Документ z0683-00, поточна редакція — Прийняття від 04.05.2000
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 05.10.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
N 96 від 04.05.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
5 жовтня 2000 р.
за N 683/4904
Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
04.05.2000 N 96 ( z0682-00 )

Порядок узяття, зберігання і використання кісткового мозоку

1. Діяльність, пов'язану з трансплантацією кісткового мозку,
можуть здійснювати акредитовані в установленому законодавством
України порядку державні та комунальні заклади охорони здоров'я і
державні наукові установи за переліком, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації Закону
України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних
матеріалів людині" від 24.04.2000 N 695 ( 695-2000-п ). 2. Донором кісткового мозку може бути лише повнолітня особа,
дієздатність якої встановлюється відповідно до діючого
законодавства України. 3. Узяття кісткового мозку в живого донора дозволяється на
підставі висновку консиліуму лікарів відповідного закладу охорони
здоров'я чи наукової установи після його всебічного медичного
обстеження (обов'язковими є обстеження на відсутність
ВІЛ-інфекції, сифілісу, гепатитів В та С). Донор повинен бути
поінформований про його права у зв'язку з виконанням донорської
функції. Не можуть бути донором особи, які утримуються у місцях
відбування покарань, страждають на тяжкі психічні розлади, мають
захворювання, що можуть передатися реципієнту або зашкодити його
здоров'ю. 4. Донор кісткового мозку підписує заяву про своє бажання
бути донором свідомо і без примусу після надання йому
лікарем-куратором об'єктивної інформації про можливі ускладнення
для його здоров'я. У заяві донор повинен указати про свою згоду на
взяття у нього кісткового мозку та про свою поінформованість щодо
можливих наслідків. Підпис донора на заяві засвідчується головним
лікарем медичної установи, де проводиться вилучення кісткового
мозку. Заява додається до медичної документації донора. 5. Імунологічне типування реципієнтів і донорів кісткового
мозку здійснюється лабораторіями (групами) клінічної імунології
акредитованих у встановленому законодавством України порядку
державних та комунальних закладів охорони здоров`я та
лабораторіями клінічної імунології державних наукових установ. 6. Реєстрація гістотипованих зразків кісткового мозку і
гістотипованих потенційних донорів та реципієнтів, їх обмін
здійснюються тільки через Єдину державну інформаційну систему
трансплантації Координаційного центру трансплантації МОЗ України. 7. Зберігання кісткового мозку здійснюється в спеціальних
контейнерах з додержанням температурного режиму ( - 196 град.С ) у
банках кріоконсервованих біологічних об'єктів. 8. Трансплантація кісткового мозку здійснюється для лікування
хворих, які потребують відновлення гемолімфопоетичної функції
кісткового мозку при системних захворюваннях крові, злоякісних
пухлинах, імунодефіцитах та інших захворюваннях, коли усунення
небезпеки або відновлення здоров`я реципієнта іншими методами
лікування неможливе. 9. У випадках, коли реципієнт не досяг п'ятнадцятирічного
віку чи визнаний судом недієздатним, трансплантація кісткового
мозку застосовується за згодою об'єктивно інформованих його
батьків або інших законних представників. Щодо осіб віком від
п'ятнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаних судом обмежено
дієздатними, то трансплантація кісткового мозку застосовується за
згодою об'єктивно інформованих реципієнтів, об'єктивно
інформованих їхніх батьків або інших законних представників. 10. У невідкладних випадках, коли є реальна загроза життю
реципієнта, його згода або згода його законних представників на
застосування трансплантації кісткового мозку не потрібна. 11. Якщо відсутність згоди може призвести до тяжких для
реципієнта наслідків, то лікар-куратор зобов'язаний йому це
пояснити. Якщо і після цього реципієнт відмовляється від
застосування трансплантації кісткового мозку, то лікар має право
взяти від нього письмове підтвердження, а при неможливості його
одержання - засвідчити відмову відповідним актом у присутності
свідків. 12. Копія звіту про роботу центрами (відділеннями)
трансплантації кісткового мозку подається до Координаційного
центру трансплантації МОЗ України. 13. Контроль за якістю кісткового мозку, відповідністю його
міжнародним вимогам та державним стандартам здійснює
Координаційний центр трансплантації МОЗ України.
Начальник Головного управління
організації медичної допомоги
населенню Н.Г.Гойдавгору