Документ z0697-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.09.2014, підстава - z1049-14


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012  № 110

ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА
пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення
(Форма № 003-6/о)

{Форма № 003-6/о в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 549 від 08.08.2014}

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012  № 110
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
від 08.08.2014 № 549)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2012 р.
за № 697/21010

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 003-6/о “Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення”

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 003-6/о “Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення” (далі - форма № 003-6/о).

2. Форма № 003-6/о заповнюється пацієнтом, який звернувся в заклад охорони здоров’я та дає згоду на проведення йому діагностики та лікування, у разі необхідності на оперативне втручання та знеболення. Це здійснюється  у присутності лікуючого лікаря даного закладу охорони здоров’я.

3. Пацієнтом власноруч вказуються його прізвище, ім’я, по батькові; лікуючий лікар доводить йому інформацію щодо плану діагностики та лікування, надає в доступній формі інформацію про ймовірний перебіг захворювання, наслідки при відмові від лікування.

4. Згода пацієнта на запропоноване лікування та діагностику (форма № 003-6/о) засвідчується підписами лікуючого лікаря та пацієнта.

5. Форму № 003-6/о можна використовувати в медичній карті амбулаторного хворого (форма № 025/о) або медичній карті стаціонарного хворого (форма № 003/о), що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, а також у медичній карті переривання вагітності (форма № 003-1/о) та історії пологів (форма № 096/о), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 26 липня 1999 року № 184.

6. Форма № 003-6/о має термін зберігання, який відповідає терміну зберігання облікових форм, зазначених у пункті 5 цієї Інструкції.

{Інструкція в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 549 від 08.08.2014}

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзей{Вкладний листок до облікових форм "Інформована добровільна згода пацієнта на обробку персональних даних" виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 549 від 08.08.2014}

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзейвгору