Документ z0735-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.08.2012, підстава - z1287-12

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 301 від 01.07.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
6 вересня 2002 р.
за N 735/7023
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 817 ( z1287-12 ) від 07.07.2012 }
Про затвердження Порядку заповнення розрахункових документів у
разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення
платежів з бюджету
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації
N 114 ( z0255-03 ) від 13.03.2003
N 575 ( z1156-03 ) від 01.12.2003
N 87 ( z0315-05 ) від 28.02.2005
N 561 ( z1078-06 ) від 22.09.2006
N 363 ( z0735-07 ) від 16.06.2007
N 474 ( z0962-07 ) від 07.08.2007
N 643 ( z0024-10 ) від 18.11.2009
N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }
З метою забезпечення оперативного обліку податків і зборів
(обов'язкових платежів), що надходять до бюджетів та державних
цільових фондів, на виконання статей 5 і 12 Закону України "Про
систему оподаткування" ( 1251-12 ) та у зв'язку з набуттям
Державним казначейством України статусу учасника системи
електронних платежів Національного банку України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок заповнення розрахункових документів у
разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення
платежів з бюджету (далі - Порядок), що додається. { Пункт 1 в редакції Наказу Державної податкової служби N 993
( z1426-10 ) від 23.12.2010 }
2. Начальнику Головного управління обліку та державних
реєстрів платників податків (Сердюк Н.П.) подати вказаний Порядок
до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної
податкової адміністрації України від 02.07.98 N 317 ( za546-98 )
"Про затвердження Порядку передачі інформації від установ банків
до органів державної податкової служби електронними засобами",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.09.98 за
N 546/2986.
4. Державним податковим адміністраціям в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі постійно
доводити до відома клієнтів банків - платників податків список
кодів видів сплати та інформацію про порядок заповнення поля
"Призначення платежу" платіжного доручення.
5. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у
десятиденний термін після державної реєстрації Порядку забезпечити
його тиражування та надсилання до державних податкових
адміністрацій в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
6. Начальнику Головного управління громадських зв'язків та
масово-роз'яснювальної роботи Сисоєву В.О. після державної
реєстрації довести Порядок до відома платників податків.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Росоловського В. М.
Голова М.Я.Азаров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
01.07.2002 N 301
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2002 р.
за N 735/7023
ПОРЯДОК
заповнення розрахункових документів у разі сплати
(стягнення) платежів до бюджету або повернення
платежів з бюджету
{ Назва Порядку в редакції Наказів Державної податкової
адміністрації N 114 ( z0255-03 ) від 13.03.2003, N 575
( z1156-03 ) від 01.12.2003, із змінами, внесеними згідно з
Наказами ДПА N 561 ( z1078-06 ) від 22.09.2006, Наказом Державної
податкової служби N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }

{ Преамбулу виключено на підставі Наказу Державної податкової
служби N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }

{ Пункт 1 виключено на підставі Наказу Державної податкової
служби N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }

{ Пункт 2 виключено на підставі Наказу Державної податкової
служби N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }

{ Пункт 3 виключено на підставі Наказу Державної податкової
служби N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }

1. Платники податків, що перераховують платежі до бюджету,
заповнюють поле "Призначення платежу" платіжного документа згідно
з вимогами додатка. { Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 561
( z1078-06 ) від 22.09.2006, Наказом Державної податкової служби
N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }

{ Пункт 5 виключено на підставі Наказу Державної податкової
служби N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }

2. ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі постійно доводити до відома платників податків
список кодів видів сплати та інформацію про порядок заповнення
поля "Призначення платежу" розрахункових документів у разі сплати
платежів до бюджету.

{ Пункт 7 виключено на підставі Наказу Державної податкової
служби N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }

{ Пункт 8 виключено на підставі Наказу Державної податкової
служби N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }

{ Пункт 9 виключено на підставі Наказу Державної податкової
служби N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }

{ Пункт 10 виключено на підставі Наказу Державної податкової
служби N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }

{ Пункт 11 виключено на підставі Наказу Державної податкової
служби N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }

{ Пункт 12 виключено на підставі Наказу Державної податкової
служби N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }

{ Пункт 13 виключено на підставі Наказу Державної податкової
служби N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }

{ Пункт 14 виключено на підставі Наказу Державної податкової
служби N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }

{ Пункт 15 виключено на підставі Наказу Державної податкової
служби N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }

Заступник начальника Головного управління
обліку та державних реєстрів
платників податків Н.Г.Калєніченко

{ Додаток 1 виключено на підставі Наказу Державної податкової
служби N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }

{ Додаток 2 виключено на підставі Наказу Державної податкової
служби N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }

{ Додаток 3 виключено на підставі Наказу Державної податкової
служби N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }

Додаток
до Порядку
заповнення розрахункових
документів у разі сплати
(стягнення) платежів до
бюджету або повернення
платежів з бюджету

ПАМ'ЯТКА
про порядок заповнення розрахункових документів
у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету
або повернення платежів з бюджету

1. Поле "Призначення платежу" слід заповнювати таким чином:
поле N 1: друкується службовий код (знак) "*" (ознака бюджетного
платежу);
поле N 2: друкується розділовий знак ";"; друкується код виду сплати (формат ссс - тризначне число);
поле N 3: друкується розділовий знак ";"; у разі здійснення сплати за третіх осіб друкується
ідентифікаційний код (номер) платника, за якого здійснюється така
сплата, в іншому випадку проставляється знак пробілу: а) ідентифікаційний код клієнта за ЄДРПОУ ( 118-96-п )
(доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр
менше 8); б) номер за Державним реєстром фізичних осіб (ДРФО) (завжди
має 10 цифр); в) номер згідно з Тимчасовим реєстром ДПА (завжди має 9
цифр);
поле N 4: друкується розділовий знак ";"; друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу
в довільній формі (за винятком інформації про надходження коштів
від оренди державного майна). Кількість знаків, ураховуючи
зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля
"Призначення платежу" електронного розрахункового документа
Системи електронних платежів НБУ, при цьому використання символу
";" не допускається; у разі сплати бюджетного платежу в іноземній валюті
обов'язково вказується код класифікації доходів бюджету бюджетної
класифікації. У разі проведення повернення (відшкодування) або
перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший за
висновками органів державної податкової служби поля N 5 та N 6
заповнюються таким чином:
поле N 5: друкується розділовий знак ";"; друкується дата реєстрації в ДПІ висновку, на підставі якого
здійснюється відшкодування (повернення, перерахування на інший
бюджетний рахунок) коштів (формат - ДД.ММ.РРРР), платником
податків поле N 5 не заповнюється;
поле N 6: друкується розділовий знак ";"; друкується номер реєстрації в ДПІ документа, на підставі
якого здійснюється відшкодування (повернення, перерахування на
інший бюджетний рахунок) коштів, платником податків поле N 6 не
заповнюється; У разі сплати коштів за оренду державного майна платник
(орендар) в обов'язковому порядку в полі N 4 друкує реквізити
таким чином: код доходів державного бюджету, код за ЄДРПОУ
орендодавця, код за ЄДРПОУ орендаря - юридичної особи або номер за
ДРФО орендаря - фізичної особи - підприємця, номер договору
оренди, дата укладання договору оренди, код за ЄДРПОУ органу
приватизації, вид орендної плати. Реквізити відділяються один від
одного символом "*", дата зазначається у форматі "ДД/ММ/РР, де ДД
- день місяця, ММ - місяць року, РР - дві останні цифри року.
Пропуск реквізитів не допускається. Код за ЄДРПОУ органу
приватизації заповнюється згідно з переліком, затвердженим та
оприлюдненим Фондом державного майна України. Код за ЄДРПОУ
доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше
8, а номер за ДРФО завжди має 10 цифр.
поле N 7: друкується розділовий знак ";"; резервне поле. Заповнюється платниками податків та/або
органами державного казначейства (державної податкової служби) у
разі здійснення розрахунків згідно з окремими рішеннями Кабінету
Міністрів України тощо. Зазвичай не заповнюється. У разі погашення податкових векселів (податкових розписок)
коштами при заповненні платіжного документа в резервному полі
необхідно проставляти номер векселя.
2. Приклади заповнення поля "Призначення платежу" в
розрахунковому документі:
а) сплата суми податкового зобов'язання (штрафної санкції)
або податкового боргу з ПДВ:
*;101; ; ПДВ за березень; |_|___|_|________________|_|_|_| 1 2 3 4 5 6 7
1 - службовий код ("*"); 2 - код виду сплати ("101" - сплата суми податкового
зобов'язання (штрафної санкції) або податкового боргу); 3 - ідентифікаційний код (номер) платника, за якого
здійснюється сплата (не заповнюється - платник сплачує платіж
особисто); 4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення
платежу; 5 - не заповнюється; 6 - не заповнюється; 7 - не заповнюється.
б) сплата банком "Унікс" суми податкового зобов'язання
(штрафної санкції) або податкового боргу з податку на прибуток за
підприємство "Прилад", яке має код 30110239:
*;101;30110239 ; податок на прибуток за 1 кв. за "Прилад"; |_|___|_________|_________________________________________|_|_|_| 1 2 3 4 5 6 7
1 - службовий код ("*"); 2 - код виду сплати ("101" - сплата суми податкового
зобов'язання (штрафної санкції) або податкового боргу); 3 - ідентифікаційний код (номер) платника, за якого
здійснюється сплата ("30110239" - підприємство "Прилад", яке має
код 30110239); 4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення
платежу; 5 - не заповнюється; 6 - не заповнюється; 7 - не заповнюється.
в) повернення коштів (надміру сплаченої суми) платнику
податків органами Державного казначейства за платіжними
дорученнями, виписаними на підставі висновків органів державної
податкової служби. Приклад заповнення поля "Призначення платежу" у разі
повернення платнику коштів, сплачених за податком на прибуток.
Платіжне доручення виписується на підставі висновку N 254 від
10.05.2002:
*;107; ; повернення надміру сплаченої;10.05.2002; 254;
суми податку на прибуток |_|___|_|_____________________________|__________|____|_| 1 2 3 4 5 6 7
1 - службовий код ("*"); 2 - код виду сплати ("107" - повернення зайво сплачених
коштів); 3 - не заповнюється; 4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення
платежу; 5 - дата реєстрації висновку ("10.05.2002"); 6 - реєстраційний номер висновку ("254"); 7 - не заповнюється.
г) перерахування коштів (надміру сплаченої суми) з одного
бюджетного рахунку на інший органами державного казначейства за
платіжними дорученнями, виписаними на підставі висновків органів
державної податкової служби. Приклад заповнення поля "Призначення платежу" у разі
перерахування коштів, сплачених за податком на прибуток, у рахунок
сплати акцизного збору. Платіжне доручення виписується на підставі
висновку N 623 від 10.05.2002:
*;108; ; перерахування надміру сплаченої суми;10.05.2002;623;
за податком на прибуток у рахунок
сплати акцизного збору |_|___|_|_____________________________________|__________|___|_| 1 2 3 4 5 6 7
1 - службовий код ("*"); 2 - код виду сплати ("108" - перерахування коштів з одного
бюджетного рахунку на інший);
3 - не заповнюється; 4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення
платежу; 5 - дата реєстрації висновку ("10.05.2002"); 6 - реєстраційний номер висновку ("623"); 7 - не заповнюється.
ґ) відшкодування ПДВ за висновками органів державної
податкової служби. Приклад заповнення поля "Призначення платежу" у разі
відшкодування ПДВ згідно з висновком N 125 від 19.04.2002:
*;110; ;відшкодування ПДВ за ;19.04.2002;125;
декларацією за березень |_|___|_|________________________|__________|___|_| 1 2 3 4 5 6 7
1 - службовий код ("*"); 2 - код виду сплати ("110" - відшкодування ПДВ на рахунок
платника); 3 - не заповнюється; 4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення
платежу; 5 - дата реєстрації висновку ("19.04.2002"); 6 - реєстраційний номер висновку ("125"); 7 - не заповнюється.

{ Підпункт "д" пункту 2 виключено на підставі Наказу
Державної податкової адміністрації N 474 ( z0962-07 ) від
07.08.2007 }

д) сплата платежу (без ПДВ) до бюджету за оренду державного
майна за договором оренди, укладеним між державним підприємством
(установою, організацією) та господарським товариством (фізичною
особою - підприємцем) за погодженням з органом приватизації (для
кодів доходів державного бюджету 220800200, 220800300).
Приклад заповнення поля N 4 "Призначення платежу":
*22080200*00000000*11111111*N 150*07.07.04.*22222222*1* *22080300*00000000*11111111*N 150*07.07.04.*22222222*1* *22080200*00000000*3333333333*N 150*07.07.04.*22222222*1* *22080300*00000000*3333333333*N 150*07.07.04.*22222222*1*
|_|_|_|____________________________________________________|_|_|_| 1 2 3 4 5 6 7
22080200, 22080300 - коди доходів державного бюджету; 00000000 - код за ЄДРПОУ орендодавця; 11111111 - код за ЄДРПОУ орендаря юридичної особи, 3333333333
- номер за ДРФО орендаря - фізичної особи - підприємця; N 150 - номер договору оренди; 07.07.04. - дата укладання договору оренди; 22222222 - код за ЄДРПОУ органа приватизації; 1 - орендна плата (види орендної плати: 1-орендна плата,
2-пеня, 3-авансовий платіж, завдаток);
е) сплата платежу (без ПДВ) до бюджету за оренду державного
майна за договором оренди, укладеним між органами приватизації та
господарським товариством (фізичною особою - підприємцем).
Приклад заповнення поля N 4 "Призначення платежу":
*22080100*11111111*N150*07.07.04.*22222222*1* *22080200*11111111*N150*07.07.04.*22222222*1* *22080300*11111111*N150*07.07.04.*22222222*1* *22080100*3333333333*N150*07.07.04.*22222222*1* *22080200*3333333333*N150*07.07.04.*22222222*1* *22080300*3333333333*N150*07.07.04.*22222222*1* _|_|_|_____________________________________________________|_|_|_| 1 2 3 4 5 6 7
22080100, 22080100, 22080100 - коди доходів державного
бюджету; 11111111 - код за ЄДРПОУ орендаря, 3333333333 - номер за ДРФО
орендаря - фізичної особи - підприємця; N 150 - номер договору оренди; 07.07.04. - дата укладання договору оренди; 22222222 - код за ЄДРПОУ органа приватизації; 1 - орендна плата (види орендної плати: 1-орендна плата,
2-пеня, 3-авансовий платіж, завдаток);
є) погашення платниками податків податкових векселів
коштами: Приклад заповнення поля "Призначення платежу" в разі
погашення платниками податків податкових векселів коштами.
------------------------------------------------------------------ | * |;109 |; | ;оплата податкового |; |; | ;ХХХХХХХХХХ | | | | | векселя | | | | |---+-----+----+-----------------------+----+----+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
1 - службовий код ("*"); 2 - код виду сплати ("109" - оплата податкового векселя); 3 - не заповнюється; 4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення
платежу; 5 - не заповнюється; 6 - не заповнюється; 7 - друкується номер векселя, у рахунок погашення якого
здійснюється платіж; { Пункт 2 доповнено підпунктом "є" згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 474 ( z0962-07 ) від 07.08.2007 }
ж) погашення банком податкових векселів (податкових розписок)
коштами:
Приклад заповнення поля "Призначення платежу" в разі
погашення банком податкових векселів (податкових розписок) коштами
за підприємство "Надія", яке має код 30611145:
------------------------------------------------------------------ | * |;109 |;30611145|;оплата податкового |; |; | ;ХХХХХХХХХХ | | | | |векселя (податкової | | | | | | | |розписки) | | | | |---+-----+---------+--------------------+----+----+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
1 - службовий код ("*"); 2 - код виду сплати ("109" - оплата податкового векселя
(податкової розписки); 3 - код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) платника, за якого
здійснюється оплата (підприємство "Надія", яке має код за ЄДРПОУ
30611145); 4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення
платежу; 5 - не заповнюється; 6 - не заповнюється; 7 - друкується номер податкового векселя (податкової
розписки). { Пункт 2 доповнено підпунктом "ж" згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 474 ( z0962-07 ) від 07.08.2007 }
3. У разі сплати бюджетного платежу готівкою за квитанцією
при формуванні відповідного розрахункового документа установою
банку, що приймає квитанцію, поле "призначення платежу"
заповнюється наступним чином. Приклад заповнення поля "Призначення платежу" у разі сплати
фізичною особою з ідентифікаційним номером 1234567890 плати за
землю готівкою за квитанцією:
*;101;1234567890;плата за землю; |_|___|__________|______________|_|_|_| 1 2 3 4 5 6 7
1 - службовий код("*"); 2 - код виду сплати ("101" - сплата податкового зобов'язання
(штрафної санкції) або податкового боргу) - з графи "код виду
платежу" квитанції; 3 - ідентифікаційний номер платника, щодо платежу якого
формується розрахунковий документ, - з графи "ідентифікаційний
номер" квитанції; 4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення
платежу - з графи "призначення платежу" квитанції; 5 - не заповнюється; 6 - не заповнюється; 7 - не заповнюється.
4. Сплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати
має оформлятися окремим розрахунковим документом.
5. У разі заповнення поля "Призначення платежу" з порушенням
вимог, визначених у даній пам'ятці, розрахунковий документ
приймається до виконання. При цьому вважається, що платник
податків сплачує податкове зобов'язання (штрафну санкцію) або
податковий борг (код виду сплати 101).
6. У разі виникнення будь-яких питань за довідками слід
звертатися до податкового органу за місцем реєстрації.
7. Список кодів видів сплати, які вказуються в полі
"Призначення платежу", наведено в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1.
Список кодів видів сплати
------------------------------------------------------------------ |Код сплати| Вид сплати | |----------+-----------------------------------------------------| | 101 |Сплата суми податкового зобов'язання (штрафної | | |санкції) або податкового боргу* | |----------+-----------------------------------------------------| | 106 |Сплата пені* | |----------+-----------------------------------------------------| | 107 |Повернення зайво сплачених коштів | |----------+-----------------------------------------------------| | 108 |Перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на | | |інший | |----------+-----------------------------------------------------| | 109 |Оплата податкового векселя* | |----------+-----------------------------------------------------| | 110 |Відшкодування ПДВ на рахунок платника | |----------+-----------------------------------------------------| | 111 |Відшкодування процентів за бюджетною заборгованістю | |----------+-----------------------------------------------------| | 116 |Сплата процентів за користування податковим кредитом*| |----------+-----------------------------------------------------| | 117 |Погашення податкового боргу за рахунок продажу| | |активів підприємства-банкрута | |----------+-----------------------------------------------------| | 118 |Погашення податкового боргу за рахунок продажу| | |активів платника, що перебувають в податковій заставі| |----------+-----------------------------------------------------| | 119 |Погашення податкового боргу за рахунок продажу| | |активів платника за рішенням суду | |----------+-----------------------------------------------------| { Рядок 120 виключено на підставі Наказу Державної податкової
адміністрації N 474 ( z0962-07 ) від 07.08.2007 }
|----------+-----------------------------------------------------|
| 121 |Сплата адміністративного штрафу* | |----------+-----------------------------------------------------| | 122 |Стягнення податкового боргу за податковим| | |зобов'язанням (штрафною санкцією) | |----------+-----------------------------------------------------| | 123 |Стягнення пені | |----------+-----------------------------------------------------| | 124 |Стягнення несплачених процентів за користування| | |податковим кредитом | |----------+-----------------------------------------------------| | 125 |Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та | | |прирівняних до них платежів* | ------------------------------------------------------------------
-------------- * Використовуються при заповненні розрахункових документів
платниками податків.
{ Додаток до Порядку в редакції Наказу ДПА N 114 ( z0255-03 )
від 13.03.2003, із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 575
( z1156-03 ) від 01.12.2003, N 87 ( z0315-05 ) від 28.02.2005,
N 561 ( z1078-06 ) від 22.09.2006, N 474 ( z0962-07 ) від
07.08.2007, Наказом Державної податкової служби N 993 ( z1426-10 )
від 23.12.2010 }
Заступник начальника Головного
управління обліку та державних
реєстрів платників податків Н.Г.Калєніченко

{ Додаток 5 виключено на підставі Наказу Державної податкової
служби N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }

{ Додаток 6 виключено на підставі Наказу Державної податкової
служби N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }

{ Додаток 7 виключено на підставі Наказу Державної податкової
служби N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }

{ Додаток 8 виключено на підставі Наказу Державної податкової
служби N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }вгору