Документ z0666-03, поточна редакція — Редакція від 15.12.2007, підстава - z1344-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.07.2003 N 195
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 серпня 2003 р.
за N 666/7987

Про затвердження Інструкції
про визначення термінів погашення
пільгових довготермінових кредитів,
наданих молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на придбання житла
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 390 ( z1344-07 ) від 16.11.2007 }

Відповідно до пункту 28 Положення про порядок надання
пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання
житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
29 травня 2001 р. N 584 ( 584-2001-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про визначення термінів погашення
пільгових довготермінових кредитів, наданих молодим сім'ям та
одиноким молодим громадянам на придбання житла, що додається.
2. Управлінню економіки житлово-комунального господарства
разом з юридичним департаментом здійснити державну реєстрацію
цього наказу в Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту людського розвитку Михайличенко К.М.
Виконуючий обов'язки Міністра В.Першин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
21.07.2003 N 195
Рішення правління
Державного фонду сприяння
молодіжному житловому
будівництву
10.06.2003 N 7
( za666-03 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 серпня 2003 р.
за N 666/7987

ІНСТРУКЦІЯ
про визначення термінів погашення
пільгових довготермінових кредитів,
наданих молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на придбання житла

1. Ця Інструкція встановлює порядок визначення термінів
погашення пільгових довготермінових кредитів, наданих молодим
сім'ям та одиноким молодим громадянам на придбання житла
відповідно до Положення про порядок надання пільгових
довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла
(далі - Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29 травня 2001 року N 584 ( 584-2001-п ).
2. Згідно з пунктом 16 Положення ( 584-2001-п ) термін
погашення пільгового довготермінового кредиту, наданого молодим
сім'ям та одиноким молодим громадянам на придбання житла, не може
перевищувати 30 років, але не може бути більшим, ніж до досягнення
старшим з подружжя пенсійного віку (55 років для жінок, 60 років
для чоловіків). { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 390 ( z1344-07 ) від 16.11.2007 }
3. Термін погашення пільгового довготермінового кредиту,
наданого молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на
придбання житла (далі - кредит), розраховується так:
V
Т погашення = - ,
K
де: Т погашення - термін погашення кредиту, у кварталах; V -розмір кредиту, грн.; K - розмір щоквартального платежу, грн.
4. Розмір кредиту визначається регіональним відділенням
Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву
(далі - Фонд), виходячи з нормативної площі, експертної оцінки та
розміру першого внеску позичальника з урахуванням вимог пункту 20
Положення ( 584-2001-п ), таким чином:
V = V - V ,
1 2
де: V - розмір кредиту, грн.; V - вартість площі житла в межах нормативної, грн.; 1
V - розмір першого внеску позичальника, грн.; 2
5. Розмір щоквартального платежу в рахунок погашення кредиту
без урахування суми відсотків за користування кредитом
визначається регіональним відділенням Фонду та позичальником. При
цьому мінімальний розмір щоквартального платежу, який сплачується
позичальником, установлюється правлінням Фонду окремо для міських
та сільських населених пунктів на початку року на підставі аналізу
даних, наданих регіональними відділеннями Фонду за минулий рік.
6. Зазначений у кредитній угоді термін погашення кредиту не
може перевищувати термін, розрахований в порядку, установленому
цією Інструкцією.
Директор департаменту
людського розвитку
Міністерства економіки та
з питань європейської
інтеграції України К.Михайличенко
Начальник відділу розробки
нормативних документів
юридичного управління
Державного фонду сприяння
молодіжному житловому будівництву М.Потокавгору