Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Інші, Вимоги [...] від 24.03.2016364
Документ z0643-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.09.2018, підстава - v1473874-17

__________
* Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж.
** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

Керівник

_____________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер ________________
                          (підпис головного бухгалтера)

__________________________
(ініціали, прізвище)

Виконавець ________ ______________
(підпис виконавця) (ініціали, прізвище виконавця)

_______________ _________
номер телефону електронна
адреса виконавця

«___» ____________ 20__ року

{Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}Додаток 16
до Процедури встановлення тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення
(пункт 2.2)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ліцензіата з централізованого водовідведення

Показники

Попередній до базового рік (факт.)

Звітний період з ________ по______ (факт.)

Передбачено діючими тарифами

Плановий період

А

1

2

3

4

Загальна довжина каналізаційних мереж*, км:

з них головних колекторів

вуличної каналізаційної мережі

внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі

Витрати води на власні потреби каналізаційного господарства, тис. куб. м

Обсяг централізованого водовідведення споживачам, тис. куб. м, у тому числі на потреби:

населення, тис. куб. м

інших водопровідно-каналізаційних господарств, тис. куб. м:

з них для населення, тис. куб. м

бюджетних установ, тис. куб. м

інших споживачів, тис. куб. м

Вартість реалізації централізованого водовідведення (без ПДВ) за відповідними тарифами, тис. грн

Повна собівартість централізованого водовідведення**, тис. грн

Розрахунковий прибуток**, тис. грн

Середньозважений тариф (без ПДВ) на централізоване водопостачання, грн/м-3

Середньооблікова чисельність персоналу ліцензованої діяльності, осіб

Середньомісячна заробітна плата працівників ліцензованої діяльності, грн

Витрати на оплату праці в повній собівартості, усього, тис. грн, у тому числі віднесені до:

прямих витрат, тис. грн

загальновиробничих витрат, тис. грн

адміністративних витрат, тис. грн

витрат на збут, тис. грн

Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, тис. грн

Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів в повній собівартості, усього, тис. грн

у тому числі без заробітної плати з нарахуваннями, тис. грн

Амортизаційні відрахування в повній собівартості, усього, тис. грн

Витрати на електроенергію в повній собівартості, усього, тис. грн

Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, тис. грн

Витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів, тис. грн

Кількість споживачів (абонентів) ліцензіата, усього, у тому числі:

населення – фізичні особи

інші водопровідно-каналізаційні господарства

бюджетні установи

інші споживачі

__________
* Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж.
** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

Керівник

_____________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер ________________
                          (підпис головного бухгалтера)

__________________________
(ініціали, прізвище)

Виконавець ________ ______________
(підпис виконавця) (ініціали, прізвище виконавця)

_______________ _________
номер телефону електронна
адреса виконавця

«___» ____________ 20__ року

{Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}Додаток 17
до Процедури встановлення тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення
(пункт 2.2)

РОЗРАХУНОК
компенсації на придбання електричної енергії для формування тарифів на централізоване водопостачання (за звітний період)

{Процедуру доповнено новим Додатком 17 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}


Додаток 18
до Процедури встановлення тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення
(пункт 2.2)

РОЗРАХУНОК
компенсації на придбання електричної енергії для формування тарифів на централізоване водовідведення (за звітний період)

{Процедуру доповнено новим Додатком 18 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}


Додаток 19
до Процедури встановлення тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення
(пункт 2.2)

РОЗРАХУНОК
компенсації витрат зі сплати податків та зборів за звітний період)

{Процедуру доповнено новим Додатком 19 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}


Додаток 20
до Процедури встановлення тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення
(пункт 2.2)

РОЗРАХУНОК
компенсації витрат на оплату праці
(за звітний період)

{Процедуру доповнено новим Додатком 20 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1473 від 27.12.2017}вгору