Стандарти акредитації закладів охорони здоров'я
МОЗ України; Наказ, Стандарт від 14.03.2011142
Документ z0680-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.01.2014, підстава - z0033-14


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2011 р.
за № 680/19418

СТАНДАРТИ
акредитації закладів охорони здоров’я

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
№ 1116 від 20.12.2013}

{У заголовку та тексті Стандартів слова «державна акредитація» у всіх відмінках замінено словом «акредитація» у відповідних відмінках; слова «лікувально-профілактичні заклади» у всіх відмінках замінено словами «заклади охорони здоров’я» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1116 від 20.12.2013}

I. Загальні положення

1. Стандарти акредитації закладів охорони здоров’я (далі - стандарти) - це вимоги до процесу, умов та результатів медико-санітарної допомоги у закладі охорони здоров’я (далі - заклад).

2. На основі Стандартів проводиться експертиза відповідності закладу будь-якої форми власності встановленим критеріям шляхом оцінювання досягнення стандартів по кожному пункту/підпункту, що здійснюється за бальним принципом.

3. Оцінці підлягають стандарти, які відповідають профілю закладу та виду лікувально-профілактичної допомоги, що надається закладом.

4. Результати проведеної оцінки вносяться до експертного висновку про відповідність закладу стандартам акредитації.

Відсутність у закладу ліцензії на медичну практику та свідоцтва про атестацію клініко-діагностичної та інших вимірювальних лабораторій (у разі їх наявності в структурі закладу) унеможливлює проведення експертизи відповідності закладу встановленим Критеріям та його подальшу акредитацію.

II. Основні положення

1. Управління закладом

1.1. Наявність рішення про створення закладу

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

Оцінка відповідності (далі - ОВ):

невідповідність (далі - Н) - рішення відсутнє;

відповідність (далі - В) - рішення наявне.

1.2. Наявність та відповідність законодавству затвердженого статуту закладу

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - відсутній затверджений статут або статут не відповідає законодавству;

часткова відповідність (далі - ЧВ) - статут не відповідає законодавству та/або не містить положень про особливості організації роботи закладу;

В - статут відповідає законодавству та особливостям організації роботи закладу.

1.3. Наявність затвердженого положення про заклад

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - відсутнє затверджене положення про заклад;

ЧВ - положення наявне, але не відповідає профілю, функціям і не містить положень про особливості організації роботи закладу;

В - положення наявне, затверджене в установленому порядку.

1.4. Наявність довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - довідка відсутня;

В - довідка наявна.

1.5. Наявність ліцензій, що забезпечують здійснення діяльності закладу відповідно до профілю та завдань, які передбачені законодавством

0 балів

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - ліцензії наявні не в повному обсязі;

В - наявні ліцензії в повному обсязі.

1.6. Дотримання кваліфікаційних вимог до керівника закладу

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - заклад очолює керівник без відповідної кваліфікації;

В - заклад очолює керівник, який має кваліфікацію і працює на постійній основі.

1.7. Наявність затвердженої структури закладу

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - у закладі немає затвердженої структури;

ЧВ - у закладі наявна затверджена структура, яка частково відповідає завданням та функціям, визначеним у положенні (статуті) закладу, але не відображає систему підпорядкування структурних підрозділів адміністрації закладу в повному обсязі;

В - у закладі наявна затверджена структура, яка відповідає завданням та функціям, визначеним у положенні (статуті) закладу, та відображає систему підпорядкування структурних підрозділів адміністрації закладу в повному обсязі.

1.8. Наявність та відповідність затвердженого штатного розпису закладу

0 балів

5 балів

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - штатний розпис відсутній;

ЧВ - штатний розпис наявний, затверджений в установленому порядку, але не відповідає вимогам законодавства щодо переліку, назв та кількості посад медичних працівників і працівників допоміжних служб та інших підрозділів у повному обсязі;

В - штатний розпис наявний, затверджений в установленому порядку, відповідає вимогам законодавства.

1.9. Наявність затверджених довго- та короткотривалих планів заходів щодо діяльності закладу з відміткою про виконання та документальним підтвердженням

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - відсутні затверджені плани або наявні плани не відповідають основним напрямам діяльності;

ЧВ - затверджені плани виконуються не повністю, але більше ніж на 50 %;

В - плани довго- та короткотривалі виконуються більш як на 90 %, виконання окремих заходів має відмітки про виконання та документальне підтвердження.

1.10. Наявність затверджених та запроваджених правил внутрішнього трудового розпорядку

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - відсутні правила внутрішнього трудового розпорядку;

В - правила внутрішнього трудового розпорядку затверджені і запроваджені у всіх підрозділах закладу.

1.11. Наявність положення про комісію з трудових спорів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н -положення про комісію відсутнє;

В - положення про комісію наявне.

1.12. Наявність колективного договору

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - колективний договір відсутній;

В - колективний договір наявний, що відповідає законодавству.

1.13. Наявність затвердженої інструкції з діловодства та її дотримання

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - інструкція з діловодства відсутня;

ЧВ - інструкція з діловодства наявна, але не дотримується;

В - інструкція з діловодства наявна, затверджена в установленому порядку та дотримується.

1.14. Наявність затвердженої номенклатури справ

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - номенклатура справ відсутня;

В - номенклатура справ наявна, затверджена в установленому порядку та дотримується.

1.15. Дотримання кваліфікаційних вимог до головної медичної сестри закладу

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - на посаду головної медичної сестри призначено особу, яка не має відповідної кваліфікації;

В - на посаду головної медичної сестри призначено особу, яка відповідає кваліфікаційним вимогам.

1.16. Наявність у закладі затверджених стандартів сестринського (медичного) догляду і системи оцінки якості їх виконання

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - відсутні стандарти;

ЧВ - стандарти розроблені, використовуються, але не в усіх підрозділах, або розроблені, але не використовуються, медсестри з ними не ознайомлені;

В - стандарти використовуються в усіх підрозділах, існує чітка система оцінки якості їх виконання.

1.17. Здійснення головною медичною сестрою контролю за дотриманням стандартів сестринського (медичного) догляду

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - контроль не здійснюється;

В - контроль здійснюється.

1.18. Наявність затверджених правил та інструкцій виконання маніпуляцій та процедур

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - правила та інструкції відсутні;

ЧВ - правила та інструкції наявні, але невідповідно оформлені (затверджені);

В - наявні затверджені правила та інструкції.

1.19. Проведення регулярних занять з молодшим медичним персоналом щодо правил догляду за хворими

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - заняття не проводяться;

ЧВ - заняття проводяться, але нерегулярно;

В - заняття проводяться, є план занять, інструкції та наочний матеріал.

1.20. Забезпечення закладу нормативно-правовими актами з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - заклад не забезпечений нормативно-правовими актами з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу, відсутній доступ до електронних баз та інформаційних ресурсів;

В - заклад забезпечений нормативно-правовими актами з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу.

{Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1116 від 20.12.2013}

1.21. Наявність у закладі відповідальної особи з питань консультування і тестування на ВІЛ

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - відсутня;

В - наявна.

{Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1116 від 20.12.2013}

1.22. Наявність документального підтвердження проходження особою, відповідальною у закладі за консультування і тестування на ВІЛ, курсів тематичного удосконалення з питань консультування і тестування на ВІЛ  у вищих медичних навчальних закладах післядипломної освіти 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - відсутнє;

В - наявне.

{Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1116 від 20.12.2013}

1.23. Забезпеченість закладу швидкими тестами на ВІЛ

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - не забезпечений;

В - забезпечений.

{Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1116 від 20.12.2013}

1.24. Наявність у закладі умов для забору та транспортування біологічного матеріалу для діагностики ВІЛ/СНІДу

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - відсутні;

В - наявні.

{Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1116 від 20.12.2013}

1.25. Наявність у закладі умов для проведення екстреної постконтактної профілактики інфікування ВІЛ медичним працівникам та населенню

0 балів

5 балів

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - відсутні;

ЧВ - наявні, але не в повному обсязі (медикаментозна профілактика антиретровірусними препаратами не проводиться);

В - наявні умови для проведення екстреної постконтактної профілактики інфікування ВІЛ в повному обсязі, включаючи медикаментозну профілактику антиретровірусними препаратами.

{Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1116 від 20.12.2013}

1.26. Забезпечення надання ВІЛ-інфікованим особам паліативної, у тому числі хоспісної допомоги

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - не забезпечено;

В - забезпечено.

{Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1116 від 20.12.2013}

1.27. Наявність у закладі умов для проведення замісної підтримувальної терапії

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - відсутні;

В - наявні.

{Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1116 від 20.12.2013}

1.28. Наявність угоди про співпрацю з громадськими організаціями, які працюють у сфері протидії епідемії ВІЛ/СНІДу

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

ОВ:

Н - відсутня;

В - наявна.

{Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1116 від 20.12.2013}

1.29. Наявність у закладі фармакотерапевтичної комісії з провізором клінічним або іншою уповноваженою особою з питань забезпечення закладу лікарськими засобами у її складі

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - фармакотерапевтична комісія відсутня;

ЧВ - фармакотерапевтична комісія наявна, але без провізора клінічного або іншої уповноваженої особи з питань забезпечення лікарськими засобами у її складі;

В - фармакотерапевтична комісія наявна з провізором клінічним або іншою уповноваженою особою з питань забезпечення закладу охорони здоров'я лікарськими засобами у її складі.

{Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1116 від 20.12.2013}

2. Кадри

2.1. Укомплектованість закладу лікарями

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - лікарські посади не укомплектовані;

ЧВ - лікарські посади укомплектовані на 20 % і більше за рахунок сумісників;

В - достатня, штатні посади укомплектовані фізичними особами.

2.2. Укомплектованість закладу молодшими працівниками з медичною освітою

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - кількість медичного персоналу недостатня, посади молодших працівників з медичною освітою не укомплектовані;

ЧВ - посади укомплектовані на 20 % і більше за рахунок сумісників;

В - достатня, штатні посади укомплектовані фізичними особами.

2.3. Дотримання вимог щодо атестації медичних працівників

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третиннавгору