Документ z0690-98, поточна редакція — Прийняття від 14.07.1998
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 27.10.1998. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 88 від 14.07.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 жовтня 1998 р.
за N 690/3130

Про внесення змін та доповнень до Положення про
порядок реєстрації випуску інвестиційних
сертифікатів інвестиційної компанії та
інформації про їх випуск та Положення про
порядок реєстрації випуску інвестиційних
сертифікатів інвестиційного фонду та інформації
про їх випуск

Відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну
систему та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" ( 710/97-ВР ) Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Внести такі зміни та доповнення до Положення про порядок
реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційної
компанії та інформації про їх випуск, затвердженого рішенням
Комісії від 15.01.98 N 8 ( vr008312-98 ): абзац 1 пункту 1.11 викласти в такій редакції: "Після
реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів емітенту згідно з
категоріями випущених інвестиційних сертифікатів видається
Свідоцтво (Свідоцтва) про реєстрацію випуску інвестиційних
сертифікатів (додатки 1, 2 до цього Положення) щодо кожного
взаємного фонду окремо"; розділ 2 доповнити пунктом 2.2, виклавши його в такій
редакції: "Документи, передбачені підпунктами "б" - "н" пункту 2.1
цього Положення, подаються емітентом окремо за кожною категорією
інвестиційних сертифікатів, випуск яких реєструється окремо щодо
кожного взаємного фонду"; у пункті 4.2 та в абзаці 1 пункту 5.2 слова "на своїх
засіданнях" - виключити. 2. Внести такі зміни та доповнення до Положення про порядок
реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду
та інформації про їх випуск, затвердженого рішенням Комісії від
15.01.98 N 8 ( vr008312-98 ): абзац 1 пункту 1.11 викласти в такій редакції: "Після
реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів емітенту згідно з
категоріями випущених інвестиційних сертифікатів видається
Свідоцтво (Свідоцтва) про реєстрацію випуску інвестиційних
сертифікатів (додатки 1, 2 до цього Положення)"; розділ 2 доповнити пунктом 2.2, виклавши його в такій
редакції: "Документи, передбачені підпунктами "б" - "о" пункту 2.1
цього Положення подаються емітентом окремо за кожною категорією
інвестиційних сертифікатів, випуск яких реєструється"; у пункті 4.2 та у абзаці 1 пункту 5.2 слова "на своїх
засіданнях" - виключити. 3. Додаток 1 до Положення про порядок реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про
їх випуск та до Положення про порядок реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії та інформації
про їх випуск викласти в новій редакції (додається). Доповнити
зазначені Положення додатком 2 (додається). 4. Рішення набуває чинності згідно з чинним законодавством. 5. Прес-центру (Шевкіній Л.В.) забезпечити опублікування в
установленому порядку цього рішення. 6. Загальному відділу (Присяжнюк Т.П.) довести це рішення до
відома територіальних управлінь Комісії. 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена
Комісії С.Бірюка.
Голова Комісії О.Мозговий

Додаток 1
до Положення про порядок реєстрації
випуску інвестиційних сертифікатів
інвестиційної компанії та
інформації про їх випуск та до
Положення про порядок реєстрації
випуску інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду та інформації
про їх випуск
Свідоцтво
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів
Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку засвідчує, що випуск інвестиційних сертифікатів,
який здійснюється
_____________________________________________________________
(повне фірмове найменування емітента) на загальну суму ____________________________________________ _____________________________________________________________
(сума емісії літерами) номіналом ___________________________________________________
(номінал літерами) у формі випуску _____________________________________________
(документарній/бездокументарній) в тому числі: - іменних ______________________________________________ штук
(кількість літерами) на суму _____________________________________________________
(сума літерами)
————————————————————————————————————————————————————————————— Загальна сума попередніх випусків
загальна сума _______________________________________________ _____________________________________________________________ номінал _____________________________________________________ форма випуску _______________________________________________ в тому числі: - іменні _______________________________________________ штук на суму _____________________________________________________ - на пред'явника _______________________________________ штук на суму _____________________________________________________
Внесено до Реєстру випуску цінних паперів.
Реєстраційний N _________ Свідоцтво видане "___" ___________ 199_ року
М.П. Голова Комісії
Додаток 2
до Положення про порядок реєстрації
випуску інвестиційних сертифікатів
інвестиційної компанії та
інформації про їх випуск та до
Положення про порядок реєстрації
випуску інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду та інформації
про їх випуск
Свідоцтво
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів
Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку засвідчує, що випуск інвестиційних сертифікатів,
який здійснюється
_____________________________________________________________
(повне фірмове найменування емітента) на загальну суму ____________________________________________ _____________________________________________________________
(сума емісії літерами) номіналом ___________________________________________________
(номінал літерами) у формі випуску _____________________________________________
(документарній/бездокументарній) в тому числі: - на пред'явника _______________________________________ штук
(кількість літерами) на суму _____________________________________________________
(сума літерами)
————————————————————————————————————————————————————————————— Загальна сума попередніх випусків
загальна сума _______________________________________________ _____________________________________________________________ номінал _____________________________________________________ форма випуску _______________________________________________ в тому числі: - іменні _______________________________________________ штук на суму _____________________________________________________ - на пред'явника _______________________________________ штук на суму _____________________________________________________
Внесено до Реєстру випуску цінних паперів.
Реєстраційний N _________ Свідоцтво видане "___" ___________ 199_ року
М.П. Голова Комісіївгору