Документ z0729-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.07.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.08.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про використання національного екранного часу,
дотримання квоти демонстрування національних фільмів
та демонстрування іноземних фільмів державною мовою
за ________ _____ 20__ року

--------------------------------------------- | Подають |Термін подання | |---------------------------+---------------| |Місцеві органи управління | | Форма |кінематографією, визначені |20 числа місяця| N 3-екран |Радою міністрів Автономної |після звітного | (місячна) |Республіки Крим, обласними,|періоду | |Київською та | | ЗАТВЕРДЖЕНО |Севастопольською міськими | | Наказ Міністерства |державними адміністраціями,| | культури і туризму |- Міністерству культури і | | України |туризму України та головним| | 15.07.2009 N 34 |управлінням статистики в | | за погодженням з |Автономній Республіці Крим,| | Держкомстатом та |областях, місті Києві та | | Держкомтелерадіо |Управлінню статистики | | |у місті Севастополі | | |---------------------------+---------------| |Міністерство культури і |30 числа місяця| |туризму України - |після звітного | |Державному комітету |періоду | |статистики України | | ---------------------------------------------
Респондент:
Найменування ____________________________________________________
Місцезнаходження ________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим,
район, населений пункт, вулиця/провулок,
N будинку/корпусу, N офісу)
1. Використання національного екранного часу
суб'єктами кінематографії - демонстраторами фільмів
--------------------------------------------------------------------------------------- | Продемонстровано |N | Кіновідеодемонстрування | | фільмів | |--------------------------------------------------------------| | |р | кількість назв, |кількість сеансів, | тривалість | | |я | одиниць | одиниць |демонстрування, хв. | | |д |--------------------+--------------------+--------------------| | |к |усього| з них |усього| з них |усього| з них | | |а | |-------------| |-------------| |-------------| | | | |кіно- |відео-| |кіно- |відео-| |кіно- |відео-| | | | |фільми|фільми| |фільми|фільми| |фільми|фільми| |-------------------+--+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | А |Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-------------------+--+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |УСЬОГО |01| | | | | | | | | | |(ряд. 02 + ряд. 03)| | | | | | | | | | | |-------------------+--+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |з них: | | | | | | | | | | | |-------------------+--+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |НАЦІОНАЛЬНИХ |02| | | | | | | | | | |-------------------+--+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |ІНОЗЕМНИХ |03| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
2. Використання національного екранного часу
суб'єктами інформаційної діяльності
(телерадіоорганізаціями)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Продемонстровано |N | Кількість назв, | Кількість серій, | Кількість показів, | Тривалість | | фільмів | | одиниць | одиниць | одиниць | демонстрування, хв. | | |р |---------------------+---------------------+---------------------+---------------------| | |я |усього| з них |усього| з них |усього| з них |усього| з них | | |д | |--------------| |--------------| |--------------| |--------------| | |к | |кіно- |теле- | |кіно- |теле- | |кіно- |теле- | |кіно- |теле- | | |а | |фільми|серіали| |фільми|серіали| |фільми|серіали| |фільми|серіали| |-------------------+--+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------| | А |Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |-------------------+--+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------| |УСЬОГО |01| | | | | | | | | | | | | |(ряд. 02 + ряд. 03)| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------| |з них: | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------| |НАЦІОНАЛЬНИХ |02| | | | | | | | | | | | | |-------------------+--+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------| |ІНОЗЕМНИХ |03| | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Використання національного екранного часу
(одиниць) ------------------------------------------------------------------------ | Продемонстровано |N | Тривалість демонстрування фільмів, хв. | | фільмів |р |-----------------------------------------------| | |я |усьо-| суб'єктами |суб'єктами інформаційної| | |д | го |кінематографії -| діяльності | | |к | |демонстраторами |(телерадіоорганізаціями)| | |а | | фільмів | | |-------------------+--+-----+----------------+------------------------| | А |Б | 1 | 2 | 3 | |-------------------+--+-----+----------------+------------------------| |УСЬОГО |01| | | | |(ряд. 02 + ряд. 03)| | | | | |-------------------+--+-----+----------------+------------------------| |з них: | | | | | |-------------------+--+-----+----------------+------------------------| |НАЦІОНАЛЬНИХ |02| | | | |-------------------+--+-----+----------------+------------------------| |ІНОЗЕМНИХ |03| | | | ------------------------------------------------------------------------
4. Дотримання квоти демонстрування
національних фільмів
Кількість суб'єктів кінематографії - демонстраторів фільмів усього _______________________________(01) з них дотримуються квоти демонстрування національних фільмів _______________(02).
Кількість суб'єктів інформаційної діяльності
(телерадіоорганізацій) усього _______________________________(03) з них дотримуються квоти демонстрування національних фільмів _______________(04).
5. Демонстрування іноземних фільмів державною мовою
(одиниць) ---------------------------------------------------------------------- | Вид фільмів | N |Кількість| з них | | |рядка| назв, |--------------------------------| | | | усього |дубльовані|озвучені|субтитровані| |-------------------+-----+---------+----------+--------+------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------------+-----+---------+----------+--------+------------| |РАЗОМ: | 01 | | | | | |(ряд. 02 + ряд. 05)| | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+--------+------------| |з них | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| | СУБ'ЄКТИ КІНЕМАТОГРАФІЇ - ДЕМОНСТРАТОРИ ФІЛЬМІВ | |--------------------------------------------------------------------| |УСЬОГО: | 02 | | | | | |(ряд. 03 + ряд. 04)| | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+--------+------------| |КІНОФІЛЬМИ | 03 | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+--------+------------| |ВІДЕОФІЛЬМИ | 04 | | | | | |--------------------------------------------------------------------| | СУБ'ЄКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЇ) | |--------------------------------------------------------------------| |УСЬОГО: | 05 | | | | | |(ряд. 06 + ряд. 07)| | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+--------+------------| |КІНОФІЛЬМИ | 06 | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+--------+------------| |ТЕЛЕСЕРІАЛИ | 07 | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Керівник _______________ _____________________________
(підпис) (П.І.Б.)
Виконавець _____________________________
(П.І.Б.)
телефон:_________ факс:__________ електронна пошта: _____________
Дата складання __________________________
М.П.
Голова Державної
служби кінематографії Г.П.Чміль

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
15.07.2009 N 34
( z0727-09 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 серпня 2009 р.
за N 729/16745

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності
N 3-екран (місячна) "Зведений звіт
про використання національного екранного часу,
дотримання квоти демонстрування
національних фільмів та демонстрування
іноземних фільмів державною мовою"

I. Загальні положення
1.1. Форма звітності N 3-екран (місячна) "Зведений звіт про
використання національного екранного часу, дотримання квоти
демонстрування національних фільмів та демонстрування іноземних
фільмів державною мовою" складається щомісячно.
1.2. Звіт складають та подають: 1.2.1. Місцеві органи управління кінематографією, визначені
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською
та Севастопольською міськими державними адміністраціями (далі -
місцеві органи управління кінематографією), - Міністерству
культури і туризму України та головним управлінням статистики в
Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню
статистики у місті Севастополі. 1.2.2. Міністерство культури і туризму України - Державному
комітету статистики України у встановлений термін.
II. Порядок складання звіту
2.1. Місцеві органи управління кінематографією складають звіт
на підставі даних форм звітності N 1-екран ( z0727-09 ) щодо
суб'єктів кінематографії - демонстраторів та N 2-екран
( z0728-09 ) щодо суб'єктів інформаційної діяльності
(телерадіоорганізацій).
2.2. В адресній частині звіту вказується повне найменування
органу, що подає звіт.
2.3. У рядку "Місцезнаходження" вказується індекс відділення
зв'язку та місцезнаходження, телефон, факс, електронна пошта (за
наявності адреси Інтернет-сайту) органу, що подає звіт.
2.4. Текстова частина звіту заповнюється державною мовою. У
звіті повинні бути заповнені всі показники. У разі якщо відсутній
який-небудь показник, ставиться прочерк. Дані заповнюються у тих
одиницях виміру, які вказані у формі. Виправлення не допускаються.
2.5. Звіт підписується керівником та скріплюється печаткою.
III. Заповнення розділу 1
"Використання національного екранного часу
суб'єктами кінематографії - демонстраторами фільмів"
3.1. Розділ містить відомості про національні та іноземні
ігрові, неігрові та анімаційні кінофільми та відеофільми, що були
продемонстровані демонстраторами - суб'єктами кінематографії
протягом звітного місяця. При заповненні цього розділу
використовуються дані звітів форми N 1-екран ( z0727-09 ).
3.2. У графі 1 вказується загальна кількість назв
національних та іноземних ігрових, неігрових та анімаційних
кінофільмів та відеофільмів, що були продемонстровані
демонстраторами протягом звітного місяця, з них у графі 2 -
кількість кінофільмів, а у графі 3 - кількість відеофільмів.
3.3. У графі 4 вказується загальна кількість сеансів, на яких
були продемонстровані фільми, з них у графі 5 - кінофільми, а у
графі 6 - відеофільми.
3.4. У графі 7 вказується загальна тривалість демонстрування
фільмів у хвилинах, з них у графі 8 - кінофільмів, а в графі 9 -
відеофільмів.
3.5. Арифметичний та логічний контроль розділу: 3.5.1. Рядок 01 по кожній графі дорівнює сумі рядків 02, 03. 3.5.2. Дані графи 1 дорівнюють сумі граф 2 та 3. 3.5.3. Дані графи 4 дорівнюють сумі граф 5 та 6. 3.5.4. Дані графи 7 дорівнюють сумі граф 8 та 9.
IV. Заповнення розділу 2
"Використання національного екранного часу
суб'єктами інформаційної діяльності
(телерадіоорганізаціями)"
4.1. Розділ містить відомості про національні та іноземні
ігрові, неігрові та анімаційні кінофільми та телесеріали, що були
продемонстровані демонстраторами - суб'єктами інформаційної
діяльності (телерадіоорганізаціями) протягом звітного місяця. При
заповненні цього розділу використовуються дані звітів форми
N 2-екран ( z0728-09 ).
4.2. У графі 1 вказується загальна кількість назв
національних та іноземних ігрових, неігрових та анімаційних
кінофільмів та телесеріалів, що були продемонстровані
телерадіоорганізацією протягом звітного місяця, з них у графі 2 -
кількість кінофільмів, а у графі 3 - кількість телесеріалів.
4.3. У графі 4 вказується загальна кількість серій
кінофільмів та телесеріалів, з них у графі 5 - кількість серій
кінофільмів, а у графі 6 - телесеріалів.
4.4. У графі 7 вказується загальна кількість показів
кінофільмів та телесеріалів, з них у графі 8 - кількість показів
кінофільмів, а у графі 9 - телесеріалів.
4.5. У графі 10 відображається загальна тривалість
демонстрування кінофільмів та телесеріалів, з них у графі 11 -
тривалість демонстрування кінофільмів, а в графі 12 -
телесеріалів.
4.6. Арифметичний та логічний контроль розділу: 4.6.1. Рядок 01 по кожній графі дорівнює сумі рядків 02, 03. 4.6.2. Дані графи 4 по кожному рядку дорівнюють сумі граф 5
та 6. 4.6.3. Дані графи 7 по кожному рядку дорівнюють сумі граф 8
та 9. 4.6.4. Дані графи 10 по кожному рядку дорівнюють сумі граф 11
та 12.
V. Заповнення розділу 3 "Використання
національного екранного часу"
5.1. При заповненні цього розділу використовуються дані
розділів 1 та 2: у графу 2 заносяться дані графи 7 розділу 1; у графу 3 заносяться дані графи 10 розділу 2.
5.2. Арифметичний та логічний контроль розділу: 5.2.1. Рядок 01 по кожній графі дорівнює сумі рядків 02, 03. 5.2.2. Дані графи 1 по кожному рядку дорівнюють сумі граф 2
та 3.
VI. Заповнення розділу 4 "Дотримання квоти
демонстрування національних фільмів"
6.1. У рядку 01 вказується загальна кількість суб'єктів
кінематографії - демонстраторів фільмів, які подали звіти за
формою N 1-екран ( z0727-09 ), з них у рядку 02 - кількість
демонстраторів фільмів, які дотримуються квоти демонстрування
національних фільмів.
6.2. У рядку 03 вказується загальна кількість суб'єктів
інформаційної діяльності (телерадіоорганізацій), які подали звіти
за формою N 2-екран ( z0728-09 ), з них у рядку 04 - кількість
суб'єктів інформаційної діяльності (телерадіоорганізацій), які
дотримуються квоти демонстрування національних фільмів.
6.3. При заповненні цього розділу застосовуються дані звітів
форми N 1-екран ( z0727-09 ) та форми N 2-екран ( z0728-09 ).
VII. Заповнення розділу 5 "Демонстрування
іноземних фільмів державною мовою"
7.1. У графі 1 вказується загальна кількість назв іноземних
фільмів за видами, продемонстрованих протягом звітного періоду, з
них у графі 2 - кількість назв іноземних фільмів, дубльованих
державною мовою, у графі 3 - озвучених державною мовою,
у графі 4 - субтитрованих державною мовою.
7.2. Арифметичний та логічний контроль розділу: 7.2.1. Рядок 01 по кожній графі дорівнює сумі рядків 02, 05. 7.2.2. Рядок 02 по кожній графі дорівнює сумі рядків 03, 04. 7.2.3. Рядок 05 по кожній графі дорівнює сумі рядків 06, 07. 7.2.4. Графа 1 по кожному рядку дорівнює сумі граф 2, 3, 4. 7.2.5. Графа 1 рядка 02 розділу 5 дорівнює графі 1 рядка 03
розділу 1. 7.2.6. Графа 1 рядка 05 розділу 5 дорівнює графі 1 рядка 03
розділу 2.
Голова Державної
служби кінематографії Г.П.Чмільвгору