби

5.1. Військовослужбовцям строкової військової служби посадові оклади виплачуються залежно від займаних посад і тарифних розрядів передбачених у штатах.

5.2. Особам, призваним на строкову військову службу, із дня відправлення у військову частину з військового комісаріату і до набуття права на одержання посадових окладів відповідно до пунктів 5.3, 6.5, 6.8 і 6.12 цієї Інструкції виплачуються оклади за I тарифним розрядом.

5.3. У разі призначення військовослужбовців строкової військової служби з одних посад на інші посадові оклади за новими посадами виплачуються із дня підписання наказу про призначення.

5.4. Особам рядового, сержантського та старшинського складу, направленим для проходження строкової військової служби у зв'язку з розірванням контракту, із дня розірвання контракту виплачуються посадові оклади військовослужбовців строкової військової служби за займаними посадами та припиняється виплата грошового забезпечення, установленого для осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

{Розділ V доповнено новим пунктом 5.4 згідно з Наказом Міністерства оборони № 686 від 23.12.2010}

VI. Правила виплати посадових окладів та окладів за військовими званнями слухачам, ад'юнктам і докторантам, курсантам а також посадових окладів ліцеїстам та вихованцям військових оркестрів

6.1. Слухачам військових навчальних закладів за період навчання виплачуються:

6.1.1. З числа осіб офіцерського складу, які перед зарахуванням на навчання перебувають на військовій службі, - оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на навчання, та оклади за військовими званнями.

6.1.2. З числа осіб офіцерського складу, прийнятих (призваних) на військову службу із запасу з одночасним направленням на навчання у військові навчальні заклади або на курси підвищення кваліфікації, - мінімальні посадові оклади, передбачені за первинною типовою офіцерською посадою "командир взводу", та оклади за військовими званнями.

6.2. Слухачам курсів підвищення кваліфікації за період навчання виплачуються:

з числа осіб офіцерського складу, які перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, - оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах, і оклади за військовими званнями;

з числа осіб офіцерського складу, прийнятих (призваних) на військову службу із запасу з одночасним направленням на навчання, - мінімальні посадові оклади, передбачені за первинною офіцерською посадою "командир взводу", і оклади за військовими званнями.

6.3. Курсантам військових навчальних закладів із числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходили військову службу за контрактом або відслужили встановлені строки строкової військової служби, прийнятим на військову службу із запасу з одночасним направленням на навчання у військові навчальні заклади або на курси підвищення кваліфікації, за період навчання виплачуються мінімальні посадові оклади за I тарифним розрядом осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, і оклади за військовими званнями.

6.4. Курсантам військових навчальних закладів із числа осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, посадові оклади встановлюються залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня та курсу навчання.

6.5. Курсантам із числа військовослужбовців строкової військової служби посадові оклади виплачуються за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на навчання, але не нижче посадових окладів, передбачених для курсантів із числа осіб, які не перебували перед зарахуванням на навчання на військовій службі.

Курсантам із числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, виплачуються посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на навчання, та оклади за військовими званнями.

6.6. Курсантам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, посадові оклади встановлюються залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня та курсу навчання і на підставі документів (копій документів), які підтверджують відсутність батьків або ухилення їх від утримання дітей.

6.7. Курсантам, які залишилися без батьків у період навчання у військовому навчальному закладі, посадові оклади встановлюються залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня та курсу навчання після надходження (подання) до навчального закладу відповідних документів з 1 числа місяця, наступного за місяцем, у якому вони залишилися без батьків.

6.8. Посадові оклади, передбачені для курсантів військових навчальних закладів із числа військовослужбовців строкової військової служби та осіб, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, з 1 числа місяця, наступного за екзаменаційною сесією семестру, та до 1 числа місяця, що настає після закінчення наступної екзаменаційної сесії, підвищуються:

{Абзац перший пункту 6.8 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 838 від 11.12.2012}

особам, які мають за результатами чергової екзаменаційної сесії тільки відмінні оцінки, - на 50 відсотків;

особам, які мають за результатами чергової екзаменаційної сесії відмінні та добрі оцінки, - на 25 відсотків.

Диференційовані оцінки за заліки, стажування (практику), курсові роботи (проекти, завдання) під час визначення права курсантів на підвищення окладів на 50 або 25 відсотків враховуються нарівні з оцінками, отриманими на іспитах.

Курсантам, які з поважних причин повністю або частково не склали заліки та іспити, підвищені на 50 чи 25 відсотків посадові оклади виплачуються до 1 числа місяця, наступного за місяцем, у якому їм установлені індивідуальні строки складання заліків та іспитів.

Курсантам, залишеним з поважних причин на повторне навчання на тому самому курсі, посадові оклади на повторному році навчання до результатів чергової іспитової сесії виплачуються з урахуванням оцінок останньої іспитової сесії, яку вони склали.

Підвищені згідно з цим пунктом посадові оклади виплачуються на підставі наказів начальника військового навчального закладу, що видаються за результатами чергової іспитової сесії.

6.9. Оклади за військові звання та посадові оклади слухачам і курсантам із числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу та посадові оклади курсантам із числа осіб, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, виплачуються з початку навчального року.

За період із дня зарахування на навчання і до початку навчального року виплачуються:

6.9.1. Слухачам із числа осіб офіцерського складу, які перед зарахуванням на навчання перебували на військовій службі, - оклади за останніми штатними посадами, що вони займали у військових частинах, та оклади за військовими званнями.

6.9.2. Слухачам із числа осіб офіцерського складу, прийнятим (призваним) на військову службу із запасу, - мінімальні посадові оклади, передбачені за первинною офіцерською посадою "командир взводу", та оклади за військовими званнями.

6.9.3. Курсантам із числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і військовослужбовцям строкової служби - посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, - і оклади за військовими званнями.

6.9.4. Курсантам, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, - посадові оклади за I тарифним розрядом, що встановлені для військовослужбовців строкової військової служби.

6.10. Курсантам військових коледжів вищих військових навчальних закладів та відділень військової підготовки вищих навчальних закладів з підготовки осіб сержантського і старшинського складу із дня підписання наказу про зарахування виплачуються:

особам, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, - посадові оклади залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня та курсу навчання;

особам із числа військовослужбовців строкової військової служби - посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на навчання, але не нижче посадових окладів, передбачених для курсантів із числа осіб, які не перебували перед зарахуванням на навчання на військовій службі;

особам, які призвані на військову службу із запасу і направлені на навчання, - мінімальні посадові оклади за I тарифним розрядом, передбачені для осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і оклади за військовими званнями;

особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах, і оклади за військовими званнями.

6.11. За період до зарахування на навчання у військові коледжі вищих військових навчальних закладів та відділення військової підготовки вищих навчальних закладів з підготовки осіб сержантського і старшинського складу виплачуються:

особам, які перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, - оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах, а солдатам (матросам), сержантам і старшинам, які проходять військову службу за контрактом, - і оклади за військовими званнями.

6.12. Курсантам навчальних частин, підрозділів, шкіл, курсів, навчальних загонів та навчальних центрів з підготовки сержантів, старшин і спеціалістів-солдатів, матросів виплачуються посадові оклади:

зарахованим на навчання безпосередньо після призову на військову службу - посадові оклади за I тарифним розрядом, передбачені для військовослужбовців строкової служби;

зарахованим на навчання з військових частин - за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах.

6.13. Військовослужбовцям, які закінчили військові навчальні заклади або курси підвищення кваліфікації, за період до дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, крім окладів за військовими званнями, виплачуються:

6.13.1. Тим, які мали в період навчання офіцерські звання, - посадові оклади, які вони одержували на день закінчення військового навчального закладу.

6.13.2. Тим, які не мали в період навчання офіцерських звань, - мінімальний посадовий оклад, передбачений за первинною офіцерською посадою "командир взводу".

Слухачам військових навчальних закладів, які в період навчання замість грошового забезпечення отримували стипендії, за період із дня, наступного за днем видання наказу про закінчення військового навчального закладу, і до дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, грошове забезпечення виплачується за нормами, установленими підпунктами 6.1.1, 6.1.2 цієї Інструкції.

Військовослужбовцям, зазначеним у підпунктах 6.13.1 і 6.13.2 цієї Інструкції, посадові оклади та оклади за військовими званням виплачуються з урахуванням пунктів 9.1, 9.3, 9.5 і 9.6 цієї Інструкції.

Військовослужбовцям, які звільняються з військової служби безпосередньо після закінчення військових навчальних закладів з присвоєнням офіцерських звань запасу, посадові оклади та оклади за військовими званнями, передбачені цим пунктом, не виплачуються.

6.14. Військовослужбовцям, які закінчили військові коледжі вищих військових навчальних закладів та відділення військової підготовки вищих навчальних закладів з підготовки осіб сержантського і старшинського складу та отримали військові звання сержантського і старшинського складу, за період до дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, на яку призначені, крім окладів за військовими званнями, виплачуються мінімальні посадові оклади за I тарифним розрядом, передбачені для осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

6.15. Особам офіцерського складу, зарахованим до ад'юнктур і докторантур військових навчальних закладів і науково-дослідних установ, крім окладів за військовими званнями, виплачуються посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали до зарахування на навчання, але не вище:

6.15.1. Зарахованим до докторантур військових навчальних закладів - окладу начальника кафедри, у штат якої його призначено, або начальника кафедри, до якої його прикріплено згідно з наказом.

6.15.2. Зарахованим до докторантур науково-дослідних установ - окладу начальника відділу (підрозділу), до якого його прикріплено згідно з наказом.

6.15.3. Зарахованим до ад'юнктур військових навчальних закладів - окладу заступника начальника кафедри, у штат якої його призначено, або начальника кафедри, до якої його прикріплено згідно з наказом.

6.15.4. Зарахованим до ад'юнктур науково-дослідних установ - окладу старшого наукового співробітника відділу (підрозділу), до якого його прикріплено згідно з наказом.

6.16. Військовослужбовцям, відрахованим з військових навчальних закладів, ад'юнктур чи докторантур, з дня відрахування виплачуються:

6.16.1. Військовослужбовцям, які перед зарахуванням до військових навчальних закладів займали посади у військових частинах (крім військовослужбовців строкової військової служби, які були відраховані як такі, що не оволоділи програмою навчання, або через небажання навчатись чи недисциплінованість), - оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на навчання.

6.16.2. Військовослужбовцям, які не мають офіцерських звань і не перебували перед зарахуванням до військового навчального закладу на військовій службі, а також військовослужбовцям строкової військової служби, які були відраховані як такі, що не оволоділи програмою навчання, або через небажання навчатись чи недисциплінованість, - оклади за I тарифним розрядом, передбачені для військовослужбовців строкової військової служби.

6.16.3. Особам офіцерського складу, відрахованим з ад'юнктур чи докторантур, - оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на навчання, але не більше окладів, які вони одержували в ад'юнктурі чи докторантурі.

Посадові оклади та оклади за військовими званнями військовослужбовцям, зазначеним у підпунктах 6.16.2 і 6.16.3 цієї Інструкції, виплачуються із застосуванням у конкретних випадках пунктів 9.1, 9.4-9.7 цієї Інструкції.

6.17. Військовослужбовцям, відрахованим з військових коледжів вищих військових навчальних закладів та відділень військової підготовки вищих навчальних закладів з підготовки осіб сержантського і старшинського складу, із дня відрахування виплачуються:

6.17.1. Військовослужбовцям, які перед зарахуванням на навчання займали посади у військових частинах (крім військовослужбовців строкової військової служби, які були відраховані як такі, що не оволоділи програмою навчання, або через небажання навчатись чи недисциплінованість), - оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах, а особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, - і оклади за військовими званнями.

6.17.2. Військовослужбовцям, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, а також військовослужбовцям строкової служби, відрахованим як такі, що не оволоділи програмою навчання, або через небажання навчатись чи недисциплінованість, - посадові оклади за I тарифним розрядом, що встановлені для військовослужбовців строкової служби.

Посадові оклади та оклади за військовими званнями військовослужбовцям, зазначеним у підпункті 6.17.1 цієї Інструкції виплачуються з урахуванням пунктів 9.1 і 9.4 цієї Інструкції.

6.18. Слухачам військових навчальних закладів, зарахованим на навчання з інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, з початку навчального року виплачуються:

6.18.1. Військовослужбовцям з числа осіб офіцерського складу - посадові оклади та оклади за військовими званнями і відсоткова надбавка за вислугу років на загальних підставах.

6.18.2. Особам начальницького складу - оклади за останніми основними посадами, оклади за спеціальними званнями і відсоткова надбавка за вислугу років у встановлених для них розмірах.

6.19. Ліцеїстам військових ліцеїв із числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без опіки батьків, вихованцям військових оркестрів посадові оклади виплачуються з дня зарахування на навчання до військового ліцею (на підготовку до військового оркестру).

6.20. Випускникам військових ліцеїв із числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без опіки батьків, вихованцям військових оркестрів посадові оклади виплачуються до дня закінчення канікулярної відпустки, передбаченої для них після закінчення ліцею, а вихованцям військових оркестрів, зарахованим після досягнення призовного віку на строкову військову службу, - до дня зарахування на строкову військову службу.

Особам, відрахованим з військових ліцеїв, військових оркестрів посадові оклади виплачуються до дня відрахування з ліцею, військового оркестру.

VII. Правила виплати посадових окладів військовослужбовцям за час тимчасового виконання обов'язків за посадою

7.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (крім зазначених у пунктах 7.10 і 7.11 цієї Інструкції), допущеним установленим порядком наказом командира (начальника) до тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою строком до шести місяців або до тимчасового виконання обов'язків за невакантною посадою строком до чотирьох місяців у тій самій військовій частині, за час виконання обов'язків за цими посадами виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються (з урахуванням пункту 7.3 цієї Інструкції).

Строк тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами не обмежується, якщо ці посади займають:

військовослужбовці, призначені на посади у складі військових підрозділів, що направляються за кордон, а також направлені на навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації) за кордон строком до одного року без виключення зі списків особового складу військових частин, з яких вони вибули;

військовослужбовці, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками).

7.2. Строк тимчасового виконання обов'язків за посадою обчислюється з дня, з якого військовослужбовець став до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання командиром військової частини наказу про його допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадою, і до дня звільнення з посади включно. До цього строку не зараховуються періоди перебування у відпустці, службовому відрядженні (якщо воно не пов'язане з виконанням обов'язків за посадою, що тимчасово виконується), на навчанні, лікуванні або у відпустці для лікування у зв'язку із хворобою.

7.3. Посадові оклади військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) за час тимчасового виконання обов'язків за посадами виплачуються з дотриманням таких умов:

7.3.1. Військовослужбовцю, допущеному до тимчасового виконання обов'язків за невакантною посадою, оклад за цією посадою виплачується, якщо військовослужбовець, який постійно займає посаду, а також його заступники-військовослужбовці і помічники-військовослужбовці незалежно від їх функціональних обов'язків тимчасово вибули з військової частини або в установленому порядку звільнені від службових обов'язків.

{Підпункт 7.3.1 пункту 7.3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 838 від 11.12.2012}

7.3.2. Військовослужбовцям, які обіймають посади начальників штабів військових частин і підрозділів, заступникам і помічникам командирів і начальників усіх найменувань незалежно від їх функціональних обов'язків, у разі тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами безпосередніх командирів і начальників виплачуються оклади за основними посадами. У разі тимчасового виконання зазначеними військовослужбовцями обов'язків за вакантними посадами безпосередніх командирів і начальників виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються, на загальних підставах.

7.3.3. У разі тимчасового виконання військовослужбовцем обов'язків за посадою, за якою встановлений оклад у розмірі від мінімуму до максимуму, оклад за цією посадою виплачується в розмірі, установленому наказом командира військової частини залежно від складності та обсягу роботи, але не нижче розміру раніше встановленого окладу за займаною штатною посадою.

7.3.4. Особам сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами молодших офіцерів, виплачуються мінімальні посадові оклади, передбачені в штатах для осіб молодшого офіцерського складу на цих посадах.

{Підпункт 7.3.4 пункту 7.3 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 170 від 30.03.2016}

7.3.5. Особам рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами осіб рядового складу, виплачуються посадові оклади за посадами осіб рядового складу, що тимчасово виконуються, а особам сержантського і старшинського складу, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами осіб сержантського і старшинського складу, - за посадами осіб сержантського і старшинського складу, що тимчасово виконуються.

Особам рядового складу режимно-секретних органів і спеціальних органів зв’язку (шифрувальної служби та засекреченого зв’язку), які проходять військову службу за контрактом та мають допуск до державної таємниці відповідної форми, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами осіб сержантського і старшинського складу в цих органах, виплачуються посадові оклади за посадами осіб сержантського і старшинського складу, що тимчасово виконуються.

Особам рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним у встановленому порядку в особливий період до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами осіб сержантського і старшинського складу, за якими штатами воєнного часу передбачені військові звання до старшого сержанта (головного старшини) включно, виплачуються посадові оклади за посадами осіб сержантського і старшинського складу, що тимчасово виконуються.

{Підпункт 7.3.5 пункту 7.3 розділу VII в редакції Наказів Міністерства оборони № 170 від 30.03.2016, № 165 від 23.03.2017}

7.4. Особам рядового складу, які проходять строкову військову службу, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами осіб рядового складу, виплачуються посадові оклади за посадами осіб рядового складу, що тимчасово виконуються, а особам сержантського і старшинського складу, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами осіб сержантського і старшинського складу, - за посадами осіб сержантського і старшинського складу, що тимчасово виконуються.

Особам рядового складу режимно-секретних органів і спеціальних органів зв’язку (шифрувальної служби та засекреченого зв’язку), які проходять строкову військову службу та мають допуск до державної таємниці відповідної форми, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами осіб сержантського і старшинського складу в цих органах, виплачуються посадові оклади за посадами осіб сержантського і старшинського складу, що тимчасово виконуються.

Особам рядового складу, які проходять строкову військову службу, допущеним у встановленому порядку в особливий період до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами осіб сержантського і старшинського складу, за якими штатами воєнного часу передбачені військові звання до старшого сержанта (головного старшини) включно, виплачуються посадові оклади за посадами осіб сержантського і старшинського складу, що тимчасово виконуються.

Особам рядового складу, які проходять строкову військову службу, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов’язків за штатними посадами осіб рядового, сержантського і старшинського складу, виплачуються посадові оклади в розмірах, установлених для військовослужбовців строкової військової служби.

{Пункт 7.4 розділу VII в редакції Наказів Міністерства оборони № 170 від 30.03.2016, № 165 від 23.03.2017}

7.5. За періоди перебування військовослужбовців, допущених до тимчасового виконання обов'язків за посадами, у відпустці зі збереженням грошового забезпечення, службовому відрядженні (якщо воно не пов'язане з виконанням обов'язків за посадою, що тимчасово виконується), на навчанні, лікуванні або у відпустці для лікування у зв'язку із хворобою виплачуються оклади за основними посадами.

7.6. Різниця в окладах за основною посадою і посадою, що тимчасово виконується, виплачується одночасно з виплатою грошового забезпечення, а військовослужбовцям, направленим до нового місця служби (навчання) або звільненим з військової служби, - під час вибуття з військової частини.

{Пункт 7.6 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 420 від 11.08.2016}

7.7. Військовослужбовцям, крім зазначених у пунктах 7.8 і 7.10 цієї Інструкції, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами в іншій військовій частині, оклади за посадами, що тимчасово виконуються, не виплачуються.

7.8. Особам офіцерського складу, які займають посади лікарів, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами лікарів в іншій військовій частині, оклади за посадами, що тимчасово виконуються, виплачуються в порядку, установленому пунктами 7.2, 7.3 і 7.6 цієї Інструкції.

7.9. Військовослужбовцям, призначеним на вакантні посади з більшими окладами, які вони тимчасово виконували, оклади за цими посадами виплачуються з того дня, з якого вони стали до тимчасового виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадою.

7.10. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які перебувають у розпорядженні, допущеним наказом відповідного командира (начальника), у розпорядженні якого вони перебувають, до тимчасового виконання обов'язків за вакантними посадами за їх спеціальністю, за час фактичного виконання обов'язків за цими посадами, але не більше ніж за два місяці, виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються (з урахуванням підпунктів 7.3.3 та 9.5.6 цієї Інструкції).

У такому самому порядку виплачуються оклади військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні, допущеним в інтересах бойової підготовки до тимчасового виконання обов'язків за вакантними посадами за їх спеціальністю наказом командира військової частини, у якій військовослужбовці проходили службу до звільнення з посади і продовжують перебувати після зарахування у розпорядження.

7.11. Військовослужбовцям, допущеним у період перебування у розпорядженні до тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами, посадові оклади за невакантними посадами, що тимчасово виконуються, не виплачуються.

{Розділ VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 263 від 01.06.2009}

VIII. Правила виплати посадових окладів у зв'язку з переходом військової частини на новий штат

8.1. У разі переходу військової частини на новий штат особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом що будуть призначатися на посади за новим штатом, допущеним наказом командира військової частини до виконання обов'язків за посадами за новим штатом (а командирам військових частин - наказом вищого командира (начальника)), оклади за цими посадами виплачуються із дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня оголошення в наказі командира військової частини про перехід на новий штат і дня отримання військовою частиною нового штату.вгору