Документ z0750-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.05.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.05.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.05.2013  № 885/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2013 р.
за № 750/23282

Про внесення змін до Положення про Центральну експертно-перевірну комісію Державної архівної служби України

Відповідно до статті 6 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», пункту 17 Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004, НАКАЗУЮ:

1. Внести до пункту 9 Положення про Центральну експертно-перевірну комісію Державної архівної служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 24 травня 2012 року № 779/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 833/21145, такі зміни:

1.1. Абзаци третій-шостий викласти в такій редакції:

«схвалення і подання на затвердження:

Голови Укрдержархіву списків джерел формування Національного архівного фонду, підготовлених центральними та галузевими державними архівами;

Міністра юстиції типових переліків видів документів із зазначенням строків їх зберігання;

схвалення і подання на погодження Голови Укрдержархіву та затвердження керівників державних органів галузевих переліків видів документів із зазначенням строків їх зберігання, типових номенклатур справ;».

1.2. Після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

«типових інструкцій з діловодства;».

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий, десятий вважати відповідно абзацами десятим, одинадцятим.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної архівної служби УкраїниВ.М. Воронінвгору