Документ z0688-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.06.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.05.2017  № 261


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 червня 2017 р.
за № 688/30556

Про затвердження Порядку постачання медичного майна Збройним Силам України в мирний час

Відповідно до підпункту 90 пункту 4 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), та з метою організації постачання медичного майна Збройним Силам України в мирний час НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок постачання медичного майна Збройним Силам України в мирний час, що додається.

2. Директору Військово медичного департаменту Міністерства оборони України надати право розробляти та затверджувати методичні рекомендації з організації постачання медичного майна Збройним Силам України.

3. Визнати таким, що не застосовується у Збройних Силах України, наказ Міністра оборони СРСР від 27 жовтня 1986 року № 300 “О введении в действие Норм снабжения медицинской техникой и имуществом Советской Армии и Военно-Морского флота на мирное время, часть І”.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра
охорони здоров'я УкраїниУ. СупрунЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.05.2017  № 261


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 червня 2017 р.
за № 688/30556

ПОРЯДОК
постачання медичного майна Збройним Силам України в мирний час

1. Цей Порядок встановлює механізм постачання медичного майна військовим частинам Збройних Сил України в мирний час.

2. Організація постачання медичного майна покладається на орган управління медичною службою, військово-медичні клінічні центри регіонів (далі - ВМКЦ регіонів), військові частини та заклади охорони здоров’я Міністерства оборони України.

3. Постачання медичного майна військовим частинам Збройних Сил України здійснюється за територіальним принципом із ВМКЦ регіонів та закладів охорони здоров’я Міністерства оборони України у плановому порядку на основі поєднання централізованого і децентралізованого принципів постачання.

4. До медичного майна належать:

інвентарне (категорійне) медичне майно - медичні інструменти, прилади та апарати; медичні меблі та обладнання; прилади, апарати, інструменти та обладнання для аптек, лабораторій, спеціальних кабінетів, майстерень та лабораторій з ремонту медичної техніки; рухомі медичні установки, комплекти та набори медичного майна; санітарно-господарчі предмети медичного призначення;

витратне (некатегорійне) медичне майно - ліки; дезінфекційні та дератизаційні засоби; бактерійні препарати та середовища; перев’язувальні та шовні матеріали; вироби медичного призначення; реактиви та хімікалії; оптичне скло та окулярні оправи; книги та бланки медичного і матеріального обліку й звітності; санітарно-господарче майно (витратне); запасні частини та матеріали для експлуатації і ремонту медичної техніки.

5. Постачання медичного майна військовим частинам Збройних Сил України в мирний час здійснюється відповідно до Переліків та обсягів постачання медичного майна військовим частинам Збройних Сил України в мирний час (далі - Перелік та обсяги) (додаток).

6. Перелік та обсяги визначають табельну потребу в медичному майні для проведення комплексу заходів з медичного забезпечення особового складу військових частин Збройних Сил України в мирний час.

7. Перелік та обсяги розраховані: щодо витратного (некатегорійного) медичного майна - на річну потребу; щодо інвентарного (категорійного) медичного майна - на першочергове облаштування та використання в межах установлених термінів експлуатації.

8. Витребування медичного майна проводиться відповідно до Переліку та обсягів на підставі штатів і табелів до штатів військових частин, згідно з фактичною потребою та з урахуванням їх забезпеченості медичним майном та технікою до початку року. Необґрунтоване витребування медичного майна понад фактичну потребу забороняється.

9. Для визначення потреби в медичному майні встановлюються такі Переліки та обсяги:

перелік та обсяги № 1 - Перелік та обсяги лікарських та дезінфекційних засобів на 100 осіб особового складу військової частини з фельдшером, код за Класифікатором озброєння, військової техніки та майна Міністерства оборони України ВК 001-2000 (далі - код) - Т2811000Y;

перелік та обсяги № 2 - Перелік та обсяги лікарських та дезінфекційних засобів на 100 осіб особового складу військової частини з лікарем, код - Т2812000Y;

перелік та обсяги № 3 - Перелік та обсяги лікарських та дезінфекційних засобів на 10 ліжок медичного пункту військової частини, код - Т2813000Y;

перелік та обсяги № 4 - Перелік та обсяги лікарських та дезінфекційних засобів на 10 ліжок медичної роти, код - Т2814000Y;

перелік та обсяги № 5 - Перелік та обсяги витратного медичного майна на 100 осіб особового складу військової частини з фельдшером, код - Т2821000Y;

перелік та обсяги № 6 - Перелік та обсяги витратного медичного майна на 100 осіб особового складу військової частини з лікарем, код - Т2822000Y;

перелік та обсяги № 7 - Перелік та обсяги витратного медичного майна на 10 ліжок медичного пункту військової частини, код - Т2823000Y;

перелік та обсяги № 8 - Перелік та обсяги витратного медичного майна на 10 ліжок медичної роти, код - Т2824000Y;

перелік та обсяги № 9 - Перелік та обсяги медичних предметів витратних та інвентарного медичного майна військової частини з фельдшером, код - Т2831000Y;

перелік та обсяги № 10 - Перелік та обсяги медичних предметів витратних та інвентарного медичного майна військової частини з лікарем, код - Т2832000Y;

перелік та обсяги № 11 - Перелік та обсяги медичних предметів витратних та інвентарного медичного майна медичного пункту військової частини, код - Т2833000Y;

перелік та обсяги № 12 - Перелік та обсяги медичних предметів витратних та інвентарного медичного майна операційно-перев’язувального відділення медичної роти, код - Т2834000Y;

перелік та обсяги № 13 - Перелік та обсяги медичних предметів витратних та інвентарного медичного майна госпітального взводу (відділення) медичної роти, код - Т2835000Y;

перелік та обсяги № 14 - Перелік та обсяги медичних предметів витратних та інвентарного медичного майна приймально-сортувального взводу (відділення) медичної роти, код - Т2836000Y;

перелік та обсяги № 15 - Перелік та обсяги медичного майна фізіотерапевтичного кабінету військової частини з лікарем, код - Т2841100Y;

перелік та обсяги № 16 - Перелік та обсяги медичного майна фізіотерапевтичного кабінету медичного пункту військової частини, код - Т2841200Y;

перелік та обсяги № 17 - Перелік та обсяги медичного майна фізіотерапевтичного кабінету медичної роти, код - Т2841300Y;

перелік та обсяги № 18 - Перелік та обсяги медичного майна кабінету функціональної діагностики військової частини з лікарем, код - Т2842100Y;

перелік та обсяги № 19 - Перелік та обсяги медичного майна кабінету функціональної діагностики медичного пункту військової частини, код - Т2842200Y4;

перелік та обсяги № 20 - Перелік та обсяги медичного майна кабінету функціональної діагностики медичної роти, код - Т2842300Y;

перелік та обсяги № 21 - Перелік та обсяги медичного майна рентгенівського кабінету медичної роти, медичного пункту військової частини, код - Т2843100Y;

перелік та обсяги № 22 - Перелік та обсяги медичного майна стоматологічного кабінету медичної роти, медичного пункту військової частини, код - Т2844100Y;

перелік та обсяги № 23 - Перелік та обсяги медичного майна для лабораторної діагностики медичного пункту військової частини (з лаборантом), код - Т2851000Y;

перелік та обсяги № 24 - Перелік та обсяги медичного майна лабораторії медичної роти, код - Т2852000Y;

перелік та обсяги № 25 - Перелік та обсяги медичного майна шафи невідкладної допомоги медичного підрозділу військової частини, код - Т2861000Y;

перелік та обсяги № 26 - Перелік та обсяги медичного майна укладки для надання невідкладної медичної допомоги за межами медичних підрозділів (лікарська) частини, код - Т2862000Y;

перелік та обсяги № 27 - Перелік та обсяги медичного майна укладки для надання невідкладної медичної допомоги за межами медичних підрозділів (фельдшерська), код - Т2863000Y;

перелік та обсяги № 28 - Перелік та обсяги медичного майна для навчальних цілей на 100 осіб військової частини, код - Т2871000Y;

перелік та обсяги № 29 - Перелік та обсяги медичного майна для навчальних цілей Української військово-медичної академії, код - Т2872000Y;

перелік та обсяги № 30 - Перелік та обсяги медичного майна для навчальних цілей кафедр медицини катастроф та військової медицини при вищих навчальних закладах, код - Т2873000Y;

перелік та обсяги № 31 - Перелік та обсяги медичного майна для навчальних цілей навчальних центрів та полігонів на 100 осіб постійного та перемінного складів, код - Т2874000Y;

перелік та обсяги № 32 - Перелік та обсяги медичного майна для навчальних цілей кафедри військової підготовки вищого навчального закладу, код - Т2875000Y.

10. Для військової частини, що має за штатом фельдшера, табельна потреба в медичному майні та техніці визначається:

у лікарських засобах - відповідно до Переліку та обсягів № 1. При цьому на кожну від 1 до 50 осіб штатного особового складу передбачається половина обсягу;

у витратному медичному майні - відповідно до Переліку та обсягів № 5;

в інвентарному медичному майні - відповідно до Переліку та обсягів № 9.

11. Для військової частини, що має за штатом лікаря (лікарів), але не має розгорнутих ліжок у медичному пункті, табельна потреба визначається:

у лікарських засобах - відповідно до Переліку та обсягів № 2. При цьому на кожну від 1 до 50 осіб штатного особового складу передбачається половина обсягу;

у витратному медичному майні - відповідно до Переліку та обсягів № 6;

на штатні підрозділи медичного пункту: фізіотерапевтичний кабінет - відповідно до Переліку та обсягів № 15, кабінет функціональної діагностики - відповідно до Переліку та обсягів № 18, рентгенівський кабінет - відповідно до Переліку та обсягів № 21;

в інвентарному медичному майні - відповідно до Переліку та обсягів № 10.

12. Для військової частини, що має за штатом лікаря (лікарів) та штатний медичний пункт, табельна потреба визначається:

у лікарських засобах - відповідно до Переліку та обсягів № 3. При цьому на кожне від 1 до 5 ліжок штатних та додатково розгорнутих передбачається половина відповідно до Переліку та обсягів;

у витратному медичному майні - відповідно до Переліку та обсягів № 7;

на штатні підрозділи медичного пункту: фізіотерапевтичний кабінет - за Переліком та обсягами № 16, кабінет функціональної діагностики - відповідно до Переліку та обсягів № 19, рентгенівський кабінет - відповідно до Переліку та обсягів № 21;

в інвентарному медичному майні - відповідно до Переліку та обсягів № 11.

13. Для медичної роти з’єднання табельна потреба в медичному майні та техніці визначається:

у лікарських засобах - відповідно до Переліку та обсягів № 4. При цьому на кожне від 1 до 5 ліжок штатних та додатково розгорнутих передбачається половина до Переліку та обсягів;

у витратному медичному майні - відповідно до Переліку та обсягів № 8. При цьому на кожне від 1 до 5 ліжок штатних та додатково розгорнутих передбачається половина відповідно до Переліку та обсягів;

в інвентарному медичному майні: приймально-сортувальний взвод - відповідно до Переліку та обсягів № 14, операційно-перев’язувальний взвод - відповідно до Переліку та обсягів № 12, госпітальний взвод - відповідно до Переліку та обсягів № 13, фізіотерапевтичний кабінет - відповідно до Переліку та обсягів № 17, кабінет функціональної діагностики - відповідно до Переліку та обсягів № 20, рентгенівський кабінет - відповідно до Переліку та обсягів № 21.

14. Військові частини, що не мають штатного медичного персоналу, а також ті, що мають за штатом посаду санітарного інструктора, забезпечуються медичним майном військовими частинами та закладами, до яких вони прикріплені на медичне забезпечення.

15. Для надання невідкладної медичної допомоги при гострих захворюваннях, травмах та отруєннях у медичних підрозділах військових частин утримуються шафи невідкладної допомоги та укладки для надання медичної допомоги за межами підрозділу (фельдшерська та лікарська). Потреба у медичному майні, що підлягає вкладенню до шафи медичної допомоги та укладок (фельдшерська та лікарська), визначається відповідно до Переліків та обсягів №№ 25-27.

16. Медичне майно, необхідне для укомплектування шафи невідкладної допомоги та укладок (фельдшерської та лікарської), витребовується за фактичною потребою понад встановлені обсяги відповідно до Переліку та обсягів , що відображається в пояснювальній записці до звіту-заявки щодо наявності та потреби в медичному майні за формою 8/МЕД.

17. Військові частини для забезпечення безперервності медичного постачання утримують понад встановлені обсяги відповідно до Переліку та обсягів постачання номенклатуру життєво необхідного та найбільш важливого медичного майна в розмірі тримісячної потреби.

Для забезпечення безперервності медичного постачання з’єднань та військових частин у разі зриву централізованих поставок, забезпечення медичним майном військ у надзвичайних ситуаціях мирного часу на медичних складах утримуються запаси життєво необхідного та найбільш важливого медичного майна у розмірі 25 відсотків його фактичної річної витрати.

Перелік життєво необхідного та найбільш важливого медичного майна затверджується начальником служби забезпечення.

18. У межах Переліку та обсягів дозволяється забезпечувати військові частини лікарськими засобами, торгові назви яких є синонімами табельних за їх міжнародними непатентованими назвами та включені до формуляра лікарських засобів медичної служби Збройних Сил України, затвердженого начальником служби забезпечення.

19. Відповідно Переліки та обсяги для навчальних цілей №№ 28-32 формуються за рахунок ресурсів поточного постачання.

20. Контроль за організацією постачання медичного майна Збройним Силам України в мирний час покладається на орган управління медичною службою.

Тимчасово виконуючий
обов’язки директора
Військово-медичного
департаменту
Міністерства оборони України
полковник медичної служби


Ю.І. Русінка


Додаток
до Порядку постачання медичного майна
Збройним Силам України в мирний час
(пункт 5)

ПЕРЕЛІК
та обсяги медичного майна військовим частинам Збройних Сил України в мирний час T2800000Y

I. Перелік та обсяги лікарських та дезінфекційних засобів T2810000Y

№ з/п

Код

Міжнародна назва

Форма випуску

Одиниця виміру

Кількість медичного майна

найменування

код

№ 1 (Т2811000Y)

№ 2 (Т2812000Y)

№ 3 (Т2813000Y)

№ 4 (Т2814000Y)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Т2А00000Y

Лікарські засоби2

T2A10000Y

Наркотичні, психотропні та отруйні лікарські засоби. Прекурсори3

T2AA0100Y

Засоби для наркозу і снодійні засоби4

Т2А03235Y

Тіопентал натрію

флакони 1,0

флак.

2070
10

5

Т2А02230Y

Натрію оксибутират

ампули 20 % - 10,0

ампул.

2031
10

6

Т2А03237Y

Кетамін

ампули 50 мг/мл - 2,0

ампул.

2031
15

7

Т2А02801Y

Пропофол

ампули 1 % - 20,0

ампул.

2031
50

8

Т2А03435Y

Фентаніл

ампули 0,005 % - 2,0

ампул.

2031
100

9

T2AA0400Y

Транквілізатори
10

Т2А01005Y

Діазепам

ампули 0,5 % - 2,0

ампул.

2031


1

1

15

11

Т2А01010Y

Діазепам

таблетки 0,005

табл.

2021


20

20

100

12

T2AA0500Y

Наркотичні анальгетики13

Т2А02195Y

Морфін

ампули 1 % - 1,0

ампул.

2031


4

6

5

14

Т2А03305Y

Тримеперидин

ампули 2 % - 1,0

ампул.

2031
10

15

T2AA0600Y

Анальгезуючі, жарознижувальні та прокашльові засоби16

Т2А02509Y

Парацетамол 0,3 г, метамізолу натрій 0,3 г, кофеїн 0,05 г, кодеїн 0,008 г, фенобарбітал 0,01 г

таблетки

табл.

2021

500

740

200

200

17

Т2А01700Y

Кодеїну фосфату 8 мг, терпінгідрату 250 мг, натрію гідрокарбонату 250 мг

таблетки

табл.

2021

100

150

100

100

18

Т2АА0300Y

Антипсихотичні засоби
19

Т2А00670Y

Галоперидол

ампули 0,005 - 1,0

ампул.

2031
10

20

Т2А03575Y

Хлорпромазин

ампули 2,5 % - 2,0

ампул.

203110

10

21

T2AA1500Y

Холінолітичні препарати красавки
22

Т2А00325Y

Атропіну сульфат

ампули 0,1 % - 1,0

ампул.

2031


1

5

50

23

T2AA0200Y

Седативні засоби24

Т2А01739Y

Етиловий ефір альфа-бромізовалеріанової кислоти
8,2 мг, фенобарбітал 7,5 мг, олія мяти перцевої - 0,58 мг

таблетки 0,025

табл.

2070

50

60

50

120

25

Т2А00560Y

Валеріани настоянка

флакони 25,0

флак.

2070

5

6

5

10

26

Т2А01935Y

Магнію сульфат

ампули 25 % - 5,0

ампул.

2031


10

10

15

27

Т2АА1300Y

Міорелаксанти
28

Т2А03118Y

Суксаметонію йодид

ампули 2 % - 5,0

ампул.

2031
10

29

Т2А02585Y

Піпекуронію бромід

ампули 0,004 - 2,0

ампул.

2031
10

30

T2AA0700Y

Анальгезуючі, жарознижувальні та протизапальні засоби - похідні піразолону та інших груп31

Т2А00955Y

Диклофенак натрію

таблетки 0,05

табл.

2021

10

50

40

60

32

Т2А00945Y

Диклофенак натрію

ампули 2,5 % - 3,0

ампул.

203120

20

33

Т2А00960Y

Диклофенак натрію

туби 5 % - 50,0

уп.

2021

1

3

3

5

34

Т2А01570Y

Кеторолак

ампули 3 % - 1,0

ампул.

2031


35

35

35

35

Т2А01575Y

Кеторолак

таблетки 0,01

табл.

2021


70

100

100

36

Т2А02040Y

Метамізол натрію

таблетки 0,5

табл.

2021

100

100

100

100

37

Т2А02045Y

Метамізол натрію

ампули 50 % - 2,0

ампул.

2031


100

100

100

38

Т2А02137Y

Мефенамінова кислота

таблетки 0,5

табл.

2021

200

500

200

500

39

Т2А02311Y

Німесулід

гель 30,0

уп.

2021


13

10

10

40

Т2А01730Y

Комбінований препарат, що містить метамізолу натрію, пітофенону гідрохлорид фенпіверинію бромід

ампули 5,0

ампул.

2031

5

10

10

10

41

T2AA0800Y

Анальгезуючі, жарознижувальні та протизапальні засоби - похідні саліцилової кислоти і параамінофенолу42

Т2А02508Y

Парацетамол, кислота аскорбінова, фенілефрину гідрохлорид, феніраміну малеат

саше 23,0

шт.

2009

100

750

100

100

43

Т2А00350Y

Ацетилсаліцилова кислота

таблетки 0,5

табл.

2021

200

370

300

400

44

Т2А02507Y

Парацетамол

таблетки 0,5

табл.

2021

400

740

600

800

45

Т2А00340Y

Ацетилсаліцилат лізину

флакони 1,0

флак.

2070


7

10

10

46

T2AA1100Y

Психостимулюючі засоби та інші ноотропи47

Т2А01755Y

Кофеїн-бензоат натрію

ампули 20 % - 1,0

ампул.

203110

10

48

T2AA1700Y

Гангліоблокуючі засоби49

Т2А00405Y

Бензогексоній

ампули 2,5 % - 1,0

ампул.

203110

10

50

T2AA1800Y

Адреналін та адреноміметичні засоби51

Т2А01140Y

Епінефрин

ампули 0,18 % -1,0

ампул.

20315

10

52

Т2А02367Y

Норепінефрін

ампули 0,05 % -4,0

ампул.

20315

5

53

Т2А01085Y

Допамін

ампули 4 % - 5,0

ампул.

20315

10

54

Т2А01771Y

Ксилометазолін

флакони поліетиленові
0,1 % - 10 мл

флак.

2070

60

122

50

50

55

Т2А03415Y

Фенілефрин

ампули 1 % - 1,0

ампул.

20315

5

56

Т2А02965Y

Сальбутамол

аерозоль,
100 мкг доза,
200 доз у балоні

уп.

2021


1

2

2

57

T2AA2000Y

Місцевоанестезуючі засоби58

Т2А01855Y

Лідокаїн

ампули 2 % - 2,0

ампул.

2031


20

20

20

59

Т2А02765Y

Прокаїн

ампули 0,5 % - 5,0

ампул.

2031


90

50

50

60

Т2А02775Y

Прокаїн

ампули 2 % - 2,0

ампул.

2031


2

5

10

61

Т2А02773Y

Прокаїн

флакони 0,5 % -400,0

флак.

20702

5

62

Т2А00483Y

Бупівакаїн

ампули 5 мг/мл по 4,0

ампул.

2031
30

63

Т2А00485Y

Бупівакаїн

флакони 0,5 % -20,0

флак.

2070
10

64

T2AA2100Y

Обволікуючі, адсорбуючі та вяжучі засоби65

Т2А01927Y

Магалдрат (алюмінію магнію гідроксид сульфат)

таблетки 0,5

табл.

2021

240

480

240

240

66

Т2А00605Y

Вісмуту нітрат - 350 мг, магнію карбонат - 400 мг, натрію гідрокарбонат -200 мг, кора крушини - 25 мг, кореневище аїру - 25 мг, келін - 5мг, рутин - 5 мг

таблетки

табл.

2021

100

200

150

150

67

Т2А00655Y

Вугілля активоване

таблетки 0,25

табл.

2021

100

200

250

250

68

Т2А00319Y

Кремнію діоксид

саше 2 г

шт.

2009


160

200

200

69

Т2А02425Y

Омепразол

капсули 0,02

капс.

2021


360

200

200

70

Т2А02430Y

Омепразол

флакони 0,04

флак.

2070
5

71

Т2А02085Y

Метоклопрамід

таблетки 0,01

табл.

2021


200

200

200

72

Т2А02080Y

Метоклопрамід

ампули 0, 5 % - 2,0

ампул.

203130

30

73

Т2А01910Y

Лоперамід

таблетки 0,002

табл.

2021

40

100

100

100

74

T2AA2200Y

Засоби, що містять ефірні масла, що подразнюють нервові закінчення75

Т2А01325Y

Стрептоцид, сульфатіазол натрію, тимол, олія евкаліптова, олія мяти перцевої

аерозоль 30,0

флак.

2070

20

32

10

15

76

Т2А00190Y

Аміаку розчин

флакони 10 % - 40,0

флак.

2070

3

3

7

10

77

T2AA2500Y

Ненаркотичні протикашльові та відхаркувальні засоби78

Т2А00177Y

Амброксол

таблетки 0,075

табл.

2021

400

700

700

500

79

Т2А00353Y

Ацетилцистеїн

таблетки 0,2

табл.

2021

200

600

200

200

80

T2AA2600Y

Послаблювальні засоби81

T2A01780Y

Лактулоза

флакон 200,0

флак.

2070
3

82

Т2А00445Y

Бісакодил

свічки 0,01

шт.

2021

10

10

10

10

83

T2AA2900Y

Антиаритмічні засоби та адреноблокатори
84

Т2А00220Y

Аміодарон

ампули 5 % - 3,0

ампул.

2031


5

5

5

85

Т2А00225Y

Аміодарон

таблетки 0,2

табл.

2021


90

90

90

86

Т2А02810Y

Пропранолол

таблетки 0,04

табл.

2021


350

350

300

87

Т2А00450Y

Бісопролол

таблетки 0,01

табл.

2021


140

140

120

88

Т2А02100Y

Метопрололу сукцинат

таблетки 0,05

табл.

2021


30

60

60

89

Т2А02275Y

Невіболол

таблетки 0,005

табл.

2021


30

60

60

90

Т2А01850Y

Лідокаїн

ампули 10 % - 2,0

ампул.

203110

10

91

T2AA3000Y

Спазмолітичні, гіпотензивні засоби92

Т2А02325Y

Нітрогліцерин

ампули 0,1 % - 5,0

ампул.

20315

5

93

Т2А02330Y

Нітрогліцерин

таблетки 0,0005

табл.

2021

120

120

200

200

94

Т2А01270Y

Ізосорбіду динітрат

аерозоль 15 мл

флак.

20701

1

95

Т2А01280Y

Ізосорбіду динітрат

таблетки 0,01

табл.

2021120

120

96

Т2А01275Y

Ізосорбіту динітрат

ампули 0,1 % - 10,0

ампул.

203110

10

97

Т2А01100Y

Дротаверін

ампули 2 % - 2,0

ампул.

2031


40

40

40

98

Т2А01105Y

Дротаверін

таблетки 0,04

табл.

2021

40

80

80

100

99

Т2А02635Y

Платифіліну гідротартрат

ампули 0,2 % - 1,0

ампул.

2031


5

5

10

100

Т2А00590Y

Верапамілу гідрохлорид

ампули 0,25 % -2,0

ампул.

2031


5

10

10

101

Т2А00595Y

Верапамілу гідрохлорид

таблетки 0,08

табл.

2021


100

150

250

102

Т2А02351Y

Ніфедипін

флакони 2 % - 10,0

флак.

2070


1

2

2

103

Т2А01530Y

Каптоприл

таблетки 0,025

табл.

2021

60

100

100

100

104

Т2А01867Y

Лізиноприл

таблетки 0,01

табл.

2021

180

210

150

150

105

Т2А01125Y

Еналаприл

таблетки 0,01

табл.

2021

120

140

100

100

106

Т2А02559Y

Пентоксифілін

ампули 2 % - 5,0

ампул.

2031

30

50

100

100

107

Т2А01123Y

Еналаприлат

ампули 0,125 % - 1,0

ампул.

20315

10

108

Т2А00215Y

Теофілін

ампули 2 % - 5,0

ампул.

2031

10

30

20

20

109

T2AA3300Y

Діуретичні та дегідратаційні засоби110

Т2А02530Y

Фуросемід

ампули 1 % - 2,0

ампул.

2031


10

20

30

111

Т2А00775Y

Гідрохлортіазид

таблетки 0,025

табл.

2021

40

100

100

100

112

Т2А03275Y

Торасемід

таблетки 0,01

табл.

2021

150

300

300

300

113

Т2А01960Y

Манітол

флакони 15 % - 200,0

фл.

2070
10

114

T2AA3700Y

Вітаміни та їх аналоги115

Т2А02853Y

Ретинолу ацетат, тіаміну гідрохлорид, рибофлавін, кислота аскорбінова

драже

шт.

2009

3000

4000

3000

3500

116

Т2А03221Y

Тіаміну гідрохлорид

ампули 5 % - 1,0

ампул.

2031


50

70

70

117

Т2А01611Y

Кислота аскорбінова

таблетки 0,5

табл.

2021

50

70

100

100

118

Т2А01610Y

Кислота аскорбінова

ампули 10 % - 2,0

ампул.

2031


50

100

100

119

Т2А02620Y

Піридоксину гідрохлорид

ампули 5 % - 1,0

ампул.

2031100

100

120

Т2А03745Y

Ціанокобаламін

ампули 0,05 % -1,0

ампул.

2031150

150

121

Т2А01415Y

Пробіотик

капсули із вмістом не менше 4 млрд активних клітин

капс.

2021


150

300

300

122

Т2А00777Y

Гідросмін

капсули 0,2

капс.

2021

60

60

60

60

123

Т2А00911Y

Декспантенол

флакони 130,0

флак.

2070

1

2

2

2

124

T2AA4500Y

Засоби, що впливають на згортання крові, та ангіопротектори125

Т2А00710Y

Гепарин

флакони 5000 МО/мл - 5,0

флак.

2070


1

2

2

126

Т2А00715Y

Гепарин

туби
1000 МО/г - 50,0

уп.

2021

1

1

2

5

127

Т2А01135Y

Еноксапарин натрію

0,4 мл (4000 анти-Ха МО)

шт.

2009
2

128

Т2А03297Y

Кислота транексамова

ампули 100 мг/мл - 5,0

ампул.

203110

20

129

Т2А01185Y

Етамзилат

ампули 12,5 % -2,0

ампул.

203120

20

130

T2AA4600Y

Препарати гіпофіза, кори наднирників та їх аналоги131

Т2А00745Y

Гідрокортизон мазь очна

туби 0,5 % - 3,0

уп.

2021


3

3

3

132

Т2А00745Y

Гідрокортизонова мазь

туби 1 % - 10,0

уп.

2021


6

3

3

133

Т2А02705Y

Преднізолон

туби 0,5 % - 10,0

уп.

2021


8

8

8

134

Т2А02710Y

Преднізолон

таблетки 0,005

табл.

202140

80

135

Т2А02711Y

Преднізолон

ампули 3 % - 1,0

ампул.

2031


30

35

40

136

Т2А00905Y

Дексаметазон

флакони 0,1 % -10,0

флак.

2070


3

5

5

137

Т2А00900Y

Дексаметазон

ампули 0,4 % - 1,0

ампул.

2031


30

35

40

138

Т2А00375Y

Беклометазон

аерозоль, 250 мкг доза, 200 доз у балоні

уп.

2021


2

2

2

139

T2AA4900Y

Препарати інсуліну та протидіабетичні засоби140

Т2А01350Y

Інсулін людський (короткої дії)

флакони 100 ОД - 10,0

флак.

2070


1

1

2

141

Т2А02125Y

Метформін

таблетки 0,5

табл.

2021


90

90

90

142

Т2А00803Y

Глімепірид

таблетки 0,002

табл.

2021


120

120

120

143

T2AA5000Y

Ферментативні засоби144

Т2А02690Y

Поліферментні препарати

таблетки 14 000 МО

табл.

2021


250

250

250

145

T2AA5100Y

Гістамін та антигістамінні препарати146

Т2А03603Y

Цетиризину дигідрохлорид

таблетки 0,01

табл.

2021


300

300

300

147

Т2А01000Y

Дифенгідрамін

ампули 1 % - 1,0

ампул.

2031

30

100

50

50

148

Т2А01915Y

Лоратадин

таблетки 0,01

табл.

2021

200

350

200

200

149

T2AA5200Y

Плазмозамінюючі розчини
150

Т2А00765Y

Гідроксиетилкрохмаль

полімерні пакети (контейнери) 6 % - 400,0

шт.

20095

5

151

Т2А02911Y

Натрію хлорид, кальцію хлорид, калію хлорид

полімерні пакети (контейнери) 500,0

шт.

2009


5

10

10

152

Т2А02910Y

Натрію хлорид, кальцію хлорид, калію хлорид

полімерні пакети (контейнери) 200,0

шт.

2009


10

30

30

153

Т2А02961Y

Натрію хлорид, калію хлорид, натрію гідрокарбонат

полімерні пакети (контейнери) 400,0

шт.

2009


5

5

5

154

Т2А02960Y

Натрію хлорид, калію хлорид, натрію гідрокарбонат

полімерні пакети (контейнери) 200,0

шт.

2009


5

5

5

155

Т2А03037Y

Натрію гідрокарбонат

полімерні пакети (контейнери) 4,0 % - 200,0

шт.

20092

5

156

Т2А02245Y

Розчин натрію хлориду

полімерні пакети (контейнери) 0,9 % - 200,0

шт.

2009


2

5

10

157

Т2А02250Y

Розчин натрію хлориду

полімерні пакети (контейнери) 0,9 % - 500,0

шт.

2009


2

5

5

158

T2AA5300Y

Амінокислоти та цукри
159

Т2А00827Y

Глюкоза

полімерні пакети (контейнери) 5 % - 400,0

шт.

2009


5

10

10

160

Т2А00825Y

Глюкоза

полімерні пакети (контейнери) 5 % - 200,0

шт.

2009


5

10

10

161

Т2А00837Y

Глюкоза

ампули 40 % - 20,0

ампул.

203110

20

162

T2AA5400Y

Кислоти, луги, препарати натрію, кальцію та калію163

Т2А01941Y

Магнію аспарагінат 40,0 мг, калію аспарагінат 42,5 мг

ампули 10,0

ампул.

203110

10

164

Т2А01485Y

Кальцію глюконат

ампули 10 % - 10,0

ампул.

203160

60

165

Т2А01471Y

Калію хлорид

флакони 4 % -100,0

флак.

207010

10

166

Т2А02855Y

Натрію хлорид, калію хлорид, натрію цитрат, декстроза

пакет 18,9 г

шт.

2021


40

60

60

167

T2AA5500Y

Антидоти і комплексони168

Т2А02239Y

Натрію тіосульфат

ампули 30 % - 5,0

ампул.

2031


1

5

5

169

Т2А02210Y

Налоксона гідрохлорид

ампули 0,04 % -1,0

ампул.

2031
5

170

Т2А02285Y

Неостигміна бромід

ампули 0,05 % -1,0

ампул.

2031
5

171

T2AA5600Y

Препарати, що містять йод та йодозамінюючі препарати172

Т2А02647Y

Повідон-йод

флакони 10 % - 30,0

флак.

2070

2

4

4

4

173

T2AA5700Y

Препарати, що містять залізо174

Т2А00035Y

Лікарський засіб із вмістом двохвалентного іона заліза

таблетки

табл.

2021


50

50

50

175

T2AA5800Y

Інші препарати, що впливають на процеси тканинного обміну176

Т2А02991Y

Силімарин

таблетки 0,0225

табл.

2021


50

50

100

177

Т2А03350Y

Троксерутин

туби 2 % - 30,0

уп.

2021


1

2

2

178

T2AA5900Y

Противірусні препарати179

Т2А01785Y

Ацикловір

таблетки 0,4

табл.

2021


300

20

200

180

Т2А00360Y

Ацикловір

туби 5 % - 5,0

уп.

2021

5

12

10

10

181

Т2А02394Y

Оксолін

туби 0,25 % - 10,0

уп.

2021


7

5

5

182

T2AA6000Y

Антибіотики групи пеніциліну та цефалоспорину183

Т2А00400Y

Бензилпеніцилін

флакони 1,0

флак.

2070100

150

184

Т2А00460Y

Біцилін - 5

флакони 1500000 ОД

флак.

207035

35

185

Т2А00255Y

Амоксіцилін + кислота клавуланова

флакони
1,0 + 0,2

флак.

207090

90

186

Т2А00250Y

Амоксіцилін + кислота клавуланова

таблетки 0,5 + 0,125

табл.

2021420

420

187

Т2А00260Y

Амоксіцилін

таблетки 0,5

табл.

2021

700

700188

Т2А03605Y

Цефазолін

флакони 1,0

флак.

2070190

190

189

Т2А03630Y

Цефтріаксон

флакони 1,0

флак.

207090

90

190

Т2А03200Y

Очна мазь із вмістом антибіотиків

туби 3,0

уп.

2021

3

5

5

5

191

T2AA6300Y

Антибіотики групи левоміцетину та синтоміцину192

Т2А01810Y

Мазь, що містить левоміцетину (хлорамфеніколу) 7,5 мг/1 г, метилурацилу 40 мг/1 г

туби 25,0

уп.

2021

10

20

15

15

193

T2AA6400Y

Антибіотики різних груп194

Т2А03690Y

Ципрофлоксацин

флакони 0,2 % -100,0

флак.

20705

5

195

Т2А03695Y

Ципрофлоксацин

таблетки 0,5

табл.

2021

200

400

300

300

196

Т2А00085Y

Азітроміцин

таблетки 0,5

табл.

2021

60

135

60

90

197

Т2А02467Y

Офлоксацин

флакони 0,3 % -5,0

флак.

2070

1

5

5

5

198

T2AA6600Y

Сульфаніламідні препарати199

Т2А02975Y

Декаметоксин

таблетки 0,0002

табл.

2021

350

700

500

500

200

Т2А03130Y

Сульфацетамід

флакони 30 % - 10,0

флак.

2070

3

6

7

10

201

T2AA6800Y

Похідні нітрофурану та різні терапевтичні препарати202

Т2А03537Y

Нітрофурал

таблетки 0,02

табл.

2021

800

1400

1000

1000

203

Т2А02353Y

Ніфуроксазид

таблетки 0,2

табл.

2021

20

20

20

20

204

T2AA7200Y

Препарати для лікування трихомоніазу, лейшманіозу, амебіозу та інших протозойних інфекцій205

Т2А02115Y

Метронідазол

таблетки 0,25

табл.

2021


200

200

200

206

Т2А02120Y

Метронідазол

флакони 0,5 % -100,0

уп.

202110

10

207

T2AA7400Y

Препарати для лікування грибкових інфекцій208

Т2А03190Y

Тербінафін

таблетки 0,25

табл.

2021


70

70

70

209

Т2А03475Y

Флуконазол

таблетки 0,2

табл.

2021


20

20

20

210

Т2А01025Y

Діамантовий зелений, спиртовий розчин

флакони 1 % - 20,0

флак.

2070

2

5

10

20

211

Т2А01695Y

Клотримазол

туби 1 % - 25,0

уп.

2021


6

6

6

212

Т2А03195Y

Тербінафіну гідрохлорид

туби 1 % - 15,0

уп.

2021

5

7

7

7

213

T2AA7500Y

Антигельмінтні засоби214

Т2А00140Y

Альбендазол

таблетки 0,4

табл.

2021

10

20

20

20

215

T2AA7600Y

Антисептичні препарати кислот і лугів216

Т2А03320Y

Мірамістин, триамцинолон

туби 14,0

уп.

2021

1

12

10

10

217

Т2А03560Y

Мірамістин, розчин для зовнішнього застосування

флакони 0,01 % - 50,0

флак.

20705

5

218

Т2А01617Y

Кислота борна, розчин спиртовий

флакони 3 % - 20,0

флак.

2070

1

10

10

10

219

Т2А00395Y

Бензилбензоат

туби 40,0

уп.

2021

1

1

2

2

220

T2AA7700Y

Антисептичні препарати галогенів, окислювачів та альдегідів221

Т2А03560Y

Хлоргексидин

флакони 0,05 % - 100,0

флак.

2070

5

12

10

10

222

Т2А02561Y

Перекис водню

флакони 3 %- 40,0

флак.

2070

5

8

20

20

223

T2AA7800Y

Антисептичні препарати важких металів224

Т2А03670Y

Цинкова мазь

туби 10 % - 25,0

уп.

2021

3

6

5

5

225

T2AA7900Y

Спирт етиловий, антисептичні препарати спирту226

Т2А03075Y

Спирт етиловий

флакони 70 % - 100,0

флак.

2070

6

10

10

20

227

Т2А03070Y

Спирт етиловий

флакони 96 % - 100,0

флак.

2070

5

5

10

15

228

Т2А03080Y

Спирт камфорний

флакони 40,0

флак.

20705

8

229

T2AA8200Y

Антисептичні препарати бальзамів, сірки та інших сполук природного походження230

Т2А02935Y

Екстракт квіток ромашки, екстракт квіток календули, екстракт трави деревію

флакони 55,0

флак.

2070

20

60

30

30

231

Т2А03093Y

Есдепалетрину (есбіолу)
0,663 г/100 г, піперонілу бутоксиду 5,305 г/100 г

аерозоль 152,0

флак.

2070

1

1

1

2

232

Т2Б30000Y

Дезінфекційні, дезінсекційні та дератизаційні засоби233

T2Б30035Y

Засіб для дезінфекції поверхонь та інструментів нехлорвмісний, концентрований, фасовка не більше 2 л

розчин

уп.

2021


6

6

6

234

T2Б30037Y

Засіб для дезінфекції поверхонь хлорвмісний, 1 таблетка для приготування не більше 10 л робочого розчину, в упаковці не більше 1 кг

таблетки саморозчинні

табл.

2021

4

6

8

10

235

T2Б30039Y

Засіб для дезінфекції рук

упаковка

уп.

2021

1

2

2

2

II. Перелік та обсяги витратного медичного майна T2820000Y

№ з/п

Код

Найменування предмета

Одиниця виміру

Кількість медичного майна

найменування

код

№ 5 (Т2821000Y)

№ 6 (Т2822000Y)

№ 7 (Т2823000Y)

№ 8 (Т2824000Y)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Т2Г10000Y

Перев’язувальні засоби і шовні матеріали2

Т2Г10002Y

Алігнін медичний

кг

03011

2

3

Т2Г10004Y

Бинт гіпсовий, 3 м x 10 см

шт.

20095

10

4

Т2Г10006Y

Бинт гіпсовий, 3 м x 15 см

шт.

20095

20

5

Т2Г10008Y

Бинт гіпсовий, 3 м x 20 см

шт.

20095

20

6

Т2Г10014Y

Бинт марлевий медичний стерильний, 7 м x 14 см

шт.

2009

20

30

50

70

7

Т2Г10016Y

Бинт марлевий медичний нестерильний, 7 м x 14 см

шт.

200950

100

8

Т2Г10018Y

Бинт марлевий медичний стерильний, 5 м x 10 см

шт.

2009

30

40

50

80

9

Т2Г10020Y

Бинт марлевий медичний нестерильний, 5 м x 10 см

шт.

200950

100

10

Т2Г10022Y

Бинт марлевий медичний стерильний, 5 м x 7 см

шт.

2009

40

50

60

80

11

Т2Г10024Y

Бинт марлевий медичний нестерильний, 5 м x 7 см

шт.

200960

100

12

Т2Г10026Y

Бинт еластичний трубчастий для кисті

шт.

2009

5

7

20

20

13

Т2Г10028Y

Бинт еластичний трубчастий для гомілки

шт.

2009

3

5

20

20

14

Т2Г10029Y

Бинт еластичний трубчастий для стопи

шт.

2009

3

5

20

20

15

Т2Г10034Y

Папір парафінований в аркушах

кг

0301

0,2

0,3

0,5

1

16

Т2Г10036Y

Вата медична компресна

кг

0301

1

1

2

2

17

Т2Г10038Y

Вата медична гігроскопічна хірургічна

кг

0301

0,5

1

4

7

18

Т2Г10040Y

Вата медична гігроскопічна стерильна по 100 г у пачці

шт.

2009

5

10

30

40

19

Т2Г10066Y

Шовний матеріал, що не розсмоктується, з атравматичною голкою з тригранним вістрям, стерильний, довжиною 0,75 м, калібр № 1

уп.

2021


5

10

150

20

Т2Г10067Y

Шовний матеріал, що не розсмоктується, з атравматичною голкою з тригранним вістрям, стерильний, довжиною 0,75 м, калібр № 0

уп.

2021


5

10

150

21

Т2Г10068Y

Шовний матеріал, що не розсмоктується, з атравматичною голкою з тригранним вістрям, стерильний, довжиною 0,75 м, калібр № 2

уп.

2021


5

10

150

22

Т2Г10070Y

Шовний матеріал, що не розсмоктується, з атравматичною голкою з круглим вістрям, стерильний, довжиною 0,75 м, калібр № 3

уп.

2021


5

10

150

23

Т2Г10072Y

Шовний матеріал, що не розсмоктується, з атравматичною голкою з круглим вістрям, стерильний, довжиною 0,75 м, калібр № 4

уп.

2021


5

10

150

24

Т2Г10078Y

Косинка медична (перев’язувальна)

шт.

2009

2

3

5

5

25

Т2Г10079Y

Лейкопластир, 5 м x 3 см

уп.

2021

1

2

5

15

26

Т2Г10080Y

Лейкопластир, 5 м x 1 см

уп.

2021

1

2

7

20

27

Т2Г10081Y

Лейкопластир, 5 м x 5 см

уп.

2021

1

2

5

10

28

Т2Г10082Y

Лейкопластир бактерицидний, 6 x 10 см

шт.

2009

5

5

10

10

29

Т2Г10086Y

Марля медична гігроскопічна

м

010170

180

30

Т2Г10128Y

Пов’язка медична велика стерильна

шт.

2009

2

3

5

5

31

Т2Г10130Y

Пов’язка медична мала стерильна

шт.

2009

5

10

5

5

32

Т2Г10136Y

Серветки марлеві медичні стерильні, 10 штук (великі)

уп.

2021

2

3

15

15

33

Т2Г10138Y

Серветки марлеві медичні стерильні, 16 x 14 см, у пачці 20 штук (малі)

уп.

2021

3

5

30

30

34

Т2Г10142Y

Нитка поліефірна, стерильна, довжина 1,5 м, калібр № 1

уп.

2021


5

10

50

35

Т2Г20000Y

Медичні предмети витратні

36

T2Г20157Y

Засіб для зупинки кровотечі хімічний (на тканинній основі)

шт.

2009

5

5

10

10

37

Т2Ы10000Y

Книги і бланки медичного обліку та звітності


38

Т2Ы10002Y

Медична книжка солдата, матроса, сержанта, старшини строкової служби. Форма 1

шт.

2009

100

10039

Т2Ы10004Y

Медична книжка генерала, адмірала, офіцера, прапорщика, мічмана, сержанта та старшини понадстрокової служби. Форма 2

шт.

2009

100

10040

Т2Ы10006Y

Медична книжка військовослужбовця (льотний склад)

шт.

2009

30

3041

Т2Ы10008Y

Книга обліку хворих в амбулаторії. Форма 5

шт.

2009

1

142

Т2Ы10010Y

Книга обліку хворих, направлених на стаціонарне лікування, військово-лікарську комісію, та осіб, що потребують систематичного лікарського спостереження. Форма 6

шт.

2009

1

1

1

1

43

Т2Ы10012Y

Картка обліку травми. Форма 7

шт.

2009

20

2044

Т2Ы10014Y

Процедурна картка. Форма 8

шт.

2009
200

45

Т2Ы10016Y

Амбулаторна картка. Форма 9

шт.

2009


30046

Т2Ы10018Y

Облікова картка стаціонарного хворого. Форма 10

шт.

2009


10047

Т2Ы10020Y

Алфавітна книга обліку осіб, які поступили на стаціонарне лікування. Форма 11

шт.

2009
5

48

Т2Ы10022Y

Історія хвороби

шт.

2009
300

49

Т2Ы10027Y

Журнал обліку виконання лікарських призначень в амбулаторії медичного пункту

шт.

2009

1

150

Т2Ы10029Y

Журнал обліку виконання лікарських призначень в лазареті медичного пункту

шт.

20091

1

51

Т2Ы10031Y

Журнал обліку медичних оглядів осіб, які працюють на об’єктах харчування та водозабезпечення

шт.

2009

1

152

Т2Ы10033Y

Журнал обліку об’єктів, що підлягають систематичному епідеміологічному контролю

шт.

2009

1

153

Т2Ы10035Y

Журнал обліку осіб, що мають контакт із професійними шкідливими факторами

шт.

2009

1

154

Т2Ы10037Y

Журнал обліку травм із втратою працездатності

шт.

2009

1

155

Т2Ы10039Y

Журнал обліку фізіотерапевтичних процедур

шт.

20091

1

56

Т2Ы10041Y

Журнал обліку хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні

шт.

20091

1

57

Т2Ы10043Y

Журнал первинних профілактичних оглядів порожнини рота в особового складу військової частини

шт.

2009


1

1

1

58

Т2Ы10057Y

Журнал контролю стерилізації

шт.

20091

2

59

Т2Ы10045Y

Картка епідемічного обстеження інфекційного захворювання

шт.

2009


5060

Т2Ы10047Y

Книга обліку лабораторних досліджень

шт.

20091

1

61

Т2Ы10049Y

Книга обліку перев’язок (процедур)

шт.

2009


1

1

1

62

Т2Ы10051Y

Книга обліку роботи стоматологічного кабінету

шт.

2009


1

1

1

63

Т2Ы10053Y

Книга обліку спеціальних діагностичних досліджень

шт.

20093

1

64

Т2Ы10055Y

Книга обліку хірургічних операцій

шт.

2009
1

65

Т2310000Y

Предмети, апарати і хірургічні інструменти66

Т2310071Y

Засіб для зупинки крові механічний

шт.

2009

2

3

3

5

III. Перелік та обсяги медичних предметів витратних та інвентарного медичного майна T2830000Y

№ з/п

Код

Найменування предмета

Одиниця виміру

Кількість медичного майна

найменування

код

№ 9 (Т2831000Y)

№ 10 (Т2832000Y)

№ 11 (Т2833000Y)

№ 12 (Т2834000Y)

№ 13 (Т2835000Y)

№ 14 (Т2836000Y)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Т2Г20000Y

Медичні предмети витратні

2

Т2Г20006Y

Ванночка очна скляна

шт.

2009

1

1

2

1

1

3

Т2Г20025Y

Голка для епідуральної анестезії G16

шт.

2009
24

Т2Г20027Y

Голка для епідуральної анестезії G17

шт.

2009
25

Т2Г20029Y

Голка для епідуральної анестезії G18

шт.

2009
26

Т2Г20026Y

Голка для пневмотораксу 10 х 60

шт.

2009

2

2

7

Т2Г20040Y

Голка спеціальна для взяття крові 20 х 40

шт.

2009

1

2

4

2

8

Т2Г20042Y

Голка спеціальна для взяття крові 26 х 40

шт.

2009

1

2

4

2

9

Т2Г20048Y

Голка трубчаста для спинномозкової пункції G22 одноразова

шт.

2009

2

10

Т2Г20050Y

Голка трубчаста для спинномозкової пункції G20 одноразова

шт.

2009

2

1

1

11

Т2М00053Y

Дренаж торакальний (на металевому стилеті - троакарі), діаметр 6,0 мм, 350 мм

шт.

2009


1

1

212

Т2М00054Y

Дренаж торакальний (на металевому стилеті - троакарі), діаметр 8,0 мм, 350 мм

шт.

2009


1

1

313

Т2М00056Y

Дренаж торакальний (на металевому стилеті - троакарі), діаметр 10,0 мм, 350 мм

шт.

2009


1

1

214

Т2Г20163Y

Катетер венозний периферійний, голка G 16

шт.

2009

2

2

2

5

5

2

15

Т2Г20169Y

Катетер венозний периферійний, голка G 18

шт.

2009

2

2

2

5

5

2

16

Т2Г20171Y

Катетер венозний периферійний, голка G 20

шт.

2009

2

2

2

5

5

2

17

Т2Г20186Y

Клейонка підкладна гумотканинна

м

0101

2

2

8

10

4

2

18

Т2Г20190Y

Стрічка сантиметрова

шт.

2009

1

1

1

1

1

1

19

Т2Г20192Y

Лопаточка очна скляна

шт.

2009

2

5

10

5

5

2

20

Т2М00213Y

Маска анестезіологічна з регулоь подушкою

шт.

2009

1

1

2

5

1

1

21

Т2Г30027Y

Маска хірургічна стандартна одноразова

шт.

2009

50

100

200

800

600

300

22

Т2320055Y

Набір для епідуральної анестезії

шт.

2009

2

23

Т2Г20204Y

Наконечник клістирний скляний

шт.

2009

2

4

10

20

13

13

24

Т2Г20208Y

Наконечник маточний прямий скляний

шт.

2009

2

25

Т2Г20212Y

Напальчник гумовий

шт.

2009

5

10

20

20

5

10

26

Т2Г20284Y

Пристрій для переливання крові та її компонентів однократного застосування ПК

компл.

2938

35

20

70

30

10

27

Т2Г20238Y

Повязка головна до шин (пращів) підборідних

шт.

2009

1

1

2

2

1

28

Т2340029Y

Провідник для інтубації трахеї

шт.

2009
10


2

29

Т2Г20313Y

Рукавички хірургічні стерильні № 6,5

пар

1617
10

1


30

Т2Г20311Y

Рукавички хірургічні стерильні № 6

пар

1617

30

2

31

Т2Г20317Y

Рукавички хірургічні стерильні № 7,5

пар

1617

1

1

1

50

1

1

32

Т2Г20315Y

Рукавички хірургічні стерильні № 7

пар

1617

1

2

3

70

2

33

Т2Г20319Y

Рукавички хірургічні стерильні № 8

пар

1617
7034

Т2Г20321Y

Рукавички хірургічні стерильні № 9

пар

1617

2

2

3

30

2

35

Т2Г20303Y

Рукавички оглядові нестерильні, розмір L

пар

1617

5

5

10

50

30

30

36

Т2Г20305Y

Рукавички оглядові нестерильні, розмір M

пар

1617

5

5

10

50

30

30

37

Т2Г20307Y

Рукавички оглядові нестерильні, розмір S

пар

1617

5

5

10

50

30

30

38

Т2Г20246Y

Склянка для приймання ліків

шт.

2009

4

10

10

30

30

4

39

Т2Г20196Y

Сечоприймач жіночий скляний

шт.

2009

1

2

2

40

Т2Г20198Y

Сечоприймач чоловічий скляний

шт.

2009

3

10

7

41

Т2Г20199Y

Сечоприймач полімерний (мішок), 2000 мл

шт.

20093

5

2


42

Т2Г20197Y

Сечоприймач полімерний (ємність) чоловічий

шт.

20093

5

2


43

Т2Г20262Y

Трубка із силіконової гуми медична дренажна діаметром 4,5 мм x 1,0 мм

кг

0301

0,3

44

Т2Г20264Y

Трубка із силіконової гуми медична дренажна діаметром 6,0 мм x 1,5 мм

кг

0301

0,2

0,4

45

Т2Г20266Y

Трубка із силіконової гуми медична дренажна діаметром 10 x 2,0 мм

кг

0301

0,2

0,5

46

Т2Г20268Y

Трубка із силіконової гуми медична дренажна діаметром 12 мм x 2,5 мм

кг

0301

0,5

0,3

47

Т2Г20274Y

Трубка гумова медична зєднувальна, діаметром 8-10 мм

кг

0301

0,2

0,5

0,5

1

0,5

48

Т2Г20276Y

Трубка ректальна газовідвідна гумова №№ 12, 15, 16, 18, 33, 39

шт.

2009

1

2

2

2

49

Т2Г20278Y

Трубки (наконечники мякі) ректальні для глибоких клізм №№ 19, 20, 21

шт.

2009

1

1

1

2

2

50

Т2Г20280Y

Трубки (наконечники мякі) ректальні для глибоких клізм №№ 25, 26, 27

шт.

2009

1

1

1

2

2

51

Т2Г20004Y

Шпилька безпечна

шт.

2009

20

100

30

300

20

52

Т2Г20288Y

Шина нижньощелепна (підборідна)

шт.

2009

1

1

2

2

1

53

Т2Г20290Y

Шина дротяна (драбинчаста) для ніг

шт.

2009

2

5

5

2

2

54

Т2Г20292Y

Шина фанерна, довжина 1 м

шт.

2009

2

5

5

2

55

Т2Г20291Y

Шина дротяна (драбинчаста) для рук

шт.

2009

2

5

5

2

1

56

Т2М00458Y

Шприц інєкційний інсуліновий стерильний одноразового використання

шт.

2009

10

10

10

57

Т2М00459Y

Шприц медичний одноразового використання місткістю 2 мл (з голкою)

шт.

2009

50

80

200

200

200

50

58

Т2М00461Y

Шприц медичний одноразового використання місткістю 20 мл (з голкою)

шт.

2009

10

15

20

20

20

10

59

Т2М00456Y

Шприц медичний одноразового використання місткістю 5 мл (з голкою)

шт.

2009

80

550

700

700

700

100

60

Т2М00457Y

Шприц медичний одноразового використання місткістю10 мл (з голкою)

шт.

2009

50

60

60

60

60

40

61

Т2Г20294Y

Шпателі деревяні

шт.

2009

20

40

40

40

60

40

62

T2M00429Y

Ендотрахеальна трубка ПВХ з манжетою і конектором 6,5 мм

шт.

2009
20


2

63

T2M00431Y

Ендотрахеальна трубка ПВХ з манжетою і конектором 7,0 мм

шт.

2009
20


2

64

T2M00435Y

Ендотрахеальна трубка ПВХ з манжетою і конектором 7,5 мм

шт.

2009
20


2

65

T2M00437Y

Ендотрахеальна трубка ПВХ з манжетою і конектором 8,0 мм

шт.

2009
20


2

66

T2M00438Y

Ендотрахеальна трубка ПВХ з манжетою і конектором 8,5 мм

шт.

2009
20


2

67

Т2М00009Y

Електрод одноразовий для дорослих

шт.

2009

10

10

10

10

10

10

68

Т2340055Y

Фільтр бактеріальний для апарата ШВЛ

шт.

2009
20069

Т2М00057Y

Дренажна камера для аспірації обємом 150 мл (сильфон-гармошка)

шт.

2009
1


1

70

T2Г20185Y

Катетер для аспірації верхніх дихальних шляхів 8F50

шт.

2009
4


2

71

T2Г20173Y

Катетер для аспірації верхніх дихальних шляхів 10F60

шт.

2009
4


2

72

T2Г20175Y

Катетер для аспірації верхніх дихальних шляхів 14F60

шт.

2009
4


2

73

Т2340039Y

Назофарингеальний повітровід 30FR

шт.

2009


2

2

574

Т2340041Y

Назофарингеальний повітровід 32FR

шт.

2009


2

2

575

Т2Г20014Y

Повітровід орофарингеальний № 1

шт.

2009

1

1

1

1

1

1

76

Т2Г20016Y

Повітровід орофарингеальний № 2

шт.

2009

1

1

1

1

1

1

77

Т2Г20018Y

Повітровід орофарингеальний № 3

шт.

2009

1

1

1

1

1

1

78

Т2Г20019Y

Повітровід орофарингеальний № 4

шт.

2009

1

1

1

1

1

1

79

Т2330019Y

Комплект для назальної оксигенотерапії

компл.

2938
2

1

1

80

Т2410311Y

Лезо до скальпеля № 11

шт.

2009

10

81

Т2410313Y

Лезо до скальпеля № 12

шт.

2009
1082

Т2410315Y

Лезо до скальпеля № 20

шт.

2009

5

5

10

50

5

5

83

Т2410317Y

Лезо до скальпеля № 21

шт.

2009

5

5

5

5084

Т2410319Y

Лезо до скальпеля № 23

шт.

2009

5

5

10

50

85

Т2410321Y

Лезо до скальпеля № 24

шт.

2009

5

5

5

50

5

86

Т2410325Y

Лезо до скальпеля № 25

шт.

2009

5

5

5

5087

Т2340051Y

Мішок резервний до апарату ШВЛ, багаторазовий без латексу, 2 л

шт.

2009

1

1

1

1


1

88

Т2Г20309Y

Анестезіологічний дихальний контур

компл.

2938
589

Т2М00206Y

Ларингеальна маска № 3

шт.

20091

190

Т2М00207Y

Ларингеальна маска № 4

шт.

20092

291

Т2М00209Y

Ларингеальна маска № 5

шт.

20092

292

Т2320059Y

Набір для постановки центральних вен однопросвітний G14

набір

2123

2

1

93

Т2320061Y

Набір для постановки центральних вен однопросвітний G16

набір

2123
294

Т2320057Y

Набір для крікотиреотомії стерильний

набір

21231

1

1

1

95

Т2320053Y

Набір для троакарної епіцистостомії

набір

2123

1

1

1

1

96

Т2Е10000Y

Приладдя і матеріали для стоматології

97

Т2Е10136Y

Назубні шини стрічкові Васильєва

шт.

2009

10

30

30

98

Т2310000Y

Лікарські предмети, апарати і хірургічні інструменти

99

Т2310003Y

Апарат високочастотний (коагулятор тканин)

шт.

2009
1100

Т2310012Y

Балон гумовий для продування вух (з гарнітурою) № 9

шт.

2009

1

1

101

Т2310032Y

Повікопідіймач № 2

шт.

2009

1

1

1

2

102

Т2310036Y

Лійки вушні нікельовані №№ 1, 2, 3, 4

набір

2123

1

103

Т2310038Y

Викушувач гортанний для дорослих

компл.

2938

1

104

Т2310042Y

Грілка гумова № 2

шт.

2009

2

2

5

5

5

2

105

Т2310050Y

Дефібрилятор імпульсний

шт.

2009

1

1

1

1

106

Т2310056Y

Динамометр ручний плоскопружинний для дорослих типу ДРП-90

шт.

2009

1

1

1

1

107

Т2310060Y

Долото з рифленою ручкою жолобкувате, ширина робочої частини 4 мм

шт.

2009

1

108

Т2310062Y

Долото з рифленою ручкою жолобкувате, ширина робочої частини 6 мм

шт.

2009

1

109

Т2310071Y

Засіб для зупинки кровотечі механічний

шт.

2009

3

4

4

4

3

3

110

Т2310072Y

Заглушка вушна для дослідження слуху при визначенні однобічної глухоти

шт.

2009

1

1

111

Т2310074Y

Затискач для тимчасового перетискання судин із кремальєрою, вигнутий по площині під кутом 120 градусів, № 1 (малий)

шт.

2009

1

112

Т2310078Y

Затискач кровоспинний зубчастий прямий № 1 (довжина 160 мм) з нарізкою

шт.

2009

1

4

4

5

1

1

113

Т2310082Y

Дзеркало піхвове двостороннє № 1 (по Куско)

шт.

2009

1

114

Т2310096Y

Дзеркало носове для дорослих, довжина губок 40 мм

шт.

2009

1

2

1

1

1

115

Т2310098Y

Дзеркало носове для дорослих, довжина губок 60 мм

шт.

2009

1

1

116

Т2310100Y

Дзеркало носоглоткове діаметром 8 мм

шт.

2009

1

1

1

1

117

Т2310102Y

Дзеркало ректальне двостульчасте операційне

шт.

2009

1

118

Т2310106Y

Зонд шлунковий №№ 15, 18, 21

шт.

2009

1

1

1

1

119

Т2310108Y

Зонд шлунковий №№ 27, 30

шт.

2009

3

3

4

5

4

3

120

Т2310110Y

Зонд конічний для слізного канальця № 1

шт.

2009

1

1

121

Т2310114Y

Зонд конічний для слізного канальця № 3

шт.

2009

1

1

122

Т2310118Y

Зонд носовий гудзиковий Воячека

шт.

2009

1

1

2

123

Т2310120Y

Зонд носовий з нарізкою

шт.

2009

1

2

124

Т2310122Y

Зонд порожнистий для бужування та промивання лобних пазух № 1

шт.

2009

1

125

Т2310124Y

Зонд з навивкою для носоглотки та гортані

шт.

2009

1

1

126

Т2310126Y

Зонд вушний гострий Воячека

шт.

2009

1

2

127

Т2310128Y

Зонд вушний ґудзиковий Воячека

шт.

2009

1

2

128

Т2310130Y

Зонд вушний з навивкою

шт.

2009

1

1

129

Т2310132Y

Зонд хірургічний ґудзиковий двосторонній

шт.

2009

1

2

130

Т2310138Y

Голка лігатурна тупа, ліва середня № 2

шт.

2009

2

131

Т2310140Y

Голка лігатурна тупа, права середня № 2

шт.

2009

2

132

Т2310144Y

Голкотримач загальнохірургічний легований, довжина 160 мм

шт.

2009

1

1

1

2

133

Т2310146Y

Голкотримач судинний легований, довжина,
160 мм

шт.

2009

1

134

Т2310148Y

Голкотримач загальнохірургічний легований, довжина 200 мм

шт.

2009

2

135

Т2310148Y

Голкотримач судинний легований, довжина 200 мм

шт.

2009

1

136

Т2310150Y

Голкотримач загальнохірургічний легований, довжина 250 мм

шт.

2009

2

137

Т2310152Y

Гольник для зберігання хірургічних голок

шт.

2009

1

1

1

2

138

Т2310166Y

Катетер уретральний металевий чоловічий вигнутий № 17

шт.

2009

1

1

1

1

139

Т2310168Y

Катетер вушний металевий № 3

шт.

2009

1

140

Т2310178Y

Конхотом із круглим отвором № 2

шт.

2009

1

141

Т2310182Y

Конхотом із круглим отвором вушний

шт.

2009

1

142

Т2310184Y

Корнцанг вигнутий Щ-20-2

шт.

2009

1

1

3

1

143

Т2310186Y

Корнцанг прямий Щ-20-1

шт.

2009

1

1

2

6

1

1

144

Т2М00441Y

Конектор 22M/15F кутовий з гофрованою трубкою

шт.

2009

1

1

1

1

1

1

145

Т2310188Y

Круг підкладний гумовий № 2

шт.

2009

2

1

146

Т2310190Y

Кружка іригаторна гумова № 2

шт.

2009

1

2

2

3

3

3

147

Т2310194Y

Гачок трахеотомічний гострий, довжина 145 мм

шт.

2009

2

2

2

2

2

148

Т2310216Y

Ларингоскоп із набором клинків

компл.

2938

1

1

1

1

1

149

Т2Г20309Y

Ліхтарик медичний діагностичний налобний (із кліпсою)

шт.

2009

1

1

2

1

1

150

Т2310222Y

Ложка медична кісткова гостра середня

шт

2009

1

151

Т2310226Y

Лупа бінокулярна козиркова

шт.

2009

1

1

152

Т2310228Y

Машинка для стрижки волосся № 0

шт.

2009

1

1

1

1

1

1

153

Т2310236Y

Молоток неврологічний для дослідження сухожильних рефлексів

шт.

2009

1

1

1

1

1

154

Т2310238Y

Молоток хірургічний металевий з гумовою накладкою середній

шт.

2009

1

155

Т2310240Y

Сечоприймач чоловічий емальований

шт.

2009

1

2

1

1

156

Т2310244Y

Ніж для розрізування гіпсових повязок

шт.

2009

1

157

Т2310246Y

Ножиці очні вертикально вигнуті гострі, довжина 113 мм

шт.

2009

1

158

Т2310250Y

Ножиці для нігтів вертикально вигнуті, довжина 100 мм

шт.

2009

1

1

1

2

1

1

159

Т2310252Y

Ножиці для перевязувального матеріалу прямі, довжина 235 мм

шт.

2009

1

1

1

2

1

160

Т2310254Y

Ножиці для розрізання гіпсових повязок

шт.

2009

1

1

161

Т2310256Y

Ножиці для розрізання повязок з ґудзичком горизонтально вигнуті, довжина 185 мм

шт.

2009

1

2

1

2

1

1

162

Т2310258Y

Ножиці для стрижки волосся прямі, довжина 175 мм

шт.

2009

1

1

1

2

1

1

163

Т2310260Y

Ножиці з одним гострим кінцем прямі, довжина 140 мм

шт.

2009

1

1

1

164

Т2310260Y

Ножиці з одним гострим кінцем прямі, довжина 140 мм

шт.

2009

1

2

1

4

2

1

165

Т2310262Y

Ножиці тупокінцеві вертикально вигнуті, довжина 140 мм

шт.

2009

1

1

2

1

166

Т2310264Y

Ножиці тупокінцеві вертикально вигнуті, довжина170 мм

шт.

2009

3

1

167

Т2310266Y

Ножиці тупокінцеві прямі, довжина 140 мм

шт.

2009

2

168

Т2310268Y

Ножиці тупокінцеві прямі, довжина 170 мм

шт.

2009

1

2

2

2

1

169

Т2310270Y

Освітлювач таблиць для визначення гостроти зору

шт.

2009

1

170

Т2310274Y

Відсмоктувач хірургічний пересувний з електроприводом

шт.

2009

1

1

1

2

1

1

171

Т2310275Y

Відсмоктувач хірургічний портативний

шт.

2009
1

1


172

Т2310278Y

Офтальмоскоп ручний типу ОР-2

шт.

2009

1

173

Т2310280Y

Периметр-локалізатор Водовозова

шт.

2009

1

174

Т2310284Y

Пила для розрізання гіпсових повязок

шт.

2009

1

175

Т2310286Y

Пилка дротова

шт.

2009

6

176

Т2310288Y

Пінцет анатомічний очний немагнітний прямий з нарізкою

шт.

2009

1

1

1

177

Т2310292Y

Пінцет пластинчастий анатомічний загального призначення, довжина 150 мм

шт.

2009

1

3

2

20

1

1

178

Т2310294Y

Пінцет пластинчастий анатомічний загального призначення, довжина 200 мм

шт.

2009

5

1

179

Т2310296Y

Пінцет пластинчастий хірургічний загального призначення, довжина 150 мм

шт.

2009

1

3

2

20

1

180

Т2310298Y

Пінцет пластинчастий хірургічний загального призначення, довжина 250 мм

шт.

2009

2

181

Т2310300Y

Пінцет-ретрактор

шт.

2009

1

182

Т2310304Y

Пінцет хірургічний очний прямий великий

шт.

2009

1

183

Т2310310Y

Поїльник порцеляновий

шт.

2009

2

5

2

184

Т2310312Y

Поїльник емальований

шт.

2009

1

1

2

10

4

185

Т2310314Y

Прилад манометричний мембранний

шт.

2009

1

2

2

1

2

1

186

Т2310320Y

Провідник для дротових пилок

шт.

2009

1

187

Т2310324Y

Міхур гумовий для льоду

шт.

2009

1

2

2

3

2

2

188

Т2310328Y

Ранорозширювач рейковий спарений для грудної порожнини з розширенням дзеркал від 0 до 165 мм

шт.

2009

1

189

Т2310330Y

Распатор медичний для загальної хірургії прямий

шт.

2009

2

190

Т2310334Y

Розширювач трахеотомічний, довжина125 мм

шт.

2009

2

1

2

191

Т2310336Y

Ректоскоп для дорослих типу РВ-1

компл.

2938

1

1

192

Т2310338Y

Ремінь для правки інструментів

шт.

2009

1

1

193

Т2310340Y

Ретрактор ампутаційний

шт.

2009

1

194

Т2310342Y

Рефлектор лобовий типу РМО-2

шт.

2009

1

1

1

195

Т2310344Y

Ростомір складний для дорослих

шт.

2009

1

1

1

1

1

1

196

Т2310346Y

Роторозширювач гвинтовий

шт.

2009

1

1

1

1

197

Т2310348Y

Ручка для гортанних, носоглоткових дзеркал і ватотримачів

шт.

2009

1

1

1

1

1

198

Т2310352Y

Редуктор кисневий медичний із запорним вентилем

шт.

2009

1

1

199

Т2310362Y

Спринцівка гумова з мяким наконечником № 3, 90 мл

шт.

2009

1

1

1

2

3

1

200

Т2310364Y

Спринцівка гумова з мяким наконечником № 6, 180 мл

шт.

2009

1

1

201

Т2310366Y

Спринцівка гумова із твердим наконечником № 3, 90 мл

шт.

2009

1

2

1

2

1

202

Т2310368Y

Спринцівка гумова із твердим наконечником № 6, 180 мл

шт.

2009

2

203

Т2310370Y

Стетофонендоскоп зі змінними голівками

шт.

2009

1

2

2

1

3

1

204

Т2310372Y

Судно підкладне відкрите емальоване

шт.

2009

2

2

8

5

205

Т2310374Y

Судно підкладне гумове № 2

шт.

2009

1

2

2

206

Т2310376Y

Таблиця контрольна та знаки Поляка для дослідження симуляції зниженого зору

шт.

2009

1

207

Т2310378Y

Таблиця поліхроматична для дослідження барвовідчуття Рабкіна

шт.

2009

1

208

Т2310380Y

Таблиця для визначення гостроти зору Сивцева

шт.

2009

1

209

Т2310382Y

Тазик ниркоподібний емальований

шт.

2009

2

3

2

5

2

1

210

Т2310384Y

Термометр медичний

шт.

2009

5

7

25

30

30

2

211

Т2310440Y

Шпатель для язика прямий плоский двосторонній

шт.

2009

2

2

2

1

2

2

212

Т2310452Y

Шприц для внутрішньогортанних вливань і промивання мигдалин, 2 мл

компл.

2938

1

1

213

Т2310454Y

Шприц для промивання порожнин, 150 мл

шт.

2009

1

1

1

1

1

1

214

Т2310458Y

Штатив для тривалих вливань

шт.

2009

1

2

2

215

Т2310460Y

Щипці для захоплення легені вигнуті

шт.

2009

1

216

Т2310460Y

Щипці для захоплення легені прямі

шт.

2009

1

217

Т2310468Y

Щипці-гострозубці кісткові шарнірні з подвійною передачею, овальними губками, вигнуті по ребру

шт.

2009

1

218

Т2М00466Y

Щипці Маgill

шт.

20091
219

Т2310474Y

Щипці секвестральні вигнуті № 1

шт.

2009

1

220

Т2310486Y

Язикотримач для дорослих

шт.

2009

1

2

2

2

1

1

221

Т2310005Y

Апарат для вимірювання артеріального тиску (сфігмоманометр) зі змінними манжетами 3 розмірів

шт.

2009

2

2

222

T2310197Y

Гачок для видалення сторонніх предметів з вуха

шт.

2009

1

223

T2310141Y

Голка-вилка лігатурна

шт.

2009

1

224

T2M00017Y

Дефібрилятор з підказкою

шт.

2009

1

1

225

Т2510069Y

Дозатор автоматизований шприцевий

шт.

20091

1226

T2310489Y

Долото жолобкувате, ширина робочої частини 10 мм

шт.

2009

1

227

T2310491Y

Долото жолобкувате, ширина робочої частини 15 мм

шт.

2009

1

228

T2310063Y

Долото з рифленою ручкою жолобкувате, ширина робочої частини 8 мм

шт.

2009

1

229

T2310493Y

Долото плоске, ширина робочої частини 10 мм

шт.

2009

1

230

T2310495Y

Долото плоске, ширина робочої частини 30 мм

шт.

2009

1

231

T2410161Y

Елеватори для ендоназального вправляння кісток носа

компл.

2938

1

232

T2310497Y

Затискач для захоплення кишкової стінки

шт.

2009

2

233

T2310499Y

Затискач для ниркової ніжки, вигнутий по радіусу, № 1 (малий)

шт.

2009

1

234

T2310501Y

Затискач для прикріплення операційної білизни до очеревини з кремальєрою

шт.

2009

10

235

T2310503Y

Затискач для прикріплення операційної білизни до шкіри з кремальєрою

шт.

2009

5

5

5

236

T2310505Y

Затискач для тимчасового перетискання судин із кремальєрою, вигнутий по площині під кутом 120 градусів, № 2 (великий)

шт.

2009

1

237

T2310507Y

Затискач кишковий еластичний вигнутий для дорослих, довжина 235 мм

шт.

2009

2

238

T2310509Y

Затискач кишковий еластичний прямий для дорослих, довжина 240 мм

шт.

2009

2

239

T2310511Y

Затискач кровоспинний зубчастий вигнутий № 1 (довжина 158 мм) з нарізкою

шт.

2009

2

4

20

240

T2310513Y

Затискач кровоспинний зубчастий вигнутий № 2 (довжина 196 мм) з нарізкою

шт.

2009

10

241

T2310515Y

Затискач кровоспинний зубчастий прямий № 2 (довжина 162 мм) з нарізкою і зубцями

шт.

2009

20

242

T2310517Y

Затискач кровоспинний зубчастий прямий № 2 (довжина 198 мм) з нарізкою

шт.

2009

5

243

T2310519Y

Затискач кровоспинний зубчастий прямий № 3 (довжина 200 мм) з нарізкою і зубцями

шт.

2009

10

244

T2310521Y

Затискач кровоспинний типу “Москіт”, вигнутий по площині

шт.

2009

10

245

T2310523Y

Затискач шлунковий із щілиною (гніт)

шт.

2009

1

246

T2310525Y

Затискач-вимірювач для кровоносних судин великий (малий)

шт.

2009

2

247

T2310527Y

Зонд ґудзиковий Куликовського для мигдалин

шт.

2009

1

248

T2310529Y

Зонд хірургічний ґудзиковий з вушком

шт.

2009

2

249

T2310531Y

Зонд хірургічний жолобкуватий, довжина, 170 мм

шт.

2009

1

1

2

250

T2M00309Y

Канюля для промивання гайморової пазухи

шт.

2009

1

251

Т2Г20180Y

Катетер уретральний циліндричний гумовий № 16

шт.

2009

1

1

1

1

252

Т2Г20182Y

Катетер уретральний циліндричний гумовий № 18

шт.

2009

1

1

1

1

253

Т2Г20183Y

Катетер уретральний циліндричний гумовий № 20

шт.

2009

1

1

1

1

254

Т2310347Y

Ручка до скальпелів зі змінними лезами мала

шт.

2009

1

1

1

2

255

Т2310351Y

Ручка до скальпелів зі змінними лезами велика

шт.

2009

1

1

1

3

1

1

256

Т2410163Y

Ніж (голка) списоподібний для видалення сторонніх предметів з роговиці

шт.

2009

1

257

Т2410165Y

Ніж (голка) списоподібний парацентезний

шт.

2009

1

258

Т2410167Y

Ніж ампутаційний великий

шт.

2009

1

259

Т2410169Y

Ніж ампутаційний малий

шт.

2009

1

260

Т2410171Y

Ніж резекційний черевний

шт.

2009

1

261

Т2410173Y

Ніж хрящовий реберний лінійний

шт.

2009

1

262

T2310251Y

Ножиці анатомічні кишкові прямі, довжина 205 мм

шт.

2009

1

263

T2310245Y

Ножиці очні вертикально вигнуті тупокінцеві, довжина 113 мм

шт.

2009

1

1

264

T2310261Y

Ножиці судинні горизонтально вигнуті, довжина 160 мм

шт.

2009

2

265

Т2Г20216Y

Окуляри захисні

шт.

2009

1

1

2

2266

T2310283Y

Пила медична рамкова із трьома змінними полотнами

набір

2123

1

267

T2310287Y

Підйомник для мяких тканин

шт.

2009

2

268

T2310289Y

Пінцет для накладення і зняття металевих дужок

шт.

2009

2

269

T2310295Y

Пінцет пластинчастий анатомічний загального призначення, довжина 250 мм

шт.

2009

1

1

270

T2310291Y

Пінцет пластинчастий для розбортування судин вигнутий, довжина 150 мм

шт.

2009

2

271

T2310299Y

Пінцет пластинчастий зубчасто-лапчастий, довжина 150 мм

шт.

2009

2

272

T2310297Y

Пінцет пластинчастий хірургічний загального призначення, довжина 200 мм

шт.

2009

2

273

T2310307Y

Пластинка для відтиснення нутрощів

шт.

2009

2

274

T2310309Y

Пластинка для операції на повіках

шт.

2009

1

275

T2310313Y

Посудина для вимірювання сечі місткістю 1000 мл

шт.

2009

1