Про затвердження Порядку погодження змін умов продажу, включаючи початкову вартість, на повторному аукціоні
Фонд державного майна, Мінекономіки (з 2005 р.); Наказ, Порядок від 30.06.2010905/773
Документ z0726-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.06.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.09.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.06.2010 N 905/773
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2010 р.
за N 726/18021

Про затвердження Порядку погодження змін умов
продажу, включаючи початкову вартість,
на повторному аукціоні

Відповідно до пункту 47 Порядку відчуження об'єктів державної
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
06.06.2007 N 803 ( 803-2007-п ), Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок погодження змін умов продажу, включаючи
початкову вартість, на повторному аукціоні, що додається.
2. Департаменту розпорядження державним майном Фонду
державного майна України забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у
встановленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду відповідно до розподілу обов'язків.
Голова Фонду О.Рябченко
Міністр економіки України В.Цушко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України,
Міністерства економіки
України
30.06.2010 N 905/773
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2010 р.
за N 726/18021

ПОРЯДОК
погодження змін умов продажу, включаючи
початкову вартість, на повторному аукціоні

1. Цей Порядок визначає процедуру погодження з Фондом
державного майна змін умов продажу, включаючи початкову вартість,
у разі повторного продажу на аукціоні нерухомого майна, а також
повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та
рухомого складу залізничного транспорту (далі - майно).
2. Терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються
у значенні, наведеному в Порядку відчуження об'єктів державної
власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
06.06.2007 N 803 ( 803-2007-п ).
3. У разі прийняття рішення про повторний продаж майна на
аукціоні, яким передбачається зміна умов продажу, включаючи
початкову вартість, суб'єкт господарювання для отримання
погодження подає разом із зверненням суб'єкту управління: обґрунтування необхідності змін умов продажу майна, включаючи
початкову вартість (з обов'язковим зазначенням підстав, з яких
аукціон не відбувся); належним чином завірену копію публікації інформації про
майно, що підлягає продажу на аукціоні, в друкованому засобі
масової інформації, у якому здійснено таку публікацію; інформацію про кількість проведених аукціонів; належним чином завірену копію договору з організатором
аукціону; документи, надані організатором аукціону, які підтверджують,
що аукціон не відбувся; пропозиції потенційних покупців (у разі наявності); пропозиції щодо змін умов продажу майна, включаючи початкову
вартість.
4. У разі доцільності змін умов продажу, включаючи початкову
вартість, суб'єкт управління протягом 15 робочих днів з дати
надходження документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, подає
їх до Фонду державного майна та Мінекономіки разом із своїми
пропозиціями щодо зменшення початкової вартості, а також
розпорядчим актом, яким була надана згода на відчуження майна.
5. Фонд державного майна протягом 20 робочих днів з дати
надходження документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку,
приймає рішення про погодження чи відмову в погодженні змін умов
продажу, включаючи початкову вартість. Рішення про погодження чи відмову в погодженні змін умов
продажу, включаючи початкову вартість, надається Фондом державного
майна у формі листа.
6. Розгляд документів, підготовка пропозицій щодо змін умов
продажу, включаючи початкову вартість, проводиться комісією,
склад, регламент роботи якої затверджуються розпорядчим актом
Фонду державного майна.
7. Фонд державного майна погоджує зміну лише тих умов
продажу, включаючи початкову вартість, які були визначені Фондом
державного майна при наданні погодження на відчуження майна.
8. Рішення про відмову в наданні погодження на зміну умов
продажу, включаючи початкову вартість, приймається у разі, коли: було порушено процедуру підготовки та проведення аукціону; такі зміни не враховують особливості правового режиму майна,
а також встановлені законодавчими актами обтяження чи обмеження
стосовно розпорядження цим майном; на першому аукціоні був зареєстрований один учасник аукціону
або після оголошення початкової вартості продажу учасники не
висловили бажання придбати об'єкт за оголошеною початковою
вартістю; подані документи не відповідають вимогам цього Порядку або
суб'єкт управління не подав передбачені цим Порядком документи; повторний аукціон не може бути проведений у встановлений
строк.
9. У разі прийняття рішення про надання погодження Фонд
державного майна визначає: умови, які можуть бути змінені на повторному аукціоні (у разі
необхідності); величину (у відсотках) зменшення початкової вартості.
10. Фонд державного майна погоджує зменшення початкової
вартості продажу майна поетапно - до 15 відсотків на кожному
аукціоні, але не більш ніж на 30 відсотків.
11. У разі коли майно не продано на повторному аукціоні і
суб'єктом господарювання прийнято рішення про продаж майна на
наступному аукціоні, погодження змін умов продажу, включаючи
початкову вартість, на такому аукціоні проводиться відповідно до
цього Порядку.
12. Керівник суб'єкта господарювання відповідає згідно із
законодавством за подання суб'єкту управління та Фонду державного
майна достовірної інформації, передбаченої цим Порядком.
Директор департаменту
розпорядження державним майном
Фонду державного майна України В.Федоров
Директор департаменту
управління та реформування
об'єктів державної власності
Міністерства економіки України О.Максимоввгору