Документ z0682-00, поточна редакція — Редакція від 28.12.2012, підстава - z2037-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 96 від 04.05.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
5 жовтня 2000 р.
за N 682/4903

Про затвердження нормативно-правових актів з питань
трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 468 ( z0944-03 ) від 09.10.2003
N 926 ( z2037-12 ) від 20.11.2012 }

З метою нормативно-правового врегулювання питань
трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині та
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2000
N 695 ( 695-2000-п ) "Деякі питання реалізації Закону України "Про
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: 1.1. Порядок перевезення анатомічних матеріалів людини в
межах України та вивезення їх за межі України (додається). 1.2. Порядок узяття, зберігання і використання кісткового
мозку ( z0683-00 ) (додається). 1.3. Медико-біологічні вимоги до тварин, умов їх утримання,
порядок узяття у них ксенотрансплантатів ( z0684-00 ) (додається).
2. Головному управлінню організації медичної допомоги
населенню (Гойда Н.Г.): 2.1. Постійно здійснювати контроль за додержанням державними
та комунальними закладами охорони здоров'я і науковими установами,
зазначеними в переліку, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 24.04.2000 N 695 ( 695-2000-п), вимог до
матеріально-технічної бази, обладнання, підготовки та кваліфікації
працівників, необхідних для провадження діяльності, пов'язаної з
трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів людині. 2.2. Разом з Координаційним центром трансплантації МОЗ
України забезпечити організаційно-методичне керівництво закладами
й установами, акредитованими здійснювати діяльність, пов'язану з
трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів людині, їх
взаємодію та інтеграцію в європейські і світові профільні
установи. 2.3. Разом з Академією медичних наук підготувати і до 1 січня
2001 року подати до Кабінету Міністрів України проект Державної
програми розвитку трансплантації в Україні, у якій передбачити
організаційне, науково-технічне та фінансове забезпечення її
виконання.
3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій при потребі
міжрегіонального обміну анатомічних матеріалів забезпечити
уповноваженим Координаційним центром працівникам змогу
першочергового транспортування анатомічних матеріалів людини.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Картиша А.П.
Міністр В.Ф.Москаленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
04.05.2000 N 96
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 жовтня 2000 р.
за N 682/4903
ПОРЯДОК
перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України
та вивезення їх за межі України
1. Перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України Перевезення анатомічних матеріалів здійснюється з метою
обміну анатомічними матеріалами між державними та комунальними
закладами охорони здоров'я України і державними науковими
установами, які акредитовані для застосування трансплантації, та
зарубіжними центрами трансплантації на умовах міждержавних угод. У межах регіону анатомічні матеріали можуть перевозитися між
закладами охорони здоров'я, що здійснюють їх узяття,
спеціалізованими лабораторіями, трансплантаційними центрами
лікарень і науковими установами, акредитованими для застосування
трансплантації та здійснення іншої, пов`язаної з нею діяльності,
транспортом бригад, що здійснили узяття, або транспортом тих
закладів та установ, що виготовляють біоімплантати. При потребі міжрегіонального обміну анатомічними матеріалами
зазначений обмін здійснюється виключно через Координаційний центр
трансплантації. При отриманні повідомлення про необхідність
міжрегіонального обміну анатомічними матеріалами Координаційний
центр трансплантації на підставі листа очікування пропонує заклад,
у якому цей орган буде використаний за призначенням, здійснює
найбільш доцільний вибір виду транспорту і маршрут. Оплата
транспортування здійснюється за рахунок того державного або
комунального закладу охорони здоров'я чи наукової установи, що
здійснює трансплантацію. Транспортування здійснюється в спеціальних контейнерах за
наявності умов, що забезпечують збереження цих анатомічних
матеріалів, та оригіналу паспорта на гомотрансплантат за формою
N 020/0, яка затверджена наказом МОЗ України від 26.07.99 N 184
( v0184282-99 ) "Про затвердження форм облікової статистичної
документації, що використовується в стаціонарах
лікувально-профілактичних закладів".
2. Увезення анатомічних матеріалів людини на митну територію
України та вивезення за межі цієї території Органи людини, призначені для трансплантації, можуть
увозитися на митну територію України і вивозитися за межі цієї
території Координаційним центром трансплантації МОЗ України як
юридичною особою на умовах рівноцінного обміну в порядку,
визначеному міжнародними договорами України. Митне оформлення анатомічних матеріалів (органів, тканин,
анатомічних утворень, клітин) і біоімплантатів здійснюється
позачергово. ( Абзац пункту 2 в редакції Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 468 ( z0944-03 ) від 09.10.2003 ) Перевезення анатомічних матеріалів за межі України
здійснюється усіма видами транспортних засобів з компенсацією
транспортних витрат за рахунок установи, що буде здійснювати
трансплантацію. Усі анатомічні матеріали перевозяться через митний кордон у
спеціальній металевій тарі (контейнерах, ящиках), яка забезпечує
їх повне збереження та придатність. Кожна спеціальна металева тара
(контейнер, ящик) з анатомічними матеріалами пломбується
відправником. { Абзац п'ятий пункту 2 в редакції Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 926 ( z2037-12 ) від 20.11.2012 } Такі анатомічні матеріали, як анатомічні утворення, тканини,
їх компоненти та фрагменти, можуть вивозитися за межі України
державними та комунальними закладами охорони здоров'я і державними
науковими установами, які мають право виготовляти біоімплантати з
метою виготовлення біоімплантатів у митному режимі переробки за
межами митної території у встановленому законодавством порядку.
{ Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 926 ( z2037-12 ) від 20.11.2012 }
Начальник Головного управління
організації медичної допомоги
населенню Н.Г.Гойдавгору